Copy

Verslag van de OC/MR, leestips, beleid zelfredzaamheid bij de kinderen en ....nog veel meer.

Goed weekend

Aart Holtman

 

https://gallery.mailchimp.com/be8fe3ca8f70fdd04934acc36/images/18d5e56c-44da-42b5-b487-f2e7aa8ce1ea.png

Nieuwsbrief van vrijdag 29 maart 2019
De volgende nieuwsbrief komt uit op vrijdag 12 april

Agenda

De Buuzekaemp
31 maart                      Begin zomertijd
  5 april                        Afsluiting thema 'Techniek'
12 april                        Koningsspelen
19 april                        Goede Vrijdag, alle kinderen zijn vrij
22 april                        Tweede Paasdag, alle kinderen zijn vrij
23 april t/m 26 april     Extra meivakantie
27 april                        Koningsdag
29 april t/m 3 mei        Meivakantie
  6 mei                         Start thema "Muziek"
12 mei                         Moederdag
23 mei                         Schoolfotograaf, alleen groepsfoto's
27 mei                         Schoolreis groep 1 t/m 7
29 mei                         Afsluiting thema "Muziek"
30 en 31 mei               Hemelvaartsdag + vrije dag                
De Wijngaard

31 maart                      Begin zomertijd
  3 april                        Grote Rekendag
  5 april                        Schoonmaakmiddag gr. 5 en 6 
 
9 april                        Weekopening groep 5 (i.p.v. 16 april)

12 april                        Koningsspelen
17 april                        Eindtoets groep 8

19 april                        Goede Vrijdag, alle kinderen zijn vrij
22 april                        Tweede Paasdag, alle kinderen zijn vrij
23 april t/m 26 april     Extra meivakantie
27 april                        Koningsdag
29 april t/m 3 mei        Meivakantie
12 mei                         Moederdag
21 mei                         Schoolfotograaf; groepsfoto's, broertjes/zusjes,
                                    en individuele portretten
27 mei                         Schoolreis gr. 1 t/m 7
27 t/m 29 mei              Schoolkamp Ameland groep 8
30 en 31 mei               Hemelvaartsdag + vrije dag

 

   Van de directeur...

Eigenaarschap, autonomie en werkdruk
In onze visie op leren staat dat we onze kinderen zelfredzaam willen maken en dat we duurzaamheid een prominente plek willen geven op beide locaties.
Recent onderzoek, verricht op de universiteit van Harderwijk, toont aan dat kinderen daar de rest van hun leven profijt van hebben. Vaak gaat het om simpele zaken:
- kinderen leren zelf hun veters kunnen strikken,
- kinderen doen zelf hun jas aan en uit etc.

Om de kinderen (en ouders) hierin én in nog veel meer zaken te stimuleren hebben we, in overleg met de OC/MR, besloten om hier een financiële prikkel aan te verbinden.


- Veters laten strikken              € 2,50
- Jas aan en uitdoen                € 1,50
- Fruit schillen                          € 2,00
- Beker open maken                € 1,25
- Aansporen brood te eten       € 1,50
- Neus laten snuiten/afvegen   € 2,50
- Handen wassen                     € 2,50
- Huiswerk extra uitleggen       € 4,00

Van het geld dat we hiermee verdienen gaat het team lekker uit eten. Zo combineren we het nuttige met het aangename (win win) We verwachten dat kinderen op deze manier sneller zelfredzaam zullen zijn. Dit komt bovendien de werkdrukverlaging bij de leerkrachten ten goede. Bovenstaande kostenregeling gaat in m.i.v. de eerste van de maand april en we sturen de rekening aan het einde van de maand achteraf toe. U bent weer op de hoogte.

29 maart 2019


Op vrijdag 12 april staan de Koningspelen op het programma. Traditiegetrouw organiseren we deze dag samen met de kinderen van OBS De Aremberg. Net als vorig jaar doen de kinderen van De Buuzekaemp ook weer mee. Let op: Alle kinderen zijn deze dag om 12.30 uur vrij. De kinderen eten deze dag op school.

Bewegend leren
Volgende week dinsdagmiddag/avond gaat een afvaardiging van De Buuzekaemp en De Wijngaard naar een studiemiddag/avond over bewegend leren. Tijdens diverse workshops hopen we inspiratie op te doen om beweging en leren aan elkaar te koppelen. Heel veel (brein)onderzoek wijst uit dat kinderen op deze manier leerstof gemakkelijker opnemen. Met dit in het achterhoofd willen op beide locaties kijken hoe we het schoolplein opnieuw kunnen inrichten zodat het gemakkelijker wordt om ook buiten bepaalde lessen te geven 

Verslag OC/MR vergadering van 18-03-2019
Deze vergadering sloot Harry de Wit van de Raad van Toezicht van Accrete aan. Hij lichtte onder andere het organogram van Accrete toe. Benieuwd hiernaar? Check de website!
Nieuws vanuit de opvang van de Wijngaard is dat het gebouw opgeknapt gaat worden. De sloop van de oude gymzaal hebben we ondertussen allemaal voor onze ogen zien gebeuren J.
Op de agenda stond dit keer onder andere het financiële overzicht van de scholen. Beide scholen staan er financieel gezond voor.
Op de agenda stond ook het Strategisch plan van Accrete. Dit wordt eens per vier jaar opgesteld binnen Accrete en geeft richting aan de verschillende schoolplannen. Waar gaan we ons de komende jaren op richten binnen het onderwijs en de opvang? Aart geeft in de vergadering een vertaling van dit strategisch plan weer d.m.v. een presentatie. We horen mooie ontwikkelingen! Dit is nog in concept en zal op een later moment terugkomen. Dit strategisch plan wordt uitgewerkt in de schoolplannen. De Wijngaard en de Buuzekaemp trekken hier zo veel mogelijk samen in op.
Er is een subsidie aangevraagd en ontvangen om het plein op te knappen. Een pleincommissie zal zich hier over buigen. Vanuit de leerkrachten zitten Bas en Roelien hierin en vanuit de ouders Jeanet Corporaal en Ilonka Klaver. Mocht je input//ideeën/vragen hebben kan je één van hen benaderen.
Als ouders van de OC/MR hebben we bedacht om op een extra moment bij elkaar te komen om input te geven aan het vergaderjaarplan. Vanuit Aart/Accrete zijn er een aantal standaard onderwerpen die in een jaar op de agenda van de OC/MR aan bod moeten komen, vanuit de ouders willen we hier ook graag onderwerpen aan toevoegen. Bij deze dan ook een oproep, heb je thema’s / vragen / input die wij mee kunnen nemen in onze vergaderingen, laat het ons dan vooral weten! Dit kan per mailadres: oc.buuzekaempwijngaard@accrete.nl
In juni is onze volgende vergadering met de volledige OC/MR en dan staat o.a. het schoolplan op de agenda.

Leesbevordering 

Kinderen moeten goed leren lezen. Het is van le(z)ensbelang dat een kind op een vlotte manier een tekst leest en de inhoud ervan begrijpt. Als ouder/verzorger kunt u een steentje bijdragen. Hieronder weer een aantal tips. Doe er uw voordeel mee.

0-2 jaar
 
Ga naar de bibliotheek en schrijf je kind in. Tot 18 jaar zijn kinderen gratis lid van de bieb. Zelfs je baby kun je al inschrijven! Boekstart is een leesbevorderingsprogramma voor baby’s en hun ouders. Als je je baby lid maakt, krijg je een gratis koffertje met leuke boekjes. Met het gratis ledenpasje leen je speciale boekjes voor baby’s. Alles wordt bij inleveren keurig schoongemaakt en stoffen boekjes worden gewassen. 

2-4 jaar 
Met peuters kun je beginnen met kleine verhaaltjes voor te lezen. Hun concentratieboog is nog kort, daarom zijn de korte peuterboekjes van Clavis heel geschikt om voor te lezen. 
Peuters kijken heel graag naar illustraties en leren graag de woorden die erbij horen. De boeken van Richard Scarry zitten vol mooie plaatjes om de kinderen woorden te leren. 

4-6 jaar 
In het artikel Lezen loont een leven lang kunnen we het volgende lezen: 
Kleuters die zijn voorgelezen weten meer woorden, kennen meer namen en klanken van letters en zijn beter in staat om klanken in woorden te identificeren dan kinderen die veel minder voorgelezen zijn. Kleuters vinden prentenboeken waar de dieren allerlei avonturen beleven fantastisch. 

6-8 jaar 
Deze kinderen leren lezen! Heel belangrijk om deze start goed te maken, daar hebben ze hun leven lang plezier van. Hier begint het zelf oefenen van het lezen. Je leert lezen, door het heel veel te doen. Elke dag minstens een kwartier thuis vrij lezen dus. 
Door veel te oefenen met lezen is op latere leeftijd het leesbegrip en het technisch leesniveau hoger. Kinderen in de basisschoolleeftijd scoren hoger op de taal- en leesvakken als ze in hun vrije tijd lezen.Vrije tijds lezen beïnvloeden woordenschat, technisch lezen en spelling, meer dan de basisvaardigheden van lezen. 

8-10 jaar 
Uit het Internationale onderzoek PISA blijkt dat kinderen die dagelijks 15 minuten (stil) lezen, een miljoen woorden per jaar lezen en daarmee hun woordenschat vergroten. Als ze zelf hun boeken mogen kiezen, vergroot dat de kans dat ze positieve leeservaringen opdoen, en ook buiten school vaker gaan lezen. 

10-12 jaar 
Kinderen in groep 7 maken graag kennis met poëzie. Ze schrijven zelf graag gedichten en verhalen en worden gestimuleerd door veel gedichten te lezen. Groep 8 kinderen lezen het liefst fantastische vertellingen. Ze gaan al richting de Young Adult boekenDe hongerspelen is een razend spannende serie die qua taal best pittig is, maar toch verslonden zal worden door de kinderen. 

Nog lastig om te gaan lezen? 
Vindt je kind het dan nog lastig om zelf tot lezen te komen? Je kunt ook kiezen voor Luisterboeken. Onderuit in de luie stoel en je laten voorlezen door een mooie stem. Ook dit is goed voor de taalontwikkeling. 

 

Nieuws van De Buuzekaemp

Jarigen (t/m 12 april)
Mevrouw Jantje Knobbe is 9 april jarig! Alvast van harte gefeliciteerd en een fijne dag gewenst!
Isa Stam is de enige jarige leerling in deze periode. Gefeliciteerd Isa. Wij wensen je een héééél fijne dag toe!


 

Wegwerkzaamheden 
In de afgelopen week is er een start gemaakt met de herinrichting van zowel de Kerklaan als de Wilgenlaan. De kinderen moeten de komende tijd via een gecreëerde zijingang het schoolplein op. De werkzaamheden zullen de komende weken nog wel even in beslag nemen. 

Techniek 
Volgende week donderdag sluiten we het thema techniek af. Het is prachtig om te zien hoe er in de diverse groepen gewerkt wordt aan dit thema. De kinderen uit groep 7 en 8 gaan volgende week woensdag naar een heuse garage waar ze uitleg krijgen over de techniek van auto’s. Ze zullen zelf ook de handen uit de mouwen moeten steken. Hoe leuk is dat! 

Nieuws van De Wijngaard


Welkom!
Thijmen Oosterhof is al 4 jaar geworden en zit nu in groep 1b. Elisa Dragt en Wiljanne Maandag worden allebei ook vier jaar in deze periode. Van harte welkom Thijmen, Elisa en Wiljanne! We hopen dat jullie alle drie snel gewend zullen zij bij ons in De Wijngaard!

Jarigen (t/m 12 april)
Oeps! Een jarige juf en twee jarige kinderen vergeten! juf Marloes Rook was 22 maart jarig. Nog van harte juf en nog heel veel goede jaren gewenst! Lynn Winter was 18 maart jarig en Luuk Marsman 24 maart. Nog van harte gefeliciteerd!
Juf Erika Ter Molen hoopt 2 april haar verjaardag te vieren. Alvast gefeliciteerd juf! Een heel fijne verjaardag toegewenst!
Jarige kinderen: Berjan Fernhout, Liese Bijland, Matthias ten Klooster, Rosa van Dijk, Evert van Dijk, Hanna Bakker en Tijs Corporaal
Hartelijk gefeliciteerd allemaal! Wij wensen jullie een supergezellige verjaardag toe!
                                    

Sloop gymzaal 
Vorige week vrijdag heerste er grote opwinding bij de kinderen. De slopers waren begonnen met het laatste gedeelte van de gymzaal. Boem! Alles lag ineens plat. Opeens hadden we vanaf het plein zicht op de gebouwen van de opvang. Op moment van schrijven zijn de slopers bezig met de funderingselementen. Vrachtwagens rijden af en aan om het puin af te voeren. Wanneer deze klus is afgerond komen de stratenmakers om het terrein in te richten als parkeerterrein. 

Inrichting hal 
Zoals u wellicht heeft gezien heeft de hal een forse update ondergaan. Er zijn diverse werkplekken gecreëerd waar kinderen (maar ook volwassenen) gemakkelijk kunnen werken. Er zijn tevens fietsstoelen aangeschaft. Deze hebben een enorme aantrekkingskracht op de kinderen. Een mooi voorbeeld van bewegend leren. 

Grote Rekendag 
Ieder jaar wordt de Grote Rekendag georganiseerd op De Wijngaard. Het is een dag voor alle basisscholen in Nederland en Vlaanderen (groep 1 t/m 8) die helemaal in het teken staat van rekenen. En dan niet gewoon in de klas, maar vooral ook daarbuiten. Want rekenen is veel meer dan sommen maken in je werkboek! 

Het thema van de 17e Grote Rekendag is ‘Uit verhouding’. Kinderen verkennen tal van situaties waarin de verhoudingen niet kloppen. Daarvan zijn er genoeg. Denk maar aan een uitvergroot ijsje of zak patat voor een snackbar. 

Het verkennen van dergelijke situaties leidt tot verhoudingsgewijs redeneren, maar ook tot meetactiviteiten en het verkennen van de ruimte (meetkunde). Het onderliggende doel is kinderen onderzoekend te laten rekenen. Want zelf ontdekken levert inzicht op. En niet onbelangrijk: het maakt rekenen leuk! 


 

Godsdienst

                

Week 14: Ik vecht voor jou
De verhalen komen uit Joh. 13:31-38, Joh. 18: 1-11 en Joh. 18: 12-27
Petrus belooft Jezus dat hij hem nooit in de steek zal laten, maar dat blijkt moeilijk, merkt Petrus in de nacht dat Jezus gevangen wordt genomen. Hij zegt drie keer dat hij Jezus niet kent. Van zijn goede voornemens blijft niet veel over.
Doelstelling: De kinderen onderzoeken wat ze kunnen doen om een vriend in gevaar te helpen. Wat kun je doen als je zelf niet kunt of durft te helpen?

                                
               
                         

Week 15: Is dit de koning?
De verhalen komen uit Joh. 18: 28-40, Joh. 19: 1-16 en Joh. 19: 16-37
In de verhalen van deze week wordt Jezus de koning van de Joden genoemd. Maar is hij wel een koning? En wat voor koning is hij dan?
Doelstelling: De kinderen ontdekken wat een echte koning is en wat hij doet.

Sparen voor het goede doel!

Sparen voor......#Durfte

We gaan dit jaar geld inzamelen voor Kindertehuizen in Polen. Het project is bekend onder de naam #Durfte en het is een initiatief van de Gereformeerde Kerk in Zwartsluis. Een initiatief dat we als school graag willen ondersteunen. Het is de bedoeling dat er vanaf oktober elke maand een aantal groepen aan de slag gaat om geld in te zamelen voor dit project. Ook zullen jongeren vanuit de kerk op bezoek gaan in de klassen om meer te vertellen over alle ins & outs. Op deze manier komt het project meer tot leven en weten de kinderen ook waarvoor ze geld inzamelen. De totaalopbrengst wordt later bekend gemaakt.

Uitnodiging Jeugdsoos Esclusa!
Beste allemaal,

Wij vieren feest! Na veel geduld en veel klussen is de jeugdsoos eindelijk open voor de jeugd van Zwartsluis. Er kan weer begonnen worden met het opbouwen van dit mooie initiatief.
Wij zijn voor de jeugd, in de leeftijd van groep 7 en ouder, al een tijdje open op de woensdag en vrijdag, maar willen ook graag aan iedereen van Zwartewaterland en omstreken laten zien hoe trots wij zijn op ons nieuwe plekje en hoe mooi de jeugdsoos is geworden. Het is een veilige omgeving voor de jongeren waar leuke activiteiten ontwikkeld kunnen worden door en voor de jongeren.

Daarom vieren wij
FEEST!

Wanneer: vrijdag 5 april
Waar: Jeugdsoos Esclusa, Cingellanden 1a, Zwartsluis
Hoe laat: van 16.00 tot 22.00 uur
Officiële opening zal zijn om 16.30 uur

Er zijn leuke activiteiten die dag voor jong en oud.

Tot dan!
Team Esclusa!

Volg ons op Twitter    Volg ons op Facebook    Nieuwsbrief doorsturen
Beste <<Name>>, je ontvangt deze nieuwsbrief omdat je je hebt ingeschreven op onze website of ons daar toestemming voor hebt gegeven.
Indien gewenst wijzig hier je voorkeuren of schrijf je uit.. Heb je vragen, opmerkingen of toevoegingen? Ons e-mailadres is: kindcentrumwijngaard@accrete.nl.
Kindcentrum De Wijngaard Kraggelaan 2 Zwartsluis, OV 8064 CT Netherlands

Copyright © 2019 Kindcentrum De Wijngaard, Alle rechten voorbehouden.


This email was sent to <<Email Address>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Kindcentrum De Wijngaard · Kraggelaan 2 · Zwartsluis, OV 8064 CT · Netherlands

Email Marketing Powered by Mailchimp