Copy

Terugblik op Sinterklaas. Een vooruitblik op Kerst.

Goed weekend

Mvg

Aart Holtman 

Uit 't biezenmandje

Nieuwsbrief van vrijdag 13 december 2019

Agenda

De Buuzekaemp
18 december            Kerstviering
19 december           Kerstmarkt van 17.30 - 18.30 uur
                                 De opbrengst is voor Sampark in India

20 december            De kinderen zijn om 12.00 uur vrij
23 dec 2019 t/m       3 jan. 2020 Kerstvakantie

15 januari                 Alle kinderen zijn om 12.00 vrij
20 januari                 Start project India (t/m 27 februari)
29 januari                 Studiedag, de kinderen zijn vrij
27 februari                Inloopavond project India

De Wijngaard
19 december           Kerstviering om 18.30 uur, in de Ger. kerk
20 december            De kinderen zijn om 12.00 uur vrij
23 dec. 2019 t/m      3 jan. 2020 Kerstvakantie
14 januari                 Weekopening gr. 2/3A
15 januari                 Alle kinderen zijn om 12.00 vrij

20 januari                 Start project India (t/m 27 februari)
27 januari                 Weekopening POV
29 januari                 Studiedag, de kinderen zijn vrij
27 februari                Inloopavond project India

   Van de directeur...

Sinterklaas 
Vorige week donderdag bracht Sinterklaas een bezoek aan beide locaties. We kunnen terugkijken op een gezellige en geslaagde dag. Op de achtergrond hebben veel Pieten meegeholpen om er een mooie dag van te maken.
Bij deze wordt iedereen bedankt voor zijn/haar inzet! 
 
Kerst 
Op beide locaties besteden we aandacht aan Kerst.
Verderop treft u meer informatie aan. 
 
Wat de wijzen droomden;
tekst en muziek: Eveline Stern.
Eens maakten er mannen een heel lange reis
op zoek naar een koning en dat was heel wijs.
Ze gingen de poort van Jeruzalem binnen,
want waar kun je beter met zoeken beginnen?
Waar is Hij te vinden? Weet jij het misschien?
Ze hebben zijn ster in het oosten gezien.

Jeruzalem! Daar in zijn mooie paleis
raakt koning Herodes geheel van de wijs.
Wat is dat? Wat heeft hij zojuist moeten horen?
Is er ergens een koning der Joden geboren?
Waar is Hij te vinden? Weet jij het misschien?
Ze hebben zijn ster in het oosten gezien.

's Nachts dromen de wijzen en zo valt hen in:
pas op! want Herodes heeft kwaad in de zin.
Hij is bang voor Jezus, de Koning der Joden
en als hij de kans krijgt dan zal hij hem doden.
Waar is Hij te vinden? Weet jij het misschien?
Ze hebben zijn ster in het oosten gezien.

Toen zijn deze mannen heel zacht opgestaan
en stil langs een and're weg huiswaarts gegaan.
Wat andere mensen je doen overkomen,
dat kun je niet weten - Daar moet je van dromen.

En als jij gaat dromen, wie weet heel misschien,
zul jij dan die ster uit het oosten wel zien!Check
Denkt u erom? Vrijdagmiddag 20 december zijn alle kinderen om 12.00 uur vrij. 

Schoolfruit 
Weet u het nog?

·         Schoolfruit wordt geserveerd op de woensdag, donderdag en de vrijdag. Uw kind hoeft op deze dagen dus geen fruit mee te nemen vanuit huis.  

·         Sommige kinderen krijgen op deze dagen een koek o.i.d. mee. Bij deze het vriendelijk maar ook dringend verzoek om dit niet meer te doen. U brengt uw kind hiermee in een uitzonderingspositie. 

·         Sommige kinderen hebben de neiging om op voorhand al te zeggen dat ze iets niet lusten. Het is belangrijk om kinderen verschillende soorten groente en fruit te laten proeven. Zo maken kinderen kennis met veel verschillende smaken en structuren. Soms zijn kinderen pas gewend aan een onbekende smaak na tien tot vijftien keer proberen! Bovenstaande is de reden dat de kinderen alle groente/fruit moeten proeven. 

Nieuws van De Buuzekaemp

Jarigen  (t/m 10 januari 2020)
Jasper is de enige jarige! Alvast gefeliciteerd en een heel fijne verjaardag gewenst Jasper!

    

Kerstmarkt
Donderdag 19 december, van 17.30 t/m 18.30 uur wordt er een gezellige kerstmarkt gehouden. De opbrengst is voor Sampark in India.
De kerstmarkt wordt afgesloten met een lied gezongen door de kinderen.
Allemaal komen hoor!

                                                                         

Nieuws van De Wijngaard

Jubileum!
Juf Jenneke heeft afgelopen dinsdag haar 40-jarig onderwijsjubileum mogen vieren! Heel hartelijk gefeliciteerd Juf! Nog heel veel mooie onderwijsjaren erbij gewenst met ons allemaal!


Voorleeskampioen 
Afgelopen maandag stonden op De Wijngaard de voorleeskampioenschappen op het programma. Zowel de kinderen uit groep 7 als uit groep 8 konden een gooi doen naar de felbegeerde titel. 
Na een spannende strijd wees de, uiterst deskundige jury, Doreen uit groep 8 als beste aan. Dit houdt in dat Doreen De Wijngaard gaat vertegenwoordigen bij de regionale voorleeskampioenschappen. Doreen: Van harte gefeliciteerd en alvast veel succes toegewenst!  Omzien naar elkaar  
We zijn een christelijk Kindcentrum. Daarbij hoort onder meer dat we omzien naar elkaar. Met dit in het achterhoofd graag uw aandacht voor het volgende: vanaf aankomende maandag staan er enkele kratten op het podium. Het is de bedoeling dat deze gevuld worden met (levens) middelen voor de minder bedeelden in Zwartsluis. Vrijdag 20 december worden de kratten weggebracht. Alvast bedankt voor uw medewerking.                         

Buiten Jeanette, Lisette en Jetty, helpt ook Alice mee met het schillen en verdelen van de diverse soorten fruit. Heel fijn!

Kaarsen 
Vandaag krijgt elk kind een kaars met een kaartje eraan. Dit jaar staat de volgende tekst op het kaartje: 
Hij is het licht dat schijnt in het donker. Dat licht zal ons de weg wijzen naar vrede. (Joh. 1:5) 
De kaarsen worden geschonken door de diaconieën van de Hervormde Gemeente en de Gereformeerde Kerk van Zwartsluis. Een mooie jaarlijkse traditie.  

De fairtrade kaarsen komen uit de Wereldwinkel en worden handgemaakt op Oost Java. Het doel van de Wereldwinkel is niet de winst, maar een eerlijke verdeling van de welvaart in de wereld en een eerlijke prijs voor de makers, meestal vrouwen. 

Kerstviering Wijngaard   
  Op donderdag 19 december staat de Kerstviering gepland.
  De volgende zaken zijn van belang: 
- Aanvang 18.30 uur. 
- Er is oppas voor de allerkleinste kinderen. 
- De kinderen zitten niet bij hun ouders, maar als groep bij elkaar.  
- Aan het einde van de dienst is er een collecte.
- De opbrengst is bestemd voor Sampark. 
- Na afloop van de dienst kunt u in De Poort, onder het genot van een hapje en een
  drankje, nog even nagenieten van de dienst. 

We rekenen op uw komst! 

Overblijfouder   
Iets voor u? U ontvangt voor uw werkzaamheden een vergoeding. Kunt u maar één keer per week? Of één keer in de twee weken? Geen probleem! Belangstelling? Neem even contact op met meester Aart. 

Wij hebben vorig jaar al afscheid genomen van Liesbeth en nu stoppen ook Paula en Marijke met het overblijven. Ook Arjette gaat stoppen met de coördinatie van dit alles, maar gelukkig heeft zij een opvolger gevonden in Rozina. Dames allemaal heel hartelijk bedankt voor jullie trouwe inzet al die jaren! Geweldig!


Jarigen t/m 11 januari 2020:
Juf Rosalie hoopt 18 december weer een jaar ouder te worden en meester Matthijs 11 januari. 
De volgende kinderen vieren deze periode ook hun verjaardag:
Boaz, Juda, Saskia, Samuël, Edun, Ruben, Lisa, Stan, Noa, Risho, Stijn, Tess, Charlotte, Kyan, Lieke, Berber, Kees, Ashley, Thijs, Hailey, Milan, Mea en Ziva.

Allemaal heel hartelijk gefeliciteerd en een héééél fijne verjaardag gewenst!!


Wij heten (alvast) welkom: 
Lisa, Charlotte, Abdoatjabar, Thijs en Ziva
Wij wensen jullie een heel fijne schooltijd toe bij ons in De Wijngaard!


Ouderbijdrage Activiteitencommissie
Beste ouders en verzorgers,

In de informatiegids voor het schooljaar 2019-2020 staan de bijdragen voor de Activiteitencommissie (AC) vermeld. De AC betaalt van deze bijdragen alle activiteiten rondom de kinderboekenweek, sinterklaasfeest, kerstviering, paasviering, voorleesontbijt, schoolzwemmen van groep 3&4, schoolreisjes en het schoolkamp.
De bijdrage wordt door middel van een automatische incasso in twee gelijke termijnen geïnd. De eerste termijn wordt in december afgeschreven en de tweede termijn in de maand mei.

Voor het schooljaar 2019-2020 gelden de volgende bijdragen per kind:

Groep 1 en 2 € 35,-              Groep 5 en 6 € 45,-

Groep 3 en 4 € 50,-              Groep 7 en 8 € 75,-

Ouders die geen machtiging voor incasso hebben afgegeven, willen wij verzoeken de bijdrage zelf over te maken op het rekeningnummer van de Activiteitencommissie (Rabobank NL68 RABO 0147714699 t.n.v. ouderinitiatieven Wijngaard) onder vermelding van de naam van uw kind en de groep waarin hij/zij zit. Mochten er nog vragen zijn, dan kunt u hiervoor de penningmeester van het  AC benaderen. Ook als u alsnog een machtigingsformulier wil invullen.

Hartelijk dank en met vriendelijke groet,  

Cassandra van Veen, penningmeester AC
cassandravanveen@gmail.com

Godsdienst

      

Week 51:  
De verhalen komen uit: Matteüs 1:18-25, Lucas 2: 1-7 en Lucas 2: 8-20
Jozef twijfelt of hij wel bij Maria moet blijven, maar hij hoort een stem uit de hemel die zegt dat hij er helemaal bij hoort. Ook de herders mogen bij Jezus op bezoek komen. De meeste mensen willen niet met hen omgaan, maar bij Jezus horen ze er helemaal bij.
Doelstelling: De kinderen ontdekken dat iedereen er bij mag horen in de stal. Het verhaal van de geboorte van Jezus gaat ook over jou!

Week 02: Jij bent bijzonder!
De verhalen komen uit: Mattheüs 2: 1-12, Lucas 2: 22-39 en Lucas 2: 40-52
In Nederland zeggen we al gauw: 'Doe maar gewoon'. Maar eigenlijk zijn wij allemaal bijzonder, want God heeft ons naar zijn beeld geschapen. Dat mogen we best uitstralen. Hoe bijzonder is dat?
Doelstelling: De kinderen zien hoe bijzonder Jezus was en dat door hem andere mensen ook bijzonder werden en worden, elke dag!

Sparen voor het goede doel!

Sparen voor......Sampark
Op 17 oktober hebben alle groepen geboeid zitten luisteren naar Harry van Dalfsen. Hij heeft de kinderen van alles verteld en ook laten zien over Sampark.  
Op de laatste schooldag, 3 juli 2020,  zal het eindbedrag bekend worden gemaakt!  
Het is de bedoeling dat alle groepen een bepaalde periode geld inzamelen voor Sampark. Rond de voorjaarsvakantie staat het project in het teken van India. Ook zullen meester Aart, meester Jochem en meester Matthijs in die periode India bezoeken om te kijken hoe het daar is. Op tweede Pinksterdag hoopt meester Aart zijn 11e Elfstedentocht te fietsen. Hij wil zich tijdens deze tocht, 235 km, laten sponsoren. Het bedrag komt uiteraard ten goede aan Sampark.
Inmiddels heeft meester Jochem laten weten ook de Elfstedentocht te willen fietsen. Meester Matthijs twijfelt nog over zijn deelname. We hebben echter goede hoop dat hij ook mee gaat doen. Hij moet nog even over de streep getrokken worden.....
Dit schooljaar gaan we sparen voor de stichting Sampark. Stichting Sampark ondersteunt lokale projecten in India. Tijdens de startdienst heeft meester Aart al e.e.a. verteld over Sampark.
De groepen 1, 2 en 3 gaan nu eerst sparen voor Sampark.

 

Meer weten over Sampark? Klik even op deze link: http://www.sampark.nl/
                                                    

Sponsorloop voor een heel goed doel!!!!!

Hallo allemaal!
Wij zijn Silvan en Sepp, misschien kennen jullie ons wel.
Sinds vorig jaar zijn wij jeugdambassadeurs van ZwartewaterlandHelpt.
Al 4 jaar zetten wij ons in voor dit doel. Vorig jaar hebben we een tocht gefietst van 180 km in 2 dagen naar Zutphen. Daarmee hebben we € 5600 opgehaald voor stichting Energy4all.
Het doel van ZwartewaterlandHelpt 2019 is: Stichting Kind & Brandwond
Deze stichting zet zich in voor kinderen met brandwonden door activiteiten en vakanties te organiseren. Dit jaar willen wij graag samen met jullie in actie komen!
Hoe gaan we dat doen? We organiseren een sponsorloop voor alle basisschooljeugd van Zwartewaterland. Waar en wanneer?
Op woensdag 18 december, bij Sportclub Genemuiden en op Zaterdag 21 december, bij Desz, en Olympia ’28.
Hoe doe je mee?
D.m.v. het sponsorformulier zoek je sponsoren die jou willen sponsoren om één of meerdere rondjes te gaan hardlopen.
Op woensdag 18 december of zaterdag 21 december ga je, samen met ons en hopelijk nog veel meer andere kinderen, je rondje(s) lopen op of om het voetbalveld.
Natuurlijk zorgen wij voor drinken, muziek en een warming up.
Aan het eind van de zaterdag hopen we heel veel geld te kunnen overhandigen bij de radiostudio, van ZwartewaterlandHelpt, aan de Kaai in Hasselt!

En als je het leuk vindt mag je dan natuurlijk met ons mee.
Doen jullie mee? Geef je dan snel op, voor 13 december, via: silvanensepp@gmail.com
of bij de leerkracht van je klas.

Groetjes,
Silvan en Sepp

Volg ons op Twitter    Volg ons op Facebook    Nieuwsbrief doorsturen
Beste <<Name>>, je ontvangt deze nieuwsbrief omdat je je hebt ingeschreven op onze website of ons daar toestemming voor hebt gegeven.
Indien gewenst wijzig hier je voorkeuren of schrijf je uit.. Heb je vragen, opmerkingen of toevoegingen? Ons e-mailadres is: kindcentrumwijngaard@accrete.nl.
Kindcentrum De Wijngaard Kraggelaan 2 Zwartsluis, OV 8064 CT Netherlands

Copyright © 2019 Kindcentrum De Wijngaard, Alle rechten voorbehouden.


This email was sent to <<Email Address>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Kindcentrum De Wijngaard · Kraggelaan 2 · Zwartsluis, OV 8064 CT · Netherlands

Email Marketing Powered by Mailchimp