Copy


Accrete zoekt leden voor de CAR (Centrale Accrete Raad), ziekenboeg bijna leeg, nieuws van de opvang, informatie-avonden op de Wijngaard en nog veel meer nieuws.

Goed weekend

Aart 
Uit 't biezenmandje
NIEUWSBRIEF VAN VRIJDAG 16 SEPTEMBER
Agenda

De Wijngaard: 
maandag   19 september: Informatieavond groep 4 
donderdag 22 september: Informatieavond groep 2
Dinsdag     27 september: Viering groep 5

bericht van de directeur

Aanmelden leerlingen 
Soms worden we in een heel laat stadium verrast door een aanmelding van een leerling. Op de Buuzekaemp hebben we vrijwel alle kinderen wel “op de korrel” en levert een late aanmelding over het algemeen geen noemenswaardige problemen op.  
Op de Wijngaard is dit niet het geval. Het is qua planning van belang dat we tijdig op de hoogte zijn op hoeveel kinderen we kunnen rekenen. Op deze manier voorkomen we dat groepen te groot worden. 
Wilt u mensen in uw omgeving hierop attent maken? Bvd.  
 
Ziekenboeg 
Juf Anneke (Buuzekaemp) en juf Annet (Wijngaard) zitten beide nog in de ziekenboeg. Het herstel vordert langzaam maar gestaag. Beide medewerkers zijn momenteel volop aan het re-integreren en zijn alweer regelmatig op locatie te zien. 
Zoals u weet wordt juf Anneke vervangen door juf Veronique en juf Karin. Juf Annet wordt deels door juf Mirjam en deels door juf Hester vervangen 
Ben jij de ouder die wij zoeken?

Accrete gaat de medezeggenschap versterken!
Om dit te realiseren is besloten deze integraal vorm te geven door de centrale geledingen (GOC, GMR en OR) samen te voegen in de Centrale Accrete Raad (CAR). Voor de zomervakantie hebben alle geledingen ingestemd met het instellen van de Centrale Accrete Raad waardoor o.a. bij het vaststellen van nieuw beleid alle belangen voldoende worden meegewogen en het hele speelveld van medezeggenschap wordt overzien. Met ingang van het nieuwe schooljaar gaat de CAR dan ook van start.

Achtergrond
De missie van Accrete is, zoals geformuleerd in onze strategische visie 2019-2023, dat wij als één team één taak hebben tijdens onze expeditie: kinderen van 0 tot 13 jaar inspireren en begeleiden bij hun vorming (groei) en ontwikkeling (bloei) zodat zij verantwoord en gelukkig kunnen leven in een complexe en snel veranderende wereld. Dit doen wij vanuit een leerrijke en liefdevolle omgeving. Het Integraal Kind Centrum waarin deze ontwikkeling plaatsvindt en waar Accrete medewerkers integraal werken aan de missie, is voor de realisatie een essentiële voorwaarde. Vanuit deze gedachte vinden wij het belangrijk en ook noodzakelijk, dat er een integrale medezeggenschap ontstaat in het belang van alle kinderen en medewerkers. De CAR voert haar (wettelijke) taak (advisering, instemming en initiatief) dan ook uit voor de hele Accrete organisatie.

Wie zoekt de Centrale Accrete Raad?
De CAR is bijna compleet, maar wij zoeken nog een ouder vanuit het onderwijs (voorheen de GMR) en een ouder vanuit de kinderopvang (voorheen de GOC) die een bijdrage wil leveren aan de verdere ontwikkeling van integrale medezeggenschap binnen Accrete en wil meedenken over de medezeggenschapsthema’s voor heel Accrete.

Wat vragen wij?
- je hebt 1 of meer kinderen op een kindcentrum (kinderopvang en/of onderwijs) van Accrete,
- je bent een aantal avonden beschikbaar,
- je bent integer en kan omgaan met vertrouwelijke informatie,
- je bent in staat te kijken naar het grote plaatje zonder de details uit het oog te verliezen.

Wat kunnen wij je bieden?
- een interessante omgeving waar jij een bijdrage kunt leveren in de verdere ontwikkeling van Accrete,
- een groep gemotiveerde ouders en medewerkers die al lerende de Accrete Raad tot een succes gaan maken,
- ondersteuning door ambtelijk secretaris, - een bescheiden financiële vergoeding.

Wil je je aanmelden, ben je nieuwsgierig geworden en/of heb je nog vragen?

Bel of mail dan gerust naar:
Berto Smelt (plv.bestuurder): 06-15017318 of bsmelt@accrete.nl
of
Marjolein Remeeus (ambtelijk secretaris): 06-53975657 of marjoleinremeeus@accrete.nlBijbelverhalen: 

week 38 

We horen hoe Mozes en Aäron naar de farao gaan. Aan de hand van de verhalen denken de kinderen deze week na over macht. Ook in onze tijd zijn er mensen die macht hebben, zowel dichtbij als verder weg. Wat kun je doen als mensen hun macht op de verkeerde manier gebruiken? 

Naar de farao
Exodus 5:1 - 6:9
De staf van Aäron
Exodus 7:1 - 13
Bloed, kikkers en muggen
Exodus 7:14 - 8:15


week 29
De farao weigert het volk te laten gaan, hoe vreselijk de plagen ook zijn waarmee God hem straft. Hij is onverzettelijk. Hoe kom je uit zo'n moeilijke situatie? 

De farao blijft weigeren
Exodus 8:16 - 9:35
het wordt donker
Exodus 10 - 11
de uittocht uit Egypte
Exodus 12: - 1 - 51Enquête 
Uw mening telt! Met dit in het achterhoofd willen we u weer vragen om onderstaande enquête in te vullen. Alle scores worden gepubliceerd op de website. Let op: Hoe meer mensen de vragenlijst invullen hoe betrouwbaarder het beeld. Alvast bedankt voor uw medewerking.
Vragenlijst Wijngaard 
https://klantenvertellen.nl/invite-link/1036010/kindcentrum_de_wijngaard 
Vragenlijst Buuzekaemp 
https://klantenvertellen.nl/invite-link/1036021/kindcentrum_de_buuzekaemp_onderwijs          
 


Wij heten alle nieuwe kinderen, op beide scholen, heel hartelijk welkom!


We hopen dat jullie snel gewend zullen zijn!
 


De volgende nieuwsbrief komt uit op vrijdag 30 september 2022
nieuws van De kinderopvang
VAKANTIE

aanmelden/afmelden in het ouderportaal;
Wilt u uw kind afmelden of toch naar het KDV laten gaan in de herfstvakantie? KDV staat standaard ingepland. Meldt u af? Dan komen deze uren bij de tegoeden. 
 
Wilt u uw kind aanmelden voor de BSO in de herfstvakantie? BSO staat standaard op niet ingepland in de vakanties. In uw tegoeden kunt u zien hoeveel uren er nog te besteden zijn voor de laatste twee vakantieweken van het jaar. (Herfstvakantie en de eerste week van de kerstvakantie vallen hier nog onder). De tweede week van de kerstvakantie valt onder de tegoeden van het volgende jaar. 
Als u al weet wanneer uw kind komt in de kerstvakantie, raden wij aan dit ook alvast in te vullen. Einde van deze week moeten de dagen voor de herfstvakantie aangevraagd zijn. 
 
PLEIN
Alle kinderen op de BSO spelen op het plein of binnen. Mag uw kind na groep 3 buiten het hek? Wilt u daar dan toestemming voor geven in de ouderapp? 
Kinderen zonder toestemming mogen van ons dan ook niet buiten het hek spelen en moeten op het plein blijven.
 
STAGE
Wat fijn om een leer- en werkbedrijf te zijn. Het is mooi om in samenwerking met onze opleidingspartners een leerling op te leiden en te begeleiden. Het is mooi om de passie over te brengen op studenten in opleiding. En natuurlijk zijn we blij met een paar extra handen en ogen. Laatstejaars studenten mogen ook ingezet worden op de groep als beroepskracht. 
 
Dit jaar lopen meerdere studenten stage op de opvang en op de kinderopvang; Lotas komt op KDV1, Lisanne op KDV2, Fabienne op KDV3. Ook komen er nog meer op gesprek. U zult ze binnenkort tegenkomen bij ons. 
 
Dit jaar lopen er meerdere mensen stage op de opvang en op de BSO. Gelukkig hebben we ook weer studenten gevonden voor de BSO. Yagha, Lisanne en Omar lopen stage op de BSO. 
 
BUURTSPORTCOACH
Om beweging te stimuleren bij kinderen hebben we ook dit jaar weer een buurtsportcoach. Hij/zij komt op dinsdag sporten en bewegen met de kinderen van de BSO. Er worden spelenderwijs leuke activiteiten aangeboden. 
 
MATERIAAL
Heeft u wol, schone potten (met deksel), blikken, doppen of ander bruikbaar materiaal om mee te knutselen over? Wij houden ons aanbevolen. Dank u wel alvast. 
 
COLLEGA'S
Gelukkig is Esmee weer begonnen na haar zwangerschapsverlof. Welkom terug, we zijn zo blij dat je er weer bent. 
Eerder hebben wij gecommuniceerd dat Annemijn een eigen opvang zou gaan starten in Hasselt. Dit is helaas voor haar niet doorgegaan. Annemijn heeft gelukkig besloten nog bij ons te blijven. 
Romy van de Vreugde komt ons team versterken binnenkort. 
 
VERKOOPKAST
In de praktijkklas hebben leerlingen verschillende dingen gemaakt om te verkopen. (washandjes, huisjes, plantjes in pot etc.) Mocht u in de buurt zijn van Kraggelaan 6, kunt u een kijkje nemen. 

Het kinderbrein ontrafeld                                    

De komende tijd zullen we in onze nieuwsbrief een aantal weetjes delen over het kinderbrein.
Feitjes die elke ouder zouden moeten kennen!

Wist je dat...
 
  • het vertrouwen van je kind echt niet groter wordt door hem of haar continue te vertellen hoe goed en slim hij of zij is
     
  •  kinderen hierdoor juist de neiging krijgen om uitdagingen uit de weg te gaan
 
  • je als ouder beter de inspanningen die een kind levert kunt prijzen dan het resultaat ervan
  baby nieuw
 
Kaj is grote broer geworden van zusje Saar, Sam is grote broer geworden van zusje Abby en Sarah is grote zus van baby Marilyn!! 

Kaj, Sam, Sarah en mama's en papa's van harte gefeliciteerd. de jarigen in de weken 38 & 39 zijn:
Mux, Feline en Sarah


Hartelijk gefeliciteerd allemaal en een fijne verjaardag
gewenst
 
 
nieuws van Kindcentrum De Buuzekaemp
De jarigen in de weken 38 & 39 zijn: 
Jurre, Twan en meester AartHartelijk gefeliciteerd allemaal en een fijne verjaardag gewenst!
nieuws van Kindcentrum De Wijngaard 

Informatieavond groep 2 & 4

In week 38 staat een tweetal informatieavonden ingepland waar we de wijze van werken in de groep nader aan u uitleggen.

Wat

Wanneer

Tijdstip

Informatieavond groep 4

19 september

19.30 - 20.30 uur

Informatieavond groep 2

22 september

19.30 - 20.20 u


 Oh ja: Vergeet deze avond uw telefoon niet mee te nemen. 

Weekopening groep 5 

Dinsdag 27 september staat de weekopening van groep 5 op de agenda. Tijdstip 8.30 - 9.00 uur.  
De ouders/verzorgers van groep zijn van harte uitgenodigd om bij de weekopening aanwezig te zijn. De koffie/thee staat klaar. 


Baby nieuws

Katelynn uit groep 1A heeft een zusje gekregen!!
Van harte gefeliciteerd Katelynn, papa en mama. Veel geluk met de kleine Neavah

                                                                                             De jarigen in de weken 38 & 39 zijn: 
Thijmen, Casper, Maylin, Jade, Lucas, Feline, Sarah, meester Aart, Devinn, Isa, Jaylani, juf Marianne en Mux


Hartelijk gefeliciteerd allemaal en een fijne verjaardag gewenst!

 

Volg ons op Twitter    Volg ons op Facebook    Nieuwsbrief doorsturen
Beste <<Name>>, je ontvangt deze nieuwsbrief omdat je je hebt ingeschreven op onze website of ons daar toestemming voor hebt gegeven.
Indien gewenst wijzig hier je voorkeuren of schrijf je uit.. Heb je vragen, opmerkingen of toevoegingen? Ons e-mailadres is: kindcentrumwijngaard@accrete.nl.
Kindcentrum De Wijngaard Kraggelaan 2 Zwartsluis, OV 8064 CT Netherlands

Copyright © 2022 Kindcentrum De Wijngaard, Alle rechten voorbehouden.


This email was sent to <<Email Address>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Kindcentrum De Wijngaard · Kraggelaan 2 · Zwartsluis, OV 8064 CT · Netherlands

Email Marketing Powered by Mailchimp