Copy

I.v.m. mijn aanwezigheid op het schoolkamp van groep 8 van de Wijngaard op Ameland ontvangt u vandaag al de nieuwsbrief.

Alvast een goed weekend.

Aart
Uit 't biezenmandje
Nieuwsbrief van Donderdag 3 juni 2021
Agenda

De Buuzekaemp     

15 juni                    schoolreis groepen 1 t/m 8 

De Wijngaard

 2 - 4 juni                schoolkamp groep 8

15 juni                    schoolreis groepen 1 t/m 7

21 en 24 juni          oudergesprekken


 

                      

  Van de directeur

Eindtoets
Inmiddels zijn op beide locaties de resultaten van de eindtoets bekend. Met het maken van de eindtoets laten de kinderen in groep 8 zien wat zij in acht jaar op de basisschool geleerd hebben op het gebied van taal, lezen en rekenen. De kinderen hebben het prima gedaan. De adviezen die vooraf gegeven zijn corresponderen in veruit de meeste gevallen met de resultaten van de eindtoets. Dit betekent dat de kinderen de eindtoets naar vermogen hebben gemaakt. Ze mogen trots zijn op zichzelf.

Formatie
Alle kinderen zijn benieuwd wie volgend jaar hun meester en of juf gaat worden. Welke leerkrachten komen ons team versterken en welke leerkrachten gaan er voor een uitdaging op een andere school? De gesprekken hierover zijn in volle gang en de meeste puzzelstukjes vallen op hun plek. De formatie wordt voorgelegd aan de medezeggenschapsraad en de oudercommissie van beide locaties. Wanneer de OC-MR toestemming verleent wordt de formatie aan u en de kinderen gepresenteerd. 

Schoolreisjes en schoolkamp
Wanneer u deze nieuwsbrief ontvangt zijn de kinderen van groep 8 van de Wijngaard op schoolkamp. Locatie Ameland. Ze treffen het met het weer. De stemming is opperbest.
De groepen 1 t/m 7 (inclusief de kinderen van de Buuzekaemp) gaan op 15 juni op schoolreis.
Bestemming: Hellendoorn (groep 4 t/m 8) en de Drentse Koe (groep 1 t/m 3).
We maken m.b.t. het vervoer gebruik van luxe touringcars.

Ontvangen nieuwsbrief
De meeste mensen ontvangen deze nieuwsbrief automatisch in hun mailbox. Wellicht is dat bij u nog niet het geval. Wilt u dat echter ook? Klik dan snel even op deze link:
https://dewijngaard.accrete.nl/basisschool/nieuwsbrief
Vervolgens even naar beneden scrollen en je gegevens even invullen.

Schoolfoto’s
Vorige week heeft u de logincodes m.b.t. het bestellen van de schoolfoto’s ontvangen. Een aantal mensen heeft nog geen code ontvangen. Dat is vervelend. We gaan kijken hoe we dit kunnen oplossen.

Vakantierooster 2021 –2022 
Hieronder het vakantierooster voor het komend schooljaar  

Herfstvakantie 

18 t/m 22 oktober 

Vrijdagmiddag kerstvakantie 

24 december 

Kerstvakantie 

27 december t/m 7 januari 

Voorjaarsvakantie 

21 t/m 25 februari 

Goede Vrijdag + Tweede Paasdag 

15 t/m 18 april 

Extra meivakantie 

25 t/m 29 april 

Meivakantie 

2 t/m 6 mei 

Hemelvaartvakantie 

26 + 27 mei 

Pinksteren 

6 juni 

Vrijdagmiddag voor zomervakantie 

15 juli 

Zomervakantie 

18 juli t/m 26 augustus 

Net als het afgelopen jaar zal er ook nog een aantal studiedagen ingepland worden. Tevens zijn de kinderen op een aantal vrijdagen en woensdagen om 12 uur vrij. Deze data staan op dit moment nog niet vast.   


Bijbelverhalen

Week 23: Wie had dat gedacht?

Petrus reist door het land om te vertellen over Jezus. Er gebeuren dingen die niemand had verwacht: de zieke Eneas wordt beter en zelfs de dode Tabita staat op uit de dood. Petrus wordt uiteindelijk gevangen genomen, maar in de nacht komt een engel hem bevrijden. 

Eneas wordt beter
Handelingen 9: 32-35
Tabita wordt beter
Handelingen 9: 36-43
Petrus wordt bevrijd door een engel
Handelingen 12: 1-19


Week 24: Een bijzonder verhaal
Paulus en Barnabas willen het bijzondere verhaal van Jezus aan iedereen bekend maken. Ze varen naar Cyprus, ze reizen verder en overal vertellen ze over Jezus. Mensen sluiten zich bij hen aan, maar er is ook verzet tegen hen. 

Barnabas en Paulus gaan op reis
Handelingen 13: 1-12
Paulus verteld over God
Handelingen 13: 13-49
Paulus en de waarzegster
Handelingen 16: 11-18


    

Enquête 
Uw mening telt! Met dit in het achterhoofd willen we u weer vragen om onderstaande enquête in te vullen. Alle scores worden gepubliceerd op de website. Let op: Hoe meer mensen de vragenlijst invullen hoe betrouwbaarder het beeld. Alvast bedankt voor uw medewerking.

Vragenlijst Wijngaard 
https://klantenvertellen.nl/invite-link/1036010/kindcentrum_de_wijngaard 

 

Vragenlijst Buuzekaemp 
https://klantenvertellen.nl/invite-link/1036021/kindcentrum_de_buuzekaemp_onderwijs 

 

Wij heten alle nieuwe kinderen, op beide scholen, heel hartelijk welkom!
We hopen dat jullie snel gewend zullen zijn!De volgende nieuwsbrief komt uit op vrijdag 18 juni 2021
 

Van De Buuzekaemp

Jarigen (t/m 18 juni)

Levi, Bram en Riva, 

Allemaal hartelijk gefeliciteerd en een fijne verjaardag gewenst!

100 jaar

Hieronder kunt u lezen hoe we invulling geven aan het 100 jarig bestaan van onze school.
Op vrijdag 17 september gaan we o.l.v. circus Tadaa een circusvoorstelling opvoeren. We gaan er samen met de kinderen een topdag van maken.
Hiervoor hebben we hulp nodig van ouders. Zin om mee te helpen? Meld u snel aan bij meester Aart: kindcentrumwijngaard@accrete.nl
 

 REÜNIE****REÜNIE****REÜNIE****REÜNIE****REÜNIE****REÜNIE****REÜNIE

 

Op 21 maart j.l. bestond de Christelijke School op Belt-Schutsloot, De Buuzekaemp, 100 jaar. Dat is natuurlijk een feit om bij stil te staan. Er waren al allerlei feestelijkheden bedacht rond deze datum, maar helaas Corona gooide roet in het eten.
In 1921 werd het eindelijk een feit, de school werd aangepast naar een Christelijke school. Daar kwam nog wel heel wat bij kijken maar het dappere bestuur pakte door en zo kwam er de Christelijke School. Dat er nog al wat bij kwam kijken werd wel duidelijk. Zo was het lastig om boeken en schriften te krijgen, bestond de watervoorziening uit een pomp op het plein die het regelmatig begaf. Ook de verwarming was een groot probleem en dan moest er wel iemand voor de klas staan, wat soms ook erg moeilijk was. Maar het grootste probleem was toch wel om dit alles te financieren.

De oude school stond op de plek waar nu de winkel en het plein zijn. In 1955 werd de 1ste steen gelegd voor een nieuwe school en dit is nog steeds de school. Wel werd deze school diverse keren uitgebreid tot het huidige gebouw.
De feestelijkheden zijn uitgesteld tot 17 en 18 september a.s. Op vrijdag de 17 is er een feestdag op school met een echte circusvoorstelling waarbij alle kinderen aan mee mogen werken. Zodat er uiteindelijk een voorstelling komt met onze “schoolacrobaten”.
Dan is er op zaterdag 18 september de reünie voor iedereen die op deze school in Belt-Schutsloot gezeten heeft. Het lijkt ons erg leuk om heel veel oud-leerlingen te mogen begroeten!
Let op:
We beleven momenteel rare en onzekere tijden. We hopen dat we in september niet meer te maken hebben met allerlei beperkende maatregelen omtrent corona. Feestvieren op 1.5 meter afstand is gezien de capaciteit van de locatie geen optie. We zijn dan genoodzaakt om de festiviteiten te verplaatsen naar een nader te bepalen datum. Laten we hopen dat het niet zover zal komen. 
 
Het programma is als volgt:
13.30 Inloop
14.00 Welkomstwoord 
14.15 Officiële overhandiging Glossy
14.25 Korte uitleg middagprogramma 
14.30 Start middagprogramma 
17.30 Einde reünie 
 
Dus geef je snel op via de site van 100-jaar de Buuzekaemp,  www.jubileumbuuzekaemp.com .
De kosten bedragen €15,00. Daarvoor krijg je een glossy (het tijdschrift over het 100 jarig bestaan van de school in Belt-Schutsloot), koffie en/of thee en 3 consumpties.
 
Twijfel niet en meld je aan. In dit geval gaat het spreekwoord zeker op: Hoe meer zielen hoe meer vreugd!
 
Hopelijk tot 18 september a.s.
 
Jubileumcommissie De Buuzekaemp


 
 
 

Van De Wijngaard

Aanmelden
Vorige week hebben de ouders van de kinderen van de opvang een verzoek gehad om hun kind middels een inschrijfformulier aan te melden voor de Wijngaard. Al heel veel ouders hebben hier gehoor aangegeven. Geweldig!
Het geeft ons op deze manier inzicht hoeveel kinderen volgend jaar instromen. We kunnen hier met organisatie rekening mee houden.
Dus: Wordt uw kind volgend schooljaar 4 jaar? Schrijf uw kind dan snel in. Heeft u geen inschrijfformulier? Geen probleem. Stuur even een mailtje naar meester Aart: kindcentrumwijngaard@accrete.nl het formulier downloaden kan ook!
Tot slot? Kent u in uw directe omgeving ouders met kinderen in deze leeftijd? Zo ja, wilt u ze hier dan op attenderen? Bvd

Handen uit de mouwen!
Dinsdagavond 8 juni gaat een aantal ouders aan de slag op het schoolplein. Er wordt van tegels een mini-tribune gebouwd. Deze dient als basis voor allerlei les-activiteiten die buiten kunnen plaatsvinden. Wat prachtig dat er ouders zijn die zich op deze manier belangeloos inzetten!!
Samen maak je het Kindcentrum


Jarigen (t/m 18 juni)

Juf Eline, Emily, juf Jenneke, Fleur, Aimée, Ysah, Daniël, Ella, juf Adriana, Jaïra, Levi, Ties, Daniël, Fleur, juf Corine, Mensje en Jaylee, 

 

  

Allemaal heel hartelijk gefeliciteerd en een fijne verjaardag gewenst!Bewegen met Juvat Westendorp!

van 7 tot 11 juni is het de week voor de gezonde jeugd.
Naar aanleiding hiervan organiseert JOGG Zwartewaterland op 10 juni een dag vol activiteiten onder leiding van Javat Westendorp. 

aanmelden kan via de site: www.samenzwartewaterland.nl 


 

 

 

Volg ons op Twitter    Volg ons op Facebook    Nieuwsbrief doorsturen
Beste <<Name>>, je ontvangt deze nieuwsbrief omdat je je hebt ingeschreven op onze website of ons daar toestemming voor hebt gegeven.
Indien gewenst wijzig hier je voorkeuren of schrijf je uit.. Heb je vragen, opmerkingen of toevoegingen? Ons e-mailadres is: kindcentrumwijngaard@accrete.nl.
Kindcentrum De Wijngaard Kraggelaan 2 Zwartsluis, OV 8064 CT Netherlands

Copyright © 2021 Kindcentrum De Wijngaard, Alle rechten voorbehouden.


This email was sent to <<Email Address>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Kindcentrum De Wijngaard · Kraggelaan 2 · Zwartsluis, OV 8064 CT · Netherlands

Email Marketing Powered by Mailchimp