Copy

Mag mijn kind nu wel of niet naar school/opvang met een verkoudheidsklachten? Informatieavond leesbevordering op de Buuzekaemp, en nog veel meer nieuws.

Goed weekend

Aart Holtman 

Uit 't biezenmandje
Nieuwsbrief van vrijdag 4 september 2020
Agenda

De Buuzekaemp

            
16 september      Informatieavond leesbevordering

17 september      Dag van de leidster


De Wijngaard

            
15 september      Viering groep 6
17 september      Dag van de leidster
30 september      Start Kinderboekenweek

   Van de directeur

Plan van aanpak COVID-19 (schooljaar 2020-2021) 

1) Inleiding 
Wanneer mag mijn kind nu wel of niet naar school? Hoe moet dat straks met leerkrachten die verkouden zijn? Is er straks ook noodopvang? We merken dat er nog veel vragen zijn m.b.t. Corona. Middels dit protocol proberen we voor iedereen duidelijkheid te verschaffen. Hierbij volgen we de meest recente richtlijnen van het RIVM  

2) Wanneer mag een kind nu wel of niet naar school/opvang? 

Voor kinderen in groep 1 of 2 van de basisschool geldt dat zij bij een neusverkoudheid gewoon naar school en de BSO mogen, behalve: 

·         als het kind ook koorts of andere COVID-19-klachten heeft; 

·         als het kind een huisgenoot is van een patiënt met een bevestigde COVID-19; 

·         als een huisgenoot van het kind koorts (boven 38 graden Celsius) en/of last van benauwdheid heeft. 

Voor kinderen in groep 3 of hoger gelden de normale regels voor thuisblijven: 

·         bij verkoudheidsklachten of andere klachten die passen bij COVID-19 (neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, lichte hoest, verhoging, koorts vanaf 38 graden Celsius en/of plotseling verlies van reuk of smaak); 

·         als een huisgenoot van het kind koorts (boven 38 graden Celsius) en/of last van benauwdheid heeft. 

Het RIVM heeft een handreiking bij neusverkouden kinderen opgesteld. De handreiking wordt regelmatig aangepast aan nieuwe ontwikkelingen en inzichten. 

Onderaan dit protocol treft u tevens de links naar  beslisboom aan. 

3) Plan voor afwezige leerlingen 

De afwezige leerlingen kunnen vanaf groep 3 in hun digitale omgeving terecht (Gynzy, Einstein, Wijngaard) en (Snappet Buuzekaemp). Hier zien ze wat hun taken zijn voor betreffende dag/dagen. 
Het is niet haalbaar dat leerkrachten tijdens de schooldag ook digitaal onderwijs aan deze leerlingen verzorgen. Wel is het altijd mogelijk dat deze leerlingen om hulp vragen indien ze vastlopen. We doen ons best om deze leerling z.s.m. weer op weg te helpen. 

Indien er Corona gerelateerde klachten zijn kunnen ouders de afweging maken om de leerling te laten testen. De leerling blijft thuis totdat de uitslag binnen is. Bij een negatieve uitslag mag de leerling meteen weer naar school.  

4) Plan voor de afwezige leerkracht: 

Er zijn twee mogelijkheden indien een leerkracht afwezig is. 

1)Bij een ziekmelding zonder Corona gerelateerde klachten is de leerkracht echt afwezig (ziek dus) en wordt geprobeerd de leerkracht te vervangen. 

2) Bij een ziekmelding met milde  Corona gerelateerde klachten kan de leerkracht niet aanwezig zijn, maar wel online les geven.  
 
Ook hierbij hanteren we de volgende stappen (in onderstaande volgorde): 

a.       We checken of er een vervanger beschikbaar is via de flexpool of van onze invallijst. 

b.      We checken of er intern een collega beschikbaar is met ambulante werkzaamheden die daardoor vervallen. 

c.       We vragen de duo leerkracht van betreffende groep voor beschikbaarheid. 

d.      We vragen binnen het team of er een andere collega is die beschikbaar is. 

e.      We maken de keuze om een onderwijsassistent of een aanwezige stagiaire voor de groep te zetten. De directie is hierbij op de achtergrond aanwezig in geval van calamiteiten 

f.        We maken de keuze leerlingen van betreffende groep thuis te laten en online onderwijs te verzorgen aan de groep (door eigen leerkracht thuis) We bieden noodopvang aan de leerlingen die niet thuis opgevangen kunnen worden.  

          Wij gaan ervan uit dat ouders/verzorgers zich maximaal inzetten opvang voor hun kind te regelen

·        Wij gaan er van uit dat kinderen thuis de beschikbaarheid hebben over een computer/laptop/tablet.  

Afhankelijk van het aantal leerlingen dat op school komt, maken we de keuze voor fysiek in het eigen lokaal met toezicht van een andere leerkracht of verdelen over andere groepen. Dit scenario vraagt altijd: kijken op maat.  

5) Tot slot 

Dit protocol heeft een dynamisch karakter en zal met regelmaat worden geëvalueerd/bijgesteld. De insteek is om SAMEN ervoor te zorgen, dat de kinderen van de Wijngaard/Buuzekaemp komend schooljaar, onder de huidige omstandigheden, goed onderwijs krijgen. 

Via de volgende link kunt u verschillende documenten raadplegen die inzicht verschaffen of een kind verkoudheidsklachten wel niet naar de opvang/school mag


https://www.boink.info/nieuws/nieuwe-versie-beslisboom-neusverkouden-kind
 

Team Wijngaard/Buuzekaemp 

Krentenbaard
Meer weten over krentenbaard? ga naar:
https://ggd.groningen.nl/voor-professionals/overige-professionals/infectieziekten/krentenbaard-voor-professionals


 

De volgende nieuwsbrief komt uit op 18 september.

Nieuws van De Buuzekaemp

Op woensdag 16 september staat een informatieavond gepland op De Buuzekaemp. Thema plezier in lezen.
Aanvang 19.30 uur.
De volgende workshops worden in circuitvorm gegeven:
- Peuters en voorlezen
- Aanvankelijk lezen in groep 1-2-3
- Boeken onder de aandacht
- Het belang van lezen

U kunt zich opgeven voor 2 workshops. Alle ouders hebben tevens een papieren uitnodiging gekregen. Wilt u uw voorkeur uiterlijk 15 september aangeven. We rekenen op uw komst. 

Tijdens deze avond worden alle veiligheidsmaatregelen in acht genomen.

Kalender (nabrander)
Op de kalender staat vermeld dat de kinderen zowel op 18 als op 25 november vrij zijn. Dat klopt niet.
Op 25 november gaan de kinderen gewoon tot 14.15 uur naar school. Op 18 november zijn ze om 12.00 uur vrij. Gauw even veranderen op de kalender


Jarigen t/m 18 september:
Juf Inge (7 september), juf Marije ((POV 9 september), Noor, Liza, Milan en Maikel zijn de komende weken jarig. Gefeliciteerd allemaal! Wij wensen jullie een heel gezellige dag toe!
HIEP!!!

Nieuws van de (school) bibliotheek!
 
Voorstellen
Graag stel ik mij even kort voor. Mijn naam is Marijke van den Berge en ik ben werkzaam bij de Bibliotheek Kop van Overijssel als coördinator dBos en KennisLab.
dBos staat voor de Bibliotheek op school. Dat betekent dat de school en Bibliotheek structureel samenwerken aan het bevorderen van lezen en leesplezier op de school. Ook dit jaar zal ik regelmatig op de school zijn om allerlei activiteiten te doen rondom lezen in de schoolbibliotheek en/ of in de klas.
 
Gratis lidmaatschap Openbare Bibliotheek
Kinderen die veel lezen, zijn beter in taal. En daardoor vaak ook beter ook in andere vakken. Hoe meer je leest, hoe makkelijker je leert. En dat is niet vreemd. Want overal moet je lezen, van rekensommetjes tot aan een recept dat je leest voordat je gaat koken.
Gelukkig vinden de meeste kinderen lezen ook echt leuk, zeker als ze een mooi boek hebben gevonden. De school heeft een prachtige schoolbibliotheek waar de kinderen regelmatig een boek uit mogen halen. Maar het is ook belangrijk dat kinderen thuis boeken lezen. Vandaar dat alle kinderen die nog geen lid zijn van de openbare bibliotheek, een gratis Bibliotheekpasje kunnen krijgen via de school. Mocht uw kind nog geen lid zijn, geef het door aan de school.
 
Wist u dat:

  • 80% van de kinderen het leuk vindt om een boek te lezen?

  • Kinderen het leuk vinden om naar de Bibliotheek te gaan?

  • Er altijd wel een boek is dat uw kind interesseert?

  • Dat de bibliotheekmedewerker u graag helpt bij het vinden van een goed boek?

  • Dat u ook online boeken kunt reserveren en lenen?

Puzzel en win een boek!
Kan jij snel puzzelen? Waag een poging tot deze Guinness World Records-puzzel en maak kans op het nieuwe boek!
https://www.uitgeverijdefontein.nl/blog/kinderboeken/guinness-world-records-2021-puzzel/
Deelnemen kan t/m 3 september
 
Stripboeken
Op 28 augustus is het ‘Lees stripboeken in het openbaar dag’. Maak een selfie van waar jij je stripboek leest. Is dat op het voetbalveldje? Of in de winkelwagen terwijl je ouders de boodschappen doen? Trots op je foto? Deel het met school, dan kan het in de volgende nieuwsbrief worden geplaatst.
 

Nieuws van De Wijngaard

Halen en brengen
Vorige week bent u geïnformeerd bij welke ingang de kinderen naar binnen kunnen:
Groep 1 en 4: Hoofdingang
Groep 2-3 en POV: Hek bij het plein.
Groep 5-8: Hek bij de Purperreigerlaan.

Het hek gaat om 8.20 uur open. Vanaf 8.25 uur staat de leerkracht klaar om uw kind op te vangen.
Heeft u uw kind gehaald/gebracht? Bij deze het verzoek om weer zo snel mogelijk nar huis te gaan. Op deze manier voorkomen dat we te maken krijgen met grote groepen mensen.

Telefoon op school
Steeds vaker constateren we dat leerlingen hun mobiele telefoon meenemen naar school. Dit is niet toegestaan. Het levert geregeld “gedoe” op. Wilt u erop toezien dat uw kind de telefoon thuislaat.

bvd   

Jarigen
Gijs, Juf Janine (KDV en OA), Kalo, Lara, Youp-Jan, Charlotte, Zoë, Kaj Jade, Juf Hendrina, (OA), juf Anna (KDV), Liam, Lieke, Suus, Wicher Thijn en Thijmen.

Hartelijk gefeliciteerd allemaal en een fijne dag gewenst!

Geboren
Het eerste kleinkind van juf Corine. Zij is nu oma van kleinzoon Twan.

Geboren op 23 augustus: Vai Nina, roepnaam Vai.
Dochter van Robin en Nienke Geertman en zusje van Nox en Mea

Geboren op 27 augustus: Nora Elisa, roepnaam Nora.
Dochter van Michiel en Gea Kampherbeek, zusje van Vince en Tamar


Allemaal heel hartelijk gefeliciteerd met dit mooie nieuws en wij wensen de drie nieuwgeborenen een prachtige, gezonde en gezegende toekomst toe.
 

FUN & FORGET: 
Van de Buurtsportcoach Zwartewaterland
Leuke en gezellige middag of avond bij scouting De Veste, Sikkel 1a in Hasselt.
 
  6-12 jaar   9 september  2020 van 14.45 - 17.15 uur
12-18 jaar 11 september  2020 van 19.00 - 21.30 uur


Ben je 12 jaar? Dan mag je zelf je activiteit kiezen.

Aanmelden tot 7 september op: www.bewegeninzwartewaterland.nl

* Blijf thuis als je verkouden/ziek bent
* Aanmelden is verplicht
* Maximaal 40 kinderen, vol=vol
* Handen desinfecteren bij aankomst en vertrek

TOT ZIENS!

Cursus positief opvoeden

Cursus positief opvoeden door Aukje van den Arend, consulent jeugd Zwartewaterland

Cursus positief opvoeden 2-12 jaar in Hasselt
Data 9-11, 16-11, 23-1130-11 4-1 (slotavond)

Cursus positief opvoeden 2-12 jaar in Genemuiden
7-9, 14-9, 21-9 2-11 (slotavond)

Interesse? Voor meer info of direct aanmelden stuur je een mail naar: a.vandenarend@zwartewaterland.nl

Bijbelverhalen

Week 37: Ik zal er zijn: Exodus 3: 1-12, 4: 117 en 5: 1-9
God stuurt Mozes naar de farao om te vertellen dat hij het volk Israël moet laten gaan. Mozes ziet allerlei bezwaren, maar God zegt: Ik ga met je mee. Ook Mozes' broer Aäron gaat mee naar Egypte.

Week 38: Luister je wel?: Exodus 11: 7-10 en 12: 29-42
Mozes en Aáron zeggen tegen Farao, de boze koning van Egypte, dat hij het volk Israël moet laten gaan. Farao luistert niet. Daarom gebeuren er erge dingen.

Volg ons op Twitter    Volg ons op Facebook    Nieuwsbrief doorsturen
Beste <<Name>>, je ontvangt deze nieuwsbrief omdat je je hebt ingeschreven op onze website of ons daar toestemming voor hebt gegeven.
Indien gewenst wijzig hier je voorkeuren of schrijf je uit.. Heb je vragen, opmerkingen of toevoegingen? Ons e-mailadres is: kindcentrumwijngaard@accrete.nl.
Kindcentrum De Wijngaard Kraggelaan 2 Zwartsluis, OV 8064 CT Netherlands

Copyright © 2020 Kindcentrum De Wijngaard, Alle rechten voorbehouden.


This email was sent to <<Email Address>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Kindcentrum De Wijngaard · Kraggelaan 2 · Zwartsluis, OV 8064 CT · Netherlands

Email Marketing Powered by Mailchimp