Copy

Nieuwe film van De Wijngaard, terugblik musical van De Buuzekaemp, sloop van de gymzaal en meer!

 

https://gallery.mailchimp.com/be8fe3ca8f70fdd04934acc36/images/18d5e56c-44da-42b5-b487-f2e7aa8ce1ea.png

Nieuwsbrief vrijdag 15 maart 2019
De volgende nieuwsbrief komt uit op vrijdag 29 maart

Agenda

De Buuzekaemp
25 febr. t/m 5 april       Thema 'Techniek'
18 t/m 22 maart           Week van de lentekriebels
31 maart                      Begin zomertijd
  5 april                        Afsluiting thema 'Techniek'
12 april                        Koningsspelen, alle kinderen zijn om 12.30 uur vrij!
19 april                        Goede Vrijdag, alle kinderen zijn vrij
22 april                        Tweede Paasdag, alle kinderen zijn vrij
23 april t/m 26 april     Extra meivakantie
27 april                        Koningsdag
29 april t/m 3 mei        Meivakantie
De Wijngaard
18 t/m 22 maart           Week van de lentekriebels
19 maart                      Weekopening groep 4
19 maart                      Aanmelden nieuwe leerlingen

31 maart                      Begin zomertijd
  3 april                        Grote Rekendag
  5 april                        Schoonmaakmiddag gr. 5 en 6 
 
9 april                        Weekopening groep 5 (i.p.v. 16 april)

12 april                        Koningsspelen, alle kinderen zijn om 12.30 uur vrij!
17 april                        Eindtoets groep 8

19 april                        Goede Vrijdag, alle kinderen zijn vrij
22 april                        Tweede Paasdag, alle kinderen zijn vrij
23 april t/m 26 april     Extra meivakantie
27 april                        Koningsdag
29 april t/m 3 mei        Meivakantie

 

   Van de directeur

Staking
Vandaag wordt in Nederland op veel (basis)scholen gestaakt. We hebben op beide locaties besloten om de deuren open te houden. Een tweetal redenen:
1) De onderhandelingen t.a.v. een nieuwe CAO zijn momenteel nog in volle gang
2) We hebben onze twijfels of het sluiten van de school het juiste signaal is.
Is er dan niets aan de hand? Nee, integendeel. We strijden nog steeds voor een eerlijk salaris. Het is niet uit te leggen dat een docent op het VO, met een HBO-opleiding, net zo verdient als een leerkracht, in het basisonderwijs die óók een HBO-opleiding heeft genoten.
De beeldvorming rondom het beroep leerkracht is niet bijzonder positief. Mede hierdoor steekt instroom van studenten op PABO’s  af, t.a.v. de instroom bij andere HBO-opleidingen. Als gevolg hiervan wordt het leerkrachten tekort steeds groter. Bij ziekte is het tegenwoordig een enorme puzzel om een geschikte vervang(st)er voor de groep te krijgen. Gelukkig hebben we op beide locaties amper te kampen met ziekte. We hopen echter dat het kabinet deze signalen oppakt. 

Huis van Harry
Afgelopen woensdag werden de 3- en 4 jarigen getrakteerd op een prachtige voorstelling. Net als de voorgaande jaren hadden we niet te klagen over een gebrek aan belangstelling.  Vanaf het allereerste ogenblik keken de kinderen vol in vervoering naar de belevenissen van Harry de kat. Voordat iedereen er erg in had was de voorstelling voorbij en ging iedereen tevreden weer huiswaarts. (Foto's op Zwartsluis Actueel)

Koningspelen
Op vrijdag 12 april staan de Koningspelen op het programma. Traditiegetrouw organiseren we deze dag samen met de kinderen van OBS De Aremberg. Net als vorig jaar doen de kinderen van de Buuzekaemp ook weer mee. Let op: Alle kinderen zijn deze dag om 12.30 uur vrij in plaats van 13.00 uur vrij. De kinderen eten deze dag op school.
Nadere informatie over de inhoud van deze dag volgt in de volgende nieuwsbrief.

10 minutengesprekken
Op beide locaties stonden deze week de 10 minutengesprekken op de agenda. Op de Wijngaard kon u via Parro zich online inplannen. Voor de meeste ouders was deze verandering geen probleem. Op een grote school kost het inplannen van de gesprekken relatief veel tijd. Tijd die we liever op een andere manier besteden. Vandaar dat we hierop zijn overgestapt.

Week van de lentekriebels
Volgende week staat de week van de lentekriebels op het programma. In deze week zal in alle groepen invulling gegeven worden aan thema’s zoals weerbaarheid, relaties en seksualiteit. Het is belangrijk dat we als school aandacht besteden aan dit thema. Kinderen staan op deze leeftijd nog heel erg open voor normen en waarden. Seksualiteit is zeker in de onderbouw nog geen onderwerp waar schaamte omheen hangt en waar kinderen vragen over hebben. Door al op jonge leeftijd te starten raken kinderen vertrouwd met het thema:

- Ze durven eerder vragen te stellen over seksualiteit
- Ze ontwikkelen normen en waarden
- Ze worden weerbaarder
- Ze leren respectvol met elkaar om te gaan

Enquête
In week 5 heeft u een aparte nieuwsbrief ontvangen waarin u werd gevraagd uw medewerking te verlenen aan een enquête. Fijn dat er al veel mensen gehoor hebben gegeven aan deze oproep.
Nog even alles op een rijtje:
Het gaat om een korte enquête van 5 vragen. Het kost u hooguit  30 seconden om de enquête in te vullen. Het kan zijn dat uw kind(eren) ook gebruikt maakt van de kinderopvang of bso. Hiervoor heeft u een aparte enquête ontvangen. Deze enquête gaat alleen over het basisonderwijs.
Aangezien we zo transparant mogelijk willen zijn is deze tevredenheidsmeting ook zichtbaar op onze website. U kunt er zelf voor kiezen of u uw naam wel of niet wilt invullen en of u de reactie wel of niet wilt toelichten.

Wanneer u wel een korte toelichting geeft graag geen namen noemen en het verhaal kort en bondig opschrijven. Het invullen van een mailadres is wel verplicht maar deze wordt niet zichtbaar op de website.
Aangezien deze nieuwsbrief naar zowel de ouders van De Buuzekaemp als De Wijngaard gaat staan hieronder 2 enquêtes:
Klik hier <link1> voor het invullen van de enquête van Kindcentrum De Wijngaard.

Klik hier <link2> voor het invullen van de enquête van CBS De Buuzekaemp.
 
Bij voorbaat dank, we zijn benieuwd naar uw reactie!

Nieuws van De Buuzekaemp

Jarigen (t/m 29 maart)
Dinand Klaver en Thijs Rook zijn binnenkort jarig! Alvast gefeliciteerd mannen! Een heel gezellige verjaardag gewenst!

Musical Jona
Vorige week vrijdag stond de musical Jona op het programma. Samen met de mensen van de vliegende speeldoos hebben de kinderen in een dag de musical ingestudeerd en opgevoerd. In een afgeladen kerk konden de (groot)ouders het musicaltalent van hun kind aanschouwen.  Het resultaat mocht er ook dit jaar ook weer zijn. In de afgelopen periode hebben de kinderen geld ingezameld voor het project Kinderen in de knel (Kerk in actie). Voorafgaande aan de musical werd ook een collecte gehouden. Het totaalbedrag is uiteindelijk gekomen op: €285,85. Een prachtig bedrag!  
Ook deze dag hebben heel veel mensen achter de schermen meegeholpen. Heel veel dank hiervoor! Samen maak je de school!

Beste Vikingen,
Aan de rand van de natuur in Wanneperveen verrijst binnenkort een Vikingdorp. En daarbij kunnen we wel wat versterking gebruiken. Houd jij van buiten zijn, timmeren en lol maken? Meld je dan snel aan voor:
 
SPIEKERDORP WANNEPERVEEN
Thema:            Vikingen veroveren 't Vene
Waar:               Bovenboerseweg, 7946 AE Wanneperveen (feestterrein)
Wanneer:         30, 31 mei en 1 juni 2019 (tijdstip volgt)
Voor wie:         Kinderen van 7 tot en met 14 jaar uit Wanneperveen, Kolderveen,
                         Nijeveen,  Giethoorn en Belt-Schutsloot
Kosten:           € 5,00 per deelnemer
 
LET OP:

  • Vul per deelnemer een formulier in. Dit aanmeldformulier kun je sturen naar spiekerdorp@gmail.com. Je kunt je ook digitaal aanmelden via https://wanneperveen.com/aanmelden-spiekerdorp

  • Vul alle verplichte velden (*) in. 

  • We kiezen dit jaar 'het ruime sop'. We gaan het water op. Het hebben van een zwemdiploma is verplicht.

  • Aanmelden kan tot 15 april 2019. Er kunnen maximaal 100 kinderen deelnemen.
    Vol = Vol.


  
Nieuws van De Wijngaard

Open Huis
Zoals u wellicht weet kunnen kinderen die in het schooljaar 2019-2020 4 jaar worden, op 19 maart, worden aangemeld. Wilt u mensen in uw omgeving attent maken op deze mogelijkheid? Alvast bedankt!

Nieuwe film van Kindcentrum De Wijngaard!
Op 1 maart heeft een aantal leerlingen (Skye, Rosa en Herman)  m.m.v. van Tessa van Ockenburg een promofilmpje gemaakt van Kindcentrum De Wijngaard. De kinderen hebben er echt iets moois van gemaakt. Benieuwd naar het resultaat?
KLIK OP DE AFBEELDING OM DE NIEUWE FILM VAN DE WIJNGAARD TE ZIEN!Sloop oude gymzaal!
Zoals het nu lijkt zal volgende week dinsdag worden gestart met de sloop van de oude gymzaal. Op het vrijgekomen terrein zal parkeergelegenheid gecreëerd worden. Er zijn tevens plannen om het gebouw, waar de opvang in is gehuisvest, te renoveren. Zowel de binnen- als de buitenkant krijgt een forse opknapbeurt. We gaan het meemaken.

Jarigen (t/m 29 maart)
De dames Alida Santbergen (16 maart) en Christien Jongman (29 maart).
De leerlingen: Mason Norbatelian, Finn Scheffer, Julian Overmars, Fabian Akkerman, Nynke Antuma en Judith van Dijk
Allemaal heel hartelijk gefeliciteerd! Wij wensen jullie allemaal een héééél fijne verjaardag toe!


Controle op afwezigheid van luizen!
Hoera! Ook deze keer zijn er geen luizen en/of neetjes ontdekt!
'Luizenteam' heel hartelijk bedankt voor de uitvoering van deze belangrijke controle!

De Omgevingsvisie Zwartewaterland is van ons allemaal!
De omgevingsvisie wil de gemeente Zwartewaterland graag samen met u maken. We zijn benieuwd naar wat u belangrijk vindt voor de toekomst van Zwartewaterland. Daarom staan we dit voorjaar op verschillende plekken in de gemeente met “Reisbureau Kijk ’38”.
“Reisbureau Kijk’38” biedt tien reisbestemmingen naar een toekomstbestendig Zwartewaterland. In het reisbureau geeft u aan wat uw kijk is op fijn wonen, werken en leven in de gemeente. Nu en in de komende 20 jaar. Staat uw “droombestemming” er niet tussen, dan voegen wij die toe. U kunt ons binnenkort tegen komen op de markt, bij de speeltuin en in de bibliotheek. Waar we precies staan vindt u in de agenda op www.zwartewaterland.nl/kijk38. Kom naar het reisbureau en kies uw favoriete reisbestemmingen!
 
Geeft u liever digitaal uw kijk op de toekomst?
U kunt ook online uw kijk geven op fijn wonen, werken en leven in de gemeente. Vul daarvoor de online vragenlijst in op: http://www.zwartewaterland.nl/vragenlijst.

Zo maken we samen de Omgevingsvisie Zwartewaterland!

Godsdienst

                

Week 12: Help, help, hoera!
De verhalen komen uit Joh. 11: 45-57, 12: 1-11 en 12: 12-19,
Lazarus is teruggekomen uit het graf. Dat is geweldig en veel mensen zijn in Jezus gaan geloven. Maar er zijn ook mensen die een steeds grotere hekel aan Jezus krijgen.
Doelstelling: De kinderen ontdekken dat in de verhalen vreugde en dreiging naast elkaar voorkomen.
                         
Bij Jezus in de buurt, Palmzondag
Week 13: Moet het echt?
De verhalen komen uit Joh. 12: 20-36, Joh. 13: 1-20 en Joh. 13: 21-30.
In de verhalen van deze week wordt de naderende dood van Jezus steeds meer voelbaar. Voor de leerlingen lijkt het moeilijk te begrijpen wat er precies gaat gebeuren en waarom. Met de kinderen verkennen we dit gevoel.
Doelstelling: De kinderen ontdekken hoe Pasen steeds dichterbij komt.

Sparen voor het goede doel!

Sparen voor......#Durfte

We gaan dit jaar geld inzamelen voor Kindertehuizen in Polen. Het project is bekend onder de naam #Durfte en het is een initiatief van de Gereformeerde Kerk in Zwartsluis. Een initiatief dat we als school graag willen ondersteunen. Het is de bedoeling dat er vanaf oktober elke maand een aantal groepen aan de slag gaat om geld in te zamelen voor dit project. Ook zullen jongeren vanuit de kerk op bezoek gaan in de klassen om meer te vertellen over alle ins & outs. Op deze manier komt het project meer tot leven en weten de kinderen ook waarvoor ze geld inzamelen. De totaalopbrengst wordt later bekend gemaakt.

Uitnodiging Jeugdsoos Esclusa!

Beste allemaal,
Wij vieren feest! Na veel geduld en veel klussen is de jeugdsoos eindelijk open voor de jeugd van Zwartsluis. Er kan weer begonnen worden met het opbouwen van dit mooie initiatief.
Wij zijn voor de jeugd, in de leeftijd van groep 7 en ouder, al een tijdje open op de woensdag en vrijdag, maar willen ook graag aan iedereen van Zwartewaterland en omstreken laten zien hoe trots wij zijn op ons nieuwe plekje en hoe mooi de jeugdsoos is geworden. Het is een veilige omgeving voor de jongeren waar leuke activiteiten ontwikkeld kunnen worden door en voor de jongeren.
Daarom vieren wij
FEEST!

Wanneer: vrijdag 5 april
Waar: Jeugdsoos Esclusa, Cingellanden 1a, Zwartsluis
Hoe laat: van 16.00 tot 22.00 uur
Officiële opening zal zijn om 16.30 uur
Er zijn leuke activiteiten die dag voor jong en oud.
Tot dan, Team Esclusa!

Maak kennis met tennis!

Aankomende donderdag (21 maart) zullen jullie tijdens de gymlessen schooltennis krijgen.Voor de kinderen die deze tennisles erg leuk vinden is er de mogelijkheid om in het weekend van 30 + 31 maart nog 2x gratis op de tennisbaan te tennissen.
Op 30 maart is namelijk het vriendjestoernooi (je mag zelf iemand vragen om samen gezellig te tennissen) en op 31 maart is het volgen van een proefles mogelijk.
Hieronder in de poster staat nog meer informatie.
Stuur mij maar een mailtje als je mee wilt doen of meer informatie wilt!


Met sportieve groet,
Monique Busscher-Blei (tennistrainster Zwartsluis)
monique@blei.nl

Volg ons op Twitter    Volg ons op Facebook    Nieuwsbrief doorsturen
Beste <<Name>>, je ontvangt deze nieuwsbrief omdat je je hebt ingeschreven op onze website of ons daar toestemming voor hebt gegeven.
Indien gewenst wijzig hier je voorkeuren of schrijf je uit.. Heb je vragen, opmerkingen of toevoegingen? Ons e-mailadres is: kindcentrumwijngaard@accrete.nl.
Kindcentrum De Wijngaard Kraggelaan 2 Zwartsluis, OV 8064 CT Netherlands

Copyright © 2019 Kindcentrum De Wijngaard, Alle rechten voorbehouden.


This email was sent to <<Email Address>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Kindcentrum De Wijngaard · Kraggelaan 2 · Zwartsluis, OV 8064 CT · Netherlands

Email Marketing Powered by Mailchimp