Copy

Nieuws over:
- uitvoering musical Jona op de Buuzekaemp,
- aanmelding nieuwe leerlingen op de Wijngaard,
- Peutervoorstelling: Het huis van Harry

en... nog veel meer.

Goed weekend

Aart Holtman

 

https://gallery.mailchimp.com/be8fe3ca8f70fdd04934acc36/images/18d5e56c-44da-42b5-b487-f2e7aa8ce1ea.png

Nieuwsbrief van vrijdag 1 maart 2019
De volgende nieuwsbrief komt uit op vrijdag 15 maart

Agenda

De Buuzekaemp
25 febr. t/m 5 april       Thema 'Techniek'
  6 maart                      Studiedag, alle kinderen zijn vrij
  8 maart                      Opvoering musical Jona, i.s.m. De Vliegende Speeldoos
11 maart                      10minuten gesprekken
13 maart                      Voorstelling  voor 3 en 4 jarigen  
                                     'Een huis voor Harry'

14 maart                      10 minuten gesprekken
18 t/m 22 maart           Week van de lentekriebels
  5 april                        Afsluiting thema 'Techniek'
De Wijngaard
  6 maart                      Studiedag, alle kinderen zijn vrij
11 maart                      10 minuten gesprekken
13 maart                      Voorstelling voor 3 en 4 jarigen
                                    'Een huis voor Harry'

14 maart                      10 minuten gesprekken
18 t/m 22 maart           Week van de lentekriebels
19 maart                      Weekopening groep 4
19 maart                      Aanmelden nieuwe leerlingen

   Van de directeur...

Peutervoorstelling
Op woensdag 13 maart staat de jaarlijkse peutervoorstelling gepland: De voorstelling is gebaseerd op het prentenboek: Het huis van Harry
Aanvang 18.15 uur
Locatie: Wijngaard
Kinderen van 3 & 4 jaar zijn van harte welkom.

De voorstelling duurt circa 30 minuten. Zodoende is er genoeg tijd voor ouders die 's avonds nog naar de kerk willen (Biddag) 


Studiedag 6 maart
Denkt u erom? Aankomende woensdag 6 maart staat de jaarlijkse studiedag van Accrete op de agenda. Dit houdt in dat de kinderen de gehele dag vrij zijn.


Logopedie

Wat is logopedie nu eigenlijk?
Vaak als het over logopedie gaat, wordt nog gedacht aan de ‘praatjuf’, maar de logopedie is zoveel meer dan dat. Wij richten ons op de totale communicatieve functies en werken hierbij zoveel mogelijk evidence based (wetenschappelijk bewezen). Hierbij kan gedacht worden aan:

 • Moeilijkheden in de vertelvaardigheid

 • Lees- en spellingsproblematiek

 • Problemen in de taal; taalontwikkelingsachterstanden (o.a. in combinatie met verstandelijke beperking) of meertaligheid bij volwassenen en kinderen.

 • OMFT (oro- myofunctionele therapie; voor afwijkende mondgewoonten zoals verkeerde tongplaatsing, slikken, duimen en nagelbijten etc.)

 • Problemen in de spraakverstaanbaarheid door onder andere articulatiestoornissen, afwijkende mondgewoonten, vertraagde spraakontwikkeling, vloeiendheid in spraak, aangezichtsverlammingen etc.

 • Stemstoornissen

 • Problemen met eten en drinken en slikstoornissen.

 • Stotteren of broddelen

 • Communicatiestoornissen bij dementie en Parkinson.

 • Problemen in auditieve functies (verschillen horen tussen klanken, auditief geheugen, letterherkenning in een woord, etc.)

 • Preverbale logopedie; o.a. eet- en drink therapie bij baby’s.

Logopedie kan kinderen ondersteunen in spraak en taal om ze een solide basis te geven voor het volgen van het onderwijs en om de toekomstkansen te vergroten. Het is zo belangrijk dat logopedie volledig wordt vergoed uit de basisverzekering.
Vroegsignalering is dan ook erg belangrijk. Door op tijd te handelen, kunnen grotere problemen voorkomen worden. Kinderen kunnen dan in hun eigen omgeving geholpen worden en daarmee wordt voorkomen dat ze moeten reizen naar instellingen of speciaal onderwijs, die hier ook niet in de buurt gevestigd zijn.
De zelfredzaamheid en verbale weerbaarheid is belangrijk voor een mooi en vol leven. School heeft signaleringslijsten van de logopedie waarmee gekeken kan worden of logopedie misschien nodig is.
Woorden zijn de bouwstenen van de taal en mensen denken natuurlijk in taal. Wij kunnen ondersteuning bieden bij denkstappen en productiestappen, die nodig zijn om goed mee te kunnen komen.
 
Wat te doen als u logopedie wilt inschakelen?
Bij twijfel kunt u natuurlijk altijd met ons bellen.
U kunt via DTL bij sommige collega’s terecht. Dit houdt in dat u gewoon kunt bellen voor een korte afspraak  om te zien of logopedie nodig is. Ook kunt u naar de huisarts gaan en die vragen om een verwijsbrief voor logopedie. U neemt deze brief en een geldig ID van het kind mee naar de logopedist. Na de intake wordt een onderzoek ingepland en zal indien nodig een behandelplan worden opgesteld.
Aanmeldingen kunnen ook rechtstreeks via de website worden gedaan.
https://logopediepraktijkzwartewaterland.uwpraktijkonline.nl/
Contact: Purperreigerlaan 226, Telefoon: 038 386 8060

Geef een kind de vakantie van zijn leven
Hoe fijn zou het zijn om even weg te zijn uit de chaos, niet aan je zorgen te hoeven denken en lekker te spelen met andere kinderen? Helaas zijn er veel kinderen die zich dit zullen afvragen. Ze leven in armoede, omringd door conflicten of in een zorgelijke thuissituatie. U heeft de kans om een van die kinderen een prachtige tijd te bezorgen die hij of zij nooit zal vergeten.
Wij zoeken nog vakantieouders die hun huis voor een periode van 10 tot 21 dagen willen openstellen voor een vakantiekind. In een gezellige, huiselijke sfeer komt een kind helemaal tot rust. Het beleven van de dagelijkse dingen is voor de kinderen al heel fijn, uitjes zijn leuk maar thuis met andere kinderen spelen vinden ze ook al super. De periode in Nederland helpt de kinderen om hun dagelijkse zorgen even opzij te zetten en even helemaal kind te zijn. Door aandacht, liefde en structuur merken ze dat ze geliefd zijn en krijgen ze vertrouwen in de toekomst.
Europa Kinderhulp
Stichting Europa Kinderhulp (EKH) zet zich al jaren in om kinderen uit mindere situaties een fijne vakantie in Nederland te bieden. De kinderen komen uit Frankrijk, Duitsland, Oostenrijk, Nederland en Oekraïne. EKH heeft in deze landen contact met uitzendende organisaties, bijvoorbeeld sociale zaken of een kindertehuis. De reizen worden door EKH georganiseerd en alles is onder toezicht.
Kennismaken
Meer informatie vindt u op de website www.europakinderhulp.nl
Wilt u een informatiepakket ontvangen of wilt u zich aanmelden? Dit kan via de website of per mail: overijssel@europakinderhulp.nl
Voor contact met een medewerker kunt u bellen (bij voorkeur ’s avonds) met
Arjan ter Haar: 0523-610197

Europa Kinderhulp


Enquête
In week 5 heeft u een aparte nieuwsbrief ontvangen waarin u werd gevraagd uw medewerking te verlenen aan een enquête. Fijn dat er al veel mensen gehoor hebben gegeven aan deze oproep.
Nog even alles op een rijtje:
Het gaat om een korte enquête van 5 vragen. Het kost u hooguit  30 seconden om de enquête in te vullen. Het kan zijn dat uw kind(eren) ook gebruikt maakt van de kinderopvang of bso. Hiervoor heeft u een aparte enquête ontvangen. Deze enquête gaat alleen over het basisonderwijs.
Aangezien we zo transparant mogelijk willen zijn is deze tevredenheidsmeting ook zichtbaar op onze website. U kunt er zelf voor kiezen of u uw naam wel of niet wilt invullen en of u de reactie wel of niet wilt toelichten.

Wanneer u wel een korte toelichting geeft graag geen namen noemen en het verhaal kort en bondig opschrijven. Het invullen van een mailadres is wel verplicht maar deze wordt niet zichtbaar op de website.
Aangezien deze nieuwsbrief naar zowel de ouders van De Buuzekaemp als De Wijngaard gaat staan hieronder 2 enquêtes:
Klik hier voor het invullen van de enquête van Kindcentrum De Wijngaard <https://emea01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Faccrete.us10.list-manage.com%2Ftrack%2Fclick%3Fu%3Dbe8fe3ca8f70fdd04934acc36%26id%3D6b350020dd%26e%3D111f552ff7&data=02%7C01%7C%7C3a704f629ba84ef6bbd308d685c58c03%7C433dc2de309b412dadbbbe42d08e5e59%7C1%7C0%7C636843481288715150&sdata=nhsnQcFQpLGxdLpGYuDwnFCXhxQYSK%2BvO7XVWIktyko%3D&reserved=0

Klik hier voor het invullen van de enquête van CBS De Buuzekaemp <https://emea01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Faccrete.us10.list-manage.com%2Ftrack%2Fclick%3Fu%3Dbe8fe3ca8f70fdd04934acc36%26id%3Dc47eab2be6%26e%3D111f552ff7&data=02%7C01%7C%7C3a704f629ba84ef6bbd308d685c58c03%7C433dc2de309b412dadbbbe42d08e5e59%7C1%7C0%7C636843481288715150&sdata=vupLpdolGdKuVctL3fdRG9zhtDlEHAJ1pEH7l8ywg%2FQ%3D&reserved=0>
 
Bij voorbaat dank, we zijn benieuwd naar uw reactie!

Nieuws van De Buuzekaemp

Beste ouders van De Buuzekaemp,
Wegens het onverwachte vertrek van een van onze leden is de Activiteitencommissie per direct op zoek naar een nieuw lid! 
Ook hebben wij voor het schooljaar 2019-2020 een nieuw lid nodig. Lijkt het je leuk om te helpen bij het organiseren van de activiteiten op school? Meld je dan aan bij Kim Slomp 06-27418556.Geachte ouders verzorgers,  
                 
Op 8 maart voeren we de musical JONA op.
Samen met de theatergroep “De Vliegende Speeldoos” studeren we in één dag een musical in en… voeren we de musical dezelfde dag nog op. I.v.m. het jubileum concert van muziekvereniging wijken we deze keer uit naar de kerk.
 
De volgende zaken zijn van belang:

 • De kinderen van groep 3 - 8 verwachten we om 11.15 uur in de kerk.

 • De kinderen van groep 1 – 2 worden daar (in de kerk) om 13.30 uur verwacht.

 • De kinderen van groep 3 – 8 nemen zelf een lunchpakket mee. Wij zorgen voor extra drinken en een koek.

 • Aanvang opvoering musical: 17.00 uur. Zaal open: 16.45 uur.

 • I.v.m. de beperkte zaalcapaciteit is er voor elk gezin voor maximaal 4 personen (vaders/moeders/opa’s/oma’s/broers/zussen/ect) ruimte.

 • De toegang is gratis.

 • De musical wordt bekostigd door Kerk in Actie. Samen met Kerk in Actie zamelen we geld in voor het project…….
  Na afloop van de musical is er een collecte. De opbrengst is bestemd voor dit project. We bevelen de collecte van harte bij u aan.


Inhoud musical:
Ninevé. De stad van slechteriken. De stad van koning Rod. De stad die andere landen bedreigt. God wil daar wat aan doen. Want zo kan het niet langer. Hij kiest Jona voor deze taak. Hij moet naar Ninevé gaan en de mensen waarschuwen. Om ze nog een kans te geven. Maar Jona wil niet. Sterker nog, hij gaat weg en hoopt dat God hem niet kan vinden. Maar daar vergist hij zich in. God heeft een plan. Voor zowel Ninevé als voor Jona…Een verhaal over nieuwe kansen en vergeving. Jona is gebaseerd op het Bijbelboek Jona.
 
Hopelijk is alles duidelijk. Mocht u nog vragen hebben aarzel niet om even contact op te nemen.
Team CBS De Buuzekaemp

Jarig (t/m 15 maart)
Kiki Kramer is 9 maart jarig! Alvast gefeliciteerd Kiki! Wij wensen je een heel gezellige verjaardag toe!

SPIEKERDORP
Aanmeldformulier Spiekerdorp Wanneperveen 2019
 
Beste Vikingen,
Aan de rand van de natuur in Wanneperveen verrijst binnenkort een Vikingdorp. En daarbij kunnen we wel wat versterking gebruiken. Houd jij van buiten zijn, timmeren en lol maken? Meld je dan snel aan voor:
 
SPIEKERDORP WANNEPERVEEN
Thema:            Vikingen veroveren 't Vene
Waar:               Bovenboerseweg, 7946 AE Wanneperveen (feestterrein)
Wanneer:         30, 31 mei en 1 juni 2019 (tijdstip volgt)
Voor wie:         Kinderen van 7 tot en met 14 jaar uit Wanneperveen, Kolderveen,
                         Nijeveen,  Giethoorn en Belt-Schutsloot
Kosten:           € 5,00 per deelnemer

 

LET OP:

 • Vul per deelnemer een formulier in. Dit aanmeldformulier kun je sturen naar spiekerdorp@gmail.com. Je kunt je ook digitaal aanmelden via https://wanneperveen.com/aanmelden-spiekerdorp

 • Vul alle verplichte velden (*) in. 

 • We kiezen dit jaar 'het ruime sop'. We gaan het water op. Het hebben van een zwemdiploma is verplicht.

 • Aanmelden kan tot 15 april 2019. Er kunnen maximaal 100 kinderen deelnemen. Vol = Vol.

Contactgegevens ouder / verzorger
Naam *
 
 
E-mailadres *  
Telefoonnummer 1 *
 
 
 
Wij verwachten dat je, in geval van nood, (telefonisch) bereikbaar bent tijdens Spiekerdorp.
Telefoonnummer 2
 
 
 
Wij verwachten dat je, in geval van nood, (telefonisch) bereikbaar bent tijdens Spiekerdorp.
Gegevens deelnemer              
Naam *
 
 
Adres *  
Postcode en woonplaats *  
Geboortedatum *
 
 
 
Zwemdiploma *
 
 
Mijn kind is in bezit van zwemdiploma:
☐ A      ☐ B
☐ C      ☐ Mijn kind heeft geen zwemdiploma
 
Het hebben van een zwemdiploma is verplicht.

Maat t-shirt *
 
 
☐ 128      ☐ 164
☐ 140      ☐ 176
☐ 152      ☐ Anders
 
Allergieën en overige bijzonderheden met betrekking tot de gezondheid
 
Bij voedselallergieën verwachten wij dat de deelnemer zelf eten en/of drinken meeneemt.
 
 
 
Geeft zich op als: * ☐ Individu
☐ Lid van een groep - Als je dit antwoord aankruist, dan is ook de volgende vraag verplicht.
 
Noteer hier de namen van de andere groepsleden. 1.
 
2.
 
3.
 
4.
 
LET OP: Ieder groepslid moet een aanmeldformulier invullen. Een groep bestaat uit minimaal 4 en maximaal 5 leden. Wij gaan er van uit dat de groepssamenstelling onderling is afgestemd.
 
Handtekening * Door het (nogmaals) invullen van je naam, zet je jouw handtekening onder dit formulier en verklaar je dit formulier naar waarheid te hebben ingevuld.
 
 
 
Nieuws van De Wijngaard

Open Huis/Aanmelden nieuwe leerlingen 
Op 19 maart zijn nieuwe ouders van harte welkom om een kijkje te nemen op ons Kindcentrum. Nieuwe leerlingen kunnen op deze dag worden aangemeld. 


Instroomgroep
Afgelopen maandag zijn we gestart met de nieuwe instroomgroep 1. In de afgelopen periode is er door juf Ellen en juf Rosalie hard gewerkt om het tussenlokaal om te toveren in een klas waar de kinderen zich thuis voelen. Daar zijn beide juffen prima in geslaagd. We zijn gestart met 12 leerlingen. In dit aantal komt snel verandering. Het is de verwachting dat aan het einde van dit schooljaar 27 kinderen in deze groep zitten…..

Open huis
Op dinsdag 19 maart staat het Open Huis / Aanmelding nieuwe leerlingen op de agenda.  Indien uw kind voorafgaand of gedurende het schooljaar 2019 -2020 vier jaar wordt, verzoeken wij u vriendelijk uw kind aan te melden. Wilt u mensen in uw omgeving, voor wie dit betreft, attenderen op deze mogelijkheid?Luizenpluizen
Afgelopen woensdag 27 februari waren er helaas onvoldoende luizenpluisouders aanwezig.
De luizenpluizers gaan nu op woensdag 13 maart aan de slag.
U bent weer op de hoogte..

 
Inloopavond project
Kunt u het zich nog herinneren? De inloopavond van het project? Tijdens de inloopavond kon u samen met uw kind(eren) een kunstroute, met bijbehorende vragen, lopen. De route leidde naar verschillende lokalen. Heel veel kinderen (en hun ouders) hebben het vragenblad ingevuld. Bij de verloting (onder toeziend oog van notaris Bosman en Dijkstra) kwam het antwoordenblad van Hannah, Jolijn en Tijs Corporaal tevoorschijn. Ze mochten een (klein) prijsje in ontvangst nemen.

Welkom!
Thijs Moorman, Wouter van Dalfsen en Lindsey Jongman zijn vier jaar geworden! Welkom bij ons op school! We hopen dat jullie een  heel fijne schooltijd zullen hebben bij ons in De Wijngaard!


Jarigen (t/m 15 maart)
Charlotte de Rijk, Jenthe Oosterhof, Samuel Jousma, Desiree Krabbe, Cindy Boxum, Rosalina Dolstra, Celeste Bosman, Jurrian van den Berg, Eline Kikkert, Lucas moorman, Bas Schuite, Sem Visscher, Isa Voogd, Bram Kerssies, Harmen Fernhout en Roxanne van der Woude
Allemaal heel hartelijk gefeliciteerd! Wij wensen jullie een super gezellige verjaardag!
                                                       


Informatieavond Pleegouder
Pleegouders zijn hard nodig! Ook in Genemuiden, Hasselt en Zwartsluis. Benieuwd of er een pleegouder in jou schuilt? Kom naar de informatieavond op 5 maart om 19.30u in het gemeentehuis van Hasselt, Telvorenstraat 2 in Hasselt. Meer informatie en aanmelden: www.trias-groep.nl/mag-ik-bij-jou/
 
Wist je dat Trias ook pleeggezinnen zoekt die een kind of jongere in deeltijd een fijne plek willen geven? Bijvoorbeeld doordeweeks, of juist af en toe een weekend en in de vakanties? Pleegzorg is maatwerk! In persoonlijke gesprekken kijkt Trias wat elk gezin kan bieden.
Ontdek wat jij voor een kind kunt betekenen en kom dinsdag 5 maart naar de vrijblijvende informatieavond in Hasselt. Meer info en aanmelden:www.trias-groep.nl/mag-ik-bij-jou/

 

Godsdienst

Week 11: Als je bang bent
De verhalen komen uit Joh. 10: 22-29, Joh. 11: 1-27 en 28-46
Jezus en zijn vrienden moeten vluchten, omdat er mensen zijn die Jezus dood willen maken. Ze komen op een veilige plek, maar na een tijd komt er bericht: een vriend van Jezus is ziek. Hij woont vlakbij Jeruzalem, waar het zo gevaarlijk geworden is. Wat zal Jezus nu doen?
Doelstelling: De kinderen ontdekken dat vertrouwen en angst elkaar niet uitsluiten.  

Week 11: Help, help, hoera!
De verhalen komen uit Joh. 11: 45-57, Joh. 12: 1-11 en 12-19
Lazarus is teruggekomen uit het graf. Dat is geweldig en veel mensen zijn in Jezus gaan geloven. Maar er zijn ook mensen die een steeds grotere hekel aan Jezus krijgen.
Doelstelling: De kinderen ontdekken dat in de verhalen vreugde en dreiging naast elkaar voorkomen..

Sparen voor het goede doel!

Sparen voor......#Durfte

We gaan dit jaar geld inzamelen voor Kindertehuizen in Polen. Het project is bekend onder de naam #Durfte en het is een initiatief van de Gereformeerde Kerk in Zwartsluis. Een initiatief dat we als school graag willen ondersteunen. Het is de bedoeling dat er vanaf oktober elke maand een aantal groepen aan de slag gaat om geld in te zamelen voor dit project. Ook zullen jongeren vanuit de kerk op bezoek gaan in de klassen om meer te vertellen over alle ins & outs. Op deze manier komt het project meer tot leven en weten de kinderen ook waarvoor ze geld inzamelen. De totaalopbrengst wordt later bekend gemaakt.

Gezamenlijk Concert!

Op vrijdag 8 maart om 20.00 uur wordt er in de Hervormde kerk (Kerkstraat) van Zwartsluis een gezamenlijk concert gegeven door:

Chr. gemengd koor "Comm nu met Sangh" uit Wanneperveen
Brass ensemble "Con Amore" uit Zwartsluis
Zang - en Muziekgroep "Mixed" uit Zwartsluis en
Organist Henk Schoonewelle uit Zwartsluis


Alle geledingen verzorgen ieder hun eigen aandeel en de finale wordt gezamenlijk uitgevoerd. De toegang is gratis! (vrijwillige bijdrage bij de uitgang).
Van harte uitgenodigd!                                      

Volg ons op Twitter    Volg ons op Facebook    Nieuwsbrief doorsturen
Beste <<Name>>, je ontvangt deze nieuwsbrief omdat je je hebt ingeschreven op onze website of ons daar toestemming voor hebt gegeven.
Indien gewenst wijzig hier je voorkeuren of schrijf je uit.. Heb je vragen, opmerkingen of toevoegingen? Ons e-mailadres is: kindcentrumwijngaard@accrete.nl.
Kindcentrum De Wijngaard Kraggelaan 2 Zwartsluis, OV 8064 CT Netherlands

Copyright © 2019 Kindcentrum De Wijngaard, Alle rechten voorbehouden.


This email was sent to <<Email Address>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Kindcentrum De Wijngaard · Kraggelaan 2 · Zwartsluis, OV 8064 CT · Netherlands

Email Marketing Powered by Mailchimp