Copy
Groepsverdeling volgend schooljaar, terugblik schoolkamp Wijngaard, geslaagde schoolreisjes, gratis tegels op te halen bij de opvang en nog veel meer nieuws.

Goed weekend.

Aart
Uit 't biezenmandje
Nieuwsbrief van vrijdag 18 juni 2021
Agenda

De Buuzekaemp     

15 juni                   
schoolreis groepen 1 t/m 8 

28 juni en 1 juli
oudergesprekken

2 juli
rapport mee

De Wijngaard

28 juni en 1 juli
oudergesprekken

7 juli rapport mee

  Van de directeur

Groepsverdeling 2021-2022

Hieronder treft u de groepsverdeling aan voor het komend schooljaar. Altijd een hele puzzel. Gelukkig zijn we er ook dit jaar weer in geslaagd om alle groepen te bemensen.

Wijngaard
 

Groep Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag
Peuter Kleuter
Groep
Juf Annet Juf Alie Juf Alie Juf Annet Juf Annet
1 Juf Marja Juf Marja Juf Marja Juf Jenneke Juf Jenneke
2-3A Juf Marianne en juf Alida Juf Alida Juf Marianne Juf Marianne Juf Marianne
2 Juf Wendy Juf Wendy Juf Wendy Juf Hester Juf Hester
2-3B Juf Marielle Juf Marielle Juf Marielle Juf Roelien Juf Roelien
4 Juf Erika Juf Erika Juf Grada Juf Grada Juf Grada
5 Meester Jochem en juf Marit Juf Marit Juf Marit Meester Jochem Meester Jochem
6 Juf Corine Juf Corine Meester Jochem Juf Corine Juf Corine
7 Juf Lucia Meester Matthijs Meester Matthijs Meester Matthijs Meester Matthijs
8 Meester Bas Meester Bas Meester Bas Meester Bas Meester Bas
IB   Juf Lucia Juf Erika Juf Lucia  
Onderwijs
Assistent
Onderbouw
  Juf Hester Juf Hester Juf Hester Juf Hester
Onderwijs
Assistent
Midden- en
Bovenbouw
Juf Hendrina Juf Hendrina   Juf Hendrina Juf Hendrina
ICT Meester Jochem        
Directie Meester Aart Meester Aart   Meester Aart Meester Aart
Administratie   Juf Angela   Juf Angela  
Gymnastiek   Meester Jochem      
Dyslexie       Juf Marieke  
Plusklas   Juf Grada      
Praktijkklas         Juf Jelien
Vakdocent Muziek       Meester Hans  

Een paar opmerkingen
 
 • Ook dit jaar starten we weer met een Peuter Kleuter Groep. In deze groep starten de 4- jarigen.  Wellicht dat een aantal kinderen die in de periode aug- dec instromen vanaf januari doorstromen naar groep 1. Ook hierbij trekken we weer samen op met de desbetreffende ouders.
 • In beide groepen 2/3 zitten ruim 30 kinderen. Dat is veel. We hebben ervoor gekozen om beide groep als basisgroep bij elkaar te houden. Dus groep 2/3 A en groep 2/3B start en eindigt in hun eigen lokaal. We willen echter recht doen aan de ontwikkeling van de kinderen.  Dat is een grotere groep wat lastiger. Daarom zullen de kinderen van groep 2 regelmatig uit deze groep gehaald worden zodat ze het aanbod krijgen wat ze verdienen. Juf Wendy en juf Hester richten zich op het aanbod van de kinderen van groep 2. Dit aanbod zal plaatsvinden in een nieuw lokaal: De huidige personeelskamer en het leerplein daarvoor zullen worden samengevoegd. Deze bouwkundige aanpassing en de inrichting van het lokaal zal plaatsvinden in de zomervakantie. Wanneer alles volgens schema verloopt is alles na de zomervakantie gereed.
 • De kinderen van de huidige groep 1 worden verdeeld over groep 2/3A en groep 2/3B. Zoals u hierboven kunt lezen creëren we veel gezamenlijke momenten voor groep 2. De precieze verdeling ontvangen desbetreffende ouders z.s.m.
 • Extra handen
  De komende twee jaar gaat er veel geld naar het onderwijs. De extra gelden zijn bedoeld om de ontstane achterstanden in te halen. Een groot deel van de gelden wordt ingezet d.m.v. extra handen. Juf Hendrina wordt ingezet in de midden- en bovenbouwgroepen. Juf Hester is werkzaam in de onderbouw.
 • Ook komend jaar zullen veel stagiaires ons Kindcentrum bezoeken. Hierbij snijdt het mes aan twee kanten: We zijn altijd blij met extra hulp en studenten kunnen bij ons het vak leren.
 • Juf Erika zal komende schooljaar samen met juf Lucia de IB-werkzaamheden voor haar rekening nemen. De IB-er is spil in het web t.a.v. de leerlingenzorg.
 • Juf Marit zal komend jaar aan de slag gaan in groep 5. Juf Marit was afgelopen jaar als 3e jaar student werkzaam in groep 7.  Aan beide kanten was er een klik. Zodoende wil juf Marit haar afstudeerstage heel graag in groep 5 doen. Ook na haar stage blijft ze in deze groep werkzaam.
 • Tot slot
  De groepsverdeling voor het komend schooljaar is besproken en goedgekeurd door zowel de MR als de OC  
   
Buuzekaemp
Groep Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag
PSZ Juf Marije/
Juf Hester
    Juf Marije  
Groep 1-4 Juf Karin Juf Karin Juf Karin en Juf Anneke Juf Anneke Juf Karin
Onderijws
Assistent
Groep 1-4
Meester Henk Meester Henk en juf Djouke Meester Henk Meester Henk Meester Henk
Groep 5-8 Meester Paul Meester Paul Meester Paul Meester Paul Meester Paul
Onderwijs
Assistent
Groep 5-8
Juf Inge en juf Carolien Juf Carolien Juf Inge Juf Djouke Juf Djouke
IB     Juf Lucia    
Directie     Meester Aart    
ICT Meester Jochem        
 
 • Net als de afgelopen jaren werken we met twee basisgroepen: Groep 1-4 en groep 5-8
 • Ook op de Buuzekaemp zijn we erg blij met de extra gelden die richting onderwijs gaan. We gaan ze eveneens gebruiken voor de broodnodige extra handen.
 • Juf Lucia coördineert de zorg. Ze is 1x in de 14 dagen aanwezig op de Buuzekaemp
 • Meester Aart is elke woensdag aanwezig op de Buuzekaemp.
 • Ook op de Buuzekaemp is de groepsverdeling voor het komend schooljaar besproken en goedgekeurd door zowel de MR als de OC 

 
Schoolreis/schoolkamp
De schoolreisjes en het schoolkamp van groep 8 op de Wijngaard liggen alweer achter ons. We kunnen terugkijken op stralende dagen. Een klein smetje: De zaterdag na het kamp kregen we bericht dat een leerling van groep 8 positief getest had op corona.  Hierdoor moest de gehele groep, inclusief de begeleiding, 5 dagen in quarantaine. Tja. Toe maar. Gelukkig bleef de “schade” beperkt tot een leerling.  Inmiddels zijn alle leerlingen van groep 8 allang weer op school en zijn ze druk bezig met de voorbereiding van de musical.

10 minuten gesprekken
De 10 minutengesprekken schuiven een weekje op. Ze vinden op beide locaties plaats in week 26 (28 juni – 2 juli)

Typen
In de afgelopen periode zijn zowel op de Buuzekaemp als de Wijngaard de type-examens afgenomen. Alle kinderen die geslaagd zijn worden van harte gefeliciteerd.
Zoals u weet vinden op beide vestigingen de type-lessen plaats onder schooltijd. Er worden geen kosten in rekening gebracht voor u als ouder. De lessen worden afgesloten met een officieel examen. De geslaagden ontvangen een officieel diploma. Dit diploma komt je niet aanwaaien. De kinderen moeten hiervoor de nodige vlieguren maken. Aan het einde van de rit heb je dan wel wat: Een heus diploma. Maar misschien wel veel belangrijker: Een typevaardigheid waar je de rest van je leven profijt van hebt.

Nieuws vanuit de OC/MR
Afgelopen donderdag 10 juni hebben wij via Teams weer met elkaar vergaderd. Er vindt weer een wisseling van de wacht plaats J. Joke (leerkracht BK) heeft na jarenlange trouwe inzet afscheid genomen van de MR, na de zomervakantie wordt haar plekje in de MR overgenomen door Paul. Ook Akkeline heeft afscheid genomen afgelopen vergadering, haar plekje in de OC wordt overgenomen door Michiel. Fijn dat jullie ons komen versterken Paul en Michiel, wees welkom!
Joke opende de vergadering met een prachtig, deels zelf geschreven, gedicht. Een juweel van een leerkracht neemt afscheid na dit schooljaar. Menigeen zal door haar gestimuleerd en geïnspireerd zijn. Dankjewel Joke, jij maakt het verschil!! Het onderwijs gaat je missen!
In de vergaderingen bespreken we ook altijd de stand van zaken wb de opvang. Dit keer kwam ter sprake dat de opvang op dinsdag uit het gebouw groeit. Welke consequenties heeft dit voor ouders met flexibele uren? Heidi was deze vergadering niet aanwezig, deze vraag wordt door 2 ouders van ons verder uitgezet buiten de vergadering om.
Einde schooljaar betekent ook altijd dat de formatie op de agenda staat! Voor beide scholen is deze besproken en goed gekeurd door ons. Ook de algemene resultaten van de eindtoetsen van groep 8 zijn toegelicht.
Nu de corona maatregelen bijna ten einde lijken te gaan komen hebben we kort stil gestaan bij de vraag wat we meenemen uit deze periode. Zo heeft bijvoorbeeld het ontbreken van ouders in school bij start van de dag, naast het gemis van dit waardevolle contact, ook voordelen met zich mee gebracht zoals rust en duidelijkheid voor de kinderen, stimulatie van de zelfstandigheid en tijdwinst. Ook het online vergaderen bracht voordelen met zich mee. Mogelijk dat we van deze 2 voorbeelden gedeeltelijk wat kunnen blijven voortzetten. Hier komen we in een volgende vergadering op terug.
Binnen Accrete zijn er ontwikkelingen gaande om een Accrete raad op te zetten. Een informatieavond voor alle OC/MR groepen wordt ingepland. Wij wachten de berichtgevingen en ontwikkelingen hierin af en houden jullie op de hoogte.
Tenslotte spraken wij over de ouderbijdrage. Vorig jaar heeft er geen schoolreisje plaatsgevonden. Er is dus wat extra geld in kas van de AC (ondanks hogere kosten van het afgelopen schoolreisje). Ons voorstel is om dit geld in te zetten voor een extra activiteit voor de kinderen in het najaar. Dit zal ook met de AC besproken worden.
Volgend schooljaar vergaderen wij verder! Heb je vragen of opmerkingen, laat het ons weten: je kunt ons bereiken via: oc.buuzekaempwijngaard@accrete.nl
Fijne zomer!

Vacature!!
 


Nieuws van de Wijngaard

Tegels en Bedankt!!!
Vorige week heeft een aantal ouders een prachtige zitplek gecreëerd op het plein van de Wijngaard.
Geweldig. We zijn erg blij met dit soort helpende handen!!
Nogmaals heel erg bedankt.
Graag uw aandacht voor het volgende:
Er ligt nog een aantal tegels op het plein van de opvang, het schoolplein van de Wijngaard. Heeft u belangstelling?? U kunt ze kosteloos meenemen. Wie het eerst komt, wie het eerst maalt. Let op: Na aankomende woensdag worden de tegels afgevoerd.
 
Ontvangen nieuwsbrief
De meeste mensen ontvangen deze nieuwsbrief automatisch in hun mailbox. Wellicht is dat bij u nog niet het geval. Wilt u dat echter ook? Klik dan snel even op deze link:
https://dewijngaard.accrete.nl/basisschool/nieuwsbrief
Vervolgens even naar beneden scrollen en je gegevens even invullen.

Vakantierooster 2021 –2022 
Hieronder het vakantierooster voor het komend schooljaar  

Herfstvakantie 

18 t/m 22 oktober 

Vrijdagmiddag kerstvakantie 

24 december 

Kerstvakantie 

27 december t/m7 januari 

Voorjaarsvakantie 

21 t/m 25 februari 

Goede Vrijdag + Tweede Paasdag 

15 t/m 18 april 

Extra meivakantie 

25 t/m 29 april 

Meivakantie 

2 t/m 6 mei 

Hemelvaartvakantie 

26 + 27 mei 

Pinksteren 

6 juni 

Vrijdagmiddag voor zomervakantie 

15 juli 

Zomervakantie 

18 juli t/m 26 augustus 

Net als het afgelopen jaar  zijn de kinderen op een aantal vrijdagen en woensdagen om 12 uur vrij:
15 september
3 december
26 januari
18 februari
18 mei

Studiedagen:
7 & 8 april
7 juni 


Bijbelverhalen

Week 25: Niet stil te krijgen

In de verhalen gaat het over Paulus die zich het zwijgen niet op laat leggen, zelfs niet in de gevangenis. De mensen zien steeds beter hoe bijzonder de kracht is die Paulus van God heeft gekregen om te spreken en te genezen.

Paulus en Silas worden gevangen genomen
Handelingen 16: 19-24
Liederen in de nacht
Handelingen 16:  25-40
De zonen van Skevas
Handelingen 19: 13-20

Week 26: In rep en roer!
Waar Paulus komt, raken mensen in rep en roer. In Efeze worden mensen boos omdat Paulus vertelt over de ene God. In Jeruzalem worden ze juist boos omdat ze vinden dat Paulus teveel omgaat met mensen die in andere goden geloven. Uiteindelijk gaat Paulus op weg naar Rome om ook daar te vertellen over Jezus.

Demetrius de zilversmid
Handelingen 19: 21-40
Onrust in jeruzalem
Handelingen 21: 27-39
Paulus gaat naar Rome
Handelingen 27: 1-13


    

Enquête 
Uw mening telt! Met dit in het achterhoofd willen we u weer vragen om onderstaande enquête in te vullen. Alle scores worden gepubliceerd op de website. Let op: Hoe meer mensen de vragenlijst invullen hoe betrouwbaarder het beeld. Alvast bedankt voor uw medewerking.

Vragenlijst Wijngaard 
https://klantenvertellen.nl/invite-link/1036010/kindcentrum_de_wijngaard 

 

Vragenlijst Buuzekaemp 
https://klantenvertellen.nl/invite-link/1036021/kindcentrum_de_buuzekaemp_onderwijs 


BoekStartdag zaterdag 19 juni: ‘Jij bent de beste verhalenverteller! Ontdek het in de Bibliotheek’
 
Kom op zaterdag 19 juni naar de BoekStartdag in Bibliotheek Genemuiden, Bibliotheek Hasselt of Bibliotheek Zwartsluis waar de allerjongste bezoekers en hun (groot)ouders een extra hartelijk welkom krijgen. Doe samen met je kindje(s) mee aan leuke activiteiten en ontdek hoe fijn het is om samen met boekjes en taal bezig te zijn. 
In alle drie de bibliotheken organiseren we op deze dag activiteiten. Zo wordt er voorgelezen met Dikkie Dik en met een vertelkastje. Is er een sessie interactief voorlezen in samenwerking met Centrum voor logopedie en kunnen de kinderen deelnemen aan peutergym dat in samenwerking met bewegen in Zwartewaterland wordt gegeven. Elk half uur (10:15, 10:45, 11:15 en 11:45 uur) start er een nieuwe activiteit.
 
Dat is nog niet alles wat je kunt doen! Kinderen kunnen ook deelnemen aan een speurtocht, kleurplaten kleuren, op de foto met de voorleesshow, reuze grote prentenboeken lezen. Als je deelneemt aan de speurtocht of je ingekleurde kleurplaat inlevert, maak je kans op leuke prijsjes. Elke (BoekStart) bezoeker krijgt een verrassingstasje mee naar huis. En ieder nieuw (jeugd) lid ontvangt een Coco vingerpoppetje/knuffeltje, bekend van het prentenboek van het jaar 2021 'Coco kan het!'.
 
Ben jij er samen met je kindje(s) ook bij? We zien je graag op zaterdag 19 juni. Wij houden rekening met de corona maatregelen. Er mogen maar een maximaal aantal personen tegelijkertijd aanwezig zijn in de Bibliotheek. Is maximale aantal bereikt, dan vragen we u vriendelijk buiten (op afstand) te wachten.
 
Meer weten over voorlezen? Kijk dan op boekstart.nl. Of download de BoekStartapp voor boekentips.
Bovenkant formulier
Onderkant formulier
 


Voor meer informatie; https://www.bibliotheekzwartewaterland.nl/agenda/227-boekstartdag


Wij heten alle nieuwe kinderen, op beide scholen, heel hartelijk welkom!
We hopen dat jullie snel gewend zullen zijn!De volgende nieuwsbrief komt uit op vrijdag 2 juli 2021
 

Van De Buuzekaemp

Deze week geen jarigen op de Buuzekaemp

 


 
 
 

Van De Wijngaard

Schenking
Dhr. Ad Blei (overleden in november 2020) heeft de Wijngaard een prachtig schenking gedaan. Het bedrag zal worden gebruikt voor nieuwe geluidsapparatuur. De school is Ad erg dankbaar voor dit gulle gebaar.  

Ouderbijdrage Activiteitencommissie

Beste ouders en verzorgers,

In de informatiegids voor het schooljaar 2020-2021 staan de bijdragen voor de Activiteitencommissie (AC) vermeld. De AC betaalt van deze bijdragen alle activiteiten rondom de kinderboekenweek, sinterklaasfeest, kerstviering, paasviering, voorleesontbijt, schoolzwemmen van groep 3&4, schoolreisjes en het schoolkamp.

De bijdrage lopen nu via school kassa. Op korte termijn zal er een betalingsveroek verzonden worden.

Het tweede termijn is later dan u gewend bent.

We hebben gewacht om te zien of de geplande schoolreisjes en -kamp door konden gaan.

Gelukkig is dat zo. Groep 8 is op kamp geweest.. De overige kinderen zijn afgelopen week op schoolreisje geweest..

Voor het schooljaar 2020-2021 gelden de volgende bijdragen per kind:

Groep 1 en 2 € 35,- Groep 5 en 6 € 45,-

Groep 3 en 4 € 50,- Groep 7 en 8 € 75,-

De kinderen van de instroomgroep betalen 1 termijn (€ 17,50)

Mochten er nog vragen zijn, dan kunt u hiervoor de penningmeester van het AC benaderen. Ook als u alsnog een machtigingsformulier wil invullen.

Hartelijk dank en met vriendelijke groet,

Jan-Peter de Vries

Corné Boender

Penningmeester AC
Jp.post@hetnet.nl
c.boender@gebrmeijer.com


Jarigen (t/m 2 juli)

Lieke, Senna, lana, Eva, Estelle, Evita, Hugo, Ilse, Nathan, Pien, Lynn, Juf Grada, meester Jochem, juf Alida en juf Niesje

 

  

Allemaal heel hartelijk gefeliciteerd en een fijne verjaardag gewenst!


 

 

 

Volg ons op Twitter    Volg ons op Facebook    Nieuwsbrief doorsturen
Beste <<Name>>, je ontvangt deze nieuwsbrief omdat je je hebt ingeschreven op onze website of ons daar toestemming voor hebt gegeven.
Indien gewenst wijzig hier je voorkeuren of schrijf je uit.. Heb je vragen, opmerkingen of toevoegingen? Ons e-mailadres is: kindcentrumwijngaard@accrete.nl.
Kindcentrum De Wijngaard Kraggelaan 2 Zwartsluis, OV 8064 CT Netherlands

Copyright © 2021 Kindcentrum De Wijngaard, Alle rechten voorbehouden.


This email was sent to <<Email Address>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Kindcentrum De Wijngaard · Kraggelaan 2 · Zwartsluis, OV 8064 CT · Netherlands

Email Marketing Powered by Mailchimp