Copy

Nieuws over de staking, voorlichting Voortgezet Onderwijs, nationaal schoolontbijt en nog veel meer 

Goed weekend.

Mvg

Aart Holtman 

Uit 't biezenmandje

Nieuwsbrief van vrijdag 1 november 2019

Agenda

De Buuzekaemp
  6 november            Nationaal schoolontbijt
  8 t/m 15 nov.           Week van de mediawijsheid
10 november           Schoolgezinsdienst

14 november            Voorlichtingsavond Voortgezet Onderwijs
15 november            Studiedag, de kinderen zijn vrij
25 november            10-minutengesprekken
28 november            10-minutengesprekken
  5 december            Sinterklaasviering
18 december            Kerstviering
20 december            De kinderen zijn om 12.00 uur vrij
23 dec 2019 t/m 
3 jan. 2020                Kerstvakantie

De Wijngaard
  7 november            Nationaal schoolontbijt 
  8 november            Fietsenkeuring

  8 t/m 15 nov.           Week van de Mediawijsheid
13 november            Programma dode hoek spiegel
14 november            Voorlichtingsavond Voortgezet Onderwijs
15 november            Studiedag, de kinderen zijn vrij
25 november            10-minutengesprekken
28 november            10-minutengesprekken
  5 december            Sinterklaasviering
18 december            Kerstviering
20 december            De kinderen zijn om 12.00 uur vrij
23 dec.2019 t/m 
3 jan. 2020               Kerstvakantie

   Van de directeur...

Staking 6 november 
In de vorige nieuwsbrief heeft u kunnen lezen dat het team van De Wijngaard gehoor zal geven aan de oproep van bonden om te gaan staken. De schooldeuren van De Buuzekaemp blijven gewoon open. De leerkrachten van De Buuzekaemp ondersteunen de staking wel maar kiezen ervoor om   “gewoon” voor de klas te staan. 

Waarom staakt De Wijngaard? 
Vakbonden en werkgevers eisten voor de zomer al een noodpakket van ruim 420 miljoen euro voor zowel het primair als het voortgezet onderwijs. Helaas is hier geen gehoor aangegeven. Ondertussen lopen lerarentekorten op. De werkdruk neemt toe voor degene die de gaten moet opvullen. In geval van ziekte moet er een beroep gedaan worden op mensen zonder onderwijsbevoegdheid (stagiaires, onderwijsassistenten). Dit alles om er maar voor te zorgen dat klassen niet naar huis hoeven worden gestuurd.  Verder is het niet uit te leggen dat de salariskloof tussen het PO en het VO nog steeds niet is gedicht.  
Helpt staken? Tref je de ouders dan niet? Tref je de kinderen dan niet? Nu alweer staken? Je kunt hier van alles van zeggen en vinden. Daar is iedereen vrij in. Tot nu toe is het echter wel duidelijk dat het basisonderwijs geen topprioriteit geniet bij deze regering. Hopelijk komt hier snel verandering in. 

Nationaal schoolontbijt 
Op beide locaties doen we dit jaar mee aan het nationaal school ontbijt. Het ontbijt staat op 6 november gepland op De Buuzekaemp. Op 7 november gaan de kinderen van De Wijngaard samen met hun leerkracht ontbijten. De kinderen van groep 2/3A gaan naar het gemeentehuis in Hasselt. Ze ontbijten deze ochtend samen met de burgemeester. Hoe leuk is dat!! 

Delen foto’s vanuit Parro 
Bij deze het verzoek om foto’s van kinderen die via Parro verstuurd worden niet te delen via social media.  
Een korte uitleg: 
Een aantal ouders heeft er bezwaar tegen wanneer foto’s van hun kind geplaatst worden op social media, website, etc. Dezelfde groep ouders vindt het echter geen probleem wanneer deze foto’s verstuurd worden via Parro. Parro is een beschermde omgeving. Vandaar. Strikt genomen bent u in overtreding wanneer u foto’s vanuit Parro deelt via social media. 
Rekening houden met de keuzes van iemand anders kan in onze optiek geen kwaad. Alvast bedankt voor uw medewerking. 

Studiedag 
Denkt u erom? 
Op 15 november staat een studiedag op het programma. Alle kinderen zijn deze dag vrij. 
Zwartsluis, oktober 2019
 
Betreft: Voorlichting voortgezet onderwijs
 
Aan de ouders/verzorgers van de kinderen van groep (7 en) 8,
 
Op donderdagavond 14 november a.s. wordt een voorlichtingsavond gegeven over het voortgezet onderwijs in de regio. Deze voorlichting wordt, net als het voorgaande schooljaar, gegeven aan zowel de ouders van De Wijngaard en De Buuzekaemp als van de Arembergschool en zal dit jaar plaatsvinden op de Arembergschool, Julianastraat 2.
Vanaf 19.15 uur staat er een kopje koffie/thee voor u klaar. Om 19.30 uur zal de voorlichtingsavond starten.
 
Tijdens deze avond zijn de volgende scholen voor het VO aanwezig:

  • Agnieten College, Zwartsluis

  • Greijdanus College, Meppel (alleen eerste ronde)

  • CSG Dingstede, Meppel

  • Stad en Esch Lyceum, Meppel

  • Thorbecke Scholengemeenschap (mha), Zwolle

  • Celeanum Zwolle (onder voorbehoud)

  • Van der Capellen Scholengemeenschap, Zwolle

  • Terra, Meppel

Zij zullen het een en ander vertellen over het voortgezet onderwijs in het algemeen en over hun eigen school in het bijzonder. U kunt op deze avond twee voorlichtingsronden bezoeken:
Ronde 1:  19.30 - 20.15 uur
Ronde 2:  20.15 - 21.00 uur
 
Graag tot ziens op donderdag 14 november a.s.
 
Met vriendelijke groeten,
 
Jeroen Oosterhof, obs De Aremberg te Zwartsluis
 
Aart Holtman, CKC De Wijngaard te Zwartsluis en CBS De Buuzekaemp te Belt Schutsloot


Nieuwsbrief
Wilt u deze nieuwsbrief ook rechtstreeks in u mailbox ontvangen? Wel zo handig. Meld u gauw even aan via de website:

https://debuuzekaemp.accrete.nl/basisschool/nieuwsbrief of https://dewijngaard.accrete.nl/basisschool/nieuwsbrief

Schoolgids 
Aan het begin van het schooljaar ontvangt u van ons de schoolkalender. Naast belangrijke data treft u tevens allerlei praktische info aan over ons Kindcentrum. 
Wilt u meer weten over school? Bijvoorbeeld wat onze onderwijskundige koers is? Hoe onze eindscores in groep 8 zijn? Wanneer u  wel/niet recht heeft op verlof? 
Kijk dan eens in onze schoolgids. U treft m aan op de website. U kunt natuurlijk ook onderstaande link gebruiken.

Schoolgids Wijngaard: 
https://dewijngaard.accrete.nl/informatiegids
Schoolgids Buuzekaemp: https://debuuzekaemp.accrete.nl/informatiegids
 

Nieuws van De Buuzekaemp

Wist u dat 

·         Ouders enige tijd geleden alle ramen hebben gelapt 

·         Alles weer kraakhelder is 

·         We hier erg blij mee zijn 

·         De kinderen gecontroleerd zijn op de afwezigheid van hoofdluis 

·         We hoofdluisvrij zijn 

·         We hierdoor geen kopzorgen hebben  

·         Er sinds deze week twee konijnen in groep 5-8 zijn 

·         De kinderen dit prachtig vinden 

·         Er veel met de konijnen wordt geknuffeld 


Schoolgezinsdienst
 
De schoolgezinsdienst staat gepland op zondag 10 november. Het thema van de dienst is “Klein maar dapper” Aanvang 9.30 uur. We rekenen op uw komst. 


Jarigen
Oeps! Juf Joke was 21 oktober jarig en niet de 25 ste. Excuses juf!

Jarige kinderen (t/m 15 november)
Kristel, Daniëlle en Seth zijn jarig. (Alvast) hartelijk gefeliciteerd en een hééél fijne, gezellige verjaardag gewenst!

Nieuws van De Wijngaard

Bereikbaarheid 
In de vorige nieuwsbrief kon u lezen dat zowel de opvang als de school in de afgelopen periode telefonisch slecht bereikbaar was. Dat is erg lastig.  
De reden is dat mensen met een Vodafone provider, wanneer ze naar school bellen, te horen krijgen dat het toestel niet in gebruik is. Vreemd. Vervelend. Uiteraard hebben we dit aangekaart bij Vodafone. We hopen dat het probleem z.s.m. is opgelost.  

Schoolfruit 
Op 13 november start op beide locaties het schoolfruitprogramma. Tot de meivakantie krijgen alle kinderen (inclusief de POV) een portie fruit. 
We zoeken nog iemand die op de woensdag en de vrijdag het fruit even klaar wil maken. 
Belangstelling? Neem even contact op met meester Aart 
Kunt u alleen op de woensdag (of de vrijdag). Geen probleem. Alle hulp is welkom. 

Werkzaamheden 
Er is inmiddels een start gemaakt met de werkzaamheden op de opvang. Op moment van schrijven is men bezig met het praktijklokaal. Naast de praktijkklas zal ook de plusklas en BSO gebruik gaan maken van deze ruimte. 
Wanneer dit klaar is zullen de andere zaken worden opgepakt: gevels, dak, plein,etc 
Kortom er is voorlopig nog even werk aan de winkel. 


Fototentoonstelling
Afgelopen maandag is de fototentoonstelling, 75 jaar bevrijding, geopend op De Wijngaard. U kunt de foto's t/m 5 november bewonderen in de hal. Een bezoekje is meer dan de moeite waard.

Bedankt!
Alle hoofden zijn weer nagekeken door de luizenpluisploeg. En gelukkig zijn er ook deze keer geen luizen en/of neetjes aangetroffen. Dames; heel hartelijk bedankt!


Jarige kinderen t/m 15 november:
Anne, Bryan, Ruben, Taghuas en Delano, 
Allemaal (alvast) heel hartelijk gefeliciteerd! Wij wensen jullie een hele gezellige verjaardag toe!  
 

Fietsenkeuring en dode hoek 
De jaarlijkse fietsenkeuring (groep 3-8) staat gepland op 8 november.  
In de week na de fietsenkeuring, controleert de politie op fietsverlichting.
Een eventuele bekeuring kost u € 65,00!

Op 13 november staat het project dode hoek op het programma voor groep 7 en 8. 

Verhuisd
Barry (gr. 6) en Myrthe (gr. 3b) zijn verhuisd! Zij wonen nu aan de Belterweg 84 op Belt-Schutsloot.
Wij wensen jullie daar heel veel woonplezier!

Lezing door Kinderslaapcoach

Slaapcoach Susanne Willekes komt woensdag 6 november vertellen hoe ouders van kinderen van nul tot ongeveer zes jaar hun kinderen beter kunnen laten (door)slapen. Zij heeft al ruim 500 families geholpen aan de verbetering van nachtrust.
De avond wordt georganiseerd door Sluuspoort Zwartsluis in samenwerking met Bibliotheek Zwartewaterland, De lezing begint om 20.00 uur. Sluuspoort (Handelskade) is open vanaf 19.30 uur. De entreeprijs is € 7,50, inclusief koffie/thee.

Gevraagd; steunouders / vraagouders,
Sinds 1 januari ben ik steunouder/coördinator voor het project steunouder en vraagouder. Nu zijn we in Zwartsluis op zoek naar nieuwe steunouders. Is dat iets voor u? Voor meer informatie kunt u contact met mij opnemen.
 
Met vriendelijke groet,
Aukje van den Arend
Consulent Jeugd

Gemeente Zwartewaterland
Postbus 23, 8060 AA Hasselt
T. 14 038
E. A.vandenArend@zwartewaterland.nl
I. www.zwartewaterland.nl


Facebook: Gemeente ZwartewaterlandTwitter: Gemeente ZwartewaterlandInstagram: Gemeente Zwartewaterland

Website: Gemeente Zwartewaterland
 

Godsdienst

      

Week 45: Zorg voor mij
De verhalen komen uit: Genesis 21: 1-21; Genesis 22: 1-19 en Genesis 23: 1-20
Doelstelling: De kinderen ontdekken dat zorgzaamheid van God en mensen een belangrijke rol speelt in de verhalen

Week 46: Wat is het waard?
De verhalen komen uit: Genesis 24: 1-21; Genesis 24: 22-67 en Genesis 25: 19-34
Doelstelling: We (her) ontdekken wie en wat voor ons waardevol en dierbaar is

Sparen voor het goede doel!

Sparen voor......Sampark
Op 17 oktober hebben alle groepen geboeid zitten luisteren naar Harry van Dalfsen. Hij heeft de kinderen van alles verteld en ook laten zien over Sampark.  
Op de laatste schooldag, 3 juli 2020,  zal het eindbedrag bekend worden gemaakt!  
Het is de bedoeling dat alle groepen een bepaalde periode geld inzamelen voor Sampark. Rond de voorjaarsvakantie staat het project in het teken van India. Ook zullen meester Aart, meester Jochem en meester Matthijs in die periode India bezoeken om te kijken hoe het daar is. Op tweede Pinksterdag hoopt meester Aart zijn 11e Elfstedentocht te fietsen. Hij wil zich tijdens deze tocht, 235 km, laten sponsoren. Het bedrag komt uiteraard ten goede aan Sampark.
Inmiddels heeft meester Jochem laten weten om ook te  Elfstedentocht te willen fietsen. Meester Matthijs twijfelt nog over zijn deelname. We hebben echter goede hoop dat hij ook mee gaat doen. Hij moet nog even over de streep getrokken worden.....
Dit schooljaar gaan we sparen voor de stichting Sampark. Stichting Sampark ondersteunt lokale projecten in India. Tijdens de startdienst heeft meester Aart al e.e.a. verteld over Sampark.
De groepen 1, 2 en 3 gaan nu eerst sparen voor Sampark.

 

Meer weten over Sampark? Klik even op deze link: http://www.sampark.nl/
                                                    

Kinderkoor voor kerst!

Kinderkoor kerst 2019

Kun jij je een kerstfeest voorstellen zonder dat je mooie liedjes zingt?
Er is zoveel prachtige muziek gemaakt. Misschien heb je wel zin om eens mee te zingen in een koor! Tijdens de repetities leren we onze stem beter kennen door stemoefeningen, doen we muziekspelletjes om alle muzikaliteit te ontdekken die in ons zit en gaan we de mooiste kerstliedjes instuderen. En ook heel belangrijk: we maken veel plezier samen. Rondom de kerstperiode, december 2019 zullen we een paar keer een uitvoering geven.


We repeteren met het Kerstkinderkoor op:
Woensdag 6, 13, 20, 27 november en 4 en 11 december 2019
Locatie: De Poort (Het Singel 16 Zwartsluis)
Tijd:
  6 t/m   9 jarigen:       15.15-16.00 uur
10 t/m 13 jarigen:       16.15-17.00 uur
 
 
Het kinderkoor wordt geleid door Aletta Jansen-Hilberts


Maak kennis met tennis

Voor de herfstvakantie hebben de kinderen van groep 3, 4, 5, 6, 7, 8 op de tennisbaan een tennisles gekregen.
Tijdens deze les konden de kinderen kennis maken met de tennissport.
Er werd heel fanatiek meegedaan en er was veel plezier op de tennisbaan.
De kinderen is een aanbod gedaan om nog 2 tennislessen voor € 8,= mee te doen.
De informatie hierover staat hieronder op het affiche.
Natuurlijk mogen ook kinderen uit de groepen 1 en 2 hiervan gebruik maken.
Voor meer informatie kan er gemaild worden naar monique@blei.nl


Volg ons op Twitter    Volg ons op Facebook    Nieuwsbrief doorsturen
Beste <<Name>>, je ontvangt deze nieuwsbrief omdat je je hebt ingeschreven op onze website of ons daar toestemming voor hebt gegeven.
Indien gewenst wijzig hier je voorkeuren of schrijf je uit.. Heb je vragen, opmerkingen of toevoegingen? Ons e-mailadres is: kindcentrumwijngaard@accrete.nl.
Kindcentrum De Wijngaard Kraggelaan 2 Zwartsluis, OV 8064 CT Netherlands

Copyright © 2019 Kindcentrum De Wijngaard, Alle rechten voorbehouden.


This email was sent to <<Email Address>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Kindcentrum De Wijngaard · Kraggelaan 2 · Zwartsluis, OV 8064 CT · Netherlands

Email Marketing Powered by Mailchimp