Copy
Kinderboekenweek, Project Hart op de Wijngaard, nieuws van de opvang, ontbijten met (loco)burgemeesters, verslag van de MR-OC en nog veel meer nieuws

Goed weekend

Aart 
Uit 't biezenmandje
NIEUWSBRIEF VAN VRIJDAG 30 SEPTEMBER
Agenda

De Buuzekaemp en De Wijngaard: 
Dinsdag       4  oktober:   dierendag
woensdag  12  oktober:   alle kinderen om 12.00 uur vrij

bericht van de directeur

                                          

Kinderboekenweek

Volgende week woensdag gaat de Kinderboekenweek van start. Het thema van de Kinderboeken week is: GI-Ga Groen.
De kinderboeken week is bij uitstek geschikt om lezen nog meer onder de aandacht te brengen.  Goed kunnen lezen is de basiscompetentie om deel te kunnen aan de maatschappij.
Wist u trouwens dat de kans dat een kind uitgroeit tot een goede lezer 5x zo groot is wanneer ouders/verzorgers een actieve leesopvoeding hebben??
Dus....

- lees elke avond voor
- help u kind bij het kiezen van een boek
- lees samen met uw kind
- enne....lees zelf. Goed voorbeeld doet volgen
                


Ontbijten met (loco)burgemeester
Volgende week staat het burgemeestersontbijt op het programma. Op vrijdag 7 oktober gaat groep 3 van de Wijngaard naar het Gemeentehuis in Hasselt. Ze gaan daar ontbijten met de burgemeester van Zwartewaterland.
Donderdag 6 oktober komt de locoburgemeester op bezoek op de Buuzekaemp. De gehele school (inclusief PSZ) gaat ontbijten op school. Hoe leuk is dat! 

 

Vergadering OC/MR 26 september
Op beide scholen is het jaar positief van start gegaan. Er zijn op beide locaties wisselingen geweest qua groepsindeling en/of leerkrachten wat inmiddels goed loopt. Op de wijngaard is er i.v.m. de groepsgrootte een informatieavond georganiseerd voor de groepen 2 en 4 die door de ouders positief ontvangen is.
De jaarplannen en jaarverslagen zijn op inhoud doorgenomen en waar nodig bijgesteld.
Het KDV op de wijngaard is erg vol, geprobeerd wordt een nieuwe groep op te starten. Het personeelstekort is bijgetrokken en bijna weer op formatie. Op de Buuzekaemp is een inventarisatie geweest naar het uitbreiden van de peuterspeelzaal en het opzetten van de BSO, hier wordt nog een verder gevolg aan gegeven.
Aan het einde van dit jaar zal de OC/MR overgaan in de KCR (kindcentrumraad). Gezien de uitzondering binnen Accrete van twee scholen in één raad volgt er nog een advies over de samenstelling van deze groep.
Er wordt gesproken over een nieuwe vergaderstructuur met brainstormsessies over een van tevoren afgesproken onderwerp om de dialoog binnen de vergaderingen te stimuleren.


Bijbelverhalen: 

week 40

De Israëlieten zijn bevrijd uit Egypte, maar zijn ze wel echt vrij? Eerst blijkt dat de farao hen achtervolgt. Dan heeft de woestijn nog meer gevaren. De mensen keren zich tegen Mozes. Aan de hand van de verhalen denken we na over wat vrijheid kan zijn. Wanneer ben je echt vrij? 

De tocht door de zee
Exodus 14:9-31
Mozes zingt een lied
Exodus 15:1-18
Het bittere water
Exodus 15:22-26


week 41
In Egypte was het leven voor de Israëlieten zwaar, maar voorspelbaar. Nu zwerven ze door de woestijn en weten ze niet wat hen te wachten staat. Dat levert problemen op. Gelukkig is er hulp. De verhalen laten zien dat je verder komt door hulp te vragen, geven en krijgen. 

Brood uit de hemel
Exodus 16:11-24
Water uit de rots
Exodus 17:1-7
Het bezoek van Jetro
Exodus 18
Enquête 
Uw mening telt! Met dit in het achterhoofd willen we u weer vragen om onderstaande enquête in te vullen. Alle scores worden gepubliceerd op de website. Let op: Hoe meer mensen de vragenlijst invullen hoe betrouwbaarder het beeld. Alvast bedankt voor uw medewerking.
Vragenlijst Wijngaard 
https://klantenvertellen.nl/invite-link/1036010/kindcentrum_de_wijngaard 
Vragenlijst Buuzekaemp 
https://klantenvertellen.nl/invite-link/1036021/kindcentrum_de_buuzekaemp_onderwijs         


Wij heten alle nieuwe kinderen, op beide scholen, heel hartelijk welkom!


We hopen dat jullie snel gewend zullen zijn!

 


De volgende nieuwsbrief komt uit op vrijdag 14 oktober 2022
Nieuws van De kinderopvang
COMMISSIE 1 KINDCENTRUM:
Wist u dat we gestart zijn met een commissie 1 kindcentrum? 

 TIPS EN TOPS:
Heeft u tips en tops voor ons kindcentrum? Graag horen wij deze. U kunt altijd een mail sturen naar kinderopvangwijngaard@accrete.nl

PLEIN
Alle kinderen op de BSO spelen op het plein of binnen. Mag uw kind na groep 3 buiten het hek? Wilt u daar dan toestemming voor geven in de ouderapp? 
Kinderen zonder toestemming mogen van ons dan ook niet buiten het hek spelen en moeten op het plein blijven.

BUURTSPORTCOACH
Om beweging te stimuleren bij kinderen hebben we ook dit jaar weer een buurtsportcoach. Hij/zij komt op dinsdag sporten en bewegen met de kinderen van de BSO. Er worden spelenderwijs leuke activiteiten aangeboden. 

MATERIAAL
Heeft u wol, schone potten (met deksel), blikken, doppen of ander bruikbaar materiaal om mee te knutselen over? Wij houden ons aanbevolen. Dank u wel alvast. 

VERKOOPKAST
In de praktijkklas hebben leerlingen verschillende dingen gemaakt om te verkopen. (washandjes, huisjes, plantjes in pot etc.) Mocht u in de buurt zijn van Kraggelaan 6, kunt u een kijkje nemen. 


Het kinderbrein ontrafeld                                    

De komende tijd zullen we in onze nieuwsbrief een aantal weetjes delen over het kinderbrein.
Feitjes die elke ouder zouden moeten kennen!

Wist je dat...

 
  • jouw woordgebruik het IQ van je kind kan laten toenemen
  • het belangrijk is in deze voor voldoende afwisseling in woordkeuze te zorgen
  • je kind laten luisteren naar taal-cd’s niet hetzelfde effect geeft of, erger nog, tot averechtse resultaten leidt (afname van woordenschat)
 


de jarigen in de weken 40 & 41 zijn:
Kaj, Lotta en AaronHartelijk gefeliciteerd allemaal en een fijne verjaardag
gewenst
 
 
nieuws van Kindcentrum De Buuzekaemp
Groep 1-5
Zoals u weet is juf Anneke volop aan het re-integreren op de Buuzekaemp.  Ze is echter nog niet 100% hersteld. Tot die tijd wordt ze vervangen door juf Veronique en juf Karin. Dit zijn ook de aanspreekpunten voor ouders. In onderstaand schema ziet u precies wie op welke dag werkzaam is:
 
Ma Di Woe Do Vrij
Juf Veronique en Meester Henk Juf Karin en juf Veronique Juf Karin
Meester Henk
Juf Veronique en juf Karin Juf Karin en juf Hester

Inloop
Bij sommige ouders van groep 1 en 2 leeft de behoefte om af en toe een kijkje in de klas te nemen.
Dat snappen we.  Vanaf heden geldt dat ouders van groep 1 en 2 voortaan elke maandag met hun kind mee de klas in kunnen. 

 Gigagroenlocoburgemeestersvoorleesontbijt
Donderdag 6 oktober starten wij de kinderboekenweek met een Gigagroenlocoburgemeestersvoorleesontbijt. Het thema van de kinderboekenweek is Gi-ga-groen en onze school is uitgekozen voor een bezoek van de burgemeester in het kader van het burgemeestersontbijt. Helaas is op het laatste moment toch burgmeester Bats verhinderd en komt de loco-burgemeester op bezoek. Hij zal niet alleen met ons eten, maar ook het thema openen met het voorlezen van een prentenboek. Dit ontbijt is voor alle kinderen van ons kindcentrum, dus ook de peuters eten mee.
 
Activiteiten Kinderboekenweek
Maandag 10 oktober zal Hanneke Kanis van de Bibliotheek in het kader van de kinderboekenweek ons meer vertellen over de Boekenkring.
Dinsdagmorgen 11 oktober gaat groep 1-5 op bezoek in De Wieden. Hier krijgt u nog extra informatie over.
Donderdagmiddag 13 oktober komt Roelof de Jonge van Natuurmonumenten bij ons op school om het thema Gi-ga-groen verder uit te diepen. Als boswachter weet hij natuurlijk alles van de natuur in De Wieden.
Vrijdag 14 oktober sluiten we de kinderboekenweek af. Om half 9 zijn de ouders welkom voor een inloop. 's Middags is er de voorleeswedstrijd waar enkele bovenbouwers aan mee gaan doen en sluiten we de week af met een open podium: tijdens het open podium mag elk kind alleen of in groepjes iets van zijn talenten laten zien: een goocheltruc, een dans, een lied, een optreden, enz.

 

Project de Dode Hoek
Woensdag 5 oktober doet groep 5-6-7-8 mee aan het project de Dode Hoek van VVN. Er staat dan een heel grote vrachtwagen voor ons klaar bij het dorpshuis.

                               
                                  
Spaar mee voor onze schoolbieb!
 
Beste ouder/verzorger,

Van 5 tot en met 16 oktober 2022 is het weer Kinderboekenweek.
Tijdens de Kinderboekenweek organiseert Bruna de actie ‘Sparen voor je schoolbieb!’.

Lezen is een feestje Bruna wil graag (voor)lezen stimuleren door samen met ouders en kinderen de schoolbibliotheek te vullen met fijne boeken. Want leesplezier begint op school én bij Bruna.


Zo werkt het Koop tijdens de Kinderboekenweek (5 t/m 16 oktober 2022) een boek bij de Bruna-winkel en lever het bonnetje in op school. De school levert alle bonnen in bij Bruna en krijgt een tegoed voor 20% van het totaalbedrag van alle ingeleverde bonnen. Met dit tegoed kan onze school nieuwe boeken kopen voor de schoolbibliotheek.

Hoe meer bonnen, hoe meer boeken. Iedereen kan meesparen!

Spaar je mee?

Inleveren van de bon kan t/m 13 november bij de juf of meester. Laten we er samen voor zorgen dat de kinderen nog meer leesplezier krijgen. Met vriendelijke groet,

                               
De jarigen in de weken 40 & 41 zijn: 
deze weken geen jarigenHartelijk gefeliciteerd allemaal en een fijne verjaardag gewenst!
nieuws van Kindcentrum De Wijngaard 

Informatieavond groep 2 & 4
Vorige week stond voor beide groepen de informatieavond op de agenda. Ouders werden o.m. geïnformeerd over de wijze van werken. Uiteraard konden er ook vragen gesteld worden.
Op beide avonden hadden we niet te klagen over gebrek aan belangstelling. Het is erg mooi dat u als ouders/verzorgers zo betrokken bent bij de ontwikkeling van uw kind.


Dorpscheque
Afgelopen maandag reikte de gemeente Zwartewaterland de dorpscheques uit in de Sluuspoort.
De leerlingenraad van de Wijngaard mocht een cheque met een waarde van maar liefst €2500,- in ontvangst nemen.  
De kinderen hebben een bloemensleepbootbak bedacht. Tijdens de ontwerpfase hebben ze hulp gehad van Active Creations. De sleepboot verwijst natuurlijk naar het nautisch karakter van Zwartsluis.
Het idee van de kinderen viel in goede aarde bij de jury. De volgende stap was dat bewoners van Zwartsluis hun stem uitbrengen op ons idee. Dat is massaal gebeurd.  We kunnen nu met de uitvoerende werkzaamheden beginnen. Het is de bedoeling dat de bloemensleepbootbak geplaatst gaat worden op de rotonde bij het Agnieten College.


Boekenmarkt
Op 5 oktober start de Kinderboekenweek. Traditiegetrouw verzorgt Boekhandel Goedhart wederom de boekenmarkt. De boekenmarkt staat geagendeerd op woensdag 5 oktober.
Via Parro volgt nadere informatie zoals de indeling van de groepen en de tijdstippen.


Hart
In het kader van het project: Omgaan met elkaar komt aankomende maandag een kunstenaar op de Wijngaard om samen met alle kinderen een kunstwerk te maken in de vorm van een groot hart.
Het kunstwerk staat symbool voor vriendschap, samenzijn, respect en tolerantie.
We zijn uiteraard benieuwd naar het eindresultaat.Baby nieuws

Onze collega Lisette en haar man Martin zijn de trotse ouders geworden van Nathan
We wensen Lisette en Martin veel geluk met hun kleine Leeuwtje en hopen dat hij voorspoedig op mag groeien.


                                                                         


Nog meer babynieuws!

Maud uit groep 2 heeft zusje Saar gekregen
Jurgen en Lissa uit groep 1 en 4 hebben ook een zusje gekregen,  Amara
En ook bij Bas en Hidde uit groep 1 en 3 is een zusje geboren, Marije

Van harte gefeliciteerd allemaal    

      


                                


    De jarigen in de weken 40 & 41 zijn: 
juf Alie, juf Marianne, Marije, Luuk, Ilse, Kris, Ziva, Thijmen, Annabell, Emmelie, Jens, Siem en juf Annet.


Hartelijk gefeliciteerd allemaal en een fijne verjaardag gewenst!

 

Volg ons op Twitter    Volg ons op Facebook    Nieuwsbrief doorsturen
Beste <<Name>>, je ontvangt deze nieuwsbrief omdat je je hebt ingeschreven op onze website of ons daar toestemming voor hebt gegeven.
Indien gewenst wijzig hier je voorkeuren of schrijf je uit.. Heb je vragen, opmerkingen of toevoegingen? Ons e-mailadres is: kindcentrumwijngaard@accrete.nl.
Kindcentrum De Wijngaard Kraggelaan 2 Zwartsluis, OV 8064 CT Netherlands

Copyright © 2022 Kindcentrum De Wijngaard, Alle rechten voorbehouden.


This email was sent to <<Email Address>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Kindcentrum De Wijngaard · Kraggelaan 2 · Zwartsluis, OV 8064 CT · Netherlands

Email Marketing Powered by Mailchimp