Copy

Schoolreis, schoolkamp, schoolfotograaf, schooladvies en nog veel meer.


Goed weekend.

Aart Holtman 

https://gallery.mailchimp.com/be8fe3ca8f70fdd04934acc36/images/18d5e56c-44da-42b5-b487-f2e7aa8ce1ea.png

Nieuwsbrief van vrijdag 24 mei 2019
De volgende nieuwsbrief komt uit op vrijdag 7 juni

Agenda

De Buuzekaemp
27 mei                         Schoolreis groep 1 t/m 7
29 mei                         Afsluiting thema "Muziek"
30 en 31 mei               Hemelvaartsdag + vrije vrijdag 
  3 juni                         Start thema "Reizen" 

10 juni                         Tweede Pinksterdag, alle kinderen zijn vrij
11 juni                         Studiedag, alle kinderen zijn vrij
16 juni                         Vaderdag
24 juni                         10 minuten gesprekken
27 juni                         10 minuten gesprekken  
  3 juli                           Grote Schoonmaakavond
  5 juli                           Afsluiting thema 'Reizen'
11 juli                           Afscheid groep 8  

12 juli                           Vanaf 12.00 uur Zomervakantie
                                     t/m vrijdag 30 augustus 
  3 september               Weer naar school        

De Wijngaard

27 mei                         Schoolreis gr. 1 t/m 7
28 mei                         Weekopening groep 1
27 t/m 29 mei              Schoolkamp Ameland groep 8
30 en 31 mei               Hemelvaartsdag + vrije vrijdag
10 juni                         Tweede Pinksterdag, alle kinderen zijn vrij
11 juni                         Studiedag, alle kinderen zijn vrij
16 juni                         Vaderdag
24 juni                         10 minuten gesprekken
27 juni                         10 minuten gesprekken
  3 juli                           Musical voor opa's en oma's
  8 juli                           Afscheidsavond groep 8
10 juli                           Afscheid groep 8 ludiek
12 juli                           Vanaf 12.00 uur Zomervakantie
                                     t/m vrijdag 30 augustus 
  3 september               Weer naar school      

   Van de directeur...

 

Schoolfotograaf 
Afgelopen dinsdag en donderdag is de schoolfotograaf op bezoek geweest. Op De Buuzekaemp zijn de groepsfoto's gemaakt. Op de Wijngaard zijn naast groepsfoto’s ook individuele portretten en familieportretten gemaakt. U kunt de foto’s digitaal bestellen. Binnenkort ontvangt u de bestelgegevens. 
Voor alle duidelijkheid: U bent op geen enkele manier verplicht tot afname.
 
  
Schoolreis/schoolkamp 
Aankomende maandag gaan de kinderen van groep 1 t/m 7 op schoolreis.
Spannend hoor! Net als vorig schooljaar gaan beide locaties (Wijngaard & Buuzekaemp) weer samen op pad.  
De kinderen van groep 1 t/m 3 gaan naar De Drentse Koe 
De kinderen van groep 4 t/m 7 gaan naar Wildlands 

De kinderen van groep 8 van De Wijngaard gaan maandag ook op schoolkamp. Traditiegetrouw gaan ze weer naar Ameland.  
Groep 8 van De Buuzekaemp gaat op 5, 6 en 7 juni op schoolkamp. Locatie: De Geele Bosch (Oldeholtwolde) 
We hopen op prachtige zonnige dagen! 


11 juni studiedag 
Denkt u erom? Op dinsdag 11 juni staat onze jaarlijkse studiedag gepland. Op beide locaties zijn de kinderen deze dag vrij. 

 

Onjuist schooladvies 
Zoals u, wellicht via de landelijk de media, heeft opgemerkt is er iets misgegaan m.b.t. het schooladvies. Landelijk hebben 1600 leerlingen een verkeerd schooladvies gekregen. Erg vervelend. 

Wat is er gebeurd? 
De leerlingen van groep 8 hebben onlangs de eindtoets gemaakt. Er bestaan 5 goedgekeurde eindtoetsen. Scholen kunnen zelf kiezen welke eindtoets ze kiezen. De Buuzekaemp heeft, vanwege de onbetrouwbare internetverbinding, gekozen voor de papieren versie van de CITO-eindtoets. Met deze toets is alles goed gegaan.  

Helaas is dit niet het geval met de toets die is afgenomen op De Wijngaard (Route 8). De expertgroep PO heeft gerekend met onjuiste waardes.  
Voor alle duidelijkheid: Dit heeft geheel buiten de schuld om van De Wijngaard plaatsgevonden.  
Gelukkig blijft voor een groot aantal leerlingen het schooladvies ongewijzigd. Een kleine groep leerlingen heeft echter een verkeerd schooladvies gekregen. 
De leerkracht van groep 8 heeft inmiddels contact opgenomen met desbetreffende ouders. Er is samen besproken wat dit voor het kind betekent. 

Nieuws van De Buuzekaemp


Er zijn geen verjaardagen te vermelden deze keer....


Wegwerkzaamheden 
In de afgelopen weken is er hard gewerkt aan de herinrichting van zowel de Kerklaan als de Wilgenlaan. De kinderen moeten nog even via een gecreëerde zijingang het schoolplein op. De werkzaamheden zullen nog wel enige tijd duren. 

Nieuws van De Wijngaard

Juf Mariëlle 
Afgelopen week is juf Mariëlle (groep 6) een aantal dagen uit de roulatie geweest vanwege kinkhoest. Vervelend.  
Ter info: Kinkhoest is voor volwassenen en kinderen niet gevaarlijk. Niet ingeënte baby’s kunnen echter wel ernstig ziek worden. Het is goed, wanneer uw kind aanhoudend hoest, de huisarts te raadplegen. Wilt u meer informatie over kinkhoest? Klik dan even op de volgende link:  

https://www.rivm.nl/kinkhoest 

Kamp Westerbork 
Afgelopen woensdag hebben de kinderen van groep 8 het voormalig kamp Westerbork bezocht. Het was een indrukwekkend bezoek. 
Het is belangrijk dat de kinderen, naast taal en rekenen, ook in aanraking komen met dit soort zaken.  
De ouders die hebben gereden worden bij deze bedankt. Samen maak je de school. 

Weekopening groep 1A 
De weekopening is verplaatst van 28 mei naar 18 juni. Via parro zijn de desbetreffende ouders ook al geïnformeerd. 
De weekopening start om 8.30 en is doorgaans om 9.00 afgelopen. De ouders van de desbetreffende groep zijn van harte welkom om hierbij aanwezig te zijn. De koffie/thee staat klaar. 
U bent weer op de hoogte.      
Hoera! Esra Bruintjes en Emily van Dijk zijn vier jaar geworden en mogen nu elke dag naar school. Gefeliciteerd dames. We hopen dat jullie een fijne schooltijd zullen hebben bij ons in De Wijngaard. 

Jarigen t/m 7 juni
De juffen Christa Bekendam en Eline de Lange, (beide KDV) en juf Jenneke Slurink hopen binnenkort hun verjaardag te vieren. Alvast heel hartelijk gefeliciteerd en een fijn nieuw levensjaar toegewenst met al jullie dierbaren!    
         
 

Julian Pluim, Isa van Dijk, Daniël Leenman, Fabian Boxum, Marleen van den Berg, Fender Weijs, Faya Bosman, Shania Boxum, Bram van Dijk en Ysah Rook zijn de komende weken allemaal jarig.
Gefeliciteerd! Wij wensen jullie een hele fijne dag toe!

 

Typevaardigheid
Hoera! Allemaal geslaagd!
In groep 7 kunnen de leerlingen leren typen onder schooltijd. En...daar zijn geen kosten aan verbonden! Het gaat om een officieel diploma. Alle deelnemers van dit schooljaar zijn geslaagd! Hartelijk gefeliciteerd! Jullie hebben er hard voor gewerkt!

             

Ouderbijdrage Activiteitencommissie
 
Beste ouders en verzorgers, 
In de informatiegids voor het schooljaar 2018-2019 staan de bijdragen voor de Activiteitencommissie (AC) vermeld. De AC betaalt van deze bijdragen alle activiteiten rondom de kinderboekenweek, sinterklaasfeest, kerstviering, paasviering, voorleesontbijt, schoolzwemmen van groep 3&4, schoolreisjes en het schoolkamp.

De bijdrage wordt door middel van een automatische incasso in twee gelijke termijnen geïnd. De tweede termijn wordt eind mei afgeschreven.
De ouders met leerlingen in de instroomgroep hoeven alleen de 2e termijn te betalen (€17.50).
 
Voor het schooljaar 2018-2019 gelden de volgende bijdragen per kind:
Groep 1 en 2 € 35,-              Groep 5 en 6 € 45,-
Groep 3 en 4 € 50,-              Groep 7 en 8 € 75,-
 
Ouders die geen machtiging voor incasso hebben afgegeven, willen wij verzoeken de bijdrage zelf over te maken op het rekeningnummer van de Activiteitencommissie (Rabobank NL68 RABO 0147714699 t.n.v. ouderinitiatieven Wijngaard) onder vermelding van de naam van uw kind en de groep waarin hij/zij zit. Mochten er nog vragen zijn, dan kunt u hiervoor de penningmeester van het  AC benaderen. Ook als u alsnog een machtigingsformulier wilt invullen.
 
Hartelijk dank en met vriendelijke groet, 
 
Cassandra van Veen
Penningmeester AC
cassandravanveen@gmail.com

 

Godsdienst

                

Week 22: Wordt vervolgd
De verhalen komen uit Handelingen 1: 1-3 en 1: 4-11,
Met Pasen vierden we dat Jezus is opgestaan. Het graf was leeg en Jezus verscheen aan zijn leerlingen. Maar daarmee is het niet afgelopen! Het is nog lang niet voorbij. Het verhaal van Jezus gaar door. Toen en nu.
Doelstelling: We zien dat het verhaal van Jezus verder gaat dan wij denken.

Week 23: Geef het door!
De verhalen komen uit Handelingen 1: 12-26, Handelingen 2: 1-13 en Joh. 3: 1-10

Eerst zitten de leerlingen van Jezus nog binnen, maar de Geest van Pinksteren brengt hen in beweging. Ze vertellen niet alleen het verhaal van Jezus door, maar kunnen ook mensen genezen zoals Jezus dat kon. Zo wordt Jezus' kracht doorgegeven aan de wereld.
Doelstelling: De kinderen denken na over manieren om de boodschap van Jezus door te geven ook in onze tijd.

Sparen voor het goede doel!

Sparen voor......#Durfte

We gaan dit jaar geld inzamelen voor Kindertehuizen in Polen. Het project is bekend onder de naam #Durfte en het is een initiatief van de Gereformeerde Kerk in Zwartsluis. Een initiatief dat we als school graag willen ondersteunen. Het is de bedoeling dat er vanaf oktober elke maand een aantal groepen aan de slag gaat om geld in te zamelen voor dit project. Ook zullen jongeren vanuit de kerk op bezoek gaan in de klassen om meer te vertellen over alle ins & outs. Op deze manier komt het project meer tot leven en weten de kinderen ook waarvoor ze geld inzamelen. De totaalopbrengst wordt later bekend gemaakt.

Bewegen is gezond!

Bewegen voor kinderen van 1,5 tot 4 jaar
Bewegen is gezond! Natuurlijk is het belangrijk om kinderen al op jonge leeftijd kennis te laten maken met sport en om voldoende te bewegen.
Op donderdagochtend worden er in de gymzaal aan de Julianastraat peuterfitlessen aangeboden door Monique Busscher-Blei. Van 8.30 – 9.30 uur voor de kinderen van 2 tot 3,3 jaar (inloop vanaf 8.15 uur) en van 9.30 – 10.30 uur voor kinderen van 3,3 tot 4 jaar. Daarnaast is er 1x in de maand voor kinderen van 1,5 tot 2,3 jaar de mogelijkheid om met hun ouder van 10.30 – 11.15 uur samen te gymmen.
Mocht u vragen hebben over deze beweeglessen, een proefles willen volgen of uw kind willen opgeven, dan kunt u contact opnemen met Monique Busscher-Blei (06-21533838).

Bewegen voor kinderen van 4 t/m 8 jaar
Op dinsdagmiddag van 14.30 – 15.30 uur worden door de beweegcoach van Zwartewaterland, Denise Homminga, beweeglessen voor kinderen van 4 t/m 8 jaar aangeboden.Dit wordt gedaan in de gymzaal aan de Julianastraat of buiten op de pleinen/veldjes in de buurt.Tijdens deze gymlessen worden er veel afwisselende activiteiten gedaan, zoals klimmen, springen, balsporten, tikspellen, enz. Hierbij is er veel aandacht voor de motorische ontwikkeling, samenwerking en wordt er kennisgemaakt met verschillende sporten.
Kosten voor deze beweegles zijn € 3,50 per kind per keer.
Mocht u vragen hebben over deze beweeglessen, een proefles willen volgen of uw kind willen opgeven, dan kunt u contact opnemen met Monique Busscher-Blei (06-21533838).

Muziekvereniging Voorwaarts

 
Volg ons op Twitter    Volg ons op Facebook    Nieuwsbrief doorsturen
Beste <<Name>>, je ontvangt deze nieuwsbrief omdat je je hebt ingeschreven op onze website of ons daar toestemming voor hebt gegeven.
Indien gewenst wijzig hier je voorkeuren of schrijf je uit.. Heb je vragen, opmerkingen of toevoegingen? Ons e-mailadres is: kindcentrumwijngaard@accrete.nl.
Kindcentrum De Wijngaard Kraggelaan 2 Zwartsluis, OV 8064 CT Netherlands

Copyright © 2019 Kindcentrum De Wijngaard, Alle rechten voorbehouden.


This email was sent to <<Email Address>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Kindcentrum De Wijngaard · Kraggelaan 2 · Zwartsluis, OV 8064 CT · Netherlands

Email Marketing Powered by Mailchimp