Copy

Onderwijskundige ontwikkelingen, nieuws van de OC-MR en nog veel meer nieuws

Goed weekend

Aart Holtman 

Uit 't biezenmandje
Nieuwsbrief van vrijdag 18 september 2020
Agenda

De Buuzekaemp
  5 oktober              Dag van de leerkracht
  7 oktober              Alle kinderen zijn om 12.00 vrij

12 t/m 16 oktober   Herfstvakantie
21 oktober              Fietsenkeuring
De Wijngaard
30 september        Start Kinderboekenweek 
  5  oktober            Dag van de leerkracht
  7 oktober             Alle kinderen
zijn om 12.00 vrij
  9 oktober             sponsorzwemmen
12 t/m 16 oktober  Herfstvakantie
21 oktober             Fietsenkeuring

   Van de directeur

Onderwijsinhoudelijke ontwikkelingen
Op beide locaties zijn we druk bezig om een vertaalslag te maken t.a.v. het strategisch beleidsplan van onze Stichting. De missie van Accrete luidt als volgt:
Kinderen van 0 tot 13 jaar inspireren en begeleiden bij hun vorming (groei) en ontwikkeling (bloei). 
Prachtige woorden. Niks mis mee. Maar laten we ze eens wat concreter maken door een aantal deelvragen te formuleren:

 • Wat betekent dit voor ons aanbod? In hoeverre past het huidige curriculum nog bij de snel veranderde wereld?
  Enige jaren geleden hebben typen in ons aanbod opgenomen. Het is een goed voorbeeld hoe je je aanbod kunt aanpassen. Inmiddels hebben we op de Wijngaard bijvoorbeeld een 3-D printer en drones aangeschaft. Het zijn simpele voorbeelden hoe je je aanbod kunt veranderen en op die manier aansluit op de veranderende wereld

 • Hoe doe je een beroep op de nieuwsgierigheid van kinderen?
  Wanneer een kind betrokken is bij zijn leerstof wordt er geleerd. Hoe houd je echter een kind betrokken? Hoe maak je een kind nieuwsgierig? Wat betekent dit voor de leeromgeving? Hoe kunnen we ruimtes anders inrichten?
  Het mag duidelijk zijn dat kinderen ook buiten het klaslokaal allerlei vaardigheden opdoen. Bewegend leren is hiervan een mooi voorbeeld. De komende periode gaan we dit onderwerp verder uitwerken

 • Hoe kunnen we ervoor zorgen dat kinderen zich ononderbroken ontwikkelen?

  Hoe zorgen voor een mooie doorgaande lijn vanaf de opvang? Door op de Wijngaard in januari te starten met de doorstroomgroep (waarin zowel 3 als 4 jarigen zitten) proberen we hierop te anticiperen. Sinds twee jaar werken we op de Wijngaard met een combinatiegroep 2-3. In deze groep ontwikkelen kinderen al spelenderwijs allerlei vaardigheden.  Ook dit is een mooi voorbeeld hoe we vorm en inhoud geven aan een ononderbroken ontwikkeling.

  Op De Buuzekaemp werken we inmiddels met twee basisgroepen: Groep 1-4 en groep 5-7
  In deze groepen kunnen kinderen zich op eigen tempo en niveau ontwikkelen. Naast leerkrachten spelen onderwijsassistenten ook een belangrijke rol in dit proces.
  Op de Buuzekaemp speelt thematisch werken een belangrijke rol in het onderwijskundig proces. Verschillende vakgebieden (aardrijkskunde, biologie, taal, etc.) worden geïntegreerd in een bepaald thema. Ook op de Wijngaard hebben deze ambitie.

 • Hoe nu verder?
  Begin oktober brengen de onderbouwleerkrachten van zowel de Wijngaard als de Buuzekaemp een bezoek aan Kindcentrum Bernhard in Steenwijk. Het doel is om inspiratie op te doen t.a.v. bovenstaande vragen.
  Uiteraard houden we op de hoogte t.a.v. bovenstaande ontwikkelingen.

Foto’s kalender
De afgelopen jaren werd de schoolkalender opgesierd met foto’s van kinderen die naar het betreffende Kindcentrum gingen. Vanwege Corona zijn we daar niet volledig in geslaagd: Alleen op de voor- en achterkant treft u kinderen aan die naar desbetreffende locatie aan. De andere foto’s zijn afkomstig van andere locaties van Accrete.

Schoolfotograaf
Dit jaar komt de schoolfotograaf op 10 en 11 mei langs. Naast de groepsfoto’s zullen op beide locaties tevens de broertjes en zusjes gezamenlijk op de foto gaan.  
M.i.v. dit schooljaar zal de fotografie verzorgd worden door de firma www.sgoolfotografie.nl
Wijngaard

Van de OC/MR 

Afgelopen dinsdag 08 september hebben wij de eerste vergadering van dit schooljaar gehad. Op de agenda stonden de jaarlijks terugkomende documenten:  de schoolgids, het jaarverslag en het jaarplan. Nog een paar kleine aanpassingen n.a.v. de vergadering en dan zullen de documenten beschikbaar gesteld worden op de website. Hierin is o.a. te lezen of gestelde doelen behaald zijn en wat de doelen voor komend jaar zijn.  

Het is jullie misschien opgevallen dat in de schoolkalender weinig bekende kinderen te zien zijn op de foto’s. Dit komt, o.a. als gevolg van de Corona periode, doordat de binnenkant van de kalender Accrete breed is gevuld. We hebben onze teleurstelling hierover uitgesproken. 

De aangevraagde subsidie voor het opknappen van de pleinen is toegekend! Op de Buuzekeamp wordt er dit najaar al gestart, op de Wijngaard en bij de opvang in het voorjaar.  

Ons werd de vraag gesteld wat te doen met het geld van de afgelaste schoolreisjes. Ons voorstel aan de AC is dat elke groep een eigen uitstapje/excursie maakt. Bij voorkeur in de natuur omdat dit een niet behaald doel is uit het jaarverslag. Het restant van het geld kan ingezet worden voor het opknappen van de pleinen.  

De volgende vergadering staat gepland op 10 november. Vragen en input altijd welkom!  

Je kunt ons bereiken via: oc.buuzekaempwijngaard@accrete.nl 

 


Bijbelverhalen voor kinderen


Week 39: Hoe kunnen we verder? Exodus 14, Exodus 16 en 17: 1-7
De Israëlieten zijn vertrokken uit Egypte. Maar daarmee zijn ze er nog lang niet. Keer op keer dreigen ze vast te lopen in de woestijn. Een zee waar ze niet omheen kunnen, gebrek aan eten en drinken. Steeds opnieuw is de Heer degene die hen verder helpt.

Week 40: Zo gaan we het doen. Exodus 18, 19 en20
Mozes trekt met het volk Israël door de woestijn. De mensen vragen hem voortdurend om raad. Dit is te veel voor Mozes. Zijn schoonvader zegt hem hoe het beter kan. Verder geeft God tien leefregels, waarmee Hij zegt: 'Zo gaan we het doen'.

De volgende nieuwsbrief komt uit op 2 oktober.

Nieuws van De Buuzekaemp

Ouderavond
Afgelopen woensdag stond de ouderavond op het programma. Thema: Lezen. Een uiterst belangrijk onderwerp. Er is helaas een landelijke trend waarneembaar dat dit soort avonden steeds slechter worden bezocht. Helaas gold dit ook voor De Buuzekaemp. De opkomst was niet super.
Is dit desinteresse? Is het gebrek aan tijd? Iets anders? Enfin, vult u dit voor u zelf maar in.
Een aantal ouders heeft zich keurig afgemeld, van sommige ouders hebben we helaas ook niks gehoord. Ondanks het geringe aantal ouders kunnen we overigens terugkijken op een geslaagde avond. We willen de ouders die wel gekomen zijn bedanken voor hun komst.

Vacatures:
MR-OC
Zoals u weet wordt de MR-OC op De Buuzekaemp al jaren vertegenwoordigd door Miranda Oostwold, Jurgen Kramer en Klasina van Eerde. Geweldig dat er mensen zijn die op een positieve manier kritisch meedenken met het beleid van beide locaties.
Deze mensen zitten echter niet “vastgeplakt” op hun stoel. Ze willen na jarenlange trouwe dienst graag het stokje overdragen. Heeft u interesse? Wilt u meer informatie? Neem even contact op met meester Aart.

Luizenpluizen
Het luizenpluisteam is op zoek naar versterking. We zijn op zoek naar iemand die e.e.a. wil coördineren. Bent u degene die dit team komt versterken? Neem snel even contact op met meester Aart

AC
Ook de AC is op zoek naar nieuwe leden. Interesse? Neem snel even contact op met Miranda Oostwold.


Kalender 
Op de kalender staat vermeld dat de kinderen zowel op 18 als op 25 november vrij zijn. Dat klopt niet.
Op 25 november gaan de kinderen gewoon tot 14.15 uur naar school. Op 18 november zijn ze om 12.00 uur vrij. Gauw even veranderen op de kalender


Jarigen t/m 2 oktober:
Jurre en Meester Aart (25 september) 
Hartelijk gefeliciteerd en een hééél fijne dag gewenst!

Nieuws van De Wijngaard

Doorstroomgroep
Zoals u hierboven heeft kunnen lezen starten we in januari met de doorstroomgroep. De huidige groep 1 wordt anders veel te groot.
In de doorstroomgroep zullen zowel 3- als 4 jarigen zitten. Dit doen we o.m. om ervoor te zorgen dat de aansluiting vanuit de opvang naar school naadloos verloopt. Tevens vinden we het belangrijk dat kinderen zich ononderbroken kunnen ontwikkelen.
Medio november worden de betrokken ouders middels een informatieavond hierover geïnformeerd. De definitieve datum volgt z.s.m.

Fietsenkeuring
Ondanks het prachtige weer is de herfst weer in aantocht. Dagen worden korter, het wordt  later licht en het wordt sneller donker. Het is daarom belangrijk dat de verlichting van de fietsen op orde is. De jaarlijkse fietsenkeuring staat dit jaar gepland op 21 oktober. Kinderen vanaf groep 3 moeten dan hun fiets meenemen. Naast verlichting wordt ook gekeken naar zaken als remmen, bel, etc. I.v.m. corona zal de keuring op het plein plaatsvinden.

Halen en brengen
Vorige week bent u geïnformeerd bij welke ingang de kinderen naar binnen kunnen:
Groep 1 en 4: Hoofdingang
Groep 2-3 en POV: Hek bij het plein.
Groep 5-8: Hek bij de Purperreigerlaan.

De hekken gaan om 8.20 uur open. 
De deuren gaan om 8.25 uur open. 

De lessen beginnen om 8.30 uur

De kinderen van groep 1 komen binnen bij de hoofdingang. Ze worden om 8.25 uur door de leerkracht opgehaald. Denkt u er verder om dat u uw kind niet te vroeg naar school stuurt? Het voorkomt onnodige opstoppingen. Alvast bedankt voor uw medewerking. 

Jarigen t/m 2 oktober
Meester Aart (25 september) Juf Alie Boes (1 oktober) en juf Marianne Polinder (2 oktober) Jurre, Twan, Norah, Jayden, Lucas, Sylvan, Nina, Jaylani en Delina
Hartelijk gefeliciteerd! Een heel fijne dag gewenst allemaal!

 

Cursus positief opvoeden

Cursus positief opvoeden door Aukje van den Arend, consulent jeugd Zwartewaterland

Cursus positief opvoeden 2-12 jaar in Hasselt
Data 9-11, 16-11, 23-11, 30-11 4-1 (slotavond)

Cursus positief opvoeden 2-12 jaar in Genemuiden
7-9, 14-9, 21-9 2-11 (slotavond)

Interesse? Voor meer info of direct aanmelden stuur je een mail naar: a.vandenarend@zwartewaterland.nl

Gymnastiekvereniging ZGV organiseert:

Vriendjes & vriendinnetjes dag
Maandag 28 september en  zaterdag 3 oktober
Onze lessen zijn weer begonnen! Lijkt het je leuk om ook te komen sporten, dan zien we je graag! Je mag 2x vrijblijvend meedoen. De lessen worden gegeven op maandag in het Agnieten College, zaal C.
14.45 - 15.30 uur: gr. 1 en 2 van de basisschool (minimaal 5 aanmeldingen)
15,30 - 16.15 uur groep 3 basisschool
16.15 - 17.00 uur groep 4
17.00 - 17.45 uur groep 5
17.45 - 18.30 uur groep 6-8
18.30 - 19.15 uur groep 12 jaar en ouder

Op zaterdag vindt Acro-turnen plaats:
08.45 - 09.30 uur: alle leeftijden.
Voor meer info: zgvsecretariaat@gmail.com

 

Volg ons op Twitter    Volg ons op Facebook    Nieuwsbrief doorsturen
Beste <<Name>>, je ontvangt deze nieuwsbrief omdat je je hebt ingeschreven op onze website of ons daar toestemming voor hebt gegeven.
Indien gewenst wijzig hier je voorkeuren of schrijf je uit.. Heb je vragen, opmerkingen of toevoegingen? Ons e-mailadres is: kindcentrumwijngaard@accrete.nl.
Kindcentrum De Wijngaard Kraggelaan 2 Zwartsluis, OV 8064 CT Netherlands

Copyright © 2020 Kindcentrum De Wijngaard, Alle rechten voorbehouden.


This email was sent to <<Email Address>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Kindcentrum De Wijngaard · Kraggelaan 2 · Zwartsluis, OV 8064 CT · Netherlands

Email Marketing Powered by Mailchimp