Copy

Merkwaardige filmpjes op Facebook, stand van zaken omtrent de verbouwing, schoolfruit en nog veel meer nieuws.

Goed weekend

Mvg

Aart Holtman 

Uit 't biezenmandje

Nieuwsbrief van vrijdag 29 november 2019

Agenda

De Buuzekaemp
  5 december            Sinterklaasviering
18 december            Kerstviering
19 december           Kerstmarkt van 17.30 - 18.30 uur
                                 De opbrengst is voor Sampark in India

20 december            De kinderen zijn om 12.00 uur vrij
23 dec 2019 t/m       3 jan. 2020 Kerstvakantie

15 januari                 Alle kinderen zijn om 12.00 vrij
20 januari                 Start project India (t/m 27 februari)
29 januari                 Studiedag, de kinderen zijn vrij
27 februari                Inloopavond project India

De Wijngaard
  5 december            Sinterklaasviering
19 december           Kerstviering om 18.30 uur, in de Ger. kerk
20 december            De kinderen zijn om 12.00 uur vrij
23 dec. 2019 t/m      3 jan. 2020 Kerstvakantie
14 januari                 Weekopening gr. 2/3A
15 januari                 Alle kinderen zijn om 12.00 vrij

20 januari                 Start project India (t/m 27 februari)
27 januari                 Weekopening POV
29 januari                 Studiedag, de kinderen zijn vrij
27 februari                Inloopavond project India

   Van de directeur...

Schoolfruit 
Inmiddels zit de 3e schoolfruit-week er alweer bijna op. Het is goed om een aantal zaken af te stemmen: 

·         Schoolfruit wordt geserveerd op de woensdag, donderdag en de vrijdag. Uw kind hoeft op deze dagen dus geen fruit mee te nemen vanuit huis.  

·         Sommige kinderen krijgen op deze dagen een koek o.i.d. mee. Bij deze het vriendelijk maar ook dringend verzoek om dit niet meer te doen. U brengt uw kind hiermee in een uitzonderingspositie. 

·         Deze week staat naast appels en snoeptomaatjes ook kaki op het menu. Veel kinderen hebben dit nog nooit gegeten. Sommige kinderen hebben de neiging om op voorhand al te zeggen dat ze iets niet lusten. Het is belangrijk om kinderen verschillende soorten groente en fruit te laten proeven. Zo maken kinderen kennis met veel verschillende smaken en structuren. Soms zijn kinderen pas gewend aan een onbekende smaak na tien tot vijftien keer proberen! 
Bovenstaande is de reden dat de kinderen alle groente/fruit moeten proeven. 

Sinterklaas 
Volgende week donderdag krijgt elke locatie weer bezoek uit Spanje. Per locatie kunt u alle ins & outs lezen over deze dag. 


An update from Miss Elaine    
Hello to all the parents from the children who are currently attending my English classes.
We have had a great start to the new school year!
It is always so nice to see all the children again after the summer holidays. It always amazes me when I see how many English words they remember and then you realize how much English they already know and just how much they understand
It is always a pleasure for me to see the great development the children are making especially when they enter into group 3 from group 2. They have all grown so much.
I am delighted to say that the response I got from the children was very positive and enthusiastic. They have remembered so much and now it´s time to take their English lessons to the next level.
Up until the autumn break our theme has been School. The children have learnt all the words for the classroom objects, colours, numbers, body parts, the days of the week, and transport.
Our theme this month is of course Autumn which is a lovely theme as we can actually see the Autumn weather which brings the theme to life. I have very nice new games, stories, songs and worksheets which makes it all the more interesting and fun to learn.
They are now learning the words for Autumn, clothes, weather, seasons and all the words relating to the sky.
In group 3 and 4 we did a Pictionary drawing using all the prepositions and words for the sky. They were all very good and understood all the words in English and drew beautiful drawings
With the theme transport for the book week I did a worksheet with the children which they thoroughly enjoyed. We sang songs which they all love and watched a short film which they all understood!
                         
Our next theme will be birthdays, which is a subject that all children adore so I am really looking forward to that plus the fact it coincides nicely with 5 December.
Kindest regards,
Miss Elaine                

Nieuws van De Buuzekaemp

Jarigen  (t/m 13 dec.)
Sinterklaas en juf Anneke!
Allebei heel hartelijk gefeliciteerd en een fijne dag gewenst!

Oprengst Kinderpostzegelactie 2019
Waarin een kleine school groot kan zijn!
De opbrengst van de Kinderpostzegelachtie op de Buuzekaemp, was maar liefst
€ 882,00!
GEWELDIG!


Sinterklaas  
Net als de voorgaande jaren zal de goedheiligman ook de Buuzekaemp bezoeken. 
Traditiegetrouw komt de Sint weer aan met de boot. De volgende zaken zijn van belang: 
- de kinderen van groep 5-8 kunnen vanaf 8.15 uur hun surprise in het klaslokaal zetten 
- alle kinderen gaan eerst naar school 
- om 8.30 uur vertrekken we naar de brug. De verwachting is dat Sinterklaas daar om 8.35 uur aankomt. 
U bent van harte welkom om bij de aankomst aanwezig te zijn. 
 
Kerstmarkt
Donderdag 19 december, van 17.30 t/m 18.30 uur wordt er een gezellige kerstmarkt gehouden. De opbrengst is voor Sampark in India. Allemaal komen hoor!

Nieuws van De Wijngaard

Opvang 
De verbouwing is inmiddels in volle gang. Afgelopen woensdag heeft er een asbestsanering aan de buitenzijde van het gebouw plaatsgevonden. Ondanks het feit dat het asbesthoudend materiaal in zijn geheel is verwijderd en dat hierdoor het gevaar voor de volksgezondheid uiterst gering was hebben we besloten dat we tijdens de sanering niet in het gebouw aanwezig wilden zijn. We zijn uitgeweken naar school (Kraggelaan 2) en de locatie in Wanneperveen. 
Op woensdag 4 december vindt de laatste sanering plaats. Ook op deze dag zullen we weer uitijken naar bovenstaande locaties. Alle betrokken ouders hebben hierover inmiddels een mail ontvangen. 
U begrijpt dat het voor alle betrokkenen flink passen en meten is in deze toch al drukke tijd. Gelukkig is iedereen coöperatief.  We zien er naar uit om straks weer gebruik te kunnen maken van een mooi gebouw. 

Sinterklaas 
Op onze FB-pagina verschijnt de komende dagen een aantal filmpjes die te maken hebben met 5 december. Ondanks het feit dat de filmpjes een ietwat merkwaardig verloop hebben gaan we er toch maar van uit dat Sinterklaas op 5 december de Wijngaard bezoekt.  
Wilt u de aankomst meemaken? Dat kan. U kunt vanaf 8.30 uur plaats nemen op het plein.  
 
Kerstviering Wijngaard  
Op de kalender staat vermeld dat de datum van de kerstviering 18 december is. Dit is niet correct. I.v.m. met de bezetting van de Gereformeerde Kerk wijken wij uit naar donderdag 19 december. Aanvang: 18.30 uur. Gauw even noteren in de agenda! 

Overblijfmoeder   
Iets voor u? U ontvangt voor uw werkzaamheden een vergoeding.  
Kunt u maar een keer per week? Of een keer in de twee weken? Geen probleem. 
Belangstelling? Neem even contact met meester Aart 

Groep 1B en groep 2-3B 
Na de kerstvakantie keert juf Wendy terug van haar zwangerschapsverlof. Aanvankelijk zou zij haar werkzaamheden op de maandag en de dinsdag hervatten in groep 2/3B. Juf Marieke zou dan de woensdag, donderdag en vrijdag voor haar rekening nemen. Juf Rosalie en juf Jenneke hadden samen de verantwoordelijkheid voor groep 1B.  
In de tussentijd is er echter e.e.a. veranderd: Accrete heeft juf Marieke gevraagd om de zorg rondom dyslexie Accrete-breed te coördineren. Voor deze werkzaamheden is juf Marieke tot de zomervakantie elke woensdag uitgeroosterd. Dit zou betekenen dat we naast juf Wendy op zoek moesten naar een derde leerkracht. We vinden echter drie leerkrachten voor één groep niet wenselijk. 
In goed overleg zijn we daarom tot de volgende constructie gekomen: 
  

Groep  Maandag  Dinsdag  Woensdag  Donderdag  Vrijdag 
1B  Juf Wendy  Juf Wendy  Juf Jenneke  Juf Jenneke  Juf Jenneke 
2-3B  Juf Rosalie  Juf Rosalie  Juf Rosalie  Juf Marieke  Juf Marieke 

  
Bovenstaande gaat in m.i.v. 6 januari 2020. 
Desbetreffende ouders zijn vorige week middels een schrijven hierover reeds geinformeerd. 

Vergadering OC/MR
Vorige week hebben wij weer met de OC/MR vergaderd. Op ons verzoek wordt er in het voorjaar een informatiebijeenkomst voor ouders gepland. Deze bijeenkomst wordt op verschillende ochtenden gepland en hierin wordt voorlichting gegeven over het strategisch plan van Accrete (de doelen voor de komende 4 jaren) en de kanjertraining. Ook kunnen we daarna een kijkje in de klas nemen.
In de vergadering hebben we o.a. stil gestaan bij de nieuwe leveringsvoorwaarden en tarieven van de opvang, deze zijn onderhand aan alle ouders die het betreft gemaild. Ook zijn we door Annet Breunese bijgepraat over de GMR.
Heb je vragen, opmerkingen, input, laat het ons vooral weten zodat wij dit mee kunnen nemen in de vergaderingen. Wij zijn bereikbaar via: oc.buuzekaempwijngaard@accrete.nl

Kinderpostzegelactie
De opbrengst van de kinderpostzegelactie op De Wijngaard is maar liefst € 2423,00!
Allemaal heel hartelijk bedankt voor het kopen en het verkopen!

Geweldig!
Jeanette en Jetty maken wekelijks het fruit klaar. Ook conciërge Lisette helpt mee! Geweldig! Heb je zin om deze ploeg te versterken? Doe gauw even een berichtje naar meester Aart. Daar zijn we natuurlijk heel erg blij mee! Alvast hartelijk bedankt voor jullie geweldige inzet!! 
Ook zijn we heel blij met de prachtige versieringen in - en door de hele school. Het is erg mooi geworden! Nog een keer: Dames en heer van de AC; heel hartelijk bedankt dat jullie er altijd maar weer zijn!


Jarigen t/m 13 december:
Meester Bas, Silke, Renske, Joren, Liz, Sinterklaas, Jenna, Rens, Tessa, Lyam en Noa. Allemaal een heel fijne verjaardag gewenst met veel gezelligheid!

Ouderbijdrage Activiteitencommissie

Beste ouders en verzorgers,

In de informatiegids voor het schooljaar 2019-2020 staan de bijdragen voor de Activiteitencommissie (AC) vermeld. De AC betaalt van deze bijdragen alle activiteiten rondom de kinderboekenweek, sinterklaasfeest, kerstviering, paasviering, voorleesontbijt, schoolzwemmen van groep 3&4, schoolreisjes en het schoolkamp.
De bijdrage wordt door middel van een automatische incasso in twee gelijke termijnen geïnd. De eerste termijn wordt in december afgeschreven en de tweede termijn in de maand mei.

Voor het schooljaar 2019-2020 gelden de volgende bijdragen per kind:

Groep 1 en 2 € 35,-              Groep 5 en 6 € 45,-

Groep 3 en 4 € 50,-              Groep 7 en 8 € 75,-

Ouders die geen machtiging voor incasso hebben afgegeven, willen wij verzoeken de bijdrage zelf over te maken op het rekeningnummer van de Activiteitencommissie (Rabobank NL68 RABO 0147714699 t.n.v. ouderinitiatieven Wijngaard) onder vermelding van de naam van uw kind en de groep waarin hij/zij zit. Mochten er nog vragen zijn, dan kunt u hiervoor de penningmeester van het  AC benaderen. Ook als u alsnog een machtigingsformulier wil invullen.

Hartelijk dank en met vriendelijke groet,  

Cassandra van Veen, penningmeester AC
cassandravanveen@gmail.com

Gefeliciteerd
Op 22 november heeft Merel een broertje gekregen: Hugo Harm 
Harold, Rosanne en Merel: Van harte gefeliciteerd. Geniet ervan. Heel veel geluk samen!!

Hallo allemaal!
Wij zijn Silvan en Sepp, misschien kennen jullie ons wel. Sinds vorig jaar zijn wij jeugdambassadeurs van ZwartewaterlandHelpt.
Al 4 jaar zetten wij ons in voor dit doel. Vorig jaar hebben we een tocht gefietst van 180 km in 2 dagen naar Zutphen. Daarmee hebben we € 5600 opgehaald voor stichting Energy4all.
Het doel van ZwartewaterlandHelpt 2019 is: Stichting Kind & Brandwond
Deze stichting zet zich in voor kinderen met brandwonden door activiteiten en vakanties te organiseren. Dit jaar willen wij graag samen met jullie in actie komen!
Hoe gaan we dat doen? We organiseren een sponsorloop voor alle basisschooljeugd van Zwartewaterland. Waar en wanneer?
Op woensdag 18 december, bij Sportclub Genemuiden en o
p Zaterdag 21 december, bij Desz, en Olympia ’28.
Hoe doe je mee?
D.m.v. het sponsorformulier zoek je sponsoren die jou willen sponsoren om één of meerdere rondjes te gaan hardlopen.
Op woensdag 18 december of zaterdag 21 december ga je, samen met ons en hopelijk nog veel meer andere kinderen, je rondje(s) lopen op of om het voetbalveld.
Natuurlijk zorgen wij voor drinken, muziek en een warming up.
Aan het eind van de zaterdag hopen we heel veel geld te kunnen overhandigen bij de radiostudio, van ZwartewaterlandHelpt, aan de Kaai in Hasselt!
En als je het leuk vindt mag je dan natuurlijk met ons mee.
Doen jullie mee? Geef je dan snel op, voor 13 december, via: silvanensepp@gmail.com
of bij de leerkracht van je klas.
Groetjes,
Silvan en Sepp

Godsdienst

      

Week 49:  Ik zie je wel!
De verhalen komen uit: Jesaja 40: 1-11, Lucas 1: 5-25 en Lucas 1: 26-38
soms zitten mensen diep in de put. Het leven gaat biet zoals zij hadden gehoopt en ze denken dat God hen is vergeten. Maar God ziet hen wel! Zijn boodschappers brengen goed nieuws.
Doelstelling: De kinderen ontdekken wat het betekent om gezien te worden, Dat geeft hoop en vertrouwen.

Week 50: Zing in het donker!
De verhalen komen uit: Jesaja 8: 23- 9: 6, Lucas 1: 39-56 em Lucas 1: 57-80
In de verhalen horen we van mensen die zingen door het donker heen, die blij worden van liederen en die ook gaan zingen als het donker wijkt.
Doelstelling: De kinderen ervaren dat een lied het donker kan verjagen.

Sparen voor het goede doel!

Sparen voor......Sampark
Op 17 oktober hebben alle groepen geboeid zitten luisteren naar Harry van Dalfsen. Hij heeft de kinderen van alles verteld en ook laten zien over Sampark.  
Op de laatste schooldag, 3 juli 2020,  zal het eindbedrag bekend worden gemaakt!  
Het is de bedoeling dat alle groepen een bepaalde periode geld inzamelen voor Sampark. Rond de voorjaarsvakantie staat het project in het teken van India. Ook zullen meester Aart, meester Jochem en meester Matthijs in die periode India bezoeken om te kijken hoe het daar is. Op tweede Pinksterdag hoopt meester Aart zijn 11e Elfstedentocht te fietsen. Hij wil zich tijdens deze tocht, 235 km, laten sponsoren. Het bedrag komt uiteraard ten goede aan Sampark.
Inmiddels heeft meester Jochem laten weten ook de Elfstedentocht te willen fietsen. Meester Matthijs twijfelt nog over zijn deelname. We hebben echter goede hoop dat hij ook mee gaat doen. Hij moet nog even over de streep getrokken worden.....
Dit schooljaar gaan we sparen voor de stichting Sampark. Stichting Sampark ondersteunt lokale projecten in India. Tijdens de startdienst heeft meester Aart al e.e.a. verteld over Sampark.
De groepen 1, 2 en 3 gaan nu eerst sparen voor Sampark.

 

Meer weten over Sampark? Klik even op deze link: http://www.sampark.nl/
                                                    

Volg ons op Twitter    Volg ons op Facebook    Nieuwsbrief doorsturen
Beste <<Name>>, je ontvangt deze nieuwsbrief omdat je je hebt ingeschreven op onze website of ons daar toestemming voor hebt gegeven.
Indien gewenst wijzig hier je voorkeuren of schrijf je uit.. Heb je vragen, opmerkingen of toevoegingen? Ons e-mailadres is: kindcentrumwijngaard@accrete.nl.
Kindcentrum De Wijngaard Kraggelaan 2 Zwartsluis, OV 8064 CT Netherlands

Copyright © 2019 Kindcentrum De Wijngaard, Alle rechten voorbehouden.


This email was sent to <<Email Address>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Kindcentrum De Wijngaard · Kraggelaan 2 · Zwartsluis, OV 8064 CT · Netherlands

Email Marketing Powered by Mailchimp