Copy

Code rood, toetsen, morgen om 12.00 uur vrij en nog veel meer nieuws.

Fijne vakantie!

Aart

Uit 't biezenmandje
Nieuwsbrief van donderdag 18 februari 2021
Agenda

De Buuzekaemp
19 februari                               De kinderen zijn om 12.00 uur vrij
22 t/m 26 februari                    Voorjaarsvakantie

  8 maart                                  10-minuten gesprekken
10 maart                                  Biddag
12 maart                                  Rapporten mee
17 september:                         Feest voor de kinderen (m.m.v. circus Okido) 
18 september:                         Reünie (oud-leerlingen)

De Wijngaard
19 februari                               De kinderen zijn om 12.00 uur vrij
22 t/m 26 februari                    Voorjaarsvakantie

12 maart                                  Rapporten mee

  Van de directeur

Code Rood 
Op moment van schrijven is het 12 graden boven nul. De witte hopen sneeuw smelten letterlijk als sneeuw voor de zon. Het is niet voor te stellen dat we een aantal dagen geleden nog heerlijk konden schaatsen.  
Afgelopen zondag gaf het KNMI code rood af. Je staat dan altijd voor een dilemma. Aan de éne kant wil je de veiligheid niet uit het oog verliezen, aan de andere kant wil je kinderen en ouders niet opzadelen met het feit dat de kinderen wéér een dag  niet naar school/opvang kunnen. We hebben ervoor gekozen om alle locaties open te houden. Medewerkers gingen vroeg op pad en hielden met hun snelheid rekening met de weersomstandigheden. Gelukkig waren de wegen afgelopen maandagochtend goed berijdbaar en was iedereen op tijd aanwezig. 
Accrete-breed gaan we beleid formuleren hoe we voortaan anticiperen op dit soort situaties.  

Toetsen 
Inmiddels zijn we op beide locaties begonnen met de afname van toetsen. We zijn erg benieuwd naar hoe uw kind zich in de afgelopen periode heeft ontwikkeld. Natuurlijk ben je als leerkracht ook benieuwd naar de trend in jouw groep. Hoe verhoudt zich dat tot de afgelopen jaren. Hoe ziet dit plaatje er op schoolniveau uit? Op basis van de toets-gegevens passen wij het aanbod t.a.v. het kind weer aan. 
Kan een kind een onvoldoende krijgen op een toets? Welnee, onzin. Een kind scoort nooit een onvoldoende op zijn eigen ontwikkeling. Wanneer de leerstof voor een kind als te moeilijk wordt ervaren dan zullen wij ervoor zorgen dat we aansluiten op het desbetreffende niveau.  
Tot slot. Nog lang niet alle toetsen zijn afgerond voor de voorjaarsvakantie. Na de vakantie gaan we hiermee verder.

Eerder vrij
Denkt u erom: Morgen zijn de kinderen om 12.00 uur vrij. Omdat in de afgelopen periode de kinderen minder op school zijn geweest willen we het aantal studie(mid)dagen tot het minimum beperken. Kortom een aantal studiemiddagen komt te vervallen.
U hoort z.s.m. om welke dagen dit gaat.

Bijbelverhalen
Week 8/9 : Nu gebeurt er iets
Lucas 7: 11-17 De jongen uit Naïn
Lucas 7: 36-50 De vrouw die de voeten van Jezus zalfde
Lucas 8:   4-15 De Zaaier


Week 10: Wie is Jezus?
Lucas 8: 40-56 Het dochtertje van Jaïrus
Lucas 9: 10-17 Vijf broden en twee vissen
Lucas 9: 18-27 Petrus weet wie Jezus is

    

Enquête 
Uw mening telt! Met dit in het achterhoofd willen we u weer vragen om onderstaande enquête in te vullen. Alle scores worden gepubliceerd op de website. Let op: Hoe meer mensen de vragenlijst invullen hoe betrouwbaarder het beeld. Alvast bedankt voor uw 
medewerking.

Vragenlijst Wijngaard 
https://klantenvertellen.nl/invite-link/1036010/kindcentrum_de_wijngaard 

 

Vragenlijst Buuzekaemp 
https://klantenvertellen.nl/invite-link/1036021/kindcentrum_de_buuzekaemp_onderwijs 
 

   Wij heten alle nieuwe kinderen, op beide scholen, heel hartelijk welkom!
We hopen dat jullie snel gewend zullen zijn!

De volgende nieuwsbrief komt uit op 5 maart 2021

Van De Buuzekaemp

Jarigen (t/m 5 maart)
Raff, Jelle, Juf Djouke (2 maart) zijn deze twee weken jarig!
(alvast) Hartelijk gefeliciteerd en een hééél fijne dag gewenst!

De Buuzekaemp 100 jaar 
Afgelopen dinsdagavond is de jubileum-commissie weer bij elkaar geweest. Het geheel begint steeds meer vorm en inhoud te krijgen. Tipje van de sluier: Op 17 september gaan de kinderen die nu op school zitten een heuse circusvoorstelling opvoeren, op 18 september staat een reünie op de agenda. Tijdens de reünie staan er allerlei leuke activiteiten gepland.  
Nadere info volgt. Schrijf de data alvast op in uw agenda. 

Van De Wijngaard

Plein 
De offertes zijn inmiddels geaccordeerd. Medio maart/april zal er een start gemaakt worden met de herinrichting van zowel het plein van de opvang als van school. 
Jarigen (t/m 5 maart)

Niels, David, Lenthe, Thijs, Mika, Dylan, Line, Jasmijn, Pheline, Charlotte, Cindy, Wouter, Jenthe en Rosalina zijn de komende twee weken jarig.
(Alvast) hartelijk gefeliciteerd allemaal en een heel fijne dag gewenst!  

Afscheid juf Els.....
Aan al die leuke kinderen en ouders,

November 2009 ben ik begonnen met werken op de BSO van De Wijngaard en in de loop van de ruim 11 jaar dat ik hier ben, heb ik op alle groepen en dagen gewerkt. Ik heb veel kinderen zien (op)groeien en bloeien, ook omdat we vanaf 2011 zijn gestart met kinderopvang. Ondertussen zijn “mijn” eerste KDV-kinderen alweer zo groot dat ze in groep 6/7 zitten. Wat vliegt de tijd. Nu is het voor mij tijd om De Wijngaard te verlaten. Per 1 maart 2021 zal ik werkzaam zijn op het service centrum van Accrete in Blokzijl. Daar zal ik veel van de werkzaamheden voortzetten die ik de afgelopen jaren ook voor De Wijngaard heb mogen doen, zoals de planning, contracten en het oudercontact. Ik heb er zin in, maar een bittere pil is de kinderen en ouders die ik nu achterlaat. Wat heb ik genoten van uw lieve en leuke kinderen en wat heb ik met velen van u regelmatig leuk contact gehad. Bedankt daarvoor!
 
Lief leuk kind,
Wat fijn dat ik jouw “juf” mocht zijn. Wat hebben wij een leuke tijd gehad samen.
En wat zal ik je gaan missen. Ik heb speciaal voor jou dit gedichtje geschreven:

   Elk kind is anders
   En anders is heel normaal.
   Maar dat wat jou juist zo anders maakt,
   Maakt jou voor mij heel speciaal.


Liefs, juf Els 

Ouderbijdrage Activiteitencommissie

Gelukkig kunnen de kinderen weer naar school!. Een plek waar zij mogen leren en plezier maken. Als AC hopen we dat we snel weer actief een rol kunnen spelen in de ondersteuning van de leerkrachten. Hen helpen met het organiseren van leuke activiteiten met de kinderen.

Wisselingen:
Dit schooljaar zijn we overgestapt naar een nieuwe manier van het incasseren van de ouderbijdrage. We maken nu gebruik van schoolkassa. Schoolkassa is een onderdeel van Parnassys/parro. Via parro zult u binnen enkele weken een betalingsverzoek (voor de 1e termijn) ontvangen.

Daarnaast neem ik (Cassandra van Veen) afscheid als penningmeester van de AC. Mijn taken zullen na de lockdown worden overgedragen aan Jan Peter de Vries en Corné Boender. De nieuwe contactgegevens staan onderaan het bericht.

Bedragen:
In de kalender voor het schooljaar 2020-2021 staan de bijdragen voor de Activiteitencommissie (AC) vermeld. De AC betaalt van deze bijdragen alle activiteiten rondom de kinderboekenweek, sinterklaasfeest, kerstviering, paasviering, voorleesontbijt, schoolzwemmen van groep 3 en 4, schoolreisjes en het schoolkamp.

Voor het schooljaar 2020-2021 gelden de volgende bijdragen per kind:
Groep 1 en 2 € 35,-              Groep 5 en 6 € 45,-
Groep 3 en 4 € 50,-              Groep 7 en 8 € 75,-
 

Met vriendelijke groet, 

Corné Boender c.boender@gebrmeijer.com

Jan Peter de Vries jp.post@hetnet.nl

Cassandra van Veen cassandravanveen@gmail.com
 

Bedankt!
Wij bedanken Cassandra heel hartelijk voor haar inzet de afgelopen jaren!
En wij wensen haar opvolgers Jan Peter en Corné een heel plezierige tijd binnen de activiteitencommissie.

Volg ons op Twitter    Volg ons op Facebook    Nieuwsbrief doorsturen
Beste <<Name>>, je ontvangt deze nieuwsbrief omdat je je hebt ingeschreven op onze website of ons daar toestemming voor hebt gegeven.
Indien gewenst wijzig hier je voorkeuren of schrijf je uit.. Heb je vragen, opmerkingen of toevoegingen? Ons e-mailadres is: kindcentrumwijngaard@accrete.nl.
Kindcentrum De Wijngaard Kraggelaan 2 Zwartsluis, OV 8064 CT Netherlands

Copyright © 2021 Kindcentrum De Wijngaard, Alle rechten voorbehouden.


This email was sent to <<Email Address>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Kindcentrum De Wijngaard · Kraggelaan 2 · Zwartsluis, OV 8064 CT · Netherlands

Email Marketing Powered by Mailchimp