Copy

Toetsen, Heidi neemt afscheid, Cloë is voorleeskampioen van Steenwijkerland en nog veel meer nieuws

Goed Weekend, Aart
Uit 't biezenmandje
NIEUWSBRIEF VAN VRIJDAG 27 januari
Agenda

De Buuzekaemp
wo 8 februari alle kinderen om 12.00 uur vrij

De Wijngaard

Di  7 februari viering groep 4A
wo 8 februari alle kinderen om 12.00 uur vrij

bericht van de directeur 

Toetsen 

Op moment van schrijven worden in de diverse groepen toetsen afgenomen. Het doel van een toets is om te meten hoe de ontwikkeling van het kind verloopt. Waar is er groei? Waar zijn eventuele stagnaties?  
Let op: Een kind scoort nooit een onvoldoende voor zijn eigen ontwikkeling.   
We bekijken de toetsen niet alleen op individueel niveau. De scores worden ook op groeps- en schoolniveau geanalyseerd. Op allerlei niveaus wordt gekeken naar de effecten van ons onderwijs.  
Tijdens de komende 10 minutengesprekken wordt de ontwikkeling van uw kind nader besproken. Via het ouderportaal van parnassys kunt u altijd de toets-scores van uw kind monitoren.  


 Afscheid Heidi 

Aankomende dinsdag (31 januari) neemt Heidi Dam afscheid van de Wijngaard. Ze gaat bij een andere organisatie aan de slag. Erg jammer. We respecteren echter haar keuze. 
Heidi Dam heeft veel voor de Wijngaard betekend. Mede door haar inzet is de opvang gaan groeien en bloeien. We zijn haar mede hierdoor veel dank verschuldigd. 
31 januari is de laatste werkdag van Heidi. Heidi staat dan “op de groep”. We hebben haar werkzaamheden dusdanig georganiseerd dat u tussen 13.00 uur en 18.30 uur op informele wijze afscheid kunt nemen van Heidi.   


Opvolging Heidi 

De sollicitatieprocedure is nagenoeg afgerond. Ik heb goede hoop dat ik u volgende week kan vertellen wie het stokje gaat overnemen.  
Studiemiddagen 
Denkt u erom? Op 8 en 22 februari zijn zowel de kinderen van de Buuzekaemp als de Wijngaard om 12.00 uur vrij   week 5
Als je goed oplet, zie je dingen gebeuren. En dat hoeven niet altijd spectaculaire dingen te zijn. Een blik, een woord, een gebaar kan al veel veranderen. Je leest erover in de verhalen van deze week. Vaak kun je zelf ook iets doen. En als jij iets doet, gebeurt er meer. 

Een zoon wordt beter
Johannes 4: 46-54

Een genezing op sabbat
Johannes 5: 1-18

Jezus en de Vader
Johannes 5: 19-23
 

week 6
Problemen zijn overal. Wie lost ze op? Deze week kijken we hoe Jezus omgaat met problemen. Wat kunnen we van Hem leren? Aan de hand van de verhalen ontdekken de kinderen dat een oplossing uit een onverwachte hoek kan komen.

Vijf broden en twee vissen
Johannes 6: 1-15

Storm op het meer
Johannes 6: 16-21

Vragen aan Jezus
Johannes 6: 22-35


Enquête 
Uw mening telt! Met dit in het achterhoofd willen we u weer vragen om onderstaande enquête in te vullen. Alle scores worden gepubliceerd op de website. Let op: Hoe meer mensen de vragenlijst invullen hoe betrouwbaarder het beeld. Alvast bedankt voor uw medewerking.
 
Vragenlijst Wijngaard 

https://klantenvertellen.nl/invite-link/1036010/kindcentrum_de_wijngaard 
Vragenlijst Buuzekaemp 
https://klantenvertellen.nl/invite-link/1036021/kindcentrum_de_buuzekaemp_onderwijs               


Wij heten alle nieuwe kinderen, op beide scholen, heel hartelijk welkom!


We hopen dat jullie snel gewend zullen zijn!

 


De volgende nieuwsbrief komt uit op vrijdag 10 februari 2023
nieuws van De Buuzekaemp

Cloë Heyes 

Afgelopen dinsdag is Cloë voorleeskampioen van Steenwijkerland geworden. Dat is een prestatie van formaat. Gefeliciteerd!! 

De voorrondes van de nationale voorleeswedstrijden waren voor de kerstdagen afgerond op de basisscholen. De winnaars van de scholen ontmoeten elkaar in deze weken voor de gemeentelijke voorleeswedstrijden.

Cloë uit groep 7 moest strijden tegen 11 andere kinderen van scholen uit de gemeente Steenwijkerland. In wijkcentrum de Buze (kon dus niet fout gaan) in Steenwijk was Cloë de vierde lezer en kreeg gelijk een goed commentaar van de jury.

Het aanwezige publiek merkte gelijk al dat Cloë een goede kanshebber was.
En na een 20-minuten-beraad van de jury kwam inderdaad Cloë als winnaar uit de bus.

Super knap gedaan!Op 22 februari mag Cloë uitkomen tijdens de regionale ronde in Zwolle.Ze heeft gewonnen met een stukje te lezen uit het boek Kringloopwinkel Hebbes - Het raadsel rond mevrouw Parel van schrijfster Joke Eikenaar

 
 

Musical Bingo 

Zoals eerder gemeld, voeren we op donderdag 16 februari de musical Bingo op. 
We gaan er alles aan doen om er weer een mooie avond van te maken.
 

Locatie:     Dorpshuis De Zandbelt 
Aanvang:  18.30 uur.   Vanaf 18.15 uur gaan de deuren open. 
 
We gaan de musical in één dag instuderen. 
De kinderen zijn inmiddels gestart met het inoefenen van de liedjes.
Voor deze dag hanteren we afwijkende schooltijden:
 
 
1) Alle kinderen zijn ’s ochtends vrij.  
2) De PSZ + groep 1-2 wordt om 14.00 uur op school verwacht.
Wilt u uw kind vervolgens om 14.45 uur weer ophalen?
We verwachten uw kind dan om 17.00 uur weer op school. 
We realiseren dat we qua halen en brengen e.e.a. van u vragen, maar we voorkomen hier echter mee dat de dag anders “te lang” wordt 
3) Groep 3-8 wordt om 11.45 uur op school verwacht. 
Zij blijven t/m de voorstelling onder onze hoede.
 
En verder  

  • Voor eten en drinken wordt gezorgd. We gaan ervan uit dat de kinderen tussen de middag hebben geluncht   
  • Het is van belang dat de kinderen als volgt gekleed op school komen: 
    PSZ + groep 1-5:  Spijkerbroek + wit T-Shirt  
    Groep 6-8:            Spijkerbroek + zwart T-Shirt   

    Hopelijk is alles duidelijk. Mocht u nog vragen hebben aarzel niet om even contact op te nemen.  

De jarigen in week 5 & 6 zijn: 
Levi en Isha
Hartelijk gefeliciteerd allemaal en een fijne verjaardag gewenst!
Nieuws van de Wijngaard
(kinderopvang)

Berichtje van KDV3

Afgelopen half jaar is er best wat veranderd bij KDV3. De groep is gewijzigd van een peutergroep naar een verticale groep wat betekend dat er sinds de zomer ook baby’s bij ons komen. Wij als pedagogisch medewerkers genieten daar ontzettend van!
Het is enorm leuk om te zien hoe de oudere kinderen reageren op de baby’s. Ze zijn erg behulpzaam en lief. Het komt regelmatig voor dat wij op de bank zitten om een baby de fles te geven en daarbij hulp krijgen van een peuter. We zien ook dat de baby’s genieten van alle aandacht die ze krijgen!
We zijn ook druk bezig met het stimuleren van de zelfredzaamheid van de peuters. Als we naar buiten gaan mogen ze zelf de schoenen en jas aan doen. Bij de lunch proberen ze zelf het broodje te smeren. En als het niet helemaal zelf lukt, helpen we en doen we het samen. Ook vragen we de kinderen om elkaar te helpen. Heel verrassend om te zien hoeveel de peuters zelf al kunnen en van elkaar leren.

Groetjes van alle kinderen en leiding van KDV3
de jarige in week 6 is: 
       
  Boaz    

 
Hartelijk gefeliciteerd en een fijne verjaardag gewenst!
 
Nieuws van de Wijngaard
(school)

Weekopening groep 2 

Afgelopen dinsdag stond de weekopening van groep 2 op het programma. Thema: Verandering. 
De kinderen hebben er met hun juffen iets moois van gemaakt. Wat was het mooi dat er zoveel vaders/moeders/opa’s/oma’s aanwezig waren. Geweldig. 


Audit 

Op dinsdag 7 maart staat een audit op de agenda. Een drietal auditoren gaat kijken naar de kwaliteit van de opvang en het onderwijs. Ze nemen een kijkje in de groepen, ze voeren gesprekken met medewerkers, IB-ers, directie en kinderen.  
De auditoren willen deze dag ook in gesprek met een aantal ouders. Dit onderhoud zal hooguit een half uur duren. Het exacte tijdstip moet nog worden bepaald.  Een kleine afvaardiging van de OC-MR zal bij dit gesprek aanwezig zijn.  

We zijn op zoek naar 2 à 3 ouders die willen aansluiten bij dit gesprek. Het gaat hierbij om ouders die niet in niet in een geleding zitten. Op deze manier creëren we een zo’n breed mogelijk beeld. Wellicht is dit iets voor u? Stuur in dat geval een mail naar kindcentrumwijngaard@accrete.nl


OC-MR 

Afgelopen dinsdag is de OC-MR voor de laatste keer in deze vorm bij elkaar geweest. We gaan in de toekomst verder onder de naam KC-raad. KC staat voor Kindcentrum.  
In de KC-raad zijn alle geledingen vertegenwoordigd: Zowel ouders met kinderen op de opvang als school. Qua medewerkers zal er een vertegenwoordiging zijn vanuit zowel het team als de opvang.  
Ook in de KC-raad blijft de Wijngaard en de Buuzekaemp samen vergaderen.  


Ouderbijdrage Activiteitencommissie

Beste ouders en verzorgers,

Namens de activiteitencommissie wensen wij iedereen een gelukkig en gezond 2023 toe. Ook in 2023 staan wij weer klaar om samen met school leuke activiteiten te organiseren voor de kinderen van de Wijngaard.

In de informatiegids van het schooljaar 2022-2023 staan de bijdragen voor de Activiteitencommissie (AC) vermeld. De AC betaalt van deze bijdragen alle activiteiten rondom de kinderboekenweek, sinterklaasfeest, kerstviering, paasviering, voorleesontbijt, schoolzwemmen van groep 3&4, schoolreisjes, afscheid groep 8 en het schoolkamp.

De bijdrage wordt door middel van schoolkassa in twee gelijke termijnen geïnd.De eerste termijn is voor de kerstvakantie via parro geïncasseerd.

Voor het schooljaar 2022-2023 gelden de volgende bijdragen per kind:

Groep 1 en 2 € 35,-               Groep 5 en 6 € 45,-

Groep 3 en 4 € 50,-               Groep 7 en 8 € 75,-

De kinderen van de instroomgroep betalen 1 termijn (€ 17,50)

Voor vragen kunt u altijd mailen naar:   acwijngaard@accrete.nl


Hartelijk dank en met vriendelijke groet, 
Activiteitencommissie de Wijngaard


                      

 De jarigen in de weken 5 & 6 zijn:
 Lilyan, juf Angela (administratie), Bas, Lauren, Loïse en Boaz


Hartelijk gefeliciteerd allemaal en een fijne verjaardag gewenst!
Volg ons op Twitter    Volg ons op Facebook    Nieuwsbrief doorsturen
Beste <<Name>>, je ontvangt deze nieuwsbrief omdat je je hebt ingeschreven op onze website of ons daar toestemming voor hebt gegeven.
Indien gewenst wijzig hier je voorkeuren of schrijf je uit.. Heb je vragen, opmerkingen of toevoegingen? Ons e-mailadres is: kindcentrumwijngaard@accrete.nl.
Kindcentrum De Wijngaard Kraggelaan 2 Zwartsluis, OV 8064 CT Netherlands

Copyright © 2023 Kindcentrum De Wijngaard, Alle rechten voorbehouden.


This email was sent to <<Email Address>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Kindcentrum De Wijngaard · Kraggelaan 2 · Zwartsluis, OV 8064 CT · Netherlands

Email Marketing Powered by Mailchimp