Copy

Nieuws over de staking, schoolzwemkampioenschappen, en nog veel meer
Goed weekend

Mvg

Aart Holtman 

Uit 't biezenmandje

Nieuwsbrief van vrijdag 17 januari 2020

Agenda

De Buuzekaemp
20 januari                 Start project India (t/m 27 februari)
20 januari                MR-OC vergadering
29 januari                 Studiedag, de kinderen zijn vrij
10 t/m 15 februari     Meester Jochem, meester Matthijs en meester Aart
                                 gaan naar India

17 t/m 21 februari     Voorjaarsvakantie
27 februari                Inloopavond project India

De Wijngaard
20 januari                 Start project India (t/m 27 februari)
20 januari                MR-OC vergadering
28 januari                 Weekopening POV
29 januari                 Studiedag, de kinderen zijn vrij
  9 februari                School-gezinsdienst
10 t/m 15 februari     Meester Jochem, meester Matthijs en meester Aart
                                 gaan naar India

17 t/m 21 februari     Voorjaarsvakantie
27 februari                Inloopavond project India

   Van de directeur...

Allemaal een heel mooi, gezond en gezegend 2020 gewenst! 

Staking 
Ondanks het feit dat de vakbonden en de werkgevers op 12 december een akkoord hebben bereikt over een nieuwe CAO roepen de bonden hun leden op om op 30 en 31 januari hun werk neer te leggen. 
Zowel het team van de Wijngaard als de Buuzekaemp geeft echter geen gehoor aan deze oproep. Beide locaties zijn dus “gewoon” open. Er zijn echter wel punten die ons daadwerkelijk zorgen baren.  
 
1) Lerarentekort en status beroep 
Met name in het westen van het land is dit duidelijk voelbaar. Steeds vaker moeten klassen naar huis worden gestuurd om dat er domweg geen geschikte vervangers zijn. Gelukkig heeft dit zowel op De Wijngaard als De Buuzekaemp nog niet plaatsgevonden. Het is echter een kwestie van tijd dat dit zich op één van beide locaties gaat voordoen.  
Landelijk nadert 30% van de leraren de pensioengerechtigde leeftijd. Het effect laat zich raden. We moeten ervoor zorgen dat de status van ons beroep zo snel mogelijk wordt verbeterd, zodat meer jonge mensen kiezen voor dit prachtige vak. 
 
2) Administratieve rompslomp 
In toenemende mate moet aan allerlei instanties verantwoordelijkheid worden afgelegd. Dit veroorzaakt veel administratieve lasten en is werkdruk verhogend. 

3) Loonkloof tussen het PO en het VO 

Het is niet uit leggen dat iemand in het basisonderwijs minder verdient dan iemand in het voortgezet onderwijs.    

Tot slot 
Werken in het onderwijs is prachtig. Een glimlach van een kind kan je hele dag in één keer goed maken. Het is echter ook steeds complexer geworden. Een aantal voorbeelden: 
- het afstemmen van je onderwijs op meerder niveaus vraagt maatwerk 
- ouders worden steeds mondiger 
- passend onderwijs resulteert erin dat kinderen met gedrags - en/of leerstoornissen steeds
  minder worden verwezen naar het speciaal onderwijs. 
- etc 
 
Het akkoord dat recent is afgesloten is een mooie stap voorwaarts. Zoals u hierboven kunt lezen zijn we er echter nog lang niet.  
 
Studiedag 29 januari 
Denkt u er aan? Op 29 januari staat een studiedag op de agenda. Op beide locaties zijn de kinderen deze dag vrij. 

India 
Binnenkort starten we op beide locaties met het project India. Zoals u weet sparen we gedurende het gehele jaar voor Sampark. Op 9 februari reizen meester Jochem, meester Matthijs en meester Aart af naar India. Ze bezoeken o.a. de scholen die Sampark heeft omarmd.  
Naast leerkrachten van De Wijngaard en De Buuzekaemp, zullen ook leerkrachten van De Ark uit Oldemarkt, Het Kompas Vollenhove en De Ichthus Genemuiden richting India gaan 
Inmiddels hebben we speciaal voor Sampark een website opgetuigd: www.accretevoorsampark.com Het is zeker de moeite waard om daar eens een kijkje te nemen. 

Tijdens de kerstviering van De Wijngaard is er gecollecteerd voor Sampark. De opbrengst  was €333,86! Hierin zat ook het geld voor de flessenacties die is gehouden in de diverse groepen. 
Op De Buuzeakemp werd een kerstmarkt georganiseerd. De opbrengst €254,95 was eveneens bestemd voor Sampark. Prachtige bedragen, je wordt er stil van...... 

 

Doe jij ook mee aan de schoolzwemkampioenschappen? 

Zit jij in groep 3 t/m 8 van de basisschool en vind je zwemmen leuk? Dan nodigen wij je uit om met een team van jouw school mee te doen aan de schoolzwemkampioenschappen! Wie weet wint jouw team een mooie prijs!  

Op vrijdag 31 januari 2020 organiseren de zwemverenigingen in Genemuiden (De Eerste Kolk), Hasselt (Zwartewaterratten) en Zwartsluis (ZvZwartsluis en Reddingsbrigade Zwartsluis) in samenwerking met de Stichting Zwembaden Zwartewaterland voor de 3e keer de schoolzwemkampioenschappen.  Alle leerlingen uit groep 3 t/m 8 van de basisscholen uit Zwartewaterland, Sint-Jansklooster en Belt-Schutsloot zijn uitgenodigd om mee te doen aan deze kampioenschappen.  

Locatie 
Het kampioenschap vindt plaats in zwembad Bestevaer in Genemuiden op vrijdag 31 januari van 18.00 tot 20.30 uur. Deelname is gratis! Iedere zwemmer krijgt een leuke herinnering en voor de beste teams is er een mooie prijs. 
 
Teams van 6 zwemmers 
Per school mogen maximaal 3 teams zich inschrijven. Elk team bestaat uit 6 zwemmers, waarvan 2 uit de onderbouw (t/m groep 4), 2 uit de middenbouw (groep 5 & 6) en 2 uit de bovenbouw (groep 7 & 8). Alle deelnemers moeten in het bezit zijn van een zwemdiploma en maximaal 50% van de teamleden mag lid zijn van de zwemvereniging.  

Programma 
Het programma bestaat uit een aantal individuele nummers en een teamestafette. Uiteindelijk worden de prestaties van alle teamleden bij elkaar opgeteld en is één team de winnaar (het is een teamwedstrijd, er zijn dus geen individuele prijzen). In tegenstelling tot voorgaande jaren, vinden er geen regionale en landelijke kampioenschappen meer plaats.  

Wil je meedoen? 
Geef je dan vóór 19 januari op bij je eigen juf of meester. Wil je als ouder eerst meer informatie? Neem dan contact op met Petra Schraa, tel. 06-14111991 of petraschraa1976@gmail.com

Invulstrookje kinderen: 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Ik doe graag mee aan het schoolzwemkampioenschap van Zwartewaterland  op 

31 januari 2020 in zwembad Bestevaer Genemuiden: 

  

Naam: ____________________________________________________Meisje/Jongen_____                            

School:_____________________________________________________________________ 

  

Groep:__________________________________ Geb datum:__________________________

  

Lid van zwemvereniging                              Nee/Ja 

Startvergunning: Nee   /  JaIk heb een startvergunning  Startnummer vermelden__________ 

  

Handtekening ouder: __________________________________________________________________  

Nieuws van De Buuzekaemp

Jarigen  (t/m 24 januari 2020)
Oeps! Gisteren,16 januari was juf Karin Jarig. Zij stond niet in de vorige nieuwsbrief. Sorry juf! 
Nog heel veel mooie jaren toegewenst!

Verder is Jeffrey nog jarig. Hartelijk gefeliciteerd en een héééél fijne dag gewenst!

Nieuws van De Wijngaard

Weekopening!
De weekopening van de POV wordt verplaatst van 27 naar 28 januari. Desbetreffende ouders zijn van harte welkom!


Weekopening groep 2/3A
Afgelopen dinsdag stond de weekopening van groep 2/3A op de agenda. Thema: Dopen. De juffen hebben er samen met de kinderen weer iets moois van gemaakt.

Overblijfouder   
Iets voor jou? Je ontvangt een vergoeding voor je werkzaamheden. Kun je maar één keer per week? Of één keer in de twee weken? Geen probleem! Belangstelling? Neem dan even contact op met meester Aart of met Coördinator Rozina. 

Ketting gevonden
Een wit/groen hartje aan een groene draad en nog wat kleine hartjes er aan. Af te halen bij de administratie.


Luizencontrole
Na de kerstvakantie zijn alle hoofden natuurlijk weer gecontroleerd. En... er zijn geen rare dingen aangetroffen. Alle pluizers, weer heel hartelijk bedankt!

Jarigen (t/m 24 januari)
18 januari, conciërge Lisette, 19 januari juf Mariëlle. Alvast hartelijk gefeliciteerd dames en nog veel mooie jaren toegewenst!
Seth is al jarig geweest. Nog gefeliciteerd! Andreas, Fenne, Sofie, Lisa, Lotte, Vince, Jeffrey, Evan en Mackenzie, ook alvast van harte gefeliciteerd en een fijne dag gewenst allemaal!

Wij heten welkom:
Skylar, Kalo en Nany. Veel plezier bij ons op school!


Verhuisd
Wij wensen de familie Halbertsma - Roukema heel veel woonplezier aan de Leenmanshof.
 

GEBOREN

Grote avonturen beginnen klein
Welkom, lieve
HUGO HARM

Zoon van Harold en Rosanne
broertje van Merel

22 november 2019
9.25 uur - 52 cm. - 3500 gramKlaar om je hart te veroveren!
SETH

Trotse ouders Roy en Lucia
Blije grote broer Nathan

24 december 2019
20.55 uur - 4420 gram - 53 cm.

Goedendag ouders/verzorgers,
Hierbij enkele nieuwtjes vanaf de opvang. Allereerst voor iedereen ALLE beste wensen en ALLE goeds voor 2020. We willen jullie hartelijk danken voor jullie vertrouwen maar vooral ook voor alle begrip het afgelopen jaar. 

VERBOUWING: 
Een kinderopvang draaien in een verbouwing vergt van de kinderen, collega's maar ook van de ouders. Omdat we op enkele dagen op andere locaties hebben gedraaid hebben we gelukkig geen dag de deuren hoeven sluiten. Maar dit heeft flexibiliteit gevraagd, waarvoor onze grote dank. Op school hebben alle collega's ons ook alle ruimte gegeven om steeds gebruik te maken van alle voorzieningen. 
Ondanks het lawaai, het rumoer, de onrust en het verplaatsen van groepen hebben we het voor de kinderen zo prettig en rustig mogelijk geprobeerd te houden. Dit is ons goed gelukt, en ik wil hierbij ook alle collega's bedanken, omdat iedereen dagelijks zonder geklaag er weer het beste van gemaakt heeft. Een topteam, dat mag ook gezegd!!
 
Zoals u wel zult zien knapt het pand echt op. Binnen en buiten zijn we nog niet klaar, maar het lijkt erop dat het ergste achter de rug is. 

ALGEMEEN:
Voor vragen betreft voeding en gezonde kinderopvang kunt u nog altijd terecht bij Els van den Broek. 
 
Logopedie zal ook steeds vaker aanwezig zijn in ons kindcentrum. Hoe mooi kan het zijn? Onze visie van kindcentrum zijn krijgt steeds meer vorm op dit gebied.
 
KDV: 
We hebben er vanaf januari weer nieuwe baby's bij gekregen. We willen koste wat kost de kwaliteit blijven waarborgen in de kinderopvang waardoor we wel even een stop hebben op de babygroep op een aantal dagen. Dinsdag, woensdag en donderdag hebben we deze stop voorlopig toegepast.
We kunnen momenteel ook het hele pand nog niet gebruiken, vandaar deze keuze. 
 
Nu het consultatiebureau bij ons is gekomen hebben wij veel contact onderling. Vragen en zorgen betreft ontwikkelingen van kinderen kunnen we delen. Hierdoor is de kwaliteit betreft vroegsignalering echt vooruit gegaan. Wij zullen u als ouder betrekken bij iedere vorm van overleg dat tussen ons zal plaatsvinden. Dit zal nooit gebeuren zonder uw toestemming.
 
Kimberley zal stage blijven lopen bij de peuters tot de zomer. Amanda gaat 4 dagen op de babygroep stagelopen. Amanda liep nu al stage bij de peuters en POV. En Janice gaat op alle groepen kijken. Op dinsdag zal zij nog op de babygroep zijn. 
 
BSO:
De onderbouw van de BSO is voor de vakantie een aantal dagen in school gebleven. We hebben dit aangehouden tot de kerstvakantie. Voor de kleinere kinderen brengt dit veel, we merken dat de kinderen dit erg fijn vinden. Omdat een deel van ons pand nog niet klaar is hebben we besloten om de onderbouw op dinsdag en donderdag voorlopig in school te laten spelen. We houden u op de hoogte. 
Als ons pand en plein klaar is en wij weer ruimte en rust met speelgelegenheden hebben zullen wij dit terugdraaien. 
 
Ons plein gaat ook aangepakt worden als het pand klaar is. We zijn al in gesprek met een aantal aanbieders op dit gebied. We willen een groener plein met meer speelgelegenheden. 
 
De voortgang van het lokaal naast het consultatiebureau gaat goed. We kunnen straks samen met school gebruik maken van het praktijk- en technieklokaal. Hierin kunnen we kinderen op de BSO straks stimuleren in hun creativiteit en in het koken en bakken. We hebben er veel zin in. Juf Harberink zal met de Plusklas ook gebruik maken van dit lokaal.
 
POV: 
We merken dat het in school erg fijn is en we door het vele contact met de leerkrachten de overgang naar school erg mooi kunnen invullen. Ook gaan er kinderen van de opvang mee om zo te wennen aan de ruimte in school. 
De groepen zijn goed gevuld momenteel. Wat fijn, dat er zoveel kinderen een fijne overgang vinden naar school. De groepen zijn gegroeid, dit komt met name door het extra dagdeel vanuit de gemeente. Daarom willen wij graag weten of er ook animo is voor de woensdag. Wij kunnen op woensdag een peutergroep starten vanaf 6 kinderen. Mochten er ouders zijn die hier gebruik van willen maken of een dag willen ruilen, wilt u dit dan doorgeven aan ons? Mag op emailadres:  heididam@accrete.nl  
 
Onze stagiaire Amanda heeft afscheid genomen bij de peuters en zal haar stage op de babygroep voortzetten. Janice en Jasper zullen tot aan de zomer stagelopen op de peuteropvang. 
 
Dit waren zo de belangrijkste dingen. 
 
Fijn weekend alvast!

Met vriendelijke groet,
Team Wijngaard

 
06-57290611
kinderopvangwijngaard@accrete.nl
Kraggelaan 2-6
8064 CT Zwartsluis
038-3867701
dewijngaard.accrete.nl

Godsdienst

    

Week 4: Ga je met mij mee?  
De verhalen komen uit: Matteüs 4: 1-11, 4: 12-22 en 4: 23-25
Eerst vraagt de duivel aan Jezus om mee te gaan, daarna vraagt Jezus aan mensen om met hem mee te gaan. Wat betekent het om zo'n uitnodiging te krijgen?
Doelstelling: De kinderen denken na over wat het betekent als je met iemand meegaat.

Week 5: Wat niemand ziet.
De verhalen komen uit: Mattheüs 5: 1-12, 6: 1-4 en 5-15
God ziet dingen die niemand anders ziet. God ziet het als je verdrietig bent of als je graag wilt dat dingen anders gaan. Je hoeft je dus niet anders voor te doen dan je bent voor God. Bidden hoeft ook niet met heel veel woorden. Vraag het maar gewoon, in je eigen woorden aan God.
Doelstelling: De kinderen horen hoe ze zich tegenover God mogen gedragen, dat ze zichzelf mogen zijn.

Sparen voor het goede doel!

Sparen voor......Sampark
Op 17 oktober hebben alle groepen geboeid zitten luisteren naar Harry van Dalfsen. Hij heeft de kinderen van alles verteld en ook laten zien over Sampark.  
Op de laatste schooldag, 3 juli 2020,  zal het eindbedrag bekend worden gemaakt!  
Het is de bedoeling dat alle groepen een bepaalde periode geld inzamelen voor Sampark. Rond de voorjaarsvakantie staat het project in het teken van India. Ook zullen meester Aart, meester Jochem en meester Matthijs in die periode India bezoeken om te kijken hoe het daar is. Op tweede Pinksterdag hoopt meester Aart zijn 11e Elfstedentocht te fietsen. Hij wil zich tijdens deze tocht, 235 km, laten sponsoren. Het bedrag komt uiteraard ten goede aan Sampark.
Inmiddels heeft meester Jochem laten weten ook de Elfstedentocht te willen fietsen. Meester Matthijs twijfelt nog over zijn deelname. We hebben echter goede hoop dat hij ook mee gaat doen. Hij moet nog even over de streep getrokken worden.....
Dit schooljaar gaan we sparen voor de stichting Sampark. Stichting Sampark ondersteunt lokale projecten in India. Tijdens de startdienst heeft meester Aart al e.e.a. verteld over Sampark.
Er wordt van alles gedaan voor Sampark. 

 

Meer weten over Sampark? Klik even op deze link: http://www.sampark.nl/
                                                    

Volg ons op Twitter    Volg ons op Facebook    Nieuwsbrief doorsturen
Beste <<Name>>, je ontvangt deze nieuwsbrief omdat je je hebt ingeschreven op onze website of ons daar toestemming voor hebt gegeven.
Indien gewenst wijzig hier je voorkeuren of schrijf je uit.. Heb je vragen, opmerkingen of toevoegingen? Ons e-mailadres is: kindcentrumwijngaard@accrete.nl.
Kindcentrum De Wijngaard Kraggelaan 2 Zwartsluis, OV 8064 CT Netherlands

Copyright © 2020 Kindcentrum De Wijngaard, Alle rechten voorbehouden.


This email was sent to <<Email Address>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Kindcentrum De Wijngaard · Kraggelaan 2 · Zwartsluis, OV 8064 CT · Netherlands

Email Marketing Powered by Mailchimp