Copy

Verslag studiereis IJsland, nieuws over de Kinderboekenweek, de schoolgids staat op de website en nog veel meer.

Goed weekend.

Mvg

Aart Holtman 

Uit 't biezenmandje

Nieuwsbrief van vrijdag 11 oktober 2019

Agenda

De Buuzekaemp
18 oktober                De kinderen zijn om 12.00 vrij
21 t/m 25 oktober     Herfstvakantie
27 oktober                Begin wintertijd

  6 november            Nationaal schoolontbijt
  8 t/m 15 nov.           Week van de mediawijsheid
14 november            Voorlichtingsavond Voortgezet Onderwijs
15 november            Studiedag, de kinderen zijn vrij
25 november            10-minutengesprekken
28 november            10-minutengesprekken

De Wijngaard
15 oktober                Weekopening groep 1B
18 oktober                Kinderen zijn om 12.00 uur vrij
21 t/m 25 oktober     Herfstvakantie
27 oktober                Begin wintertijd

  6 november            Nationaal schoolontbijt 
  8 november            Fietsenkeuring

  8 t/m 15 nov.           Week van de Mediawijsheid
13 november            Programma dode hoek spiegel
14 november            Voorlichtingsavond Voortgezet Onderwijs
15 november            Studiedag, de kinderen zijn vrij
25 november            10-minutengesprekken
28 november            10-minutengesprekken

   Van de directeur...

Studiereis IJsland 
Vorige week ben ik op studiereis naar IJsland geweest. Samen met de directeuren en het bovenschools management van Accrete heb ik verschillende scholen in Reykjavik en scholen aan de zuidkust van IJsland bezocht.  
IJsland is een dunbevolkt land. Alle kinderen gaan naar de school in hun eigen omgeving. IJsland hanteert verder inclusief onderwijs. Het is goed om deze term nader te verduidelijken: 
  
Inclusief onderwijs is onderwijs waarin kinderen, vanuit allerlei achtergronden, met én zonder beperkingen, samen spelen, samen werken en samen leren. Dit alles gebeurt op een toegankelijke school in hun eigen omgeving, die hun ouders hebben uitgekozen. Het is dus dezelfde school waar ze heen zouden gaan als ze geen handicap hadden.  
Inclusief onderwijs is open voor iedereen, toegankelijk in alle aspecten en dus met de nodige ondersteuning en zorg waar die nodig is voor optimale ontwikkeling. 

Slechts een zeer beperkte groep kinderen (1%) stroomt af naar het speciaal onderwijs. Het gaat hier om kinderen met een ernstige lichamelijke handicap of om kinderen met dusdanige gedragsstoornissen dat de veiligheid van ander kinderen niet langer kan worden gewaarborgd.    

Onderwijs IJsland 
In grote lijnen zijn er vier soorten scholen; de kinderspeelzaal, het lager onderwijs, het voortgezet onderwijs en de universiteit. 
Na de geboorte van het kind heeft trouwens zowel vader als moeder recht op 3 maanden zwangerschapsverlof. Vervolgens is het aan het echtpaar hoe ze nog eens 3 maanden verdelen. 

1) kinderspeelzaal (leikskoli) 
De eerste school waar kinderen naartoe gaan is een soort kinderspeelzaal. Hier kunnen kinderen vanaf twaalf maanden oud naartoe. Omdat er in sommige plaatsen wachtlijsten bestaan, verschilt de leeftijd waarop kleuters instromen in deze vorm van onderwijs door het hele land. Het is niet verplicht om kleuters naar de kinderspeelzaal te sturen, maar toch brengen veel kinderen er de dag door. Ouders kunnen een subsidie voor de kosten krijgen, maar moeten een deel zelf betalen. 

2) Lager onderwijs (grunnskoli) 
 In het jaar dat een kind zes wordt, begint de leerplicht en gaan de kinderen naar de Lagere School. De Lagere school kent tien klassen. Leerplichtigen zijn verplicht alle tien klassen te doorlopen of in elk geval naar school te gaan tot ze de leeftijd van zestien hebben bereikt. Er zijn in principe drie verschillende soorten scholen te onderscheiden op dit niveau. Dat zijn de scholen die alle tien de leerjaren aanbieden, scholen voor de leerjaren één tot en met zeven (vergelijkbaar met de basisschool) en scholen voor de leerjaren acht tot en met tien (vergelijkbaar met de onderbouw van het voortgezet onderwijs). Deze laatste zijn te vergelijken met onze middelbare scholen. De aanwezigheid van verschillende schooltypen wordt voornamelijk veroorzaakt door de omvang van de hoeveelheid leerlingen. 

Rond Reykjavik tellen scholen voor de leerjaren acht tot en met tien soms meer dan duizend leerlingen, terwijl in afgelegen streken scholen bestaan voor de leerjaren één tot en met tien die niet eens vijftig leerlingen hebben. 

3) Voortgezet Onderwijs (framhaldsskoli) 
Wanneer met succes de grunnskóli is afgemaakt, heeft de leerling het recht op vervolgonderwijs (vergelijkbaar met de bovenbouw van het voortgezet onderwijs). Het voortgezet onderwijs (framhaldsskóli) duurt vier jaar (voor de leeftijd van zestien tot twintig) en er zijn geen toelatingseisen. Er is variatie in het niveau van de verschillende scholen. Zo is er beroepsonderwijs, maar ook onderwijs dat gelijk staat aan het gymnasium. Maar liefst 57% van de IJslanders behaalt een diploma (studentsprof) van de 'framhaldsskóli'. Er bestaan 35 van dit soort scholen in IJsland. 

4) Hoger Onderwijs (haskoli) 

Het hoogst haalbare opleidingsniveau is het tertiair onderwijs (háskóli). Er bestaan in IJsland zeven instituten waar gestudeerd kan worden. Er bestaan zowel publieke als private hogescholen en universiteiten; beiden worden internationaal 'university' genoemd. De in 1911 opgerichte universiteit van IJsland (Háskóli Íslands) te Reykjavik telt het grootste aantal studenten (ongeveer 10.000), faculteiten (11) en studierichtingen. Toch kiezen veel bollebozen ervoor in het buitenland te studeren. Bijvoorbeeld in Kopenhagen of in de Verenigde Staten. 

Wat viel me op? Een aantal zaken: 

·         Er is veel meer begeleiding rondom kinderen dan in Nederland. We bezochten                een school van 600 leerlingen. Hier waren maar liefst 100 medewerkers. Dit alles            heeft natuurlijk ook te maken met de bekostiging van het onderwijs. 

·         Er is veel meer aandacht voor sport, creatieve vakken (timmeren, handwerken,               tekenen) 

·         Er is veel aandacht voor een gezond en veilig klimaat

·         Alle kinderen lopen in school op sokken 

·         Er zijn grote schoolpleinen met daarop prachtige speeltoestellen 

·         Het beroep leerkracht heeft echt aanzien. 

·         Er is geen bijzonder onderwijs   

·         Bijna alle leerkrachten hebben een fulltime baan 

·         Net als Finland wordt er beduidend minder getoetst op IJsland dan in Nederland 

·        Tot slot: IJsland is een sprookjesachtig mooi land. Het is zeer dunbevolkt. In totaal
         wonen er 300.000 mensen waarvan er ruim 200.00 wonen in de agglomeratie                 Reykjavik
.        Op één dag kun je de zomer, herfst, winter en het voorjaar tegenkomen.... 

In de komende periode gaan we als Accrete kijken welke punten we, binnen de financiële kaders, kunnen overnemen.  

Nieuwsbrief
Wilt u deze nieuwsbrief ook rechtstreeks in u mailbox ontvangen? Wel zo handig. Meld u gauw even aan via de website:

https://debuuzekaemp.accrete.nl/basisschool/nieuwsbrief of https://dewijngaard.accrete.nl/basisschool/nieuwsbrief

Schoolgids 
Aan het begin van het schooljaar ontvangt u van ons de schoolkalender. Naast belangrijke data treft u tevens allerlei praktische info aan over ons Kindcentrum. 
Wilt u meer weten over school? Bijvoorbeeld wat onze onderwijskundige koers is? Hoe onze eindscores in groep 8 zijn? Wanneer u  wel/niet recht heeft op verlof? 
Kijk dan eens in onze schoolgids. U treft m aan op de website. U kunt natuurlijk ook onderstaande link gebruiken.

Schoolgids Wijngaard: 
https://dewijngaard.accrete.nl/informatiegids
Schoolgids Buuzekaemp: https://debuuzekaemp.accrete.nl/informatiegids
 
Kinderboekenweek 
De Kinderboekenweek loopt alweer bijna ten einde. Op beide locaties is aandacht besteed aan de Kinderboekenweek. Traditiegetrouw had boekhandel Goedhart op de Wijngaard de hal weer ingericht als boekenwinkel. Alle kinderen konden een boek naar keuze uitzoeken. 
Het belang van goed leren lezen willen we hier nog eens benadrukken. Een aantal zaken zijn daarbij van belang: 

·         Stimuleer interesse in woorden, geschreven taal. Zorg dus dat er thuis, (prenten) boeken aanwezig zijn. Lees veel voor, ga samen met u kind naar de bibliotheek. Geef het goede voorbeeld door zelf te lezen. 

·         Woordenschat: Ontdek samen met uw kind wat de betekenis is van moeilijke
          woorden 

·         Plezier beleven aan boeken/woorden. Een leuke oefening om samen met 
          uw kind plezier te beleven aan het lezen is het dobbelsteenspel. Het aantal ogen
          geeft aan hoe of door wie er gelezen wordt. Spreek af hoeveel er op die
          manier gelezen wordt: een alinea, een aantal zinnen. Kleine stukjes werkt goed.
          Dan blijft het leuk en afwisselend. Verzin het samen met je kind of gebruik het
          voorbeeld: 

1) Lees zelf 

2) De ander leest 

3) Lees om de beurt een woord 

4) Lees om de beurt een zin 

5) Lees in koor (tegelijk) 

6) Kies zelf 

  Een variatie, geschikt voor wat oudere kinderen is het lezen met intonatie: 

1) Lees blij 

2) Lees boos 

3) Lees zielig 

4) Lees grappig 

5) Lees eng 

6) Kies zelf 
 

18 oktober
Denkt u erom! Vrijdag 18 oktober zijn alle kinderen om 12.00 uur vrij

Schoolfruit

Goed nieuws: Beide locaties zijn ingeloot voor het EU schoolfruit traject. Met EU schoolfruit ontvangen scholen 20 weken lang gratis groente en fruit voor alle leerlingen.
Dit stimuleert de kinderen samen groente en fruit te eten in de klas. Uiteraard doen de kinderen van de PSZ ook mee. In week 46 vindt de start plaats. In week 16 is het traject afgelopen.

Sampark
Dhr. Harry van Dalfsen zal namens Sampark op 17 oktober (op zowel De Buuzekaemp als De Wijngaard) een bezoek brengen aan de groepen 2 t/m 8. Na dit bezoek zullen er in de verschillende groepen acties op touw gezet worden rondom dit onderwerp.


Folders liggen op school in de hal!

Nieuws van De Buuzekaemp

Jarigen
Hoera! Juf Joke is 25 oktober jarig! Alvast gefeliciteerd juf! Nog heel veel fijne, gezonde jaren gewenst!

Jarige kinderen
Liz, Dieke en Jur.  (Alvast) hartelijk Gefeliciteerd en een hééél fijne dag gewenst met veel visite, cadeautjes en gezelligheid!

 

Nieuws van De Wijngaard

ANWB Streetwise 
Gisteren was er een spannend verkeersprogramma op De Wijngaard. ANWB Streetwise leerde alle kinderen van de Wijngaard door het oefenen met praktijksituaties om beter om te gaan met het huidige verkeer. ANWB Streetwise bestaat uit 4 onderdelen: 

Bij Toet toet leerden de groepen 1 en 2 verkeersgeluiden herkennen en oefenen het veilig oversteken. Daarnaast wordt geoefend met de autogordel in combinatie met het kinderzitje.  

Tijdens Blik en klik leerden de groepen 3 en 4 in de gymzaal over veilig oversteken. Het belang van het dragen van de veiligheidsgordel en gebruik van een kinderzitje in de auto werd geoefend met een spannende gele elektroauto.  

Bij Hallo auto leerden de groepen 5 en 6 op het parkeerterrein van DESZ over de remweg van een auto en de invloed van reactietijd op die remweg. Ze nemen zelf plaats op de bijrijdersstoel van een ANWB lesauto en mogen zelf remmen. Ook het belang van het dragen van een veiligheidsgordel en een stoelverhoger komt in deze les aan bod. 

Bij Trapvaardig tenslotte trainden de groepen 7 en 8 op het schoolplein in praktische fietsvaardigheid. Er werd gefietst over een uitdagend parcours en ze trainden moeilijke manoeuvres. Ook reden ze met een zware rugzak op. Zodat ze straks beter voorbereid zijn op het zelfstandig fietsen naar de middelbare school. 

Fietsenkeuring en dode hoek 
De jaarlijkse fietsenkeuring (groep 3-8) staat gepland op 8 november.  
Op 13 november staat het project dode hoek op het programma voor groep 7 & 8 

Foto's
Zoals u eerder heeft kunnen lezen worden van alle historische momenten in heel Zwartewaterland foto’s gemaakt. Ook de scholen is gevraagd hun medewerking te verlenen. Dat hebben wij gedaan. Ook de foto’s die afgelopen dinsdag gemaakt zijn bij het oude Gemeentehuis aan de Handelskade. worden tentoongesteld in week 44 in de hal van de Wijngaard. De burgemeester zal hier ook bij aanwezig zijn. Hoe leuk is dat!!


In verband met de wet op de privacy, vermelden wij geen achternamen meer in de nieuwsbrief.
Jarige juffen:
Juf Annet is 14 oktober jarig en juf Marloes KDV 29 oktober. Heel hartelijk gefeliciteerd dames en een heel fijn nieuw levensjaar gewenst!

Jarige kinderen t/m 1 november:
Emmelie, Siem, Aaron, Jens, Laurien, Jonas, Hailey, Zoë, Guus, Tirza, Quinty, Myrthe, Nox, Naomi, Feline vd B. Jelte, Elize, Rosa en Valenthijn 

Allemaal (alvast) heel hartelijk gefeliciteerd! Wij wensen jullie allemaal een heel fijne dag toe!    

Welkom!
Hoera! Feline V. is vier jaar geworden en zit nu in groep 1a, Wij hopen dat je het erg leuk vindt bij ons in De Wijngaard Feline!

Gevraagd; steunouders / vraagouders,
Sinds 1 januari ben ik steunouder/coördinator voor het project steunouder en vraagouder. Nu zijn we in Zwartsluis op zoek naar nieuwe steunouders. Is dat iets voor u? Voor meer informatie kunt u contact met mij opnemen.
 
Met vriendelijke groet,
Aukje van den Arend
Consulent Jeugd

Gemeente Zwartewaterland
Postbus 23, 8060 AA Hasselt
T. 14 038
E. A.vandenArend@zwartewaterland.nl
I. www.zwartewaterland.nl


Facebook: Gemeente ZwartewaterlandTwitter: Gemeente ZwartewaterlandInstagram: Gemeente Zwartewaterland

Website: Gemeente Zwartewaterland
 

Godsdienst

      

Week 42/43: Beloofd is beloofd
Niet te geloven wat God belooft. Aan Abram, aan Hagar, aan Saraï. Zoveel geluk, zoveel nakomelingen, zoveel toekomst. Dat kan toch niet als je oud en zonder kinderen bent of als je weggepest wordt?
De verhalen komen uit: Genesis 15: 1-21, Genesis 16: 1-16 en Genesis 18: 1-15.
Doelstelling: We verkennen beloftes die we krijgen en die we geven.

Week 44: Stop!
God wil weten of het in Sodom echt zo erg is als er gezegd wordt. Als dat zo is, zal Hij de stad straffen. Abraham pleit voor de stad; wat als er tien rechtvaardige mensen in de stad wonen? Uiteindelijk wordt Lot met zijn familie gered. Sodom heeft geen toekomst.
De verhalen komen uit: Genesis 18: 16-33, 19: 1-29 en Genesis 19: 30-38.
Doelstelling: De kinderen staan stil bij situaties die zo erg zijn dat het niet langer kan.

Sparen voor het goede doel!

Sparen voor......Sampark
Op 17 oktober krijgen alle groepen bezoek van Harry van Dalfsen. Hij zal de kinderen meer vertellen over Sampark.  
Op de laatste schooldag, 3 juli 2020,  zal het eindbedrag bekend worden gemaakt!  
Het is de bedoeling dat alle groepen een bepaalde periode geld inzamelen voor Sampark. Rond de voorjaarsvakantie staat het project in het teken van India. Ook zullen meester Aart, meester Jochem en meester Matthijs in die periode India bezoeken om te kijken hoe het daar is. Op tweede Pinksterdag hoopt meester Aart zijn 11e Elfstedentocht te fietsen. Hij wil zich tijdens deze tocht, 235 km, laten sponsoren. Het bedrag komt uiteraard ten goede aan Sampark.
Dit schooljaar gaan we sparen voor de stichting Sampark. Stichting Sampark ondersteunt lokale projecten in India. Tijdens de startdienst heeft meester Aart al e.e.a. verteld over Sampark.

Meer weten over Sampark? Klik even op deze link: http://www.sampark.nl/
                                                    

Volg ons op Twitter    Volg ons op Facebook    Nieuwsbrief doorsturen
Beste <<Name>>, je ontvangt deze nieuwsbrief omdat je je hebt ingeschreven op onze website of ons daar toestemming voor hebt gegeven.
Indien gewenst wijzig hier je voorkeuren of schrijf je uit.. Heb je vragen, opmerkingen of toevoegingen? Ons e-mailadres is: kindcentrumwijngaard@accrete.nl.
Kindcentrum De Wijngaard Kraggelaan 2 Zwartsluis, OV 8064 CT Netherlands

Copyright © 2019 Kindcentrum De Wijngaard, Alle rechten voorbehouden.


This email was sent to <<Email Address>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Kindcentrum De Wijngaard · Kraggelaan 2 · Zwartsluis, OV 8064 CT · Netherlands

Email Marketing Powered by Mailchimp