CopyDe Koningsspelen zijn in volle gang, iedereen geslaagd voor het verkeersexamen, informatieavond groep 1A en 1B op de Wijngaard en nog veel meer.

Goed weekend

Aart Holtman

https://gallery.mailchimp.com/be8fe3ca8f70fdd04934acc36/images/18d5e56c-44da-42b5-b487-f2e7aa8ce1ea.png

Nieuwsbrief van vrijdag 12 april 2019
De volgende nieuwsbrief komt uit op vrijdag 10 mei

Agenda

De Buuzekaemp
19 april                        Goede Vrijdag, alle kinderen zijn vrij
22 april                        Tweede Paasdag, alle kinderen zijn vrij
23 april t/m 26 april     Extra meivakantie
27 april                        Koningsdag
29 april t/m 3 mei        Meivakantie
  6 mei                         Start thema "Muziek"
12 mei                         Moederdag
23 mei                         Schoolfotograaf, alleen groepsfoto's
27 mei                         Schoolreis groep 1 t/m 7
29 mei                         Afsluiting thema "Muziek"
30 en 31 mei               Hemelvaartsdag + vrije dag                
De Wijngaard

17 april                        Eindtoets groep 8
19 april                        Goede Vrijdag, alle kinderen zijn vrij
22 april                        Tweede Paasdag, alle kinderen zijn vrij
23 april t/m 26 april     Extra meivakantie
27 april                        Koningsdag
29 april t/m 3 mei        Meivakantie
12 mei                         Moederdag
21 mei                         Schoolfotograaf; groepsfoto's, broertjes/zusjes,
                                    en individuele portretten
27 mei                         Schoolreis gr. 1 t/m 7
27 t/m 29 mei              Schoolkamp Ameland groep 8
30 en 31 mei               Hemelvaartsdag + vrije dag

   Van de directeur...

Verkeersexamen 
De leerlingen uit groep 7 en 8 van De Buuzekaemp en uit groep 7 van De Wijngaard zijn geslaagd voor hun verkeersexamen! Geweldig! Van harte gefeliciteerd allemaal. Bij deze worden alle vrijwilligers die op de achtergrond hebben meegeholpen bedankt! 

Koningsspelen
Wanneer u dit leest zijn de Koningsspelen in volle gang. De weersomstandigheden zijn prima al is het wel wat aan de frisse kant. Gelukkig is het droog en laat de zon zich regelmatig zien.
Traditiegetrouw organiseren we deze dag samen met OBS De Aremberg. Sinds vorig school doen de kinderen van De Buuzekaemp ook mee aan deze dag. Ook dit jaar zijn er weer heel veel mensen op de voor- en achtergrond bezig geweest om van deze dag een succes te maken. Geweldig. Zonder deze hulp is het vrijwel onmogelijk om dit soort activiteiten te organiseren.
Let op: De kinderen eten deze dag op school.
Alle kinderen zijn vandaag om 12.30 uur vrij.  

Eindtoets
Volgende week wordt op beide locaties de eindtoets in groep 8 gemaakt. N.a.v. de eindtoets kan het verwijzingsadvies (alleen naar boven) worden bijgesteld. Mocht het resultaat van de toets hiertoe aanleiding geven dan zal de leerkracht contact opnemen met desbetreffende ouders.
Op De Wijngaard wordt de digitale eindtoets van Route 8 afgenomen. Omdat de internetverbinding op De Buuzekaemp nog niet betrouwbaar is, maken de kinderen van groep 8 hier de papieren versie van de CITO-eindtoets. We wensen alle kinderen veel succes toe.

Pasen
Volgende week donderdag besteden we op beide locaties aandacht aan het Paasverhaal. Tijdens de Paasviering staat de kruisiging en opstanding van Jezus centraal. Het licht overwint de duisternis. In de afgelopen periode hebben de kinderen onder meer het refrein van het volgende lied gezongen:

Weet je dat de lente komt, lente komt, lente komt
Weet je dat de lente komt, alles loopt weer uit
Weet je wel dat Jezus leeft, Jezus leeft, Jezus leeft
Weet je wel dat Jezus leeft, Hij is opgestaan


Enquête
In week 5 heeft u een aparte nieuwsbrief ontvangen waarin u werd gevraagd uw medewerking te verlenen aan een enquête. Fijn dat er al veel mensen gehoor hebben gegeven aan deze oproep.
Nog even alles op een rijtje:
Het gaat om een korte enquête van 5 vragen. Het kost u hooguit  30 seconden om de enquête in te vullen. Het kan zijn dat uw kind(eren) ook gebruikt maakt van de kinderopvang of bso. Hiervoor heeft u een aparte enquête ontvangen. Deze enquête gaat alleen over het basisonderwijs.
Aangezien we zo transparant mogelijk willen zijn is deze tevredenheidsmeting ook zichtbaar op onze website. U kunt er zelf voor kiezen of u uw naam wel of niet wilt invullen en of u de reactie wel of niet wilt toelichten.

Wanneer u wel een korte toelichting geeft graag geen namen noemen en het verhaal kort en bondig opschrijven. Het invullen van een mailadres is wel verplicht maar deze wordt niet zichtbaar op de website. Aangezien deze nieuwsbrief naar zowel de ouders van De Buuzekaemp als De Wijngaard gaat staan hieronder 2 enquêtes:
Klik hier voor het invullen van de enquête van Kindcentrum De Wijngaard <https://emea01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Faccrete.us10.list-manage.com%2Ftrack%2Fclick%3Fu%3Dbe8fe3ca8f70fdd04934acc36%26id%3D6b350020dd%26e%3D111f552ff7&data=02%7C01%7C%7C3a704f629ba84ef6bbd308d685c58c03%7C433dc2de309b412dadbbbe42d08e5e59%7C1%7C0%7C636843481288715150&sdata=nhsnQcFQpLGxdLpGYuDwnFCXhxQYSK%2BvO7XVWIktyko%3D&reserved=0

Klik hier voor het invullen van de enquête van CBS De Buuzekaemp <https://emea01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Faccrete.us10.list-manage.com%2Ftrack%2Fclick%3Fu%3Dbe8fe3ca8f70fdd04934acc36%26id%3Dc47eab2be6%26e%3D111f552ff7&data=02%7C01%7C%7C3a704f629ba84ef6bbd308d685c58c03%7C433dc2de309b412dadbbbe42d08e5e59%7C1%7C0%7C636843481288715150&sdata=vupLpdolGdKuVctL3fdRG9zhtDlEHAJ1pEH7l8ywg%2FQ%3D&reserved=0>
 
Bij voorbaat dank, we zijn benieuwd naar uw reactie!

Nieuws van De Buuzekaemp

Jarigen (t/m 10 mei)
Dilara van Dijk, Gijs ten Napel, Sylva Stam, Daan Jordens en Rowan Rodermond
(Alvast) Heel hartelijk gefeliciteerd allemaal!
We hopen dat jullie een supergezellige verjaardag zullen hebben!

HIEPERDEPIEP HOERA!!!!!!!!!
 

Wegwerkzaamheden 
In de afgelopen week is er een start gemaakt met de herinrichting van zowel de Kerklaan als de Wilgenlaan. De kinderen moeten de komende tijd via een gecreëerde zijingang het schoolplein op. De werkzaamheden zullen de komende weken nog wel even in beslag nemen. 

Nieuws van De Wijngaard

Gymzaal
Zoals u heeft gezien zijn de sloopwerkzaamheden m.b.t. de gymzaal afgerond. Het terrein is in principe klaar om ingericht te worden als parkeergelegenheid. De verwachting is dat dit de komende weken zal worden opgepakt. 

Informatieavond groep 1
Op 20 mei staat een informatieavond voor de ouders van de huidige groep 1A en 1B op de agenda. U krijgt informatie over de volgende punten:
- hoe ziet de werkwijze in groep 2-3 eruit?
- hoe ziet de groepsverdeling eruit in de onderbouw?
- praktische zaken 

Inloop 19.15 uur
Start 19.30 uur
De koffie/thee staat klaar. 

Renovatie Kraggelaan 6
Het gebouw aan de Kraggelaan 6 heeft dringend een opknapbeurt nodig. Sommige kozijnen zijn verrot, er is lekkage, etc. Kortom: Werk aan de winkel.
We kunnen u melden dat er achter de schermen inmiddels voorbereidingen worden getroffen om dit ook daadwerkelijk te laten gebeuren. De verwachting is dat de werkzaamheden over 3 a 4 maanden starten. We houden u op de hoogte.

Notulen van de leerling raad vergadering van april 2019

Aanwezig: Herman (gr 5), Isa en Boris (gr 6.), Skye en Rosa (gr.7), Bram en Vigo (gr.8)
Tamara Frank en Meester Aart.

Besproken punten:

  • Hoe gaan we het schoolplein inrichten?
  • Hoe gaat het in de klassen?
  • We willen meer groen op het schoolplein, en bankjes…
  • en het lijkt ons leuk om plekjes te maken waar de kunnen leren, buiten.
Boris de Jonge en Isa Boerhof
Welkom! 
Vienna van der Linde
wordt vier jaar! Gefeliciteerd Vienna! We hopen dat je een mooie schooltijd zult  hebben bij ons in De Wijngaard!


Jarigen (t/m 10 mei)
Juf Heidi Dam  en juf Linda Pol (KDV/Opvang) hopen hun verjaardag te vieren in de komende weken. Alvast hartelijk gefeliciteerd dames! Een heel fijne, zonnige verjaardag toegewenst!


Jarige kinderen:
Lucas en Laurens Driessen, Timo van Kleef, Lotte en Rianne Halbertsma, Keano van der Heide, Delina Estifanos Berhe, Lieke de Lange, Lisan Troost, Benthe de Graaf, Sylthijn van den Berg, Iris Boers, Marc Horst, Sanne Boender, Sophie Kerssies, Jade Bruintjes en Melvin Jongman
Hartelijk gefeliciteerd allemaal! Wij wensen jullie een supergezellige verjaardag toe!                               

Oma en opa!
Juf Jenneke Slurink en haar man Hilbert zijn de trotse grootouders van hun eerste kleinkind, een prachtig meisje! Ze heet ARWEN OLIVIA. Wij wensen hen heel  veel plezier van - en met elkaar! En we hopen dat Arwen voorspoedig op mag groeien!

Geboren

Wij hebben een broertje!


MICHA
Wie is als Jahweh
God zal beschermen

I can see your heart in everything You 'v made
Every burning star a signal fire of grace
If creation sings Your praises so will I


Micha James, geboren op 25 maart om 20.34 uur
4120 gram       53 cm lang

Micha wordt op zondag 14 april opgedragen
in Doorbrekers Dokterspad 2 in Zwolle om 10.30 uur.
Je bent van harte welkom!

Robin, Nienke,
Isa en David Voog

Van de....
.

Accrete doet mee met de zonnetjesweek!
Binnen Accrete ben ik werkzaam als coach ‘gezonde kinderopvang’.
Naast het geven van advies over gezonde voeding en het belang van veel bewegen is het ook belangrijk om voorlichting over bescherming van je huid tegen de zon te geven.
Daarom sluiten alle kinderdagverblijven en bso’s van Accrete van 15 tot 19 april aan bij de Zonnetjesweek van het Huidfonds. Tijdens de Zonnetjesweek leren kinderen van 0 tot 4 jaar op een speelse, positieve manier over de zon en zonbescherming. Bijvoorbeeld door middel van het insmeerliedje ‘In de zonneschijn’, vrolijke kleurplaten en door jezelf in te smeren met zonnebrandcrème. 
Bij kinderen tot 15 jaar kan blootstelling aan veel zon (Uv-straling) leiden tot een grotere kans op huidkanker op latere leeftijd. Met goede voorlichting en maatregelen zijn bepaalde vormen van huidkanker te voorkomen.
We gaan voor een huidkankervrije generatie aangezien nu 1 op de 6 Nederlanders te maken krijgt met huidkanker, de trend is dat dit toeneemt.
Het Huidfonds wil deze trend stoppen en zet zich in voor een huidkankervrije generatie door in de omgeving van kleine kinderen te vertellen over huidbescherming in de zon.
Meer informatie van het huidfonds is hier te vinden.
We gaan er weer een gezonde week van maken!


Met vriendelijke groet,
Els van den Broek, coach gezonde kinderopvang Accrete


 

Godsdienst

                

Week 16: Jezus leeft!
De verhalen komen uit Joh. 19: 38-42, Joh. 20: 1-18 en Joh 20: 19-23.
Na zijn dood aan het kruis lijkt het verhaal van Jezus voorbij. Maar op paasmorgen blijkt dat het niet voorbij is. Het begint pas. Jezus leeft! 
Doelstelling: De kinderen ontdekken dat de dood niet het laatste woord heeft.

Week 17: Jezus komt terug
De verhalen komen uit Joh. 20:24-29. Joh. 21: 1-14 en Joh. 21: 15-23.

Het graf is leeg. Jezus verschijnt aan zijn leerlingen. Tomas wil eerst zien en dan geloven.... Petrus voelt zich schuldig, hij ontkende tot drie keer toe dat hij niet bij Jezus hoorde. Jezus spreekt Tomas en Petrus persoonlijk aan. Hoe zit dat met ons? Ons geloof? Onze twijfel?
Doelstelling: We onderzoeken ons geloven en ons twijfelen.

Sparen voor het goede doel!

Sparen voor......#Durfte

We gaan dit jaar geld inzamelen voor Kindertehuizen in Polen. Het project is bekend onder de naam #Durfte en het is een initiatief van de Gereformeerde Kerk in Zwartsluis. Een initiatief dat we als school graag willen ondersteunen. Het is de bedoeling dat er vanaf oktober elke maand een aantal groepen aan de slag gaat om geld in te zamelen voor dit project. Ook zullen jongeren vanuit de kerk op bezoek gaan in de klassen om meer te vertellen over alle ins & outs. Op deze manier komt het project meer tot leven en weten de kinderen ook waarvoor ze geld inzamelen. De totaalopbrengst wordt later bekend gemaakt.

Paaslied

God weet wat je worden zult
Pasen! Wakker worden! Pasen, opstaan! Pasen, alle bloemen mogen opengaan!
Kijk die krokussen, paars, wit en geel, komen het eerste boven.
Komt dát uit die bruine bol? Haast niet te geloven!


Pasen! Wakker worden! Pasen, opstaan! Pasen, alle knoppen mogen opengaan!
Wilgenkatjes, donzig zacht, springen uit de knoppen
Is dat écht gebeurd vannacht? suist het door de toppen.

Pasen! Wakker worden! Pasen, opstaan! Pasen, alle zaden mogen opengaan!
Uit die kleine korrel graan wordt een halm geboren
en het zal nog verdergaan; straks wordt dit het koren.

Pasen! Wakker worden! Pasen, opstaan! Pasen, alle mensen mogen verder gaan!
Jezus heeft het voorgedaan: Leeft de dood te boven,
God weet wat je worden zult. Dat mag je geloven.

Pasen! Wakker worden! Pasen, opstaan! Paasfeest, vieren dat we verder mogen gaan!


Uit: De wereld is een toverbal. Bijbel - en themaliederen voor kinderen

Volg ons op Twitter    Volg ons op Facebook    Nieuwsbrief doorsturen
Beste <<Name>>, je ontvangt deze nieuwsbrief omdat je je hebt ingeschreven op onze website of ons daar toestemming voor hebt gegeven.
Indien gewenst wijzig hier je voorkeuren of schrijf je uit.. Heb je vragen, opmerkingen of toevoegingen? Ons e-mailadres is: kindcentrumwijngaard@accrete.nl.
Kindcentrum De Wijngaard Kraggelaan 2 Zwartsluis, OV 8064 CT Netherlands

Copyright © 2019 Kindcentrum De Wijngaard, Alle rechten voorbehouden.


This email was sent to <<Email Address>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Kindcentrum De Wijngaard · Kraggelaan 2 · Zwartsluis, OV 8064 CT · Netherlands

Email Marketing Powered by Mailchimp