Copy
nieuwsbrief | december 2020 | bekijk online

Update aanvraag CMK-3

Begin november diende Kunstgebouw als CMK-penvoerder voor 32 Zuid-Hollandse gemeenten het meerjarenplan Cultuureducatie met kwaliteit 2021-2024, mét alle regionale plannen, in bij het FCP. De komende weken buigt het FCP zich over de aanvraag, uiterlijk 1 februari 2021 verwachten wij het besluit. Benieuwd hoe we samen met de regio’s in het Zuid-Hollandse werkveld met haar grote diversiteit aan regio’s en uiteenlopende eigenschappen en behoeften Cultuureducatie met kwaliteit 2021-2024 willen vormgeven?
Lees het plan

Penvoerders CMK-3 Zuid-Holland

Nieuw CMK-team bij Kunstgebouw

Kunstgebouw stelt je graag voor aan twee nieuwe medewerkers. Nienke van Olphen startte begin november als Projectleider Cultuureducatie met kwaliteit (CMK). Zij verzorgt voor Kunstgebouw de aanvraag & verantwoording, monitoring & evaluatie, kennisdelingsbijeenkomsten en de samenwerking met hogescholen. Andrea Knols startte in september als Projectleider Cultuuronderwijs. Binnen CMK adviseert en begeleidt zij meerdere regio’s inhoudelijk bij het realiseren van lokale doelen. Ook is zij vanuit Kunstgebouw adviseur voor en over het voortgezet onderwijs.
Meer over CMK in Zuid-Holland

SBO De Poldervaart omarmt muziek | Schiedam


Drie jaar: dat is de tijd die scholen kregen om hun onderwijs te verrijken met muziek. Maar liefst een derde van de basisscholen in Schiedam greep deze kans om muziek een vaste plek te geven in de lespraktijk. Op SBO De Poldervaart kwam de subsidieregeling Impuls Muziekonderwijs als geroepen. Zo konden zij vakdocent Judica Lookman inzetten voor de muzieklessen. De school blikt terug op een succesvol project: "Muziek levert plezier op, betrokkenheid op elkaar èn zet kinderen in hun kracht." Benieuwd hoe SBO De Poldervaart dit heeft aangepakt onder begeleiding van Mooi Werk?
Lees hier meer over het project

Beursvloer digitaal | Pijnacker-Nootdorp en Lansingerland

Jaarlijks organiseert de Cultuurtrein in Pijnacker-Nootdorp en Lansingerland een Beursvloer, waarbij lokale cultuuraanbieders en basisscholen elkaar ontmoeten om samenwerkingsverbanden tot stand te brengen op het gebied van cultuureducatie. Na een eerder uitstel vanwege corona, had de Cultuurtrein gehoopt toch nog fysiek bij elkaar te kunnen komen en face-to-face-matches te kunnen maken. Vervolgens kwam de tweede coronagolf en werd besloten om de Beursvloer dan maar digitaal te doen.
Lees meer over Beursvloer digitaal

Stel je voor: kunst voor een veiligere straat  | Rotterdam

De omgeving positief beïnvloeden met kunst: OBS ’t Prisma gaat ervoor! ’t Prisma heeft drie locaties in Hoogvliet, waarvan eentje aan een van de gevaarlijkste straten van Rotterdam. Vanuit cultuureducatieprogramma Stel je voor, laat beeldend kunstenaar Anne Keereweer de leerlingen anders kijken naar deze straat. Kunnen kunstprojecten helpen om de veiligheid van de straat te vergroten? Ze gaan het een jaar lang onderzoeken.
Lees meer over dit project

Versterking erfgoededucatie | Westland

Westland Cultuurweb werkt met het Westlands Museum en het Historisch Archief Westland aan versterking van erfgoededucatie in het primair onderwijs. Hiervoor is een leernetwerk opgezet waar ook twee Westlandse basisscholen aan deelnemen. Samen met de basisscholen ontwikkelen het museum en het archief lessen over het Westlands erfgoed. Zo wordt de kennis van alle betrokken partijen vergroot. Het museum en het archief vergroten hun kennis op het gebied van educatie en de scholen raken steeds meer thuis in het Westlands erfgoed. Volgend schooljaar zal het aantal basisscholen opgeschaald worden en zodoende wordt het bereik groter. Uiteindelijk zullen de erfgoedlessen voor alle Westlandse basisscholen beschikbaar zijn via Westland Cultuurweb. (Foto: Historisch Archief Westland)

Maatwerk voor Speciaal Onderwijs | Den Haag


De afgelopen maanden is door cultuurcoaches Eric Schulp en Herma Roos van CultuurSchakel een aantal activiteiten georganiseerd, waarin kwaliteitsverbetering voor de aansluiting van het aanbod van podiumkunsten en musea voor het speciaal onderwijs centraal stond. Hoe zorg je voor verbetering van de kwaliteit en aansluiting van het aanbod van podiumkunsten en musea voor het speciaal onderwijs? CultuurSchakel organiseerde met Stichting Onbeperkt Genieten vier trainingen over prikkelarm programmeren en rondleiden voor educatoren van Haagse podia en musea. Op 11 november vond het eerste online Leernetwerk Speciaal Onderwijs plaats, waar ICC’ers en leerkrachten uit het speciaal onderwijs in gesprek gingen met een aantal educatoren van musea.
Lees meer over de bijeenkomst

Willem de Kooning Academie zoekt stagescholen

Steeds meer studenten van de Docentenopleiding van de WdKA kiezen voor een stage in het PO, een mooie ontwikkeling waar de WdKA enthousiast over is. Hun netwerk van stagescholen is echter niet zo uitgebreid als zij zouden wensen. Zij zijn daarom op zoek naar scholen waar het vak Beeldende Vorming of Kunst door een vakdocent gedoceerd wordt, om het aantal stageplekken voor studenten Docent Beeldende Kunst en Vormgeving uit te breiden. Een zoektocht waarin we vanuit CMK graag ondersteunen. Interesse? Neem contact op Michiel de Kort via wdka.stagedbkv@hr.nl.
Naar de opleidingspagina WdKA

Regeling Compensatie Coronacrisis

Het Fonds voor cultuurparticipatie (FCP) heeft een tweede subsidieronde opengesteld voor het aanvragen van financiële compensatie bij projecten die getroffen zijn door de coronacrisis. Met de bijdrage kan een project worden voortgezet of uitgesteld of kunnen gemiste inkomsten, zoals publieks- of deelnemersbijdragen opgevangen worden. Regio’s die gebruik willen maken van deze mogelijkheid kunnen hierover advies krijgen van Kunstgebouw. Neem hiervoor contact op met Nienke van Olphen.  Lees meer over de regeling

Tienduizend ICC’ers in vijftien jaar

Er zijn bijna 10.000 gecertificeerde ICC’ers in Nederland! Kunstgebouw heeft er daarvan in zes jaar tijd 288 opgeleid in de provincie Zuid-Holland, waaronder Jacqueline Voogt van de Prins Willem Alexanderschool in Berkel en Rodenrijs. Ter ere van het 15-jarige jubileum van het opleidingsprogramma dook het LKCA eens in de cijfers: Hoe doet Zuid-Holland het in vergelijking met de andere provincies? Zijn er ook mannelijke ICC’ers? En hoe zit het met de jonge garde? Lees verder...

Vragen?


Neem contact op met projectleider Nienke van Olphen: nienke.van.olphen@kunstgebouw.nl,  015 215 4501
Je kunt ook lid worden van de LinkedIngroep Cultuureducatie met kwaliteit in Zuid-Holland.
Naar de website

Agenda


10 december 2020 (online)
LKCAtelier: Cultuureducatie met kwaliteit voor vo en mbo

6 januari 2021
Workshop Leuker leren met muziek
Pijnacker

13 januari 2021 (online)
Maatwerkworkshop Kijken naar voorstellingen met leerlingen
Katwijk

20 januari 2021
Workshop Leuker leren met muziek II
Pijnacker

1 februari 2021
Workshop Kennismaken met mediakunst
Gorinchem

10 februari 2021 (online)
Conferentie CmK: Wat wil jij laten zien? 

Regionale CMK-websites


Website Alblasserwaard-Vijfheerenlanden
Website Delft Cultuurhelden
Website Den Haag
Website Goeree-Overflakkee
Website Hoeksche Waard
Website Holland Rijnland Cultuureducatiegroep
Website Lansingerland en Pijnacker-Nootdorp
Website Rotterdam
Website Vlaardingen en Schiedam
Website Voorne Putten
Website Westland Cultuurweb

Stuur door


Je ontvangt deze nieuwsbrief omdat je betrokken bent bij Cultuureducatie met kwaliteit in Zuid-Holland. Ken je meer mensen die zich hiervoor sterk maken? Stuur deze nieuwsbrief dan door.
Kunstgebouw
Broekmolenweg 20 
2289 BE Rijswijk 
015 215 4515 
info@kunstgebouw.nl
afmelden
mijn gegevens bijwerken 
bekijk deze nieuwsbrief online

Mede mogelijk gemaakt door de Provincie Zuid-Holland

Email Marketing Powered by Mailchimp