Copy
nieuwsbrief | april 2020


Coulancemaatregelen

Het zijn rare en heftige tijden. Er zijn zorgen over gezondheid, de scholen zijn dicht en de culturele sector ligt grotendeels plat. Maar er is ook veerkracht en een stroom ideeën voor thuisonderwijs. In ontregelende tijden zoals nu, blijkt maar weer hoe belangrijk creativiteit is. Wat de impact van het coronavirus op het programma Cultuureducatie met kwaliteit is, kunnen we nog niet goed overzien. Op 20 maart is een nieuwsbrief van het ministerie uitgegaan met daarin een aantal specifieke coulancemaatregelen die het ministerie samen met de 6 Rijkscultuurfondsen neemt voor de cultuursector. Daarin staat onder meer dat subsidie niet wordt teruggevorderd als prestatie-eisen niet worden gehaald als gevolg van de maatregelen rond het coronavirus. 

Sluitingsdatum subsidieaanvraag CMK-3 verschoven

De deadline voor het indienen van de aanvraag voor de komende CMK-periode (2021-2024) was oorspronkelijk gesteld op 1 september 2020. Deze wordt verschoven naar 1 november 2020. Dit zorgt voor een aangepast tijdpad. Heb je als ambtenaar, school of culturele instelling vragen over de gevolgen van deze verschuiving? Neem dan contact op met je regionale CMK-coördinator. 

Verantwoording 2019 bijna klaar

Het is de meeste CMK-coördinatoren in Zuid-Holland toch gelukt om voor 1 april de stukken aan te leveren die nodig zijn voor de verantwoording van CMK-2 over 2019.
Via e-mail, scannen en telefoon bleek een boel mogelijk. Veel dank daarvoor! Het Fonds voor Cultuurparticipatie geeft geen uitstel. We weten dat iedereen zijn stinkende best doet, maar toch nog even een dringend verzoek aan de CMK-coördinatoren die de deadline hebben gemist, om hun deel snel op te sturen. Alleen dan kan Kunstgebouw de verantwoording op tijd en compleet bij het FCP indienen.

Bijeenkomsten worden verzet

Op 16 april stond een bijeenkomst gepland over CMK-3 (2021-2024) voor alle CMK-coördinatoren en ambtenaren uit gemeenten waar Kunstgebouw penvoerder voor is. Deze bijeenkomst wordt verzet. Ondertussen zullen de CMK-coördinatoren in hun eigen regio zoveel mogelijk in contact blijven met partners via mail en telefoon. Juist om te zorgen dat op het moment van het terugkeren van het normale leven de zaken vlot en soepel verder kunnen gaan.
Op 19 mei zouden alle CMK-penvoerders in Zuid-Holland bij elkaar komen om CMK-3 te bespreken. Ook deze bijeenkomst wordt verzet. Voor beide bijeenkomsten geldt dat Kunstgebouw snel laat weten wat de nieuwe datum wordt.

Ondersteuning bij plannen voortgezet onderwijs

Linda Ammerlaan komt het CMK-team bij Kunstgebouw versterken. Zij richt zich specifiek op het ondersteunen van regionale CMK-coördinatoren bij het ontwikkelen van plannen voor het voortgezet onderwijs. CMK-3 heeft namelijk een bredere focus. Het voortgezet onderwijs is voor veel CMK-coördinatoren nieuw terrein, bovendien betekent een extra doelgroep meer inspanningen. Linda kan ondersteunen en ontzorgen. Momenteel is Linda bezig met het maken van een quickscan. Hiervoor heeft ze al met veel regio’s contact gehad. Linda is te bereiken op linda.ammerlaan@kunstgebouw.nl. Voor alle overige CMK-vragen kun je nog steeds terecht bij Eva Willems-Hirsch, eva.willems@kunstgebouw.nl.

Lesbrief Oorlogssporen | Katwijk

De Canon van Katwijk heeft '75 jaar vrijheid' aangegrepen om een lesbrief te laten ontwikkelen waarbij leerlingen uit de bovenbouw van het primair onderwijs kennis maken met de gebeurtenissen tijdens de oorlog in Katwijk, Valkenburg en Rijnsburg. Een fysieke lancering is vanwege corona helaas niet mogelijk, maar sinds 2 april is de lesbrief Oorlogssporen digitaal te vinden. De lesbrief is door Kunstgebouw gemaakt in opdracht van de Canon van Katwijk binnen het project Cultuureducatie met kwaliteit.

Korten opdrachten over duurzaamheid | Den Haag

Van Cultuuronderwijs op zijn Haags (COH) hebben alle Haagse basisscholen in februari groeikaarten ontvangen: duurzame ansichtkaarten met zaadjes in het papier. Deze kun je planten in de klas en tot bloei laten komen. Hiermee worden de opdrachten over duurzaamheid in de spotlight gezet. Op deze manier probeert COH scholen op een laagdrempelige manier in aanraking te laten komen met het thema. Doe ook mee met duurzaam cultuuronderwijs voor groep 1 t/m 8! Bekijk opdrachten

Maak je eigen cup-song! | Rijswijk

Trias Centrum voor de Kunsten zoekt naar manieren om bij te dragen aan het thuisonderwijs. Kunstvakdocenten van Trias ontwikkelden muziekactiviteiten die leerlingen online kunnen doen. Trias werkt zo mee aan het creëren van een rijke leeromgeving voor de kinderen, ook buiten de school. Docent Lisette van der Laak die muziekles geeft op CMK-school Groen van Prinsterer in Voorburg laat zien dat je geen instrumenten nodig hebt om muziek te maken; met plastic bekertjes maak je je eigen cup-song! Bekijk video

“We investeren veel in persoonlijk contact”

Hoe maak je scholen enthousiast om meer te doen met cultuuronderwijs? Kunstgebouw sprak met combinatiefunctionarissen Tinka Lansbergen en Wendy Dubois in Hendrik-Ido-Ambacht. “We komen op verschillende niveaus een school binnen, ICC’er, directeur, bestuur. Binnen elke laag investeren we veel in persoonlijk contact.” Lees het interview

Regionale CMK-websites
 

Website Alblasserwaard-Vijfheerenlanden
Website Delft Cultuurhelden
Website Den Haag
Website Goeree-Overflakkee
Website Hendrik-Ido-Ambacht
Website Hoeksche Waard
Website Holland Rijnland Cultuureducatiegroep
Website Lansingerland en Pijnacker-Nootdorp
Website Rotterdam
Website Vlaardingen en Schiedam
Website Voorne Putten
Website Westland Cultuurweb
Volg CMK in Zuid-Holland op LinkedIn
Volg CMK in Zuid-Holland op LinkedIn
afmelden | aanmelden | mijn gegevens bijwerken | bekijk deze nieuwsbrief online

Kunstgebouw | Broekmolenweg 20 | 2289 BE Rijswijk | 015 215 45 15 | kunstgebouw@kunstgebouw.nl

Mede mogelijk gemaakt door de Provincie Zuid-Holland

Email Marketing Powered by Mailchimp