Copy
nieuwsbrief | juni 2019


Kunstgebouw | Foto: Rick Keus

Uitgangspunten Cultuurbeleid 2021-2024

Op 11 juni presenteerde minister Van Engelshoven haar uitgangspunten voor het Cultuurbeleid 2021-2024. De minister maakt een aantal hoopvolle keuzes voor cultuuronderwijs. Er komt een vervolg op het programma Cultuureducatie met kwaliteit. Dit programma zal breder van opzet worden en inspelen op de komst van het nieuwe curriculum. Binnen CMK komt meer ruimte voor het voortgezet onderwijs en de aansluiting tussen binnen- en buitenschoolse activiteiten.
Verder heeft de minister besloten om € 3,5 miljoen in CMK te investeren. Het bedrag dat kleinere gemeenten in de komende CMK-periode ontvangen wordt even hoog als dat van de grootste negen gemeenten, namelijk € 0,79 per leerling. Buiten de grote steden is dit bedrag buiten nu nog € 0,55. Lees meer over CMK in de uitgangspuntenbrief

Coachen in cultuuronderwijs met kwaliteit

Aan welke culturele ontwikkeling draag jij als intermediair, trainer of cultuurcoach bij en hoe doe je dat? Wat doe jij ten aanzien van het eigenaarschap en de verantwoordelijkheid voor kunst- en erfgoededucatie als de school aan zet is? Deze vragen staan centraal in de leergang van zes bijeenkomsten die LKCA samen met Kunstloc Brabant aanbiedt. Meer info

Hoe begeleid ik een school op een coachende wijze?

Op 15 mei vond bij Kunstgebouw een atelier plaats met als hoofdvraag: Hoe begeleid ik een school op een coachende wijze? Monique Koolen, senior adviseur kunsteducatie bij Kunstloc Brabant en gespecialiseerd in scholing, gaf CMK-coördinatoren, cultuurcoaches en cultuurmakelaars verschillende handvatten: Hoe kun je ervoor zorgen dat alle partijen (directeur, ICC’er en jijzelf) zich goed voelen na afloop van een gesprek? Welke fases moet je doorlopen om te zorgen dat het een effectief gesprek wordt? De bijeenkomst was een eerste kennismaking met de coachende attitude. De deelnemers van het atelier waren erg enthousiast. CMK-coördinatoren die verder willen met dit onderwerp kunnen via de Kunstgebouw|Academie een vervolg aanvragen. Kunstgebouw zal dit atelier binnenkort herhalen voor de mensen die er niet bij konden zijn.
Kunstgebouw | Foto: Bas Czerwinski

Samenwerking scholenkoepels en Kunstgebouw|Academie

De Kunstgebouw|Academie is onlangs een samenwerking aangegaan met de academies van een aantal scholenkoepels in Zuid-Holland. SOPOGO en Kindwijs (Goeree-Overflakkee) en de Regio-Academie van SWV Driegang (Alblasserwaard-Vijfheerenlanden) bieden vanaf komend schooljaar cultuuronderwijs-workshops aan hun personeelsleden uit het aanbod van de Kunstgebouw|Academie. Leerkrachten kunnen onder meer kiezen voor een workshop over de didactiek van een creatieve les of hoe je op een laagdrempelige en interactieve manier met kinderen kijkt naar kunst. Scholenkoepels die ook geïnteresseerd zijn in een samenwerking kunnen contact opnemen met Geertruida Huisman: geertruida.huisman@kunstgebouw.nl of 015 215 45 02.
Foto: Westland Cultuurweb

Kunstkundig | Westland

Kunstkundig is de nieuwe naam voor het professionaliseringsaanbod van Westland Cultuurweb. Leerkrachten en ICC’ers van Westlandse basisscholen hebben komend schooljaar weer een rijk palet aan mogelijkheden om hun vaardigheden in cultuureducatie te vergroten. Een verdiepingstraining per discipline, een teamtraining reflecteren, een ICC-onderzoekslab over cultuurfinanciën of portfolio’s. Ook is er dit jaar weer de opleiding tot intern cultuurcoördinator. Meer info
Foto: CultuurSchakel

Aftrap leernetwerk Thematisch onderwijs | Den Haag

Veel scholen zijn op zoek naar de verbinding tussen cultuuronderwijs en andere vakken. Hoe doe je dit? CultuurSchakel heeft een nieuw leernetwerk in het leven geroepen, dat de deelnemers de mogelijkheid biedt om kennis te vergaren en te delen. Op 4 juni vond de kick-off van het leernetwerk Thematisch onderwijs plaats. Meer info
KCR | Foto: Dimitri Hakke

Summerschool | Rotterdam

KCR organiseert elk jaar samen met Kunstgebouw en SKVR de Summerschool. Een aftrap van het nieuwe schooljaar om bij te praten, inspiratie op te doen en jou een boost te geven voor komend schooljaar. Tijdens de Summerschool op 17 september staat curriculum.nu centraal. Hoe kan onderwijs het beste aansluiten bij een moderne samenleving. Het programma volgt. Wil je op de hoogte blijven? Neem dan contact op met Femke Dekkers via f.dekkers@kc-r.nl
Foto: Cultuureducatiegroep

VR in de klas | Leiden

Voor de leerlingen van mytylschool De Thermiek is het bezoeken van een museumles niet vanzelfsprekend. Om ze toch een museumles te laten ervaren, heeft Cultuureducatiegroep in samenwerking met Bern Media en Museum Volkenkunde het project Fieldclip opgezet. Met dit project stappen de leerlingen in de wereld van het museum d.m.v. een Virtual Reality-app met bijbehorend lesmateriaal. Op donderdag 6 juni vond op de Thermiek de laatste pilot plaats van dit project. Vanaf schooljaar 2019 – 2020 zal de VR-app ook voor andere scholen beschikbaar zijn. Meer info

Kalender


21 juni 2019
Het geheim van een goed educatief project
Lansingerland
 
11 september 2019
Didactiek van een creatieve les
Lansingerland
 
17 september 2019
Start cursus Interne Cultuurcoördinator
Alblasserwaard
 
17 september 2019
Summerschool
Rotterdam
 
18 september 2019
Start post-hbo opleiding Vakspecialist Muziek
Den Haag

19 september 2019
Cultuurcafé
Vlaardingen
 
24 september 2019
Masterclass voor ICC’ers: Draagvlak
Alblasserwaard-Vijfheerenlanden
 
2 oktober 2019
Start post-hbo opleiding Specialist jeugdliteratuur in het PO
Rotterdam en Dordrecht
 
3 oktober 2019
Hoe kijk je met kinderen naar kunst?
Goeree-Overflakkee
 
9 oktober 2019
Start post-hbo opleiding Specialist jeugdliteratuur in het PO
Den Haag
 
16 oktober 2019
Didactiek van een creatieve les
Alblasserwaard
 
17 oktober 2019
Didactiek van een creatieve les
Goeree-Overflakkee
 
30 oktober 2019
Start post-hbo opleiding Cultuurbegeleider
Den Haag, Rotterdam en Dordrecht

30 oktober 2019
Start post-hbo opleiding Vakspecialist drama
Rotterdam

31 oktober 2019
Start post-hbo opleiding Vakspecialist drama
Den Haag

13 december 2019
Deadline subsidieaanvraag Mediakunst- en erfgoededucatie
 

Regionale CMK nieuwsbrieven en websites


Nieuwsbrief Cultuureducatiegroep Leiden | juni 2019
Nieuwsbrief Alblaserwaard-Vijfheerenlanden | mei 2019

Website Alblasserwaard-Vijfheerenlanden
Website Delft Cultuurhelden
Website Den Haag
Website Goeree-Overflakkee
Website Hoeksche Waard
Website Holland Rijnland Cultuureducatiegroep
Website Lansingerland en Pijnacker-Nootdorp
Website Rotterdam
Website Vlaardingen en Schiedam
Website Voorne Putten
Website Westland Cultuurweb
Volg CMK in Zuid-Holland op LinkedIn
Volg CMK in Zuid-Holland op LinkedIn
afmelden | aanmelden | mijn gegevens bijwerken | bekijk deze nieuwsbrief online

Kunstgebouw | Broekmolenweg 20 | 2289 BE Rijswijk | 015 215 45 15 | kunstgebouw@kunstgebouw.nl

 


Mede mogelijk gemaakt door de Provincie Zuid-Holland

Email Marketing Powered by Mailchimp