Copy
nieuwsbrief | juni 2020 | bekijk online


Op naar CMK-3!

De nieuwe regeling Cultuureducatie met kwaliteit 2021-2024 is op 18 mei gepubliceerd in de Staatscourant. Hier vind je een samenvatting van de regeling. De nadruk blijft liggen op het primair onderwijs, het voortgezet onderwijs krijgt een grotere rol. Deskundigheidsbevordering van docenten en culturele instellingen blijft belangrijk. Verder vraagt de nieuwe regeling om in te zetten op kansengelijkheid. Ook voor de komende CMK-periode zal Kunstgebouw weer het penvoerderschap verzorgen voor gemeenten in Zuid-Holland met minder dan 90.000 inwoners.

Aangepast tijdpad


2 juli 2020 | bijeenkomst voor regionale CMK-coördinatoren en ambtenaren
23 september 2020 | aanleveren regioplannen bij Kunstgebouw
1 november 2020 | deadline inleveren subsidieaanvraag door Kunstgebouw bij Fonds voor Cultuurparticipatie
1 februari 2021 | besluit Fonds voor Cultuurparticipatie over aanvraag

Coulant met CMK-2


Goed nieuws! De regeling Cultuureducatie met kwaliteit 2017-2020 is met een half jaar verlengd. Hierdoor kunnen geplande CMK-activiteiten op scholen, die door het coronavirus niet doorgingen, toch een vervolg krijgen.

 

Inspiratie regioplannen

Op 2 juli vindt in Maassluis een inspiratiebijeenkomst plaats voor regionale CMK-coördinatoren en ambtenaren. Tijdens de ochtend blikken we terug op de resultaten van CMK-2 en informeren we over de nieuwe richtlijnen van CMK-3. De middag bestaat uit inspiratiesessies en voorbereiding op het schrijven van de regioplannen. 
Meer info

Online theaterlessen| Rotterdam


De theaterdocenten vanuit het CMK-programma in Rotterdam (Stel je voor) moesten vanwege corona hun gastlessen staken. Behalve één: theaterdocent Margriet Brosens gaf op verzoek van de Emmausschool wekelijks online theaterlessen. Lees hier hoe ze dat heeft aangepakt.

Cultuur- en Natuurparels | Schiedam


Het CMK-project in Schiedam koppelt cultuureducatie aan natuureducatie. Mooi Werk en Milieu Dichterbij coördineren het aanbod voor primair onderwijs, brede school en voortgezet onderwijs. Bekijk wat de leerlingen kunnen beleven op de site Parels van Schiedam.

Mijn naam is Sophia | Hendrik-Ido-Ambacht

De lokale historie vormt het uitgangspunt voor een nieuw erfgoedproject voor groep 6, 7 en 8 in Hendrik-Ido-Ambacht. Hoe zag het leven van kinderen 100 jaar geleden eruit? Wat vind je nu nog terug van de steenfabrieken? Waarom zijn de rivieren de Noord en de Waal zo belangrijk? Samen kijken de leerlingen naar de film Mijn naam is Sophia en gaan eropuit. Het project is vanuit CMK ontwikkeld door Hi5Ambacht in samenwerking met Kunstgebouw. Het Historisch Genootschap en de scholen waren er ook nauw bij betrokken. Binnenkort online!

Tips voor deskundigheidsbevordering

De Kunstgebouw Academie biedt een aantal nieuwe leuke workshops voor leerkrachten en cultuuraanbieders. Ga aan de slag met bewegend beeld met de workshops De kracht van film in de klas en Maak een stopmotion film met de klas. Ontdek hoe je erfgoed dichtbij brengt met de workshops Erfgoed maak je zelf, Een erfgoedles ontwerp je zelf en Kijken door een erfgoedwijze bril. En leer nieuwe energizers, liedjes en muzikale klassenbuilders met het vervolg op de workshop Leuker leren met muziek. Vragen? Neem contact op met Geertruida Huisman.
Bekijk aanbod

Terugkijken webinar over CMK-3


Wat verandert er in de derde CMK-periode? Wat blijft behouden en wat kan jij verwachten? Veel vragen zijn tijdens het live webinar van donderdag 28 mei beantwoord door Natasja Kraft (FCP) en Ronald Kox (LKCA). Je kunt het webinar hier terugkijken.

Lancering programma Cultuurparticipatie

Op zaterdag 13 juni lanceert minister Ingrid van Engelshoven om 19:30 uur het programma Cultuurparticipatie tijdens de online talkshow Cultuur voor iedereen bij studio KUUB. Met dit programma willen OCW, FCP en LKCA iedereen gelijke kansen bieden om deel te nemen aan het culturele leven. Deze regeling is vergelijkbaar met CMK, maar richt zich dus op cultuur in de vrije tijd. Kunstgebouw inventariseert momenteel bij gemeenten, culturele instellingen en sociale instellingen in Zuid-Holland wat de plannen en kansen zijn voor projecten die passen binnen dit programma. Wil je op de hoogte blijven van de ontwikkelingen op het gebied van cultuurparticipatie in Zuid-Holland? Abonneer je dan op de nieuwsbrief. Heb je vragen? Neem contact op met projectleider Rosa Schol: rosa.schol@kunstgebouw.nl.

Verlenging versterking cultuureducatie vmbo

De aanvraagperiode voor deelname aan de regeling versterking Cultuureducatie vmbo is verlengd van 31 oktober 2020 tot 31 juli 2021. Doel van de regeling is het versterken en verankeren van cultuureducatie op scholen voor vmbo, vso en pro. En om op die manier bij te dragen aan de culturele ontwikkeling van de leerling. Deze regeling wordt opgenomen in de nieuwe regeling Cultuureducatie met kwaliteit 2021-2024. Maar tot die tijd kunnen vmbo-scholen dus nog gebruik maken van de huidige regeling. Heb je vragen of wil je advies? Neem contact op met projectleider Linda Ammerlaan: linda.ammerlaan@kunstgebouw.nl.

Agenda

1 juli 2020
Workshop Leuker leren met muziek
Bergschenhoek

2 juli 2020
Bijeenkomst over CMK-3
Maassluis

2 september 2020
Workshop Hoe voer je met kinderen een VTS-gesprek?
Gorinchem

9 september 2020
Workshop Didactiek van een creatieve les
Gorinchem

21 september 2020
Workshop Leuker leren met muziek
Gorinchem

24 september 2020
Workshop Masterclass Draagvlak
Leerdam

24 september 2020
Workshop Hoe geef je een procesgerichte les?
Hendrik-Ido-Ambacht
 

Regionale CMK-websites


Website Alblasserwaard-Vijfheerenlanden
Website Delft Cultuurhelden
Website Den Haag
Website Goeree-Overflakkee
Website Hoeksche Waard
Website Holland Rijnland Cultuureducatiegroep
Website Lansingerland en Pijnacker-Nootdorp
Website Rotterdam
Website Vlaardingen en Schiedam
Website Voorne Putten
Website Westland Cultuurweb
Volg CMK in Zuid-Holland op LinkedIn Volg CMK in Zuid-Holland op LinkedIn
Kunstgebouw
Broekmolenweg 20 
2289 BE Rijswijk 
015 215 45 15 
info@kunstgebouw.nl
afmelden
mijn gegevens bijwerken 
bekijk deze nieuwsbrief online

Mede mogelijk gemaakt door de Provincie Zuid-Holland

Email Marketing Powered by Mailchimp