Copy

nieuwsbrief | oktober 2018


Kunstgebouw | Foto: Bas Czerwinski

Workshops | Alblasserwaard-Vijfheerenlanden

Hoe stimuleer je creativiteit bij leerlingen? Hoe kun je er tegelijkertijd voor zorgen dat ze zich nieuwe technieken eigen maken? Hoe motiveer je ze om door te gaan als ze weerstand ervaren? Creativiteit ontwikkelen bij leerlingen betekent een proces ingaan waarvan de uitkomst nog niet vaststaat. Het denkkader Procesgerichte Didactiek biedt handvatten om om dit proces goed te begeleiden. In november wordt op drie locaties vanuit CMK Alblasserwaard-Vijfheerenlanden de workshop Procesgerichte Didactiek aangeboden. Kijk voor data en locaties op www.cultuurkwaliteit.nl/trainingen

ICC-cursus succesvol afgerond | Rijswijk

Op 19 september 2018 werden bij Trias in Rijswijk certificaten uitgereikt aan mensen uit het onderwijs die de cursus tot Interne Cultuur Coördinator hebben afgerond. Afgelopen jaar werd gewerkt aan planvorming voor een cultuurplan op school; draagvlak en competenties. Eeke Wervers van het LKCA overhandigde de certificaten. Trias heeft vijf scholen in Rijswijk en Leidschendam-Voorburg kunnen ondersteunen bij het formuleren van hun visie op cultuur en het schrijven van een cultuurplan.

ICC lab on tour | Westland

Westland Cultuurweb organiseert al jaren het Icc-lab, netwerkbijeenkomsten voor Westlandse icc’ers. In september was het tijd voor een bijzondere editie: onder de noemer Icc-lab ‘ON TOUR’ vertrok een bus vol enthousiaste icc’ers naar de Kunsthal. Daar bezochten ze de tentoonstelling Viktor&Rolf: Fashion Artists 25 years en volgden de workshop mode, die de bovenbouwers in Kunstpracht 9 ook hebben gevolgd.

Cultuurhelden Delft

Masterclass Muziek = Taal + Rekenen | Delft

Cultuurhelden (CMK Delft) organiseert een masterclass rondom M = T + R. Met deze aanpak ontdekken kinderen de gemeenschappelijke bouwstenen van muziek, taal en rekenen, waaronder patronen, ritme en symbolentaal.
Tijdens de masterclass geeft Wolf Brinkman inzicht in de wijze waarop muziek kan bijdragen aan het leerproces van taal en rekenen. De masterclass geeft tevens een indruk van de lessen en de wijze waarop deze aanpak op een aantal scholen in Delft geïmplementeerd wordt én geeft een verrassende invalshoek van hoe je muziek in het basisonderwijs oók kunt benaderen. Meer info en aanmelden

Scholen aan het werk | Den Haag

Aan het begin van dit nieuwe schooljaar zijn verschillende basisscholen aan het werk gegaan met Cultuuronderwijs op zijn Haags (CMK Den Haag). Tot en met december worden 8 basisscholen ondersteund in de vorm van startbijeenkomsten en workshops die gegeven worden door tandems van cultuurcoaches en trainers. Tijdens de startbijeenkomsten kunnen schoolteams onderzoeken welke disciplines of thema’s passen en hoe ze deze in hun schoolvisie kunnen verweven. Daarnaast zijn 16 scholen met hun leerlingen aan het werk met projecten uit de Haagse Ladekast rond de thema’s Onze Stad, Identiteit en Utopie. Lees meer over de startbijeenkomst op de Willemsparkschool.

Kunstgebouw | Foto: Bas Czerwinski

Lancering Digitale Scheurkalender Zuid-Holland

Commissaris van de Koning Jaap Smit onthulde 27 september 2018 bij basisschool Het Spectrum in Delfgauw de Digitale Scheurkalender Zuid-Holland. Deze site, een samenwerkingsproject van Kunstgebouw en Erfgoedhuis Zuid-Holland, laat leerlingen uit groep 5 t/m 8 op een vlotte en toegankelijke manier kennismaken met twaalf kunst en erfgoedonderwerpen uit de provincie Zuid-Holland. De kalender biedt veel aanknopingspunten om regionaal en lokaal bij aan te haken. www.digitalescheurkalender.com (wachtwoord: zuidholland).

LKCA

Opleiding cultuurbegeleider

Anouk van der Vlies heeft post-hbo opleiding Cultuurbegeleider succesvol afgerond. De opleiding heeft haar veel gebracht en zelfs nieuw werk opgeleverd. Vanaf dit schooljaar werkt Anouk niet alleen als leerkracht en cultuurbegeleider op basisschool De Ark. Ze gaat ook aan de slag als consulent bij het Vlaardingse kunstcentrum KADE40 en ze is CMK-coördinator voor de gemeente Vlaardingen. Het LKCA interviewde Anouk: bekijk het filmpje. Geïnspireerd? Op woensdag 31 oktober 2018 start de opleiding Cultuurbegeleider bij Inholland in Den Haag, Rotterdam en Dordrecht. Er is nog plek!

Prachtg Plastic | Kijk|Kunst | Carolien Adriaansche

Bijeenkomst penvoerders CMK in Zuid-Holland

Op 16 oktober 2018 organiseert Kunstgebouw een bijeenkomst voor alle penvoerders Cultuureducatie met kwaliteit in Zuid-Holland. Tijdens deze bijeenkomst zullen we onder meer beslissingen nemen over de conferentie voor studenten aan de pabo en kunstvakopleidingen die we in het voorjaar van 2019 gezamenlijk willen organiseren.
Alle penvoerders Cultuureducatie met kwaliteit in Zuid-Holland zijn hiervoor uitgenodigd. Meer informatie: ingrid.fijen@kunstgebouw.nl | 015-2154591

Atelier Erfgoededucatie

Op 11 oktober 2018 vindt het tweede deel van het atelier Erfgoededucatie plaats bij Kunstgebouw. Karin Kievit, consulent Erfgoed & Beleving bij Erfgoedhuis Zuid-Holland, staat met de deelnemers stil bij de vraag: Hoe ontwikkel je een structuur rondom de erfgoedleerlijn of programma? Daarbij wordt met name ingegaan op het praktische, organisatorische en financiële vlak van de realisatie van een erfgoedleerlijn. Het atelier is bestemd voor CMK-coördinatoren en hun samenwerkingspartners. Dus ben je gemeenteambtenaar, ICC'ers of medewerker van een erfgoedinstellingen en wil je meedoen? Neem contact op met jouw lokale CMK-coördinator.

Kunstgebouw | Foto: Bas Czerwinski

Cultuur deel je: geef input voor provinciaal beleid

Samen met verschillende partners zet het LKCA zich in om cultuureducatie en cultuurparticipatie op de politieke agenda te zetten. Om richting te geven aan de campagne ‘Cultuur deel je’ voor de Provinciale Staten-verkiezingen in maart 2019 is je input welkom.
- Wat vind je van het huidige provinciale beleid voor cultuur?
- Wat zou je graag willen van je eigen provincie?
Vul de vragenlijst in voor 26 oktober!

Nieuw contactpersoon Kunstgebouw|Academie

Geertruida Huisman is de nieuwe contactpersoon bij Kunstgebouw voor alle scholingsvragen. Neem met haar contact op voor vragen over cursussen en inspiratiebijeenkomsten uit het aanbod van de Kunstgebouw|Academie en voor vragen over scholing op maat: 015-2154502, geertruida.huisman@kunstgebouw.nl.

In het kort …

Kalender


3 - 14 oktober 2018
Kinderboekenweek

9 oktober 2018
Teamtraining Basisschool De Schatkaart: Kennismaken met VTS
Pijnacker
 
10 oktober 2018
Beursvloer
Pijnacker

10 oktober 2018
Kunst & School conferentie
Westland
 
11 oktober 2018
Atelier Erfgoededucatie (meer info bij lokale CMK-coördinator)
Kunstgebouw in Rijswijk

16 oktober 2018
Bijeenkomst Penvoerders CMK Zuid-Holland
Zoetermeer

19 oktober 2018
Culturele Spelen in Den Haag

31 oktober 2018
Start opleiding Cultuurbegeleider
Inholland Den Haag, Rotterdam en Dordrecht

31 oktober 2018
Leernetwerk ICC: Procesgerichte didactiek en vakintegratie
Den Haag

31 oktober 2018
Verdiepingstraining media: fictiefilm
Westland
 
1 november 2018
Symposium 3x3=9 (Méér Muziek in de Klas)
Ede

6 november 2018
Workshop Procesgerichte didactiek
Gorinchem

7 november 2018
Regiobijeenkomst Curriculum.nu (derde consultatieperiode)

7 november 2018
Start cursus Interne Cultuurcoördinator
Gouda
 
12 november 2018
Workshop Procesgerichte didactiek
Molenlanden

14 november 2018
Masterclass Muziek = Taal + Rekenen
Delft

16 en 17 november 2018
Nascholing Make!Dreams
Rotterdam
 
21 november 2018
Workshop VTS
Goeree-Overflakkee

21 november 2018
Verdiepingstraining muziek: Creative Music Making
Westland
 
22 november 2018
Workshop Procesgerichte didactiek
Leerdam

28 november 2018
Verdiepingstraining theater: dramatische werkvormen
Westland
 
26 december 2018
Kerst Muziekgala 2018
Den Bosch

8 januari 2019
Start cursus Interne Cultuurcoördinator
Katwijk
 
15 januari 2018
Start cursus Interne Cultuurcoördinator
Alblasserwaard-Vijfheerenlanden

22 t/m 26 januari 2019
NOT beurs
Utrecht

30 januari 2019
Teamtraining El Boukhari: Procesgerichte didactiek
Leerdam

Regionale CMK nieuwsbrieven en websites


Nieuwsbrief CMK Westland – september 2018
Nieuwsbrief Stel je voor CMK Rotterdam – september 2018
Nieuwsbrief CMK Alblasserwaard-Vijfheerenlanden – september 2018
 

Website Alblasserwaard-Vijfheerenlanden
Website Delft Cultuurhelden
Website Den Haag
Website Goeree-Overflakkee
Website Hoeksche Waard

Website Holland Rijnland Cultuureducatiegroep
Website Lansingerland en Pijnacker-Nootdorp
Website Rotterdam
Website Vlaardingen en Schiedam
Website Voorne Putten

Website Westland Cultuurweb

Volg CMK in Zuid-Holland op LinkedIn
Volg CMK in Zuid-Holland op LinkedIn
afmelden | aanmelden | mijn gegevens bijwerken | bekijk deze nieuwsbrief online

Kunstgebouw | Broekmolenweg 20 | 2289 BE Rijswijk | 015 215 45 15 | kunstgebouw@kunstgebouw.nl

 


Mede mogelijk gemaakt door de Provincie Zuid-Holland

Email Marketing Powered by Mailchimp