bekijk deze e-mail online
POLO ARCHITECTS LAUREAAT
PRIJS RUIMTELIJKE ORDENING HERENTALS


De prijs voor het meest kwalitatief stedenbouwkundig project van de stad Herentals werd voor het eerst uitgereikt tijdens het event ‘Kernversterking in dorpen en kleine steden’, woensdag 29 maart 2017 en is een initiatief van de Gemeentelijke Commissie Ruimtelijke Ordening (Gecoro) Herentals i.s.m. de Vereniging voor Ruimte en Planning (VRP), de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG) en de stad Herentals.

Met enige trots kunnen we u aankondigen dat POLO Architects de award in ontvangst heeft mogen nemen in aanwezigheid van Vlaams Bouwmeester Leo Van Broeck. Met het winnende inbreidingsproject ‘Kanaalstraat’ zetten we in op duurzame kernverdichting.

Heel bewust verdiept POLO Architects zich steeds meer in stedenbouwkundige vraagstukken in binnen- en buitenland en richten we ons op een strategische reflectie over ruimtelijke ordening.

Ons team stedenbouw zet met duurzame ruimtelijke strategieën in op kwalitatieve leefomgevingen voor de toekomst van onze steden, gemeenten en open ruimte. Het is de ambitie van POLO Architects om antwoorden aan te reiken op complexe ruimtelijke en maatschappelijke vraagstukken. Dit met een bijzondere aandacht voor procesverloop en implementatie, in nauwe samenwerking en dialoog met de opdrachtgever en de overheden. Ontwerpend onderzoek staat hierin centraal. 

> lees meer over het inbreidingsproject ‘Kanaalstraat’ i.o.v. H-Estate en Gands
 
POLO Architects Antwerpen
Tavernierkaai 2 bus 28
B 2000 Antwerpen
+32 (0)3 225 18 84
POLO Architects Brussel
Havenlaan 86C bus 409
B 1000 Brussel
+32 (0)2 486 02 86
website
e-mail
linkedIn
facebook
schrijf u uit voor onze nieuwsbrief