Copy
                         UDÁLOSTI Z JEDLE


červen - srpen

 2019
Výstava na magistrátu
3. června jsme instalovali v budově pražského magistrátu na Mariánském náměstí fotografickou výstavu Jedle v proměnách času, která byla k vidění po celý měsíc. Tuto možnost jsme dostali u příležitosti 150 let od narození zakladatele Jedličkova ústavu a škol – profesora Rudolfa Jedličky. Přinesla krátké seznámení s jeho osobností, ale především sérii historických snímků z našeho archivu doplněnou o záběry ze současnosti. Zachycují stejná místa nebo podobné aktivity kdysi a dnes.
Návštěvníci tak mohli vidět, jak se Jedle proměnila v toku času. Autorem snímků ze současnosti je náš šofér a fotograf Ladislav Polnický, výběr těch historických zajistil archivář a vedoucí vychovatel Petr Kolář. Grafické úpravy a realizaci zajistila o. p. s. Maturus. Děkujeme všem, kdo se na vzniku výstavy podíleli, a především našemu zřizovateli Hlavnímu městu Praze.   
 
Závěr maturit
5. června se ústními maturitami uzavřel pro studenty 4. ročníku Sociální činnosti jarní zkouškový „maraton“. V této části byli všichni úspěšní, takže mohly přijít zasloužené gratulace, úleva a oslavy, byť některé z nich ještě čeká oprava státních maturit. Jiní se pro změnu mohou těšit na další studium, třeba na některé vysoké škole. Všem držíme palce!
Kopačky Rudy Jedličky
5. června odpoledne se na hřišti za školní budovou odehrál 13. ročník interního fotbalového turnaje Kopačky Rudy Jedličky. Aneb jak avizují pořadatelé z řad našich vychovatelů (především Ondra Matouš a Radek Dvořák): „Fotbalová poezie našich zaměstnanců, opět trávník zryla jak od divokých kanců.“ Díky všem organizátorům i účastníkům! A gratulujeme vítěznému týmu o. p. s. Asistence i ostatním (2. Stará budova, 3. Topolka, 4. škola a 5. Tapky).
Živly na Bukové
7.-14. června se na školu v přírodě na našem rekreačním statku Buková vypravily třídy Sociální činnosti S1 a S3, ke kterým se na několik dní připojili i rodiče. Zaměstnanci pro účastníky připravili program na téma čtyři živly. Vedle různých tvůrčích činností byla hlavním bodem programu návštěva letiště Hosín nedaleko Hluboké nad Vltavou, takže živel vzduch byl prozkoumán opravdu důkladně, ať už díky letadlům nebo dálkově ovládaným dronům s kamerou a interaktivními brýlemi. A ještě než všichni odjeli domů, začali už spřádat plány na další tematické projekty pro tento podzim. Mají se tedy po návratu z prázdnin do školních lavic na co těšit!
Remobil v televizi
11. června odvysílala Česká televize v hlavní zpravodajské relaci Události reportáž o společensky odpovědném projektu Remobil. Do něho je dlouhodobě zapojena také Jedle, na kterou rovněž přišla řeč. Díky Remobilu se recyklují staré mobilní telefony, práci dostávají lidé ohrožení na trhu práce a JÚŠ získává finanční podporu na nákup některého vybavení. Za což moc děkujeme. Na záznam reportáže se můžete podívat zde.
Návštěva vily
12. června vyrazil náš autobus Rudolf plný žáků a zaměstnanců do Harrachova, abychom navštívili vilu pana profesora Jedličky. U příležitosti 150 let od jeho narození nám to umožnila Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR, která je momentálně vlastníkem tohoto objektu sloužícího pro rekreaci poslanců a zaměstnanců sněmovny. Naposledy jsme se zde byli podívat před bezmála 20 lety.
Pozoruhodná stavba, stojící od 20. let minulého století (s přístavbou z 80. let) téměř ukryta uprostřed vzrostlého lesoparku, budí zájem nejednoho všímavého návštěvníka horského střediska. Profesor Rudolf Jedlička získal v roce 1923 pozemek, a během dvou let na něm nechal postavit patrovou dřevěnou budovu s kamennou podezdívkou. Zároveň kolem vybudoval rozsáhlou zahradu, při jejíž tvorbě uplatnil svou velkou zálibu a znalost botaniky. Sem se uchyloval k vzácným chvilkám odpočinku a zde se také naposledy rozloučil se svými přáteli těsně před svou smrtí v roce 1926. Přestože vilu odkázal dětem Jedličkova ústavu, ty mohly objekt využívat ke školám v přírodě pouze do roku 1950, kdy přešel do vlastnictví státu. Jako náhrada pak byly Jedli postupně přidělovány (a zase vyměňovány) různé stavby, až se objevil jihočeský statek Buková, který po náročné rekonstrukci využíváme ke školám v přírodě dodnes.
Úvodem návštěvy jsme za přítomnosti Evy Zbrojové, starostky Harrachova, položili kytici k pomníku profesora Jedličky. Společně s námi zde byl také prasynovec Rudolfa Jedličky, pan Michael Meixner s chotí. Zavítal do Jedle už o den dříve až z Německa a patří mu dík za vyprávění, fotografie a dopisy, jimiž obohatil naše doklady o zakladateli JÚŠ.
Následovala procházka okolní zahradou a komentovaná prohlídka prostor původní vily i nové části. Objekt není zcela bezbariérový, a tak došlo i na malou rozcvičku v podobě přenášení vozíků po několika schodech. Vynaložená energie však stála za to, a síly jsme mohli zase nabrat na společném obědě v restauraci uvnitř vily. Zaměstnancům PSP ČR patří veliký dík za ochotu a vstřícnost, kterou nám věnovali.
 
Emil Open
12.-16. června se část našich žáků vypravila do Brna na 8. Letní evropské hry handicapovné mládeže Emil Open 2019, které jsou mezinárodním sportovním a společenským setkáním dětí a mládeže se zdravotním postižením od 10 do 26 let. Závodníci změřili své síly celkem ve více než 10 sportech.

Květy pro Jedli
13. června vystoupila v divadelním sále brněnská alternativní skupina Květy. Fanoušci oceňují zejména jejich poetické mnohovýznamové texty, naléhavý zpěv, energický a vtipný koncertní projev. Moc děkujeme kolegyni asistentce Zuzaně Vantuchové za zprostředkování!

Softball mezi námi
14. června přišli za našimi žáky členové české softballové reprezentace, kteří si našli čas v nabitém programu probíhajícího mistrovství světa konaném poprvé v Praze. Postaral se o to náš kolega vychovatel Matěj Hruška, za což mu patří veliký dík. Došlo nejen na praktickou ukázku a možnost poprvé v životě si tento sport zkusit, ale také o několik dní později i na návštěvu opravdového mistrovského utkání. Zde se můžete podívat na video a fotky.

Loučení s Asistencí

19. června uspořádali naši přátelé z o. p. s. Asistence v parku Na Topolce večírek Goobye Jedle! Rozloučili se tak s Jedličkovým ústavem a školami, kde v roce 1995 z popudu rodičů, přátel a zakladatelky Vlasty Stupkové tato organizace podporující svobodný a samostatný život lidí s postižením vznikla a sídlila. Život je změna, a tak přestože ještě pár zaměstnanců Asistence v Jedli sídlí, novým hlavním domovem jim bude Žižkov (Koněvova 4). Nelze se ubránit jisté dávce sentimentu, ale zůstáváme v kontaktu a těšíme se na pokračující plodnou spolupráci! Ať se Ti, milá Asistence, na novém místě daří jako doposud!

Vlastivědná vycházka
25. června podnikli žáci, pedagogové a asistenti tříd S1 a S3 vlastivědnou vycházku do centra Prahy. Třeťáci tak navázali na tradici let minulých a zdá se, že prváci v ní budou s radostí v budoucnu pokračovat. Hlavním cílem byl židovský hřbitov na Starém městě, ale opomenuty nebyly ani jiné významné památky na trase od stanice metra Muzeum. A nechyběla ani malá oslavička narozenin jedné kolegyně, u pomníku Mistra Jana Husa. Tak kam příště?

Prázdniny nanečisto a šek

26. června připravil Sportovní Club Jedličkova ústavu Praha už 19. ročník sportovně zábavního dne Prázdniny nanečisto aneb Zahradní slavnost. Mottem akce je „Otevřeme Jedli světu“, což se i letos podařilo díky účasti stovek dětí z několika pražských základních škol, které se přišly zapojit do sportů a her v areálu JÚŠ i blízkém okolí.

Součástí programu bylo i předání šeku v hodnotě 44 880,- Kč od společnosti Richter Czech, která před několika lety přišla s iniciativou, že vyrobí edici visacích zámků v designu navrženém našimi žáky a z každého prodaného kusu nám věnuje 10 Kč. Tento záměr se zdárně podařil a nyní putuje výtěžek na podporu studentského osvětového projektu, jímž chtějí naši středoškoláci oslovit své vrstevníky na běžných školách, aby bořili bariéry a předsudky o životě s postižením. Moc děkujeme!

Vysvědčení
28. června byla rozdána vysvědčení, zazněla přání hezkých prázdnin a žáci i zaměstnanci se mohli rozprchnout za zaslouženým volnem. I když Jedle ani přes léto úplně nespí. Probíhá řada oprav a nezbytné zázemí musí zůstat v chodu, takže úplně všichni zaměstnanci se rozprchnout nemůžou. To však žáky s vysvědčením v kapse a vidinou výletů trápí pochopitelně pramálo. Absolventům přejeme hodně zdaru mimo Jedli a těšíme se na nově příchozí!

Sportovní soustředění
Hned na úvod prázdnin se odebrali naši sportovci z SC JÚ Praha na Bukovou, aby zde absolvovali tradiční letní přípravu. 
Čarodějná Země lidí
Kdo pozorně sledoval letní aktivity Země lidí o. p. s., mohl si prohlédnout spoustu fotek z kouzelnického letního tábora, který se odehrál, stejně jako minulý rok, v táboře na Bukové. Malí čarodějové a čarodějky vyrazili 14. července z Nástupiště 9 3/4 (toho času lokalizovaného před Novou budovou) Bradavickým expresem se strojvedoucím Láďou vstříc týdennímu dobrodružství. 
A už je to tak za ta dlouhá léta, kdy tábory pořádáme, zvykem - rozhodně se nikdo nenudil. Děti si užily spoustu dobrodružství, našly si nové kamarády, zážitek střídal zážitek, a když se přiblížil den rozdávání závěrečných vysvědčení na Kouzelnické akademii, nikomu se ještě domů nechtělo. Ale co naplat, nezbylo nám, než zabalit sovy, košťata a mandragory a doufat, že se zase brzy všichni uvidíme. 
Mockrát děkujeme Jedli za pronájem tábora, kde jsme po dlouhých letech cestování po tábořištích napříč republikou konečně opravdu spokojení. Díky také za velkou pomoc s dopravou, jsme moc rádi, že jsme jeden tým
 
Kamila Janyšková - ředitelka Země lidí o. p. s.
Odešel Pan Profesor
Léto někdy bohužel přináší i smutné zprávy. 4. srpna zemřel ve věku více jak 91 let Profesor Jan Pfeiffer, který byl nestorem české rehabilitační medicíny, zakladatelem Kliniky rehabilitačního lékařství 1. lékařské fakulty UK a zároveň dlouholetým spolupracovníkem Jedličkova ústavu a škol. S žáky s tělesným postižením v našem zařízení pracoval nepřetržitě od 50. let až do současnosti, a to nejen v roli rehabilitačního lékaře, ale po určitou dobu také coby náruživý skautský vedoucí alias Racek. O „Jedli“ vždy mluvil jako o své srdeční záležitosti. Jeho odborná erudice, empatie a životní optimismus nám všem budou moc chybět. Pane Profesore, děkujeme za vše!

Sportovní úspěchy
16. – 17. srpna proběhl v Olomouci v termínu mezinárodní atletický mítink zdravotně postižených sportovců Czech Open, jehož součástí bylo také Mistrovství České republiky zdravotně postižených sportovců. V soutěži startovali tři zástupci SC JÚ Praha a všichni si přivezli domů cenné kovy.

Mistryní ČR v hodu kuželkou v kategorii F32 a výkonem 16,21 m se stala Anna Muziková, která zároveň v hodu diskem dohodila pro stříbro. Adéla Učňová získala v disku i oštěpu v kategorii F55 bronzovou medaili. Anna Luxová startovala ve třech disciplínách. Ve sprintu časem 17,67 získala titul MČR v kategorii F35 a totéž se jí podařilo i v běhu na 200 m s časem 37,87. Ve vrhu koulí, ve sloučené skupině s dalšími kategoriemi, po přepočtu bodů obsadila výkonem 7,86 m 5.místo.

17. – 18. srpna se sjeli do německého Wiesbadenu nejlepší evropští paralukostřelci. Na základě dosažených výsledků z předchozích kol Evropského poháru postoupili do finále 4 nejlepší jednotlivci a 4 nejlepší mixtýmy. Českou republiku reprezentovali David Drahonínský a Tereza Brandtlová v kategorii W1. David v sobotním semifinále po vyrovnaném výsledku prohrál o bod až v rozstřelu s domácím závodníkem Uwe Hertlem, a tak ho čekalo bronzové finále s ruským reprezentantem. 
 
V neděli David společně s Terezou postoupili do finále přes silný ruský tým a ve finále narazili na evropské jedničky z Itálie. I když byl souboj velice vyrovnaný, tak v druhé polovině závodu česká dvojice nastřílela lépe, takže mohla vítězně zvednout ruce nad hlavu a radovat se ze společného zlata!
 
Odpoledne nastoupil David proti ruskému reprezentantovi, proti kterému vybojoval individuální bronzovou medaili. Také Tereza zvládla porazit ve svém bronzovém finále britskou reprezentantku a tak si čeští lukostřelci odvezli z Německa za své výkony v jednotlivcích i týmech každý dva cenné kovy a poslechli si společně s diváky i českou hymnu.

Teď už Davida čekají pouze závody v Česku a potom začne spřádat plány na další rok, během kterého se bude chtít co nejlépe připravit na hry do Tokia.
 

Naši sportovci podali výkony na hranici svých možností. Jako předseda klubu a trenér atletiky jsem velmi spokojen a všem gratuluji.

Pavel Martínek – předseda a trenér SC JÚ Praha

Pár novinek na Staráku
Prázdniny jsou obvyklým časem úprav a rekonstrukcí. Kromě obligátního malování patři letos k nejviditelnějším změnám výměna podlah v ubytovacím zařízení Domeček na Staré budově a zřízení nové učebny pro třídu PŠ1 D ve 2. patře vedle kuchyňky rovněž na "Staráku". Tak ať všechno dobře a dlouho slouží ke spokojenosti všech!
PŘEJEME VÁM ÚSPĚŠNÝ START DO NOVÉHO ŠKOLNÍHO ROKU 2019/2020!
Copyright © 2019 Jedličkův ústav a školy, All rights reserved.
www.jus.cz

Our mailing address is:
jus@jus.cz


This email was sent to <<Email Address>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Jedličkův ústav a školy · V Pevnosti 4, Praha 2 · Prague 128 41 · Czech Republic

Email Marketing Powered by Mailchimp