Copy
                         UDÁLOSTI Z JEDLE


září 2018

Zahájení školního roku
3. září jsme společně zahájili nový školní rok tradičním setkáním žáků, zaměstnanců i rodičů v naší tělocvičně. Přišla se mezi nás podívat také náměstkyně primátorky hl. města Prahy paní profesorka Eva Kislingerová. Reportáž z akce můžete vidět na tomto odkazu.
 

Ještěrka Cup 2018
8. 9. září se na Letné konal již 11. ročník akce Ještěrka Cup, kterou pořádá dlouhodobý partner Nadace Jedličkova ústavu - Linde Material Handling. Jde o soutěž řidičů vysokozdvižných vozíků určenou pro profesionály za volantem. Soutěžící ještěrkáři se opět utkali v disciplínách, které prověřily jejich rychlost, zručnost  a schopnost bezpečné manipulace. Nadace JÚ už tradičně doplnila doprovodný program akce. Návštěvníci si spolu s ní a s týmem z organizace Cesta za snem mohli vyzkoušet trenažer auta na ruční řízení, zazávodili si na trenažéru handbiku a vyzkoušeli přesnou mušku během lukostřelby. Účastníci aktivit pak s radostí připívali do nadační kasičky, což vyneslo 3 621 Kč a společnost Linde Material Handling pak tuto částku ještě navýšila o 25 000 Kč! Děkujeme!
 
Irena Fodorová - ředitelka Nadace JÚ
Zácvik asistentů
12. září se v rámci zaškolení nových asistentů pedagoga uskutečnila praktická ukázka používání zvedáků, které používáme pro přesun žáků z vozíku na toaletu apod. Role figurantů se ochotně ujali někteří naši kolegové.
 
100 let republiky na Bukové
17.-21. září byla 7. třída společně se 6. B na škole v přírodě na Bukové a pedagogové pro žáky připravili program s tématem průřez 100 lety republiky. Díky hezkému počasí babího léta si tak všichni mohli užít sokolské cvičení, zpěv hymny, tvoření vlajek, bojovku v podobě přechodu hranic, módní přehlídku totalitního Sboru národní bezpečnosti atd. Pohled do různých epoch naší země doplnilo také sledování dokumentu o Sametové revoluci.
Kateřina Nová a Martina Šuráňová – třídní učitelky
Nový cirkus opět v Jedli
18. a 20-21. září do Jedle již poněkolikáté zavítali artisté z Cirqueonu. Mezinárodní tým umělců zde uspořádal během tří dní worshop plný žonglování a her uzpůsobených pro děti s postižením. O blahodárném přínosu těchto aktivit na rozvoj mozku pojednává také reportáž České televize, kterou můžete vidět zde.
Fotky v divadelním sále
20. září byla do našeho školního divadelního sálu umístěna fotografická výstava Jedle v proměnách času, která vznikla u příležitosti letošního 105. výročí vzniku Jedličkova ústavu a přináší sérii historických snímků doplněných o pohled na stejná místa či podobné aktivity ze současnosti. Díky kolegyni Janě Vondrákové za instalaci!
Prváci poprvé… (klapka)
21.-24. září proběhl adaptační pobyt našich prváků ze Sociální činnosti. Sami pak o této události naspali společně toto:
Pokud čtete tyto řádky, znamená to, že jsme úspěšně prožili náš víkend na Bukové.
Kvůli špatným informacím nejmenovaní lidé (Haták, Švárová, Jurečková) přijeli pozdě k našemu autobusu Rudovi. Poté si někteří z nás zahráli na velmi těžké poštovní balíky. Rudíka řídil náš multifunkční Láďa. Musíme ho pochválit, cesta byla příjemná a díky českým silnicím i s masáží (doteď nás bolí záda). Po dlouhé době balíky dorazily na místo určení. Srdečně nás přivítali velmi dobrým obědem. Po jídle nás čekalo záhadné překvapení. Pomyslného Oscara za nejlepší kameru od nás získává náš vychovatel Jarda, který riskoval nejen svoje vlasy, ale i svůj holý život při natáčení závodních dronů. Potom jsme měli tu čest si některé drony sami vyzkoušet (moc z nich nezbylo).
Druhý den ráno nesměla chybět ani zábavná rozcvička pod vedením Kristýnky a Domči. Následovalo vesele barevné batikování triček s našimi rodiči. Pak jsme se vydali na společnou procházku, která byla zakončena sladkou tečkou v cukrárně. Večer byl ukončen grilováním.
Předposlední den jsme strávili psaním tohoto textu. Celý tento pobyt byl doprovázen zpěvem nás všech a sólem naší Barunky.
Závěrem bychom chtěli poděkovat všem, kteří se podíleli na tomto nezapomenutelném pobytu, především pak našemu úžasnému týmu vychovatelů, naší nejlepší třídní paní učitelce Ostré a skvělé třídní asistence Domče.
Vaše třída S1
Běh Vyšehradem pro Jedli
24.-29. září se v Kongresovém centru Praha uskutečnil výroční kongres ESMAC 2018, který ve svém rámci uspořádal pro účastníky charitativní běh Vyšehradem, jehož výtěžek se rozhodl věnovat Jedli. Běh se odehrál 28. září, načež byl druhý den jeho výtěžek 1200 euro předán v podobě šeku do rukou pana ředitele Petra Hrubého na slavnostním zakončení kongresu. Peníze poputují na výdaje spojené s realizací Společenského plesu JÚŠ, který se bude konat 15. března 2019. Moc děkujeme! Více fotografií najdete na tomto odkazu.
Co nás čeká

22.-24. 11. se v Kongresovém centru Praha uskuteční i za naší účasti Schola pragensis - přehlídka středního a vyššího odborného školství v hlavním městě Praze.
23.-25. 11. pořádá Sportovní Club Jedličkova ústavu Praha v Curlingové aréně na pražských Roztylech velký mezinárodní turnaj i za účasti reprezentantů z našeho klubu.  
3. 12. pořádá Nadace JÚ od 19.00 tradiční Adventní koncert v Betlémské kapli.
5. 12. Mikulášská s The Tap Tap.

12. 12. pořádáme Den otevřených dveří pro zájemce o studium v Jedli.
Copyright © 2018 Jedličkův ústav a školy, All rights reserved.
www.jus.cz

Our mailing address is:
jus@jus.cz


This email was sent to <<Email Address>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Jedličkův ústav a školy · V Pevnosti 4, Praha 2 · Prague 128 41 · Czech Republic

Email Marketing Powered by Mailchimp