Copy
                         UDÁLOSTI Z JEDLE


listopad a

prosinec 2018
Kurz pro ergo a fyzio
Na přelomu října a listopadu absolvovali pracovnice fyzioterapie, ergoterapie a jeden učitel tělocviku kurz Spirální stabilizace. Kurz byl velmi zajímavý a obohacující. Během čtyř dnů se všichni podle vlastních slov stihli pořádně zapotit, naučit spoustu zajímavých nových věcí, ale zároveň se i pobavit a utužit kolektiv.
Rekonstrukce Tapek
Během podzimních měsíců probíhaly v ubytovacích prostorách na Tapkách sice drobné, ale zato kontinuální úpravy toalet a koupelen. Všechny byly kompletně znovu vymalovány. Další byly vybaveny vždy potřebnými většími či menšími nerezovými poličkami i policemi a na třetí patro také přibyl nový elektronický toaletní bidet. Poslední z WC mezi 1. až 4. patrem byly navíc doplněny dosud chybějícím signalizačním systémem.
Exkurze do Hvězdného bazaru
Začátkem listopadu jsme byli se třídou na exkurzi ve Hvězdném bazaru (Jungmannova ul.), ve kterém jsme měli přednášku o tomto obchodě a při té příležitosti jsme si koupili některé věci. Hvězdný bazar je tréninkové pracoviště, kde prodávají mladí vozíčkáři po úrazu míchy, prodávají oblečení a doplňky od známých i neznámých lidí. Byla to hezká a přínosná návštěva. Výlet jsme zakončili v tréninkové kavárně Bílá vrána.
 
Text napsali studenti Praktické školy PŠ II.Z
Jihokorejská návštěva
5. listopadu do Jedle zavítala skupina jihokorejských zaměstnanců regionální správy, kteří pracují v oblasti sociální péče. Se zájmem si prohlédli naši školu a zajímali se o celkový chod organizace. Ocenili vybavení našich učeben a svoji návštěvu označili za velmi inspirativní. Děkujeme! Jsme rádi, že naše práce zaujala i hosty ze vzdálené ciziny.
Vystoupení a vzpomínka
7. listopadu skupina našich studentů, pedagogů a absolventů vystoupila v Paláci Akropolis na Festivalu integrace Slunce. "S naším divadelním spolkem Handy ansámbl jsme měli tu čest, představit se v Akropoli s pásmem písní z filmu Balada pro banditu, k nimž právě do tohoto filmu složili hudbu Miloš Štědroň a Vlastimil Hála. Právě jejich písně rámovaly i naše veršované divadelní představení. Zde jsme tedy představili několik písní pod taktovkou skvělé hudebnice a učitelky Markéty Ostré, která s námi písně spolu s neméně zdatnými hudebníky, zdejšími vychovateli Matějem Hruškou –  klarinet + baskytara a Kristýnou Blažkovou – housle, nacvičila.
K našemu milému potěšení nám opět skvělým zpěvem vypomohli i Jan Kašpar, třídní asistent Jakub Krajíc, třídní asistentka Dominika Fuksíková a pan učitel Rostislav Kula. Výkon všech studentů byl prostě velkolepý a myslím, že mluvím za všechny zúčastněné, když je slovy této chvály oceňuji, a to nejen mezi těmito řádky. Jsem nesmírně hrdý na každého člena našeho divadelního souboru.
 Možnost vystoupit v Akropoli, pro nás byla novou a zajímavou zkušeností, protože se jedná nejen o krásnou scénu, ale i velmi akustickou, a zároveň bylo zajímavé zpívat pro zcela neznámé publikum. Obohacující zkušeností byla i možnost shlédnout představení jiných divadelních souborů. Mohli jsme se tak mnohým inspirovat a vnímat nové rozměry, jež divadlo nabízí. Chtěl bych touto cestou také poděkovat průvodkyni onoho příjemného dopoledne v Akropoli, jež byla velmi vlídná i všem, kteří se v závěru nebáli a našli odvahu vyjádřit se k průběhu celého divadla : Patrikovi Bendlovi, Alexandru Bornovi  a Matějovi Hruškovi.
V závěru musím ještě jednou poděkovat celému divadelnímu souboru a zejména Markétě Ostré, jež se s vervou a nadšením, sobě vlastními, pustila do poměrně složité organizace výjezdu do Akropole a vedoucímu autodopravy Ladislavu Cvrkalovi, bez nějž by byla tato cesta v krátkém čase, který jsme měli na přepravu k dispozici, nemyslitelná. Těším se na další podobné akce v tomto duchu a na novou společnou práci, která je před námi," uvedl s úctou a poděkováním Jiří Hejtmánek, vychovatel Tap a režisér divadelního spolku Handy Ansámbl

Od dva dny později sehráli představení na Staré budově. Bylo spojené s vysazením stromů v našem areálu na památku tří našich žáků a studentů, kteří nás v roce 2018 bohužel navždy opustili… Jak už se v Jedli stalo tradicí, budou nám tyto stromy oživovat vzpomínky na naše žáky a kamarády, kteří tu už s námi nejsou.  
Po(e)títko
13. listopadu se v podvečerní atmosféře naší TA KAVÁRNY uskutečnilo šesté literární čtení s názvem Po(e)títko, do kterého se již pravidelně zapojují lidé z Jedle. Reportáž z tohoto příjemného uměleckého setkání si můžete přečíst zde.
Království železnic
15. listopadu vyrazila 1.třída na první školní výlet. Přidali se k nám i dva žáci z přípravky. Cílem bylo Království železnic na Smíchově. Start byl předčasný, neboť brány železnic se otevřely až půl hodiny po našem příjezdu na místo, a tak jsme stihli obhlédnout i okolí.
Expozice rozložená do dvou pater je velice obsáhlá. V 1. patře se nacházejí  kolejiště  vytvořená z vlastních představ modelářů a ve 2. podzemním patře skutečná kolejiště mnoha krajů ČR. Největší nadšení v dětech budily reálné části vlaků a tramvají, které mohly řídit, či si posedět ve vlaku a nechat se unášet virtuální krajinou. Obsluha je přívětivá. Zaměstnanci ochotně přendávali nájezdy pro vozíky, aby se děti dostaly všude. Tříhodinovou návštěvu jsme ukončili v dětském koutku stavěním kolejí.  
 
Za 1. třídu paní učitelky Dáši Dolejškové napsala Martina Hedviková
Setkání v Arpidě
15. listopadu se v českobudějovické Arpidě uskutečnila konference o ucelené rehabilitaci. Zúčastnil se jí také náš pan ředitel Petr Hrubý, který uvedl: „Uvědomujeme si a dlouhodobě obhajujeme důležitost celostní podpory lidí s tělesným či kombinovaným postižením v duchu odkazu zakladatele Jedličkova ústavu a škol. V Arpidě proběhlo, jako výsledek průběžných debat, pracovní setkání k ucelené rehabilitaci (tedy té pedagogické, sociální, pracovní a zdravotní). Zúčastnili se zástupci organizací lišících se regionem působení, typem zřízení či cílovou klientelou a mnoha jinými aspekty, nicméně organizací, které souběžně v těchto oblastech den co den působí a řeší nelehké situace spojené s tím, že žádný zastřešující či propojující zákon k tomuto celostnímu pohledu (k ucelené rehabilitaci) u nás neexistuje. Budeme spolupráci a vzájemnou podporu rozvíjet! Arpidě patří poděkování za zorganizování setkání a také zúčastněným organizacím.“ Na fotografii ředitelé brněnské Kociánky (Tomáš Komárek), Arpidy (Marek Wohlgemuth) a Jedličkova ústavu a škol.
Schola Pragensis
22.-24. listopadu se v Kongresovém centru Praha uskutečnil už 23. ročník přehlídky středního a vyššího odborného školství, kterou pořádá Hlavní město Praha prostřednictvím odboru školství a mládeže Magistrátu hlavního města Prahy. Ani tentokrát nechyběl prezentační stánek Jedle. Díky všem kolegům, kteří se na přípravě a realizaci naší účasti podíleli, především pak paní učitelce Janě Vondrákové a panu učiteli Janu Králíčkovi.
Pošťáci pro Jedli
27. listopadu se okruh firem zapojených do projektu Remobil rozšířil o dalšího významného partnera – Českou poštu.  Mezinárodní Giving Tuesday, který roku 2018 připadl právě na 27. listopadový den, se stal příležitostí, jak pošťákům po celé republice dát možnost pomáhat druhým. Česká pošta se podle Marty Selicharové, ředitelky Nadace ČP, snaží každý rok vymyslet jinou aktivitu, jak v rámci toho charitativního dne pomoci druhým. Tentokrát pošťáci sbírali staré mobily pro projekt Remobil, který se snaží zvýšit procento zpětně odebraných mobilů a jejich recyklací přispět k ochraně životního prostředí a zároveň podpořit Jedličkův ústav a školy. Od 1. do 27. listopadu měli pošťáci možnost prohledat své domácnosti a staré mobily poslat dál k recyklaci. Za každý odevzdaný telefon putuje pro Jedli 10 Kč. Děkujeme a článek o této spolupráci můžete číst pod tímto odkazem.
Sazka paralympijský víceboj
30. listopadu k nám zavítal projekt Paralympijská výzva pořádaný v rámci Sazka olympijského víceboje. Akce má prostřednictvím návštěv škol přilákat ke sportu děti a mládež, což se nám v Jedli dlouhodobě také systematicky daří, a to i v případě lidí s těžkým tělesným handicapem. Součástí programu byly nejen sportovní hry v tělocvičně, ale také beseda s handbikerkou Kateřinou Antošovou. Celým dopolednem provázel sportovní moderátor Českého rozhlasu Pavel Petr.
PF pro Senát
V předloňském roce si vybral předseda Senátu Parlamentu ČR pro své oficiální PF motiv jedné z našich žákyň. S hrdostí na naše mladé výtvarníky můžeme konstatovat, že byť jsme to vnímali jako jednorázovou záležitost, která se nebude opakovat, tak letos si motivy našich žáků vybrali předsedové hned dva. Ten předchozí, pan Milan Štěch, i ten současný, pan Jaroslav Kubera. Děkujeme a vážíme si jejich výběru!
Na lyže do Itálie
1.-8. prosince uspořádala Jedle ve spolupráci se Sportovním Clubem JÚ Praha lyžařský kurz. Řada našich žáků a zaměstnanců se tak mohla vypravit do italského střediska Cavalese. Monoski, biski, klasické lyže ani snowboardy opravdu nezahálely a všichni zúčastnění si alpské svahy báječně užili. Ostatně můžete se sami přesvědčit prostřednictvím tohoto videa. Jsme rádi, že můžeme takové a další aktivity pro mladé lidi s tělesným postižením dlouhodobě podporovat! 
V Jedli chodil Mikuláš
5. prosince se některé kolegyně a kolegové proměnili v bytosti, jež každému pomohly (ať už sypaným zlatým prachem nebo řetězem) trochu vzpomenout, jaký měl uplynulý rok a jak se v něm choval. Díky za to! I letos se Mikuláš povedl a každý ze žáků od něj dostal krásný balíček plný dobrot. Ty jim přímo věnuje Nadace JÚ, za to jí, včetně jejich partnerů, patří velké poděkování! Více fotek najdete zde.
Zvýšení příspěvku
7. prosince prošel u zákonodárců návrh na zvýšení příspěvků na péči pro lidi s postižením ve IV. stupni o 6000 Kč od ledna a o 4000 Kč ve III. stupni od 1. července 2019. Velkou zásluhu na tom má iniciativa „Hlasujeme pro“ našich přátel a kolegů z o. p. s. Asistence. I mnozí z nás se do kampaně zapojili. Jde o pomoc pro lidi s postižením, kteří chtějí žít plnohodnotně v domácím prostředí. Děkujeme všem a dodejme slovy Asistence: Má to smysl! Podívejte se také na reportáž České televize.
Besídky 
11., 12. a 14. prosince se uskutečnily ve školním divadelním sále vánoční besídky v podání našich žáků. Poslední z nich byla především pro rodiče, sourozence a všechny další z rodinné příslušníky. Velké poděkování patří všem účinkujícím a organizátorům z našich škol i příchozím divákům.
Trhy
13. prosince jsme měli další báječnou příležitost naplno se ponořit do předvánoční atmosféry na tradičních trzích uprostřed nádvoří naší Staré budovy na Vyšehradě. Díky za to patří mimo jiné i přátelům z o. p. s. Borůvka Praha a všem kolegům z Jedle, kteří s našimi žáky připravili rozličné stánky.
Nejlepší sportovci
19. prosince vyhlásil náš Sportovní Club JÚ Praha výsledky ankety TOP 15 svých nejlepších za rok 2018. Slavnostní odpoledne proběhlo v hotelu Holiday Inn Prague Congress Centre Programem provázel slovem moderátor ČT Jiří Hölzel a hudbou Klarinetový a saxofonový orchestr. Na krátkou návštěvu zavítal i legendární hokejový brankář Dominik Hašek.

Bylo oceněno 15 nejúspěšnějších sportovců, dle výsledků ankety, kterou vyplnila 10členná porota trenérů a cvičitelů. Zvlášť se vyhlásil i výsledek veřejné ankety, které se zúčastnilo 42 respondentů. Všichni ocenění získali věcné dary, sportovci na prvních třech místech pak i finanční šek na nákup sportovního materiálnu i služeb a 1. absolutně nejlepší sportovec SC JÚ PRAHA navíc převzal putovní pohár, na kterém je vyryto jeho jméno a rok, ve kterém v anketě zvítězil. Fotografie si můžete prohlédnout na tomto odkazu.

Nejlepší sportovci SC JÚ Praha za rok 2018:
  1. Drahonínský David – lukostřelba
  2. Cuřínová Kateřina – boccia
  3. Muziková Anna – atletika
Výsledky veřejné ankety:
  1. Serbus František
  2. Muziková Anna
  3. Kovářová Michaela 
Zleva: David Drahonínský, Kateřina Cuřínová a Anna Muziková (Foto: SC JÚ Praha - Pavla Vrbová)
Dodávka nových PC
20. prosince dorazilo do Jedle 60 nových kusů PC! Obměňujeme významnou část našich starších počítačů. Navazujeme na WI-FI z loňska a dál budeme rozvíjet naše IT prostředí, které je důležité pro naši práci a vzdělávání žáků.
Zbloudíli broučci
21. prosince vystoupili žáci naší 2. třídy ZŠ se svým představením Zbloudilí broučci. I když bylo při pohledu na hodinky dopoledne, tak v našem divadelním sále bylo slunko u samého západu a svatojánští broučci vstávali…
DĚKUJEME ŽÁKŮM, ZAMĚSTNANCŮM A PARTNERŮM JÚŠ ZA VŠECHNO, CO PRO JEDLI V UPLYNULÉM ROCE UDĚLALI.
A PŘEJEME VŠECHNO NEJLEPŠÍ DO ROKU 2019!
Co nás čeká

31. 1. Předání pololetních vysvědčení
1. 2. Pololetní prázdniny
6. 2. Den otevřených dveří v JÚŠ
11.-17. 2. Jarní prázdniny
20. 2. Slavnostní den ke 150. výročí narození profesora Rudolfa Jedličky - vyhlášení výsledků školní soutěže Po stopách Rudolfa Jedličky a premiéra divadelního představení Díky, Rudolfe!, kterou u příležitosti tohoto výročí připravila Nadace JÚ.
15. 3. Společenský ples JÚŠ - od 18.00 v Kongresovém centru Praha
Copyright © 2018 Jedličkův ústav a školy, All rights reserved.
www.jus.cz

Our mailing address is:
jus@jus.cz


This email was sent to <<Email Address>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Jedličkův ústav a školy · V Pevnosti 4, Praha 2 · Prague 128 41 · Czech Republic

Email Marketing Powered by Mailchimp