Copy
                         UDÁLOSTI Z JEDLE


březen 2019
Masopust
5. března prošel Jedlí nefalšovaný masopustní rej, v němž nechyběla ani živá muzika.
Odborné exkurze
V průběhu března a dubna proběhly odborné exkurze studentů I. a II. ročníku maturitního oboru Sociální činnost, které jsou součástí jejich praktické přípravy. Cílem jsou školská zařízení a organizace poskytující sociální služby. Na fotografii jsou studenti před budovou hospicové péče Dobrého pastýře v Čerčanech u Benešova. Studenti se dále podívali např. do Rehabilitačního a rekvalifikačního zařízení pro nevidomé na Dědině, nebo do domova Palata v Praze Na Hřebenkách poskytující špičkové služby pro seniory se zrakovým postižením a Alzheimerovou chorobou. Děkuji všem kolegům, kteří se ujali role asistentů.
Eva Völflová - vyučující
Výlet za zábavnou vědou
14. března navštívili studenti 2. ročníku Sociální činnosti Science centrum iQLandia v Liberci. Kromě stálých expozic si měli možnost „pokecat“ s robotem, což využili především jeden nejmenovaný člen této třídy. Všechny účastníky zaujaly mimo jiné experimenty s Van de Graaffovým generátorem. Pozornosti se těšila rovněž expozice zaměřená na sexuální výchovu. A jak s úsměvem dodává třídní učitelka Zuzana Miscikova: „Exkurzi jsme zakončili, jak jinak než v restauraci.“
Společenský ples
15. března se v Kongresovém centru Praha uskutečnil tradiční Společenský ples JÚŠ. V průběhu večera byly představeny a ošerpovány závěrečné ročníky všech našich středních škol v čele s maturanty z oboru Sociální činnost.
Nechyběla předtančení, tombola ani závěrečné překvapení v podobě společného pěveckého vystoupení studentů a pedagogů ze třídy S4. Večerem hudebně provázel Magnum Jazz Bigband a DJ Kolečko, slovem učitelé Jiří Řehoř a Radek Musílek.
Celá akce by se neobešla bez podpory od řady sponzorů a individuálních dárců, kterým touto cestou děkujeme! Nechyběli mezi nimi ani studenti Gymnázia Na Vítězné pláni, kteří v prosinci 2018 uspořádali akci Pro dobrotu, během níž se v jejich škole prodávalo cukroví, a výtěžek 5.502,- Kč – se rozhodli věnovat na nákup odměn do tomboly na letošní ples.
Fotografie z plesu najdete zde.
Národní muzeum bez bariér
19. března jsme nechyběli při slavnostním zahájení bezbariérového přístupu do nově rekonstruované historické budovy Národního muzea v Praze. Studenti z našeho ubytovacího zařízení TAP si  dechberoucí prostory prohlédli spolu s průvodkyní, která vyložila dějiny muzea, ale přišla řeč i na současné dění v muzeu. Představila nám také jednotlivé exponáty česko-slovenské výstavy. Na závěr jsme si vychutnali úžasný koncert skupiny The Tap Tap.
Miloš Vosyka - vychovatel
Veletrh fiktivních firem
20 . – 22. března proběhl na pražském holešovickém výstavišti již 25. Mezinárodní veletrh fiktivních firem. Pořadatelem byla firma Antre, s. r. o. z Obchodní akademie Heroldovy sady. Na veletrh se přihlásilo 118 firem z 10 zemí (Belgie, Bulharsko, Česká republika, Itálie, Lucembursko, Rakousko, Rumunsko, Rusko, Slovensko a Španělsko) a mezi nimi také dvě z naší Obchodní školy – Quinta, s. r. o. (třída OŠ II) a Zlatnictví u tří koček, s. r. o.  (třída OŠ III).
Možná, že jste o fiktivních firmách nikdy neslyšeli, pojděme si tedy přiblížit, o co jde.  Fiktivní firma je nástrojem pro rozvoj podnikatelských kompetencí žáků středních a vyšších odborných škol. Poskytuje jim možnost aktivně rozvíjet své obchodní dovednosti a znalosti. Jedná se o virtuální společnost, která je vedena, jako by skutečně existovala. Simuluje reálné procesy, produkty a služby. Blíže na http://www.nuv.cz/p/centrum-fiktivnich-firem/co-je-to-fiktivni-firma
Na naší obchodní škole byla tradice fiktivních firem obnovena teprve vloni, a tak až letos jsme měli možnost se veletrhu aktivně zúčastnit s vlastními stánky. Celý projekt fiktivních firem a komunikaci s centrem FF zajišťuje paní učitelka Chaloupková, ale zapojena je prakticky celá Obchodní škola JÚŠ.
Studenti si s pomocí svých vyučujících a asistentů připravili výzdobu stánků a katalogy fiktivního zboží, které během veletrhu jejich firmy nabízely. Během samotné akce si procvičili především vyplňování účetních dokladů – faktur, objednávek a příjmových pokladních dokladů, ale také konverzaci v cizím jazyce, zejména v angličtině.  A čím se firmy našich studentů zabývají? Druháci si jako svůj předmět podnikání vybrali cukrárnu a připravili si katalog plný sladkých zákusků a dortů, Třeťačky se soustředily na šperky a pro katalog se na chvíli dokonce staly modelkami. Jak se jim výzdoba stánků povedla, můžete posoudit v přiložené fotogalerii.
Ptáte se, jak naše fiktivní firmy na veletrhu obstály? Skvěle. Pořád vlastně sbíráme zkušenosti, i přesto měly stánky našich studentů úspěch. V kategorii Nejlepší stánek, kde jsou hodnoceny české a zahraniční firmy zvlášť, obsadilo Zlatnictví u tří koček skvělé 13. místo, v kategorii Nejlepší katalog mezi českými firmami zase bodovala Quinta na děleném  15 . – 19. místě. Gratulujeme!
Za rok se na veletrh chystáme zase, tentokrát již ale v jiném složení. A podívat se můžete přijít i Vy, protože veletrh je přístupný také široké veřejnosti.
Jiří Řehoř – třídní učitel OŠ III
Kolegyně v Diakonii
22. března jsme navštívily Ranou péči Diakonie, sídlící v Hlubočepech. Se svou prací nás zde poutavě seznámila naše bývalá kolegyně Jana Londinová.
Služba, kterou raná péče nabízí, je terénní, tedy doma v rodině dítěte, a je určena pro rodiny pečující o dítě s opožděným či ohroženým vývojem nebo s mentálním, pohybovým, příp. kombinovaným postižením v raném věku.
Konkrétně se týká poskytování informací a podpory rodině v oblasti posouzení vývoje dítěte, doporučení konkrétních činností a postupů, poskytnutí kontaktů na odborná pracoviště, sociální poradenství, pomoc se zařazením dítěte do předškolního a školního zařízení. Služba je poskytována zdarma.
Za velmi přínosně a inspirativně strávený čas děkujeme!
Za úsek rehabilitace Gábina Rejková - ergoterapeutka
Žárovky na dálkové ovládání
V nedávné době byla na TAPky pořízena další sada speciálních programovatelných a dálkově ovládaných LED žárovek, které umísťujeme na pokoje některých našich klientů. Zdánlivá drobnost – ovšem umožňující například z vozíku či třeba přímo z lůžka zapnutí a vypnutí daného konkrétního osvětlení. Postačí k tomu jen telefon, tablet nebo počítač s technologií Bluetooth. Již tedy není potřeba volat pomoc z okolí, člověk i s výraznějším handicapem si poradí zcela sám. To, že žárovky umožnují měnit i intenzitu osvětlení, jeho teplotu, či dokonce barvu, už je jen bonus na závěr. Přijďte se podívat!“
Petr Kolář – vedoucí vychovatel ubytování TAP
Sto tisíc od Remobilu
27. března se v Jedli uskutečnila tisková konference k projektu Remobil, který se zaměřuje na sběr starých mobilních telefonů a s tím související společenskou odpovědnost. Je nám ctí, že jsme jeho dlouhodobým partnerem. Podařilo se dosáhnout cíle jeho druhé fáze - sběru deseti tisíc nepotřebných mobilních telefonů. Zástupci projektu proto předali našemu panu řediteli šek na 100 000 Kč pro JÚŠ. Moc děkujeme!
Peníze budou využity na nákup speciální variabilní pojízdné koupací židle. Remobil zároveň vyhlásil start třetí fáze projektu, do níž se bude moci prostřednictvím České pošty zapojit i široká veřejnost. Fotografie z tiskové konference najdete v galerii na našem webu. Děkujeme!
Kanárské ostrovy
30. března odcestovala výprava atletů a trenérů ze Sportovního Clubu Jedličkova ústavu Praha na tradiční dvoutýdenní jarní soustředění na Kanárských ostrovech. Nechť jejich poctivá příprava přinese v nadcházející sezóně co nejlepší výsledky!
Co nás čeká
11. 5. Festival Pojď dál – The Tap Tap a jeho hosté (např. Ivan Mládek) to opět rozjedou v areálu Jedle, začátek v 10.00 ale bude jako každý rok patřit adrenalinu v podobě slaňování Nuselského mostu a programu na Folimance.
Podrobnosti najdete zde.
 
18. 5. Jedle hostí Dětskou abilympiádu – rukodělnou a dovednostní soutěž pro děti a mládež s postižením do 18 let. Paralelně proběhnou Trhy chráněných dílen, které se díky Borůvce Praha uskuteční od 10 do 17 hodin na Vyšehradě podél ulice V Pevnosti.

22. 5. Narozeninová oslava Borůvky Praha, o. p. s. od 18.00 koncert na nádvoří naší Staré budovy V Pevnosti 4.  

 
PŘEJEME VÁM KRÁSNÉ JARO!
Copyright © 2019 Jedličkův ústav a školy, All rights reserved.
www.jus.cz

Our mailing address is:
jus@jus.cz


This email was sent to <<Email Address>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Jedličkův ústav a školy · V Pevnosti 4, Praha 2 · Prague 128 41 · Czech Republic

Email Marketing Powered by Mailchimp