Copy
Lees deze nieuwsbief in je browser | Bekijk vorige nieuwsbrievenGa naar WitteKerk.nl

Kerkagenda

 • 30 augustus, 9.30u, ds. Kees van den Berg uit Gouda
 • 31 aug. 19.30u, kerkzaal, Week van gebed
 • 1 september, 20u, DB van de kerkenraad
 • 2 september, 10-11.30u, open kerk
 • 2 september, 20u, online gebedskring
 • 5 september, Xcited (met oude jaargroep, start met de nieuwe groep volgt later)
 • 5 september, inzamelingsactie voedselbank, kerkplein
 • 6 september, 9.30u, ds Arjan Berensen, thema: Mammon & Manna (tijdens kinderkerk-plus nemen de oudste kinderen afscheid, we heten hen een week later welkom in dienst & jongerenwerk)
Collecten a.s. zondag
 • Kerkelijk leven (Beheren)
 • Christelijke naastenliefde (Dienen)
 • jeugdclubs: Q-club en Xcited en Contrast (Jong)

In de Givt-app druk je op het plusje om collecten 2 en 3 toe te voegen. 
Reserveer nu!
Via www.wittekerk.nl/bijwonen kun je aangeven of je zondag de kerkdienst wilt bijwonen. Wij gaan er vanuit dat je ook een ander gemeentelid de kans geeft om een keer een dienst bij te wonen, en verzoeken je daarom vriendelijk om eens in de 4/5 weken te reserveren. Mocht je op zaterdag in het reserveringssysteem zien dat er nog plaats is, dan kun je via dezelfde link alsnog aangeven de volgende ochtend graag bij de dienst aanwezig te willen zijn ook als je kort geleden al aanwezig bent geweest bij een kerkdienst. Voor degene die een dienst gaan bijwonen: wij verzoeken je om je tussen 9.05 uur en 9.20 uur in de hal van de kerk zich te melden. Draag daarvoor je eventuele kind(-eren) over aan de leiding bij de ingang van Trefpunt (buitenom naar de kerk lopen). Het zou fijn, zijn als wij je weer kunnen ontmoeten!
Pionier
Ik heb al vaker gedacht: élke predikant is tegenwoordig ook pionier. In deze Corona-tijd blijkt dat des te nadrukkelijker. Het is een zoektocht: hoe start je kringen in woonkamers waar niet meer dan 6 gasten mogen zijn? Hoe laat je de kinderen van de kinderkerk afscheid nemen van de kinderkerk, en hoe verwelkom je hen zonder dat wettelijke protocollen een stok tussen de wielen steken? Wat betekent 'startzondag' in een tijd dat lang niet alle activiteiten kunnen starten?

Dat is het type vragen dat dagelijks mijn bureau passeert. En evengoed de telefoon van vele vrijwilligers. Overleg, overleg en nog eens overleg. Het is nodig en het is goed. Juist in deze tijd hebben we elkaar nodig. En omdat veel dat vroeger 'gewoon' gedaan werd nu opeens veel meer tijd vraagt, is elke extra helpend hand welkom. Onder andere kernteam Jong komt handen tekort...

Zondag gaat oud-predikant ds Kees van den Berg voor. Uit ervaring kan ik zeggen dat zoiets niet alleen voor de gemeente een feest der herkenning is. Ook als oud-predikant roest oude liefde niet. Het 'preekt' echt anders als je elk gezicht bij name kent. En de woonkamers en verhalen die bij die gezichten horen. Boek snel je plek voor dit warme weerzien.

Trouwens: over de kringen lees je hieronder meer. Ik ben blij dat de tijd weer aanbreekt om ons samen te verdiepen in het bijbelboek Daniël. Ook voor het afscheid van de kinderkerk werd een creatieve oplossing gevonden: op 6 september nemen de brugklassers afscheid van de kinderkerk, een week later heten we hen in de dienst welkom in dienst en jongerenwerk. Over startzondag lees je volgende week meer...

Warme groet,
ds. Arjan Berensen
Alpha start weer!
Op donderdag 17 september start er een nieuwe Alpha cursus. Deze cursus bestaat uit 10 avonden en is van 19.00 uur tot ongeveer 21.30 uur.

Elke avond begint met een gezellige maaltijd. Halverwege de cursus is er een weekend gepland (vrijdagavond en een zaterdag).

De cursus is voor iedereen. Of je nu niets, een beetje of al meer over het christelijk geloof weet, de cursus geeft kernachtig weer waar het in het christelijk geloof over gaat. Er is veel ruimte voor gesprek en alle vragen kunnen worden gesteld.

Nodig uw vriend/in, buurman/vrouw, partner of collega uit om samen deel te nemen aan de Alpha cursus. Heb je zin in een nieuwe uitdaging? Je bent van harte welkom om te ontdekken wat het christelijk geloof inhoud.
De cursus is gratis.

Voor aanmelden of vragen. Edward Feith tel. 02520-680250 email: ejfeith@online.nl Wilt u nog meer weten over de Alpha cursus? Kijk op www.Alpha-cursus.nl.

Koken voor Alpha
Voor de komende Alpha cursus worden kokers gevraagd.

Het samen eten is een zeer belangrijk onderdeel van de Alpha cursusavonden. Het geeft een ontspannen sfeer, helpt gesprekken op gang en bindt samen.

De komende cursus is 10 avonden op donderdag vanaf 17 september as.

Wil jij voor een avond een maaltijd koken voor ongeveer 4/5 personen? Je kunt zelf bepalen wat je kookt. Aanmelden/informatie: Arijaan Geluk, ageluk@tele2.nl/ of 025-2672207.

Op 24 augustus is in de leeftijd van 93 jaar

zr. Johanna Clasina (Jo) –Roos-Monster,

Hoofdweg 1088, overleden. Ze ging de laatste weken sterk achteruit, kreeg 7/24 uur zorg van haar zoon en dochter, met ’s nachts een verpleegkundige, tot ze afgelopen maandag overleed.  Haar man Martinus overleed al op zijn 65e, zodat zij al ruim 28 jaar alleen was. Een groot verdriet voor haar was ook toen vorig jaar haar dochter Agda overleed op 62-jarige leeftijd. Omdat haar geheugenfunctie in de loop van de jaren sterk verminderde heeft ze daar niet alles van meegekregen, maar het feit dat ze dochter niet meer zag, deed haar pijn. Mw. Roos was een rustige en bescheiden vrouw, met het hart op de goede plek, zeer betrokken op haar gezin en op het bedrijf van haar man en later van haar zoon Gijsbert.
Vroeger waren zij en het hele gezin meelevend met de gemeente, heeft haar man nog als diaken in de kerk gediend. De laatste jaren werd door haar fysieke beperkingen die betrokkenheid minder.                                                                         Morgen zal zij op de Taxushof begraven worden na een dienst in besloten kring in de Witte Kerk, die om 11.00 uur begint en te volgen is via de livestream. In deze dienst zal de tekst centraal staan, waarmee zij en haar man in 1953 in het huwelijk verbonden werden:  “De eeuwige God is u een woning en onder u zijn eeuwige armen”. (Deut.33:27). In alle hoogte- en dieptepunten van haar leven heeft de Here zijn woord waargemaakt, waren Gods eeuwige armen onder haar leven, heeft Hij haar gedragen de jaren door.                                                                                         Die eeuwige armen waren er ook in het uur van haar sterven, waardoor zij werd thuisgebracht in het huis met de vele woningen.  Die eeuwige armen zijn er als belofte ook voor haar (schoon)kinderen, klein- en achterkleinkinderen. We bevelen haar geliefde familie in uw voorbede aan. 

ds. Chris van Andel

Volle voorraadkast? 
Heb je ook een volle voorraadkast?.. Vele gezinnen in Nieuw-Vennep en omstreken niet. Ze moeten elke maand de eindjes weer aan elkaar knopen.
Daarom is het fijn dat de voedselbank er is en pakketten voedsel en eerste levensbehoeften uitdeelt aan hen die dat nodig hebben. Door het Coronavirus en de economische problemen die daar uit voortvloeien, komen er steeds meer huishoudens bij, die aangewezen zijn op de voedselbank.
Om de voedselbank te voorzien van voldoende levensmiddelen etc. zijn ze onder andere aangewezen op inzamelingsacties bij supermarkten en kerken. Ook de kerken van Nieuw-Vennep en Abbenes willen hieraan bijdragen. Op zaterdag 5 september van 10.00 tot 12.00 u. organiseren we bij meerdere kerken een inzamelingsactie. Je kunt op het kerkplein van De Witte Kerk artikelen voor de voedselbank in inleveren. Hierbij is een boodschappenlijstje toegevoegd (zie afbeelding) om duidelijk te maken, naar welke producten de meeste vraag is. Dus duik in uw voorraadkast en breng de producten, die u niet meer gaat gebruiken èn waarvan de houdbaarheidsdatum nog niet verstreken is, op zaterdag 5 september naar het plein van De Witte Kerk.

 

'Durf Daniël te zijn'. Dat is het thema voor de kleine groepen in het komend kerkelijk seizoen. Die kleine groepen ondergaan een forse upgrade
 • Nieuw is dit jaar dat je je binnenkort digitaal kunt inschrijven voor een groeigroep, waarbij je ook een aantal voorkeuren kunt aangeven. (En natuurlijk denken we ook aan gemeenteleden die niet-digitaal ingesteld zijn: voor hen komt een andere oplossing)
 • Er komen kleine groepen voor 1x 14 dagen en eens per maand.
 • Ook ligt er de wens 'creatieve' kleine groepen te starten.
 • Ik zal eens per maand met iedereen die wil diepgaand delen uit Daniël bespreken: input voor het gesprek in kleine groep en/of persoonlijke bijbelstudie. We zetten dat naderhand ook online. Toerusting 2.0.!
Hoe? Waar? Wanneer? Daarover lees je volgende week meer!

Namens kernteam Toerusten,
ds Arjan Berensen
Door deze nieuwsbrief door aan een gemeentelid dat deze nieuwsbrief nog niet leest! Door deze nieuwsbrief door aan een gemeentelid dat deze nieuwsbrief nog niet leest!

David, zoon van Isaï
David, als herdersjongen, heeft heel wat liedjes geschreven terwijl hij de schapen van zijn vader hoedde. Psalm 23 bijvoorbeeld. De Here is mijn herder. “Hij laat mij rusten in een groene weide en wijst mij de weg aan rustige wateren”. Een typisch lied voor iemand die de hele dag in de natuur te vinden is. Maar David zingt!

Wij horen de laatste tijd dat u/jij het zingen zo mist in de kerk! En ja dat is ook zo. Maar er is geen verbod op het zingen op zich! Integendeel. We mogen nog steeds zingen en daarmee God de lof brengen. Alleen kan het nu niet met elkaar, maar we kunnen zoeken naar een plek waar het wel kan. In de auto, op de fiets, in de werkplaats misschien of ‘gewoon’ in huis.

David zong, hij was ook alleen, op het veld tussen zijn schapen. En hij was vol van geloof zoals in vers 6: “Ja heil en goedertierenheid zullen mij volgen al de dagen van mijn leven; ik zal in het huis des HEREN verblijven tot in lengte van dagen”.

Welke melodie hij gebruikte weten we niet. Maar u kent er vast wel één die u het meeste aanspreekt. Dus zing! Want wie zingt dan vrs 3 “verkwikt Hij mijn ziel en leidt mij in rechte sporen om Zijns naam wil”.

Namens kernteam Bemoedigen,
Margriet, Elizabeth, Suzan, Tineke en Cees

Psalm 23
Terugblik: fietstocht
Afgelopen zondagmiddag werd er een fietstocht georganiseerd door de gezamenlijke diaconieën van de kerken uit Nieuw-Vennep en Abbenes.
Zo rond twee uur brak net het zonnetje door en startte bij alle kerken de tocht van ruim 20 kilometer. Met aanwijzingen werden de deelnemers langs een aantal gemeenteleden gestuurd om daar een letter te noteren. Meer dan 90 mensen namen deel aan deze tocht door de polder. Hier en daar wat tegenwind, maar bij elke kerk wat lekkers in het verschiet waren de 20 kilometers dan ook zo weer weggetrapt. De kerk in Abbenes en onze "eigen" kerk stonden ook open voor bezoek. Ook daar werd zeer goed gebruik van gemaakt. Zelfs door passanten! Het was fijn om te zien dat werkelijk iedere deelnemer enthousiast terug kwam! Organisatie, vrijwilligers en "adressen op de route" Bedankt!
Inlevermomenten
 • Kopij voor deze nieuwsbrief uiterlijk donderdag 19u naar dominee Arjan Berensen.
 • Aanvragen voor voorbede, dankzegging, andere gebedspunten en/of pastorale berichten voor deze nieuwsbrief voor hetzelfde tijdstip naar Margriet de Leede.
 • Gebedspunten voor de wekelijkse gebedskring en de gebedsapp uiterlijk woensdagochtend 9:00 naar Arie en Manon Geluk.
YouTube
Facebook
blog
Website
Spotify
Copyright © 2020 Witte Kerk Nieuw-Vennep, Alle rechten voorbehouden.