Copy
 

10 razloga za uporabu CINTROPUR
filtara vode

1. VELIKI PROTOCI:  od 2m³/h do 30 m³/h
                    Filtri za kućanstvo                         Filtri za industriju
                    NW 18 : 3,5 m³/h (¾’’)                   NW 50 : 20 m³/h (2")
                    NW 25 : 5,5 m³/h (¾" + 1")            NW 62 : 25 m³/h (2½")
                    NW 32 : 6,5 m³/h (1¼")                 NW 75 : 30 m³/h (3")
2. NISKI PAD TLAKA                                  6. DOSTUPNI SVI REZERVNI DIJELOVI
Zbog promjera na ulazu i izlazu iz filtra
                                                                 
7. DRENAŽNI VENTIL ZA ISPUŠTANJE
3. RASPOLOŽIVI PRIKLJUČCI                   
ONEČIŠĆENJA
 Od ¾"  do 3"
                                                                 
8. PROZIRNO KUĆIŠTE
4. DVOSTEPENA FILTRACIJA                    U svakom trenutku se vidi stanje filt. elementa.
a) rotor koji generira centrifugalni efekt
b) filtarski element                                       
9. SUSTAV O-BRTVI
                                                                   Zamjena ne zahtijeva uporabu alata.
5. ŠIROKI RASPON RAZREDA
FILTRACIJE
                                               
10.ODRŽAVANJE
Od 5µ do 300µ  (5, 10, 25, 50, 100                 Ekologično uz minimalne troškove. Samo se
- jednokratni elementi + 150 & 300                 filtarski elementi moraju mijenjati.
- perivi).
Više na FILTRIRANJE I OBRADA VODE ...
 
Pošalji upit!
Facebook
Facebook
LinkedIn
LinkedIn
Email
Email
Website
Website
Copyright © 2016 Domes d.o.o., All rights reserved.


unsubscribe from this list    update subscription preferences 

Email Marketing Powered by MailChimp