Copy
Niet goed leesbaar? Bekijk hem in uw browser
Uitnodiging Algemene Leden Vergadering
woensdag 30 januari 2019, 20.00 uur
 
Beste leden,
Hierbij nodigt het bestuur u uit voor de jaarlijkse ALV op woensdagavond 30 januari aanstaande om 20.00 uur in het clubhuis van de NTC. Tijdens de ALV zal worden teruggekeken op het afgelopen jaar maar ook de begroting voor komend jaar worden gepresenteerd. We hopen veel leden op deze avond te mogen verwelkomen, zodat wij uw mening kunnen horen.
De stukken voor de ALV zijn te downloaden op de NTC website. De jaarverslagen van de Open Toernooi commissie en de SAP commissie zijn op het moment van versturen van deze uitnodiging nog niet verwerkt in de Jaarverslagen van de commissies. Zodra deze binnen zijn, wordt het document op de website aangepast.

Na de ALV biedt het bestuur een borrel aan.
Graag zien wij u op woensdag 30 januari!

Vriendelijke Groet,
namens het NTC bestuur,
Richard Schrama

 
Onderstaande stukken zijn te downloaden
op de NTC website via deze link:

Agenda ALV 30 januari 2019
Notulen ALV 2018
Jaarverslag bestuur 2018
Jaarverslagen commissies 2018

 
Facebook
Twitter
Website
Email
Sponsoren NTC
Copyright © 2019 NootdorpseTennisClub, All rights reserved.
U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u lid bent van de Nootdorpse Tennisclub.

Nootdorpse Tennisclub | Laan van Floris de Vijfde 1 | 2631 WL Nootdorp

Klik hier om uw e-mailadres aan te passen
of hier om geen nieuwsbrieven van de NTC meer te ontvangen.

Email Marketing Powered by Mailchimp