Copy
Nieuwsbrief NTC
nieuwsbrief NTC banner

Een belangrijke bestuursvergadering vlak na de zomervakantie.

Extra ALV in verband met vervanging Canada Tenn banen
Reeds langere tijd is er ontevredenheid over de kwaliteit van de Canada Tenn banen en de lange wachttijd na regen alvorens weer getennist kan worden. Uit een onderzoek door de KNLTB naar onze banen is gebleken dat de Canada Tenn (grijze) banen na 12 jaar niet meer in goede staat verkeren en groot onderhoud nodig is. Doordat de banen niet meer vlak zijn en niet voldoende op afschot liggen, loopt het water niet meer weg en duurt het lang voordat na regen weer getennist kan worden. Zoals reeds eerder is vermeld in de nieuwsbrief zijn wij al een tijdje in gesprek met de gemeente om twee extra banen aan te leggen. Inmiddels hebben wij een offerte van Oranjewoud ontvangen met verschillende scenario’s. De meest uitvoerige variant, zijnde aanleg 2 extra banen en vervanging van de 6 Canada Tenn banen kost meer dan eur 250.000. De liquiditeitsprognose van de penningmeester heeft laten zien dat wij nog niet voldoende liquiditeiten hebben om dit in 1 x keer te kunnen uitgeven. Ook de ledenontwikkeling laat nog niet zien dat wij daadwerkelijk 2 extra banen nodig hebben. Om voldoende financiële ruimte over te houden voor de toekomst en de kwaliteit van de grijze banen te verbeteren heeft het bestuur een voorstel voor de ALV (Algemene Leden Vergadering) voorbereid om de grijze banen te vervangen door 6 gravelbanen. De aanlegkosten hiervan zijn relatief beperkt (ong. eur 70.000) en de nostalgie naar vroeger herleeft. Daarbij zal gravel in het dagelijkse onderhoud goedkoper zijn dan Canada Tenn aangezien gravelbanen niet op afschot liggen terwijl de korrelstructuur beter waterdoorlatend is.
Om de leden zo goed mogelijk te informeren zal op dinsdag 29 september een informatieavond plaatsvinden waarbij Oranjewoud een presentatie zal verzorgen over baansoorten en het bestuur het voorstel zal toelichten. Op dinsdag 13 oktober zal de ALV worden gehouden.

Momenteel maken wij ons op voor de Regiocup. Het weekend van 19 september zullen wij de strijd aan gaan met Pijnacker, Delftse Hout en DTB. Met de aanmoedigingen van jullie allen zullen wij zeker weer de 1e prijs willen. Naast de barbecue, waar iedereen aan deel kan nemen, zal zaterdagavond de feestavond zijn die tevens in het teken staat van ons 55 jarig lustrum. De vergunning is verleend dus we kunnen los gaan. Reeds meer dan 100 leden hebben toegezegd te zullen komen dus gezelligheid is gegarandeerd.

Een speciaal woord van dank wil ik richten tot de supervrijwilligers die de afgelopen maanden keihard hebben gewerkt om een succes te maken van het open jeugd toernooi en de clubkampioenschappen. Super bedankt namens alle leden. Helaas heeft het voorzittersduo het niet gered in de herendubbel om een wedstijd te winnen, maar echte voorzitters horen ook de tegenstanders te laten winnen. Daar hebben wij ook veel moeite voor moeten doen ;-)

Ik hoop jullie allen op komende zaterdagavond (19 september) te zien en anders op 29 september op de informatieavond over de nieuwe banen.

Mochten jullie vragen hebben stuur een e-mail aan voorzitter@nootdorpsetennisclub.nl.

Ewout Hennipman
Tel: 06 403 48 290

Inhoud nieuwsbrief

19 en 20 September Regio Cup op de Nootdorpse Tennisclub

Kom langs en moedig onze club aan !

 
Op zaterdag 19 en zondag 20 september gaan de tennisverenigingen Pijnacker, DTB, DDH en Nootdorp de strijd weer aan. De wedstrijden om de Regio Cup Delft worden dit jaar gespeeld op het tennispark van Nootdorp.
In 2014 ging Nootdorp er voor de eerste keer met de beker vandoor en werd DTB verrassend laatste. Wat wordt het dit jaar? Kom kijken en moedig je clubgenoten aan! 

Zaterdag 19 September Feestavond
 
 • 18:30 uur BBQ (Voor deelname wel inschrijven, kosten 10 euro PP)
 • 20:00 uur Feest met coverband Off-Site
Bij inschrijving als groep (minimaal 5 personen) voor de BBQ ontvang je gratis een pitcher bier of een fles prosecco! 


Meer informatie over de Regio Cup staat op www.regio-cup.nl

Schrijf je in voor het NTC kamp EXPEDITIE XVoor wie? 
Alle jeugdleden van de NTC tussen de 8 jaar en 14 jaar oud op 31 Oktober 2015, als je vorig jaar 14 was en mee op kamp bent gegaan mag je dit jaar ook nog een laatste keer mee!

Wat? 
Een weekend vol leuke spellen en activiteiten zonder tennisracket! Levend Stratego, Het Mollen Spel en nog heel veel andere spellen die bij Expeditie X passen. Ook Corvee, dus als ouders krijg je kinderen terug die hebben leren afwassen, afdrogen en opruimen :-)
Kijk op https://www.facebook.com/Ntctenniskamp voor foto's van voorgaande edities!


Wanneer? 
6 t/m 8 november

Kosten? 
80 Euro

Waar? 
Houden we nog even geheim maar op een uurtje rijden afstand

Hoeveel plaatsen?
We hebben plek voor ongeveer 45 kinderen, dus schrijf je snel in!

Hoe schrijf je in? 
Via www.nootdorpsetennisclub.nl, hier staat het online inschrijfformulier! 
Meer informatie volgt nog. Mocht je nu al vragen hebben, stuur dan een mailtje naar: ntckamp@gmail.com

De leiding heeft er alvast heel erg veel zin in! 
Groetjes van de kampleiding! 

Tenniskamp 2015 was een geslaagde week voor de NTC jeugd

 
Op maandag 13 juli 2015 was de start van het tenniskamp van Tennisschool Lembeck. Om 9.00 uur stond een groep enthousiaste NTC jeugd klaar voor een week vol
tennistraining en wedstrijdjes. 

De kinderen werden, op leeftijd, in 3 trainingsgroepjes verdeeld en gingen tot 11.30 uur aan de slag met trainers Frank, Alice, Jim en Marco. Bij de tennistraining was er ook aandacht voor het mentale deel van het tennisspel.

Na een gezamenlijke lunch gingen de jongste 2 groepen samen met 2 trainers naar het JRT toernooi van TV Jonkers in Noordwijkerhout. Hierbij zorgden ouders bij toerbeurten voor het vervoer. De oudste groep jeugd speelde mee met de senioren in het NTC open toernooi eveneens begeleid door 2 trainers.

Gedurende de week waren er mooie en spannende wedstrijden te zien van de NTC jeugd. De allerjongste kinderen onder de 10 jaar mochten op basis van hun leeftijd nog niet deelnemen in de categorie Groen. Voor hen was er op woensdagmiddag een Oranje evenement. Donderdagavond werd er met de hele groep gezellig gebowld in Zoetermeer onder het genot van patatjes. Aan het eind van de week op TV Jonkers werd er nog een clinic georganiseerd door Martin Verkerk (behaalde de 14e positie op de wereldranglijst). De kinderen werden aan het eind van een leuke, maar vermoeiende, week nog flink aan het werk gezet door Martin Verkerk! 

Zowel op het NTC Open als op TV Jonkers zijn er mooie resultaten behaald:
NTC Open
 • HE 5
  Max van Wijk - 1e plaats
  Guy Neuman – 2e plaats
 • HE 6
  Thimo de Winter – 1e plaats
 • HE 7
  Joost Nagtegaal – 1e plaats
  Marick Polderman – 2e plaats
 • HD 7
  Philippe Alewijnse/Jeroen Smeets – 1e plaats
TV-Jonkers JRT*
 • JE 12 jr JRT*
  Thijn Hendriks – 2e plaats
 • JD 12 jr JRT*
  Thijn Hendriks/Liam Soewandi – 2e plaats

Schrijf je in voor de wintertrainingen 

 
Op de website van tennisschool Lembeck staan de inschrijfformulieren voor de wintertrainingen 2015-2016 klaar. Je kunt kiezen om buiten of binnen te trainen.
Je kunt je aanmelden tot 21 september 2015!

De lesdata en lesvoorwaarden wintertraining 2015/2016 kun je ook op de website van Tennisschool Lembeck vinden.

Tevens zijn de foto's van allerlei activiteiten, die wij gedurende het zomerseizoen hebben gehouden, op onze website geplaatst. Kijk snel, want misschien zie je jezelf in actie….

Met vriendelijke sportgroet,

Alice Lembeck & Frank Lapre
Tennisschool Lembeck 
 

De toekomst is dichterbij dan u denkt bij de NTC..... 

 
Een belangrijke vraag bij onze tennisclub is namelijk:
"Hoe zal het ledenbestand zich ontwikkelen in de nabije toekomst gerelateerd aan de tennisontwikkelingen om ons heen".

Aantal leden
Wat het eerste punt betreft mag worden verondersteld, dat het ledenbestand in de komende jaren niet zal toenemen. Deze hypothese is gebaseerd op de veronderstelling, dat Nootdorp niet zal (kunnen) uitbreiden, waardoor het aantal leden zich zal stabiliseren maar in principe zal verminderen. Bovendien is de consequentie hiervan, dat er sprake zal zijn van een veroudering van het ledenbestand. Dit heeft weer tot gevolg dat de belangstelling voor tennislessen en competitietennis zal afnemen.

Ballonhal
Wat het tweede punt betreft zal gekeken moeten worden naar de mogelijkheden om bij slecht weer en in de winter onze tennissport te kunnen beoefenen. Heden beschikken wij over een ballonhal, die jaarlijks wordt opgezet en afgebroken. Nog in geen enkel jaar is er een positief resultaat bereikt van de exploitatie van de ballonhal. De tekorten worden/zijn opgevangen door onder meer onze contributie. Over drie jaar is de ballonhal geheel afgeschreven en aan vervanging toe.

Echter, er zijn belangrijke ontwikkelingen gaande om ons heen. Het bouwen van een vaste hal over twee of drie banen – goedgekeurd door de KNLTB om alle wedstrijden hierin te spelen -, behoort nu tot de mogelijkheden.

Vele tennisverenigingen in Nederland zullen óók binnen twee tot vier jaar overgaan tot de vervanging – net als de NTC – van de ballonhal. Mede op grond hiervan mag worden verwacht, dat de prijs van de te bouwen nieuwe hal – voor ons eind 2018 – financieel haalbaar zal zijn voor de NTC. Bij het Bestuur ligt een (ruw) financieringsplan om de bouw van een nieuwe vaste hal (levensduur 20- 25 jaar) bij de NTC mogelijk te maken.

Vervanging ballonhal
Gelet op het belang voor alle leden, mag er van worden uitgegaan, dat dit belangrijke strategische onderwerp in ieder geval op de agenda van de ALV in januari 2016 zal worden gezet. Een eerdere reactie van het Bestuur – mede gelet op mogelijke voorgenomen investeringen in de komende jaren – zal uiterst effectief zijn om de discussie over dit onderwerp actueel te houden.

Met tennisgroet, Wim Mooijman
 

NTC Halloween toernooi op  30 en 31 oktober Op vrijdagavond 30 en zaterdag 31 oktober organiseert een aantal fanatieke leden voor de senioren een Halloween Toernooi met aansluitend op de zaterdagavond muziek van onze huis DJ BASS ’R.

Er zijn wel een aantal spelregels voor deelname!
•    Inschrijving kan alleen als mix 
•    Je speelt meerdere wedstrijden van 1 uur in een poule 
•    Kosten € 5,00 per persoon
•    Verplicht een kromme neus en een Halloween attribuut

Houd de website in de gaten voor meer informatie over de inschrijving!
Leonie, Gerben & Ed
 

De inschrijving voor de jeugdwintercompetitie is geopend!


Van 1 november 2015 tot 20 maart 2016 wordt er elke zondagmiddag in de ballonhal, in dubbels, gespeeld door jeugdspelers tussen de 7 en 17 jaar.

Er wordt in alle leeftijdscategorieën en speelsterktes gespeeld, dus aarzel niet, zoek een partner en geef je op via het formulier op de website.

Denk eraan dat beide partners zelf een inschrijfformulier moeten invullen!
Jullie kunnen in totaal 6 verhinderingen opgeven, voor de hele periode van november t/m maart, dus denk goed aan vakanties (kerst en voorjaar) en eventuele verhinderingen zoals het NTC-kamp.

Tot ziens in de ballonhal!

De jeugdcommissie

Vacatures Technische Commissie

Wij zijn nog op zoek naar 2 nieuwe mensen voor de Technische commissie. 

 • Een rol waarbij de aandacht vooral ligt bij de competitie en de indeling daarvan, hierbij zoeken wij iemand die zelf een speelsterkte heeft tussen de 3 en de 6.
 • Een rol waarbij de aandacht ligt bij de organisatie van de clubkampioenschappen en andere toernooien. Dus vind je iets organiseren leuk en wil je graag meer mensen binnen de club leren kennen, dan zijn wij op zoek naar jou!

Interesse of wil je meer weten? Stuur een mail naar gerben.vandeijk@gmail.com een appje of bellen kan ook: 06-39119556.


Met vriendelijke groet,
De Technische Commissie

Samen presteren bij NTC

De herfst moet nog beginnen, toch worden er vanuit een nieuwe commissie al volop voorbereidingen getroffen voor de voorjaarscompetitie. Deze commissie met de naam SAmen Presteren (afgekort SAP) wil het talent bij de jeugd én de senioren beter benutten. Zodat het ook voor (zeer) sterke spelers aantrekkelijk blijft om bij NTC te spelen, de prestaties van de club verbeteren en tegelijk de balans tussen prestatief en recreatief tennis binnen onze club behouden blijft. In de SAP-commissie zitten vertegenwoordigers van de JC, TC en de Tennisschool en leden met ervaring op het gebied van prestatief tennis. In een volgende nieuwsbrief komt de commissie zelf aan het woord.

Bridge en tennis

De wintertijd is komende. Dit betekent, dat er ook weer bridge kan/zal worden gespeeld in onze NTC kantine. Hiervoor weer onze dank aan het Bestuur van de NTC.

Deelnemers aan deze bridgemiddagen zijn veelal actieve NTC leden en ook ex-NTC leden. Door de grote belangstelling in de afgelopen jaren is het aantal bridgers wel beperkt tot maximaal 56 (twee lijnen van 14 paren). Dit betekent dus wel, dat het kan voorkomen, dat er een wachtlijst wordt op gesteld, indien er zich al een maximum aantal bridgers hebben ingeschreven voor een of meerdere middagen.

Het winterseizoen loopt van november 2015 tot en met maart 2016. Een maal per maand op zaterdagmiddag vanaf 13.00 uur tot ongeveer 17.00 uur is er bridge en na afloop – en daar komen vele bridgers voor – een culinaire verrassing van Marjan Speelman met haar ondersteuning. En weet u, de barbediening onder leiding van Annet Veersma – zal zorgen dat u nimmer naar huis zal gaan met een dorstige keel.

In principe is het bridgen en het culinair gebeuren meestal om ca. 19.00 uur beëindigd.

De bridge-middagen zijn:
zaterdag 21 november 2015
zaterdag 19 december
zaterdag 23 januari 2016
zaterdag 13 februari
zaterdag 19 maart

Als u wilt deelnemen aan een of meerdere middagen dan kunt u een e-mail zenden naar: gafdingjan@ziggo.nl, waarbij u aangeeft de namen van het bridgepaar, de data dat u kunt spelen en of u ook deelneemt aan de maaltijden na afloop.
U krijgt altijd een bevestiging van de door u toegezonden e-mail.
De inschrijvingen vinden plaats op basis van volgorde van binnenkomst van de
e-mails.

Leer bridgen
En als u nog niet kan bridgen dan kan hier verandering in worden gebracht. Bij de Nootdorpse Bridgeclub (NBC) kunt u nog deelnemen aan de beginnerscursus "Bridge in een flits", gegeven door een bridgedeskundige uit Nootdorp. Twijfel niet en ga het doen, is ons advies!

Wij hopen u allen weer te ontmoeten op een of meerdere bridgemiddagen.
Met bridge- en sportgroeten,
Lau van Beek, Martin Heintz en Gerard Dingjan

Agenda


19 - 20 sept  Regio Cup op NTC
19 sept  Feestavond met BBQ vanaf 18.30 uur
29 sept  Informatieavond baansoorten
13 okt  Extra ALV
31 okt  Afsluitend lustrumfeest
6 - 8 nov  Jeugdkamp
21 nov  NTC bridge
 
NTC Facebook
NTC Facebook
NTC Twitter
NTC Twitter
NTC Website
NTC Website
Email
Email
Sponsoren
sponsoren_ntc
Nootdorpse Tennisclub
Laan van Floris de Vijfde 1
2631 WL Nootdorp

Postbus 12
2630 AA Nootdorp

tel: 015 310 82 30
e-mail: info@nootdorpsetennisclub.nl
website: www.nootdorpsetennisclub.nl

klik hier om u af te melden voor de nieuwsbrief  

klik hier om uw e-mailgegevens aan te passen 
Copyright © 2015
NootdorpseTennisClub,
All rights reserved.


U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u lid bent van de Nootdorpse Tennisclub.

Voeg ons toe aan uw contacten zodat de nieuwsbrief niet in de spambox komt: 

Email Marketing Powered by Mailchimp