Copy
Een beetje later dan normaal, maar hierbij de Nieuwsbrief van CKC de Wiedewereld!
Nieuwsbrief
Nieuwsbrief nr. 7 - vrijdag 18 oktober
Agenda
21-25 okt Herfstvakantie
28 oktober Fietsencontrole
28 oktober Luizencontrole
29 okt Interne audit
30 okt Ouderavond Continurooster
4-15 nov Proefperiode continurooster
6 nov Dankdag
8 nov Start Week van de Mediawijsheid
8 nov Gebedsgroep
11-15 nov 10 minutengesprekken, gr. 1-2
14 nov Cultuurmenu, gr. 5-6
18-22 nov Stemronde continurooster
20 nov Studiedag team, kinderen zijn vrij
21 nov Excursie Verkeer, gr. 7-8
Bij de verhalen


Bij de nieuwe periode (28 okt- 29 nov):
In de komende periode lezen we verhalen uit het boek Genesis – over Abraham, Sara en Hagar; over Isaak en Rebekka; over Jakob, Lea en Rachel. Het zijn prachtige verhalen waarin grote thema’s uit het leven aan de orde komen, zoals angst, bezorgdheid en jaloezie, maar ook hoop, liefde en verrassing. In deze oeroude verhalen gaat het over gevoelens en gebeurtenissen die ieder mens kan meemaken.
 
Het thema van deze periode is ‘Uitweg’. Het lijkt af en toe alsof het verhaal van Abraham en zijn familie aan een zijden draadje hangt. Ze komen in situaties terecht waarvan je zou kunnen denken: Hoe moet dit ooit nog goed komen? Hoe kan dit verhaal nog verder gaan? We horen over Lot, die in Sodom terechtgekomen is: een stad vol onverdraagzaamheid en haat. We horen hoe Abraham en Sara proberen God een handje te helpen bij het vervullen van zijn belofte, waarmee ze het alleen maar erger maken. We horen over Hagar: een moeder die met haar kind de woestijn in wordt gestuurd. Over Jakob, die op de vlucht moet voor zijn eigen familie.
 
Het zijn grote verhalen, die steeds weer actueel worden. Maar het zijn ook verhalen van hoop, waarin mensen een uitweg vinden uit moeilijke omstandigheden. Daardoor kunnen we ook wat leren van deze verhalen. De verhalen zijn oefenplaatsen voor het echte leven. Je leert er om je ogen en oren op te houden, om te blijven zoeken naar kansen en openingen. En ook om een beetje vertrouwen te hebben. Want als jij de weg niet weet, zal er vroeg of laat iemand zijn die je bij de hand neemt. Zo maak je een nieuw begin!

Thema van de week: Stop!
Genesis 18: 16-33 en 19: 1-38
In Sodom gebeuren zulke erge dingen, dat God de stad moet straffen. Maar Abraham onderhandelt met God: Als er tien rechtvaardigen zijn, zou u dan de stad niet sparen? Als de engelen naar Sodom gaan, ontdekken ze dat die tien rechtvaardigen niet te vinden zijn. De stad staat bol van vreemdelingenhaat, geweld en minachting. Daarom moeten Lot en zijn familie weg uit die stad.

 
Lied van de Week

Ik danste die morgen toen de schepping begon
NLB 839 vers 1, 2 en 4

                                                                

Nieuws van Chr. Kindcentrum de Wiedewereld

Mailadressen

Na de herfstvakantie worden de oude mailadressen van de Opstap en de Wiedekieker afgesloten en gaan we voor ons Kindcentrum helemaal over naar het mailadres: kindcentrumwiedewereld@accrete.nl. Deze mail wordt uitgelezen door Nelleke Ykema en in geval van afwezigheid Paul Smelt.

De afdeling Kinderopvang (peuters en BSO) heeft ook een nieuw mailadres: kinderopvangwiedewereld@accrete.nl


Staking in het onderwijs

Zoals u wellicht uit de media vernomen hebt, gaat er mogelijk op woensdag 6 november in het onderwijs gestaakt worden. De inzet is een eerlijk loon (geen salarisverschil met het voortgezet onderwijs) en aanpak van het tekort aan leerkrachten, onderwijs ondersteunend personeel en schoolleiders.

De vakbonden hebben opgeroepen tot een staking, maar of de staking uiteindelijk doorgaat is afhankelijk van de toezeggingen die het kabinet mogelijk nog gaat doen.
De leerkrachten en onderwijsassistenten van de Wiedewereld zullen mede op basis van deze ontwikkelingen eind oktober beslissen of zij gaan staken of niet. 

De regels zijn gelijk de laatste keer: De school sluit als de helft of meer van de leerkrachten staakt, anders sturen we alleen de klassen van de stakende leerkrachten naar huis. Werk van stakers mag niet vervangen worden.

Kortom: het is nog niet zeker of er gestaakt zal worden op 6 november. Als Accrete scholen vinden wij het echter wel van belang u alvast op de hoogte te brengen van de mogelijkheid dat er gestaakt gaat worden op deze dag!


Blokzijler Schutsluisloop

Van de Wiedewereld hebben afgelopen woensdag 5 leerlingen meegelopen met de Blokzijler Schutsluisloop: Melle, Jordy, Sem W, Senn en Teuntje. Jordy en Senn hebben allebei een mooie 2e prijs gehaald! 
Op de foto ook nog onze oud leerling Jesse Lassche.

 

 

Nieuws van school

Onderzoek naar Continurooster

Op basis van de behoeftepeiling afgelopen voorjaar zal binnenkort het onderzoek opgestart worden of we op de Wiedewereld in het schooljaar 2020-2021 over zullen gaan op een continurooster of niet. 

Het pleintoezicht tijdens de pauze tussen de middag kan op diverse manieren georganiseerd worden. Zoals in de vorige Nieuwsbrief al aangekondigd hebben we hier als team op onze studiedag afgelopen woensdag over gesproken.
Wij gaan het toezicht tijdens de pauze tusen de middag, in ieder geval tijdens de proefperiode, zelf oppakken en zullen hierbij dus geen beroep doen op uw inzet. Gedurende de proefperiode gaan wij natuurlijk zelf ook evalueren.  Mocht het zo zijn dat wij tot een ander inzicht komen, dan brengen wij u voor de stemming natuurlijk op de hoogte. 

Hieronder nog even de informatie, zoals die ook in de vorige Nieuwsbrief al stond: 

Op 30 oktober 19.30 uur is er een informatieavond over het continurooster. Op deze avond zal verteld worden wat een continurooster is en gaan we in op de voor- en nadelen van een continurooster voor de kinderen, de ouders en de leerkrachten.  We hopen u allen daar te kunnen verwelkomen.

Van 4 tot 15 november gaan we 2 weken proefdraaien met het continurooster. Wij hebben gekozen voor het model van 5 gelijke dagen:  De kinderen worden op de normale tijd op school verwacht. Alle kinderen zijn dan  op alle 5 schooldagen van de week om 14.15 uur vrij. 
In eerdere berichten is ook gesproken over een variant met 1 vrije middag. Bij deze variant zijn echter naar ons idee de nadelen (o.a. een pauze voor de kinderen van 30 minuten in plaats van 45 minuten) groter dan de voordelen (o.a. een vrije middag voor de kinderen). Op de informatieavond zal ook deze keuze uitgelegd worden.

In de week van 18 tot 22 november zal de stemming onder de ouders gehouden worden met als keus: het continurooster (5 gelijke dagen) of ons huidige rooster. Als deze stemming positief uitvalt voor het continurooster, ligt de uiteindelijke instemming bij de MR

U bent van harte welkom op de Ouderavond op 30 oktober!
 

BSO tijdens de proefperiode van het continurooster

Beste ouders,

We gaan 4 november van start met onze proefperiode "continurooster". 
Dit betekent voor de kinderen van de buitenschoolse opvang dat ze een uurtje eerder naar de opvang gaan.
Mochten we in het volgende schooljaar echt gaan werken met een continurooster dan betekent dat voor u als ouder dat u ook uw bso contract moet aanpassen omdat er extra tijd wordt afgenomen.
Maar omdat dit een proefperiode is van twee weken, willen we de vaste bso kinderen nu dit extra "uurtje" gratis aanbieden.

Gaat u kind nog niet naar de buitenschoolse opvang, maar lijkt het u en uw kind leuk om zo eens kennis te maken met de buitenschoolse opvang, dan kunt u deze twee weken ook gebruik maken van het gratis uurtje bso, mits u aansluitend nog minimaal 2 uren bso afneemt tegen betaling van het normale bso uurtarief van € 7,45.

Het is wel belangrijk dat u uw kind opgeeft voor extra opvang i.v.m. de planning van een extra leidster. Dit kan door een mailtje te sturen naar kinderopvangwiedewereld@accrete.nl

 

Fietsencontrole bovenbouw, gr. 5-8

 
Beste ouders,
Maandag 28 oktober zal de jaarlijkse fietscontrole weer plaats gaan vinden op de Wiedewereld.
Vanaf 8:30 zullen een aantal vrijwilligers van de VVN de fietsen van de bovenbouw leerlingen controleren op een aantal punten:

  • Verlichting en reflectie
  • Remmen
  • Banden en velgen
  • Veiligheid

We hopen weer op net zo’n mooi resultaat als vorig jaar.
 
Vriendelijke groet,
Marco van ’t Oever
VVN Verkeersouder
 

Interne Audit

Op iedere Accrete school wordt tweemaal in de 3 jaar een interne audit gehouden om te kijken hoe het met de school gaat qua welbevinden en resultaten van de kinderen. Een soort inspectiebezoek: controle, maar vooral ook meedenken over de ingezette onderwijsontwikkelingen van de school.

Dinsdag 29 oktober komen Peterjan Jansen, directeur Onderwijs Accrete, en Aart Holtman, directeur CKC de Wijngaard en CBS de Buuzekaemp, voor een interne audit op de Wiedewereld. Zij zullen in de klassen kijken en gesprekken voeren met het team, een aantal kinderen uit de bovenbouw en met de directeur en IB-er.
 

Luizencontrole (herhaling)

Maandag na de herfstvakantie is er nog een controle, namelijk de controle op hoofdluis. Zorgt u er voor dat de kinderen geen ingewikkelde kapsels en geen gel in hun haar hebben die dag? 

 

Nieuws van de Peuteropvang

De peuters hebben deze week veel herfstmaterialen meegenomen, zodat we nu een mooie herfsttafel hebben. Alles hebben we bekeken en benoemd.
We hopen dat er nog meer meegenomen wordt na de herfstvakantie.

Vanwege alle regen hebben we ‘Kiki in de regen’ voorgelezen. Met hoepels hadden we plassen gemaakt en gingen wij net als Kiki stampen en springen in de plassen.

Donderdag kwamen in het kader van de Kinderboekenweek kinderen uit groep 7/8 voorlezen bij de peuters. De één kon niet wachten om voorgelezen te worden en de ander vond het best spannend.
Voor iedereen een fijne herfstvakantie en tot ziens in week 44

Informatie en opgave voor peuteropvang of BSO kan bij Henriette Eenkhoorn, locatiemanager CKC de Wiedewereld en CKC de Schutsluis,
0527 - 292 250, kinderopvangwiedewereld@accrete.nl
Henriette is in principe op donderdagmorgen op de Wiedewereld aanwezig. 

Nieuws van de BSO

Soms is het nog heerlijk weer in de herfst en gaat de BSO naar het bos.
Lekker klimmen in de bomen en struinen door het het bos. Er zijn takken gezocht, die liggen inmiddels te drogen op de verwarming. Als het weer dan minder mooi is gaan we daarmee knutselen.Nieuws van de TSO


Opgave en af/aanmelden bij ziekte bij Petra, via de Whatsapp - 06-31563849


 
Volg ons op Facebook    Nieuwsbrief doorsturen
Beste <<Name>>, je ontvangt deze nieuwsbrief omdat je je hebt ingeschreven op onze website of ons daar toestemming voor hebt gegeven.
Indien gewenst wijzig hier je voorkeuren of schrijf je uit.. Heb je vragen, opmerkingen of toevoegingen? Ons e-mailadres is: kindcentrumwiedekieker@accrete.nl.
Kindcentrum De Wiedekieker / De Opstap Kloosterweg 32 Sint Jansklooster, OV 8326 CE Netherlands

Copyright © 2019 Kindcentrum De Wiedekieker / De Opstap, Alle rechten voorbehouden.


This email was sent to <<Email Address>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Kindcentrum De Wiedekieker / De Opstap · Kloosterweg 32 · Sint Jansklooster, OV 8326 CE · Netherlands

Email Marketing Powered by Mailchimp