Copy

De eerste Nieuwsbrief van dit schooljaar!

 

fbfe1940-77cc-4a28-b770-2cf7d1b18559.png


Nieuwsbrief nr. 1 -  vrijdag 7 september

Agenda
19 - 21 sept. Schoolkamp groep 7/8 WK
24 sept. Informatieavond "Gepersonaliseerd onderwijs"
27 sept. Verkeersproject "Dode Hoek"
3 okt. Start Kinderboekenweek
7 okt. Dienst - actie Schoenmaatje
8 - 19 okt. 10 minutengesprekken, groep 3-8 Opstap en WK
8 okt. Cultuurmenu, groep 1/2 WK
17 okt. Studiedag team Opstap en WK, de kinderen zijn vrij
17 okt. Blokzijler Schutsluisloop
22 - 26 okt. Herfstvakantie
Bij de verhalen

 

Op de Wiedekieker heeft het team gekozen voor een nieuwe godsdienstmethode: "Kind op Maandag". Deze methode sluit goed aan bij de belevingswereld van de kinderen. Op de Opstap wordt deze methode ook gebruikt. Vandaar dat het wekelijks terugkerende item "Bij de verhalen" vanaf nu voor beide scholen hetzelfde is. 

Thema van de komende periode: Je bent een held!
Wanneer ben je een held? Over welke eigenschappen moet je beschikken, wat moet je doen en wat moet je zeggen? In deze periode lezen we de verhalen over Mozes. Hij is in zekere zin "de held van Israël". Hij gaat naar de farao om te zeggen dat hij zijn slaven moet laten gaan en leidt het volk door de woestijn naar het beloofde land. Maar wat voor held is hij? Om te beginnen is hij een held die eerst zelf gered moet worden. Zijn moeder legt hem in een mandje tussen het riet, waar de dochter van de farao hem vindt. Hij is een held die moet vluchten omdat hij iets stoms doet. Een held die niet durft, als God hem vraagt om naar de farao te gaan. Een held die twijfelt aan zichzelf en God steeds weer om hulp vraagt. Daarmee laat hij zien hoe je in Gods ogen held kunt zijn: door kwetsbaar en afhankelijk te durven zijn, en door je verbonden te voelen met andere mensen en met God.

Kinderen kunnen vandaag ook een held zijn. Niet door alles perfect te doen en nooit fouten te maken, niet door het gevoel te hebben dat ze alles kunnen. Maar wel door te weten dat ze gewaardeerd en gedragen worden. Dat je best eens aan jezelf mag twijfelen en dat je dan toch mag proberen - want van je fouten leer je het meest.
Als wij kinderen als "helden" zien, hoeven we niet te zeggen dat alles wat ze doen geweldig is. Misschien kunnen de verhalen van deze periode een oproep zijn om kinderen ook te zien in hun geploeter en hun kleine mislukkingen. Mozes en de Israëlieten waren ook niet meteen in het beloofde land, daar deden ze veertig jaar over. Soms helpt het als we de kinderen even bij de hand nemen en naast ze gaan staan, zoals Aaron dat deed bij Mozes. dan kunnen ze weer verder op de weg van de ware held.

Thema van de week: Ik heb jou nodig!
God heeft Mozes nodig: Hij moet naar de farao van Egypte gaan om te zeggen dat hij het slavenvolk moet laten gaan. Mozes aarzelt en zegt dat hij het niet kan. Uiteindelijk gaat hij toch, zijn broer Aaron gaat met hem mee.

Lied van de week: Van top tot teen
Lied 49 (kOpw 136)

Buitenschoolse opvang op de Wiedekieker?

 

Beste ouders, 
Sinds een aantal jaar heeft Kindcentrum de Wiedekieker geen buitenschoolse opvang meer op locatie, maar wordt dit verzorgd door Kindcentrum het Kompas in Vollenhove. Ook kinderen van CBS de Opstap maakten gebruik van deze voorziening.
De afgelopen tijd is het aantal kinderen uit Sint Jansklooster (zowel Opstap als Wiedekieker) gegroeid. Dat vinden wij natuurlijk ontzettend fijn. Het heeft ons echter ook aan het denken gezet of het wellicht weer mogelijk is om buitenschoolse opvang voor kinderen in Sint Jansklooster aan te bieden op de Wiedekieker. 
Daarom willen wij graag samen met u als ouders/verzorgers de haalbaarheid hiervan bekijken. Wanneer u belangstelling heeft voor een gezellige, vertrouwde en flexibele buitenschoolse opvang in Sint Jansklooster (op korte of langere termijn) horen wij dat graag voor 10 september:
Nelleke Ykema: kindcentrumwiedekieker@accrete.nl / 0527-246431 of Marriëtte Doze: marriettedoze@accrete.nl / 0527-244146.

Gezamenlijk nieuws van de Opstap & de Wiedekieker

 

Start van het schooljaar

Fijn om deze week weer alle kinderen, ouders en leerkrachten te kunnen begroeten aan het begin van het nieuwe schooljaar 2018-2019. Na zes weken vakantie moeten we allemaal wel weer even wennen aan het ritme, maar meestal gaat dat wel snel.

 

Nieuws uit het team

Zoals u wellicht gehoord hebt, heeft Chiel, de zoon van juf Henny, in de zomervakantie gruis in zijn linkeroog gekregen, waardoor het hoornvlies beschadigd is. De beschadiging was zodanig dat Chiel met dat oog nog maar beperkt kon zien.
Deze week is hij in Utrecht geopereerd, vandaag is hij opnieuw naar Utrecht voor een aanvullende ingreep. Natuurlijk moeten zijn ouders bij hem blijven in deze moeilijke, spannende dagen. Juf Marja heeft daarom deze week in plaats van juf Henny gewerkt.
Laten wij in gedachten en gebed bij Chiel en zijn familie zijn!

 

Afscheid

In de laatste Nieuwsbrief van het vorige schooljaar werden de kinderen genoemd die afscheid van de Opstap en Wiedekieker namen. Daar stond 1 meisje niet bij, namelijk Zippora Vis.  Zij is naar Het Baken in Werkendam gegaan. Wij wensen ook haar en haar familie natuurlijk een hele goede tijd toe in hun nieuwe woonplaats!


Informatiekalender

Deze week heeft u de informatiekalender van de school ontvangen. Behalve een overzicht van de vakanties en activiteiten dit jaar staat hier ook allerlei informatie over het reilen en zeilen van de school in. Mocht u informatie missen, dan horen we dat graag!
Wilt u de formulieren "toestemming gebruik beeldmateriaal" en "contactgegevens" zo snel mogelijk weer meegeven aan uw kind?
 

Studiedagen

In de kalender staat aangegeven dat de studiedagen van het team aan het begin van het schooljaar bekend gemaakt zullen worden.
Hierbij de data van de studiedagen:
- woensdag 17 oktober
- donderdagmiddag 15 november
- maandag 7 januari
- maandag 25 februari
- dinsdag 11 juni

De Accrete studiedag is op woensdag 6 maart. De kinderen zijn op deze studiedagen vrij. Wilt u bovenstaande data noteren?
 

Werkdagen

Juf Karen Bokdam werkt dit jaar deels in de klas. Op dinsdag- en donderdagmorgen staat zij naast juf Margreet Wind in groep 3/4 op de Wiedekieker.
Daarnaast heeft zij anderhalve dag voor haar IB-taken. Zij zal op woensdag op de Wiedekieker te vinden zijn en op donderdagmiddag op de Opstap.
Juf Nelleke Ykema zal op dinsdag en vrijdag op de Opstap werken en op woensdag en donderdag op de Wiedekieker.
  

Rapporten

Voor de vakantie hebben de kinderen hun rapport mee naar huis gekregen. Wilt u dit rapport zo snel mogelijk, ondertekend, mee naar school geven?


Inloop

Afgelopen dinsdag hebben op zowel de Opstap als de Wiedekieker ouders gebruik gemaakt van de mogelijkheid om even de klas van hun kind in te lopen. De kinderen vinden het altijd leuk om even te laten zien waar ze zitten.
 

Informatieavond "Gepersonaliseerd leren"

Ieder kind is uniek en ieder kind ontwikkelt zich op zijn eigen wijze. Op de Opstap en de Wiedekieker willen we daarom ieder kind op zijn eigen niveau en in zijn eigen tempo laten leren. En we willen graag dat zij niet voor de meester of juf iets leren, maar omdat ze zelf nieuwsgierig en gemotiveerd zijn. De kinderen worden daarom steeds meer bij hun eigen ontwikkelingsproces betrokken.  Dit wordt wel gepersonaliseerd leren genoemd.


Maandag 24 september zal dhr Peterjan Jansen, directeur Onderwijs van Accrete, hierover  komen vertellen.
De 2e helft van de avond gaan we in groepen uiteen en zullen de leerkrachten kort uitleg geven over het reilen en zeilen in de klas van uw kind. Natuurlijk komt dan ook aan de orde hoe zij gepersonaliseerd leren in de dagelijkse praktijk vorm geven.

Hierbij bent u allen van harte uitgenodigd om deze informatieavond bij te wonen!
 

Stagiaires

Ook dit jaar willen wij graag scholieren en studenten de mogelijkheid bieden om stage te lopen op onze scholen.

In de herfst zal Juf Leanne de Jonge, leerling van het Agnietencollege, op vrijdag  stage komen lopen in groep 1 en 2 op de Wiedekieker.
Juf Marissa de Munnik, 3e jaars student van de VIAA(PABO) zal in groep 3 en 4 op de Wiedekieker stage gaan lopen op donderdag en vrijdag.
Wij heten hen beide van harte welkom en wensen hen een goede en leerzame tijd toe bij ons op school.
Komende weken wordt duidelijk of er dit jaar nog meer stagiaires bij ons geplaatst worden.
 

Luizencontrole

Zoals na iedere grotere vakantie zijn de kinderen deze week gecontroleerd op hoofdluis. Het is fijn te kunnen vertellen dat er geen luizen zijn aangetroffen.
 

Jantje Beton

De jaarlijkse Jantje Beton Loterij begint woensdag 12 september. Op die dag gaan 70.000 leerlingen in heel Nederland op pad om loten te verkopen.

De helft van de opbrengst gaat naar de school zelf, die het geld kan gebruiken voor eigen speeltoestellen of –activiteiten. De andere helft komt ten goede aan activiteiten van Jantje Beton. Zo zorgen we er samen voor dat meer kinderen, meer kunnen spelen.
 

Blokzijler Schutsluisloop

De sportcommissie van Kindcentrum “De Schutsluis” organiseert woensdagmiddag 17 oktober de 29e editie van “De Schutsluisloop”. Dit is een hardloopwedstrijd door de pittoreske straten van Blokzijl voor de kinderen van basisscholen uit Blokzijl en omstreken.

Tijdens deze gezellige, sportieve middag worden er naast de 400, 800 en 1200 meter ook spannende estafettewedstrijden gehouden.

Ook de leerlingen van de Wiedekieker en de Opstap zijn welkom om deel te nemen aan deze wedstrijden.
 
> De kinderen van groep 3/4  lopen  400 meter, de kinderen van groep 5/6  lopen 800 meter en de kinderen van groep 7/8  lopen 1200 meter

> De wedstrijden beginnen om 15.00 uur  en zijn rond 17.00 uur afgelopen.

> U kunt uw kind tussen 14.30 en 14.45 uur aanmelden bij de Accrete-bus op de Noorderkade in Blokzijl. Daar ontvangt u de wedstrijdnummers en de speldjes. 

> De kosten per deelnemer bedragen  € 2,50.

> De winnaars, de nrs. 1e, 2e en 3e, worden gehuldigd en krijgen een medaille.

> Iedere deelnemer krijgt na afloop van zijn of haar race tegen inlevering van rugnummer en speldjes een glas ranja.

> Alle deelnemers krijgen een diploma van deze hardloopmiddag. De diploma’s worden 1 à 2 dagen na de wedstrijd naar de scholen toegestuurd.

> Wilt u zelf als ouders onderling het vervoer regelen?

> Aanmelding kan door uiterlijk  24 september 2018 het inschrijfgeld (gepast in een envelop) in te leveren bij de leerkracht van uw kind.

> Wilt u op de envelop noteren
o de naam van uw kind(eren)
o de naam van de school
o het totaal bedrag

> de envelop moet u op de wedstrijddag inleveren bij de Accretebus op de Noorderkade
 

 

Nieuws van Peuteropvang de Mannegies

De zomervakantie is voorbij en de peuters mogen weer naar de peuteropvang.
Nieuwe peuters moeten even wennen aan het dagritme, de vaste rituelen en de juffen.
Ook de andere peuters denken even na, hoe ging het ook alweer?
We beginnen dan ook met het thema ‘welkom’
Dit programma maakt peuters wegwijs in de regels en rituelen van de groep en zorgt voor een veilige en prettige sfeer. Er is veel aandacht voor de dagritmekaarten, deze maken de structuur van de dag zichtbaar voor peuters. Ze kunnen bijvoorbeeld zien wanneer mama of papa weer komt. Wij doen activiteiten die peuters op een speelse manier laten kennismaken met de ruimte, de speelhoeken en de belangrijke momenten op de dag, zoals de start van de dag, het spelen, opruimen, de kring, eten en drinken, buitenspelen. Wij zingen vaste signaal-liedjes bij deze belangrijke momenten. De rituelen en regels worden in de activiteiten benadrukt zodat uw kind er in de dagelijkse praktijk gemakkelijker mee om kan gaan.
Dit geeft houvast, uw kind weet waar het aan toe is en kan zich veilig en geborgen gaan voelen. Dan pas kan het onbevangen gaan ontdekken, spelen en zich ontwikkelen.Zit uw peuter nog niet op de peuteropvang?
Wilt u graag een keertje komen kijken met uw peuter?
Dat mag natuurlijk!
Kom gewoon een keertje binnen lopen.
 
Heetveld 16
Sint Jansklooster
 
Of neem contact op met:
 
Henriette Eenkhoorn
Locatiemanager
0527-24 65 66 of 06-22509788
peuteropvangdemannegies@accrete.nl
 

 

 
Nieuws van De Opstap

Nieuws uit de Bovenbouw

In de bovenbouw staat deze weken Egypte centraal. Vanuit diverse invalshoeken doen kinderen kennis op over dit land: de verhalen over Mozes bij de dagopening, verhalen over de geschiedenis van Egypte en met crea maken de kinderen oude documenten, een gezamelijk werkstuk van het Egyptische landschap en farao-maskers.
Een mooi voorbeeld van geïntegreerd leren.  


Schoonmaakavond

Hartelijk dank aan alle ouders die afgelopen maandag hebben geholpen bij de schoonmaakavond op de Opstap. De kasten, hoekjes en randjes zijn weer mooi schoon.
 
 Nieuws van de Wiedekieker

Nieuws uit Groep 1 - 2

We zijn deze week gestart met het thema BOEKEN.
Er wordt o.a. aandacht besteed aan de visuele discriminatie: het waarnemen van kleine verschillen in ingekleurde vormen en abstracte vormen of letters. Met het bijbehorende spelmateriaal gaan de kinderen hiermee aan de slag.
Ook gaan we bezig met verhaalbegrip: de kinderen kunnen m.b.v. plaatjes een volgorde aanbrengen in een verhaal.
De letters bij dit thema zijn de p-e-n van pen.


Met rekenen gaan we met groep 1 tellen t/m 10 (20) en groep 2 tellen t/m 20 en doortellen vanaf een getal t/m 10.

We lezen tijdens dit thema ook veel boeken en de kinderen maken kennis met verschillende soorten boeken: prentenboeken, stripboeken, voorlees boeken, informatieve boeken.

Vanaf maandag komen de kinderen van groep 7 weer bij ons in de klas voor het leescircuit. Iedere maandag zal er door 3 leerlingen van groep 7 aan een klein groepje kinderen een prentenboek voorgelezen worden.

De kinderen mogen hun favoriete boek meenemen naar school.

 

TSO

Als er iets veranderd qua dag wanneer uw kind komt, wilt u dit dan doorgeven aan Petra?

Groet de TSO
Jennita, Petra, Wilnette, Aline en Simone

Opgave bij Petra, via de Whatsapp - 06-31563849

 

 

 

Volg ons op Facebook    Nieuwsbrief doorsturen
Beste <<Name>>, je ontvangt deze nieuwsbrief omdat je je hebt ingeschreven op onze website of ons daar toestemming voor hebt gegeven.
Indien gewenst wijzig hier je voorkeuren of schrijf je uit.. Heb je vragen, opmerkingen of toevoegingen? Ons e-mailadres is: kindcentrumwiedekieker@accrete.nl.
Kindcentrum De Wiedekieker / De Opstap Kloosterweg 32 Sint Jansklooster, OV 8326 CE Netherlands

Copyright © 2018 Kindcentrum De Wiedekieker / De Opstap, Alle rechten voorbehouden.


This email was sent to <<Email Address>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Kindcentrum De Wiedekieker / De Opstap · Kloosterweg 32 · Sint Jansklooster, OV 8326 CE · Netherlands

Email Marketing Powered by Mailchimp