Copy
De Nieuwsbrief van CKC de Wiedewereld!
Nieuwsbrief
Nieuwsbrief nr. 4 - vrijdag 20 september
Agenda
21 sept Jeugdcorso
24 sept      19.30 uur Ouderavond 
27 sept Een ronde meedraaien in het  Reuzenrad
2 okt Start Kinderboekenweek
9 okt Kom in de klas
7-18 okt 10 minutengesprekken, gr. 3-8
16 oktober Studiedag Team, kinderen zijn vrij
21-25 okt Herfstvakantie
30 okt Ouderavond Continurooster
4-15 nov Proefperiode continurooster
18-22 nov Stemronde continurooster
Bij de verhalen


Thema van de week: 
We beginnen opnieuw

Genesis 8: 1-22 en 9: 1-17
Het lijkt alsof de schepping opnieuw begint: de donkere wolken verdwijnen, het water zakt. God begint opnieuw met Noach en alle dieren in de ark.
 

                                                                         

Nieuws van Chr. Kindcentrum de Wiedewereld

Speeltoestellen voor de Wiedewereld - hulp gevraagd!

Het gebouw van de Opstap is nu bijna leeg. Er staan nog 2 kasten die naar de Wiedewereld gebracht moeten worden. Daarnaast willen we ook graag de picknicktafels en een aantal speeltoestellen (de tafeltennistafel, het duikelrek en de schommel) meenemen naar de Wiedewereld. Deze zijn namelijk van betere kwaliteit dan die nu op ons plein staan. 

De speeltoestellen moeten echter eerst gedemonteerd/uitgegraven worden en daarna opnieuw opgebouwd worden op het plein van de Wiedewereld.
Dat lukt ons niet alleen! Wie van u wil/kan binnenkort op een avond of zaterdagochtend helpen om deze speeltoestellen, de picknicktafels en kasten te verhuizen? We horen het graag op korte termijn: 246431 of kindcentrumwiedewereld@accrete.nl
 

Schoenendoosactie

Vollenhove-Sint Jansklooster, september 2019  
 
Beste kinderen, ouder(s)/verzorger(s) en gemeenteleden,

Graag vragen wij u om weer mee te werken aan de Schoenendoosactie. Dit is een actie van Actie 4 Kids, waarbij kinderen in Nederland een schoenendoos vullen met schoolspullen, toiletartikelen en speelgoed voor leeftijdsgenootjes  die leven in moeilijke omstandigheden. Ook wij als kerken en scholen willen dit jaar weer van harte aan deze actie mee doen.
 
Als kerken en scholen proberen we een flink aantal schoenendozen voor onze rekening te nemen. We streven er naar om het aantal van ongeveer 250 dozen van vorig jaar te overtreffen. Daarbij kunnen we niet zonder uw hulp! Wilt u thuis samen met uw zoon of dochter, of u als gemeentelid, een schoenendoos vullen met schoolmateriaal, toiletartikelen en speelgoed? U kunt één doos per gezin vullen, maar u bent natuurlijk vrij om elk kind uit het gezin een doos te laten vullen, of om als gemeentelid meerdere dozen te vullen. Wanneer u geen doos kunt of wilt vullen, maar wel iets wilt geven, dan kunt u dit inleveren bij
De Hervormde Gemeente Vollenhove/Sint-Jansklooster.
 
Hoe het precies werkt en wat er wel en niet in de doos mag, staat in de folder.
De verzendkosten van de dozen worden door de diaconie van de Hervormde Gemeente Vollenhove/Sint-Jansklooster voor hun rekening genomen. Dus geen geld meegeven naar school!!!!
De dozen kunnen ingeleverd worden op school of in de kinderdienst die gehouden wordt op 13 oktober a.s.  in de Hervormde Kerk te Vollenhove.
 
Helaas krijgt de schoenendoosactie regelmatig dozen waar kapotte spullen in zitten. Wij willen u vragen om ervoor te zorgen dat de spullen voor in de schoenendoos heel en schoon zijn.
Graag ontvangen wij de gevulde en versierde schoenendoos ( de doos niet helemaal dichtplakken)  uiterlijk terug op donderdag 10 oktober (mag ook eerder) op school en uiterlijk 13 oktober in de kerk.
 
Er  zijn dit jaar helaas geen schoenendozen voorradig, dus de kinderen moeten zelf voor een schoenendoos zorgen.
 
Helpt u mee? Laten we samen de schouders zetten onder deze prachtige actie!
 
Op zondag 13 oktober a.s. is er een kinderdienst in de Grote Kerk in Vollenhove, waar aandacht aan dit project geschonken wordt. De dienst begint om 10.00 uur.
 
Een hartelijke groet,
 
Hervormde Gemeente Vollenhove/Sint-Jansklooster    
Scholen: Het Kompas – Vollenhove
                De Voorpoort - Vollenhove
                De Wiedewereld – Sint Jansklooster 

 

Nieuws van school

Ouderavond

Ieder jaar houden we in september een ouderavond om uitleg te geven over het onderwijs en de activiteiten gedurende het schooljaar. We beginnen dit keer met een korte gezamenlijke opening in de hal, waarna u verder uitleg krijgt in de klas van uw kind. 
U bent van harte uitgenodigd voor deze Ouderavond  op dinsdag 24 september! We beginnen om 19.30 uur.
 

Kom in de Klas - gewijzigde datum

Graag willen wij u in de gelegenheid stellen om een keer mee te kijken in de klas van uw kind. U kunt tussen 11.00 en 12.00 uur een (gedeelte van een) les bijwonen tijdens deze "Kom in de Klas". 

De datum willen we echter om organisatorische redenen wijzigen van vrijdag 4 oktober naar woensdag 9 oktober.

Mocht u al iets geregeld hebben qua afspraken om aanwezig te zijn bij deze Kom in de Klas op 4 oktober en dit niet meer kunnen verzetten, kom dan even langs om te overleggen. 

 

Reuzenrad

Firma Rook Pijpleidingbouw viert 27 - 28 september haar 50 jarig jubileum. Als een van de festiviteiten komt er een reuzenrad te staan bij het bedrijf. Zij hebben de kinderen van de Eben Haezer en de Wiedewereld uitgenodigd om op vrijdagmorgen 27 september alvast een ronde te maken in dit reuzenrad. Het is natuurlijk wel speciaal om ons dorp eens "van de bovenkant" te bekijken. 
De kinderen van de onderbouw unit gaan er met de auto naar toe en de kinderen van de bovenbouw unit op de fiets. 
 

Onderzoek naar Continurooster

Op basis van de behoeftepeiling afgelopen voorjaar zal binnenkort het onderzoek opgestart worden of we op de Wiedewereld in het schooljaar 2020-2021 over zullen gaan op een continurooster of niet. 

Het voorgestelde tijdspad is als volgt:
30 okt                            Informatieavond over het continurooster
4-15 nov                        Proefperiode van 2 weken volgens het continurooster
18-22 nov                      Stemming onder ouders

Als de stemming positief uitvalt wat betreft het continurooster:
Jan 2020                       MR vergadering - instemming ?

Als de MR instemt met het continurooster:
Schooljaar 2020-2021   Invoering continurooster

In de komende Nieuwsbrieven volgt nadere informatie over het bovenstaande.
 

Studiedagen (herhaling)

Komend schooljaar zijn er een aantal studiedagen voor het team van de school ingepland. De kinderen zijn op deze dagen vrij!

Het gaat om de volgende data:
woensdag 16 oktober 2019
woensdag 20 november 2019
woensdag 18 maart 2020
woensdag 20 mei 2020
woensdag 10 juni 2020

Wilt u deze data in uw agenda noteren?
 

 

Nieuws van de BSO

De kinderen van de BSO hebben de afgelopen week veel buiten gespeeld. De trein op het plein is met veel creativiteit omgebouwd naar een ander voertuig.
Ook hebben de kinderen deze week knakworst in bladerdeeg gemaakt.Ellen is volgende week een weekje vakantie. In haar plaats zal Marith op de BSO zijn. 
 

Nieuws van de peuteropvang

Afgelopen week hebben een aantal peuters hun lievelingsknuffel meegenomen naar de peuteropvang. 
Nogmaals het grote knuffelboek gelezen en het verhaal van "Bobbi op de boerderij" uitgespeeld met duplo poppetjes en dieren.Om in corso sfeer te blijven hebben we een dier beplakt met verschillende dahlia blaadjes en deze vervolgens op een wagentje geplakt. Het is een mooie optocht geworden van onze eigen gemaakte creaties.

Nieuws van de TSO

De stempelkaart

Er komen soms vragen bij ons binnen over hoeveel stempels een kind nog heeft. Als de kaart bijv. nog 3 stempels heeft, geven wij uw kind een briefje mee dat de kaart bijna vol is.
En als er actie is en u wilt dan weten hoeveel stempels uw kind nog heeft dan kunnen jullie altijd even Petra een appje doen. Zij  vraagt het dan even bij ons na en zij zal u dit vervolgens doorgeven. 

Opgave en af/aanmelden bij ziekte bij Petra, via de Whatsapp - 06-31563849

 
Fotowedstrijd

Volg ons op Facebook    Nieuwsbrief doorsturen
Beste <<Name>>, je ontvangt deze nieuwsbrief omdat je je hebt ingeschreven op onze website of ons daar toestemming voor hebt gegeven.
Indien gewenst wijzig hier je voorkeuren of schrijf je uit.. Heb je vragen, opmerkingen of toevoegingen? Ons e-mailadres is: kindcentrumwiedekieker@accrete.nl.
Kindcentrum De Wiedekieker / De Opstap Kloosterweg 32 Sint Jansklooster, OV 8326 CE Netherlands

Copyright © 2019 Kindcentrum De Wiedekieker / De Opstap, Alle rechten voorbehouden.


This email was sent to <<Email Address>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Kindcentrum De Wiedekieker / De Opstap · Kloosterweg 32 · Sint Jansklooster, OV 8326 CE · Netherlands

Email Marketing Powered by Mailchimp