Copy
De Nieuwsbrief van deze week!
Nieuwsbrief
Nieuwsbrief nr. 1 - vrijdag 2 september 2022
Agenda
14 sept Start actie Jantje Beton
17 sept Jeugdcorso
21 sept Studiemiddag team, kinderen vanaf 12 uur vrij
22 sept Informatieavond voor ouders (school)
26 sept - 7 okt 10 minutengesprekken 
5 okt Start Kinderboekenweek
7 - 21 okt Herfstvakantie
Thema van de Week


                                                                                                               
Thema van de week:  Wat geloof jij?

Matteus 13: 44-46, Lucas 11: 5-13 en Psalm 19

De eerste week na de zomervakantie staan de kinderen stil bij hun eigen geloof: wat voor hen belangrijk en waardevol is. Dat doen ze aan de hand van de gelijkenis over de schat in de akker. Wat is voor hen zo waardevol dat ze er veel voor over hebben? 
                                                                                                                                                                             

Eén

Nieuws uit de Wiedewereld

Welkom!

Ten eerste een welkom aan alle kinderen van de Wiedewereld. Fijn dat wij ze afgelopen maandag weer allemaal mochten begroeten na een zomervakantie van 6 weken. We gaan weer samen spelen, ontdekken en leren op school en op de opvang!

Afgelopen weken zijn er een paar kinderen vier jaar geworden. Dat betekent dat ze afgelopen maandag mochten starten op de basisschool! Wij heten Teije, Tatum en Jorn van harte welkom in groep 1. 
Ook bij de peutergroep zijn er nieuwe kinderen bijgekomen. Dustin en Leroy, welkom op de Wiedewereld! 
Wij wensen hen allen een hele goede tijd op de Wiedewereld toe!

Voor de vakantie hebben we in deze Nieuwsbrief al vermeld dat we een nieuwe IB-er (intern begeleider) hebben gevonden in de persoon van Bea Timmerman. We zijn blij dat zij ons team komt versterken en ondersteunen! Ook juf Bea heten we van harte welkom op de Wiedewereld. Hieronder stelt zij zichzelf even voor. 

Wij zijn blij dat we ieder jaar weer een stageplek kunnen bieden aan studenten. Enerzijds is het belangrijk dat er voldoende goede leerkrachten worden opgeleid. Anderzijds houden zij ons scherp qua ontwikkeling en bieden zij extra handen in de klas.
Ook dit jaar wordt ons team weer uitgebreid met een aantal studenten. Twee ervan hebben ook afgelopen jaar bij ons stage gelopen, namelijk Ferianne van de Streek en Lisanne Krabbe. Ferianne zal het komend half jaar in het kader van haar LIO stage (de laatste stage van de PABO) in de bovenbouw meewerken. Lisanne is 2e jaars student van de opleiding Onderwijsassistentie en zal in in alle groepen ondersteuning bieden.  
Daarnaast komen er 3 nieuwe studenten op de Wiedewereld, Bert-Jan Groenink, 3e jaars PABO, Chanel Winters, 2e jaars PABO en Romy van de Vreugde, 1e jaars PABO. Zij zullen zich in een van de komende Nieuwsbrieven aan u voorstellen. 


Inloop na de vakantie

Dinsdagmiddag kwamen vele ouders, opa's en oma's de Wiedewereld binnen om even een kijkje te nemen in de klas van hun (klein)kind. De kinderen vonden het leuk om uitleg te geven over de plek waar ze zitten en de eerste boeken en schriften te laten zien. Natuurlijk was het ook een mooie gelegenheid om even een praatje te maken met de teamleden. Omdat een aantal ouders aangaven dat zij dinsdag verhinderd waren, hebben we vanmiddag om 14.15 uur een extra inloop gepland. Van harte welkom!

Ook bij de peuters kwamen de ouders natuurlijk graag even met hun kind mee naar binnen. Van harte welkom!

 


Bedankt!

De Technische Commissie heeft in de laatste week van de vakantie ons plein weer helemaal netjes gemaakt! Heel fijn dat de kinderen weer op een mooi opgeruimd en schoon plein kunnen spelen. Heel hartelijk dank!!

Ook de gezinnen, die onze planten hebben verzorgd in de zomervakantie, willen we bedanken. Afgelopen jaar hebben we meerdere grote en kleine planten gekocht voor de Wiedewereld. Planten maken ons gebouw gezelliger, maar geven ook een rustige sfeer. Gelukkig hoefden we ze niet allemaal zelf mee naar huis te nemen tijdens de vakantie, maar konden ze bij verschillende gastgezinnen worden ondergebracht. 

 

Muziekles 

Het vak muziek biedt veel toegevoegde waarde als het gaat om de ontwikkeling van kinderen. Uit wetenschappelijk onderzoek is gebleken dat leren met muziek…

  • helpt bij het ontwikkelen van sociale vaardigheden;
  • bevordert het leerklimaat op school;
  • versterkt het cognitieve leerproces;
  • versterkt de verbinding tussen de twee hersenhelften;
  • draagt bij aan het ontwikkelen van de executieve functies;
  • helpt bij het samen leren, het ontwikkelen van empathie en sociaal vermogen;
  • vergroot de concentratie, maar helpt ook te ontspannen!
Kortom: muziek is belangrijk voor de ontwikkeling van kinderen. Wij zijn daarom blij dat we hier kunnen melden dat vanaf volgende week donderdag juf Marian eens in de 2 weken in iedere groep (van peuters tot groep 8) muziekles zal komen geven. Enerzijds natuurlijk voor de kinderen zelf, maar ook als een soort coaching voor de leerkrachten hoe zij een goede muziekles kunnen geven en hoe zij muziek ook kunnen inzetten bij vakken als rekenen en taal. 
Hieronder stelt juf Marian zichzelf even voor. 


 

Informatiekalender en formulieren

Afgelopen week zijn de informatiekalender en het formulier NAW meegegeven aan de kinderen van de school. Natuurlijk ontvangen de kinderen op de peuteropvang, die geen broertjes en zusjes op school hebben, ook een informatiekalender. 
In de informatiekalender zijn veel gegevens van de Wiedewereld opgenomen. Mist u echter nog bepaalde informatie, aarzel niet om contact met ons op te nemen!

Op voorstel van een ouder van de Wiedewereld is in plaats van de maand "augustus 2022"  "augustus 2023" in de kalenders opgenomen. U kunt deze kalender dus gebruiken tot de informatiekalender van volgend jaar uitkomt. 

Het formulier NAW is bedoeld om alle naam-, adres- en noodopvanggegevens te actualiseren. Wilt u dit formulier uiterlijk volgende week weer meegeven naar school? 

Dit jaar ontvangt u geen toestemmingsformulier voor het gebruik van beeldmateriaal zoals foto's. Deze informatie wordt nu opgevraagd via Kidskonnect (peuters) en Parro (school).

 

Informatieavond school - save the date

Hierbij nodigen we u alvast uit voor de informatieavond op donderdag 22 september. De teamleden zullen u op deze avond vertellen wat de kinderen komend schooljaar gaan doen en de praktische punten die voor u van belang zijn. Natuurlijk is er dan ook gelegenheid om hierover vragen te stellen. 
Nadere informatie volgt nog. 
 


StudiedagenHierbij het overzicht van de geplande 9 studiemiddagen (de kinderen zijn vanaf 12 uur vrij) en 1 studiedag  (de kinderen zijn de hele dag vrij):

Woensdagmiddag 21 sept.                                 
Woensdagmiddag 26 okt.                                   
Woensdagmiddag 23 nov.                            
Woensdagmiddag 14 dec.                                                                       
Woensdagmiddag 22 febr.                                                
Woensdagmiddag 29 maart     
Woensdagmiddag 12 april         
Woensdagmiddag 24 mei                                                                   
Woensdag 7 juni            hele dag!                                                                           Woensdagmiddag 5 juli   
 

Nog een aantal praktische punten

Vanaf volgende week:
- de gymlessen zijn voor alle schoolgroepen op maandag en vrijdag
- de peutergym wordt dit jaar (in ieder geval intern) voortgezet, nadere informatie over het tijdstip volgt nog
- het schoolzwemmen is op donderdagmiddag, vanaf groep 3 gaan de kinderen allemaal een periode van het schooljaar zwemmen
- de muzieklessen van juf Marian zijn op donderdag, eens in de 2 weken
- de Engelse les van miss Elaine voor groep 1-4 is op donderdag, eens in de 2 weken
- de praktijk- en flexklas zijn op donderdag

U ziet: donderdag wordt een dag met veel activiteiten op de Wiedewereld.
Als er nadere informatie over een van deze punten nodig is, krijgt u deze van de leerkracht. Heeft u vragen of mist u informatie, neem dan even contact op!

 
Even voorstellen

Beste ouder(s),

Vandaag heb ik mijn eerste werkdag (weer) gehad op de Wiedewereld. Ik schrijf “weer”, omdat ik ruim drie jaar geleden ook hier heb gewerkt (toen nog Wiedekieker en Opstap). Destijds verving ik tijdelijk Karen Bokdam als IB-er, nu heb ik het stokje overgenomen van Amanda van der Tuuk.
Mijn naam is Bea Timmerman, woon met mijn man en kinderen in Genemuiden. De afgelopen jaren heb ik als leerkracht op KC Ichthus in Genemuiden gewerkt, daar blijf ik dit jaar nog 1 dag lesgeven, mijn andere twee werkdagen ga ik doorbrengen op de Wiedewereld.
U kunt mij vinden op de Wiedewereld, op de dinsdag en vrijdag. Kom gerust binnen, als u vragen heeft, ook kunt u mij mailen via beatimmerman@accrete.nl

Ik hoop (weer) op een fijne samenwerking met alle collega’s hier en u als ouders.

Zonnige groet,
Bea Timmerman

 

Even voorstellen:

 
    
 

Hallo allemaal,
Ik ben Marian Bijkerk-Hofman, vakspecialist muziek en ik mag dit schooljaar om de week op donderdag muzieklessen geven op uw Kindcentrum in alle groepen.  
Ik werk voornamelijk met de muziekmethode 123-ZING. Het leuke is dat er veel variatie is, n.l. veel zingen, bodypercussie, muziek maken met ritme-instrumenten, bewegen op muziek, luisteren naar muziek, componeren en muziek noteren. Ook krijgt iedere groep een eigen inlogcode voor de Kidspagina. Hier zet ik de liedjes op, die we in de les hebben geleerd. Kan je thuis meezingen op je eigen laptop, IPad of telefoon. Hoe leuk is dat!
Ook geef ik dit schooljaar met heel veel plezier muziekles op 4 andere Kindcentra van Accrete. Voorheen gaf ik les, als groepsleerkracht op KC Johan Friso en KC Claus te Steenwijk en de Achtbaan in Amersfoort.
Ik woon bijna 5 jaar in Paasloo en ik ben getrouwd met Henri Bijkerk en we hebben 2 zonen Milan en Jaron. En sinds kort hebben we een kleinzoon, Tobias. Ons huisdier is Raisa de kat.
Mijn hobby’s zijn: zingen, gitaar spelen, biljarten, op vakantie gaan, wandelen, fietsen en lekker eten.
We gaan er een super gezellig en muzikaal jaar van maken. Tot ziens!

Nieuws van de COV

Hallo allemaal,
Lijkt het jou leuk om een eigen wagen/creatie te maken voor een groot publiek dat speciaal naar jouw creatie komt kijken? Geef je dan op voor het jeugdcorso op zaterdag 17 september 2022! 🌸🎉🌺💥
Samen met je vrienden, vriendinnen, broers, zussen, neefjes, nichtjes, klasgenoten of buren kun jij je eigen creatie maken en strijden om de ereprijs. De maximale leeftijd om mee te doen aan het jeugdcorso is 16 jaar en deelname voor leden is gratis. Alle creaties en ideeën zijn welkom, zolang je maar minimaal 10 dahlia's gebruikt. Het jeugdcorso wordt opgedeeld in 3 categorieën:
Categorie 1: 10-1000 bloemen
Categorie 2: 1001-5000 bloemen
Categorie 3: > 5000 bloemen
Wil jij meedoen? Opgeven kan uiterlijk tot en met zaterdag 3 september 2022 door een e-mail te sturen naar ac@corsoklooster.nl. Na het aanmelden krijg je van de activiteitencommissie van de COV per e-mail een inschrijfformulier om je aanmelding definitief te maken.
Heb je nou geen eigen onderstel? Laat ons dat dan ook weten. Wij hebben nog een paar onderstellen over die gebruikt kunnen worden. Hierbij geldt wel: op = op!
Zien we jullie ook? 🙋🏼‍♀️💪🏼🌺
Groetjes van de activiteitencommissie COV

 

Bereikbaarheid


Algemeen nummer:

0527-246431       kindcentrumwiedewereld@accrete.nl

Peuteropvang en BSO:
medewerkers opvang:
06-82713570       kinderopvangwiedewereld@accrete.nl

Commissies: 
mrwiedewereld@accrete.nl
ocwiedewereld@accrete.nl

Volg ons op Facebook    Nieuwsbrief doorsturen
Beste <<Name>>, je ontvangt deze nieuwsbrief omdat je je hebt ingeschreven op onze website of ons daar toestemming voor hebt gegeven.
Indien gewenst wijzig hier je voorkeuren of schrijf je uit.. Heb je vragen, opmerkingen of toevoegingen? Ons e-mailadres is: kindcentrumwiedewereld@accrete.nl.
Kindcentrum De Wiedewereld Kloosterweg 32 Sint Jansklooster, OV 8326 CE Netherlands

Copyright © 2022 Kindcentrum De Wiedewereld, Alle rechten voorbehouden.


This email was sent to <<Email Address>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Kindcentrum De Wiedewereld · Kloosterweg 32 · Sint Jansklooster, OV 8326 CE · Netherlands

Email Marketing Powered by Mailchimp