Copy

Dorpsvereniging Scharmer

de Raaitvink.

Beste Scharmernezen,
En weer zitten we opgescheept met aangescherpte coronaregels. Wie had gedacht in maart 2020 dat we hier meer dan anderhalf jaar later nog niet van af zouden zijn? Ik in ieder geval niet.
De horeca wordt wederom als een groot risico op besmetting gezien en moet daarom om 20.00 uur sluiten. Dit heeft ook consequenties voor onze activiteiten. Zo kan het kaarten in 't Hof van Scharmer niet doorgaan. En mensen die daar een feestje of i.d. gepland hadden, zullen zwaar teleurgesteld zijn evenals de uitbaters van alle horecagelegenheden.
We kunnen er boos om worden, maar het is niet anders. 
Wat we wel kunnen doen is het beste er van maken, een beetje naar mekaar omkijken en te proberen nog iets positiefs te zien tussen alle vervelende dingen die er gebeuren. Zo wordt er ieder jaar omstreeks deze tijd heel wat afgemopperd op het vele blad om ons huis. Maar kijk eens hoe mooi de bomen en struiken nu kleuren. Geniet er nog even van want over een paar week is alles weer weg, en ook dat is dan weer positief. 
Deze Raaitvink staat weer vol met berichten over dingen die geweest zijn, dank voor de verslagen, en dingen die nog komen, zoals de Sinterklaas intocht en kerststukjes maken. 
Wat de Dorpsvereniging in ieder geval wel hoopt te kunnen organiseren is het Nijjoarsklokje wat afgelopen jaar niet door kon gaan. Hierover meer in de volgende Raaitvink. 
Hopelijk zijn we over 3 weken weer uit deze strengere regels. 
Wij wensen iedereen een gezellige Sinterklaas! 

Albert Bakker. 

Meerstad.
Op woensdag 3 november jl was er een informatie avond over de toekomst van Meerstad. Dit vond plaats in 't Hof van Scharmer. Aanwezig waren zo'n 80 personen, voornamelijk Harkstedenaren.
Wat zij kregen te zien en te horen was een gelikte presentatie van de toekomstvisie van Meerstad. Het vorige Masterplan dateert van 2005 en hier zijn al meerdere dingen van gewijzigd of bijgesteld. Nu moet er een nieuw plan komen. Inwoners van ons gebied, Harkstede/Scharmer, konden zich opgeven voor weksessies die in de komende weken gaan plaats vinden.
De contouren van het gebied staan vast. Van Ruischerbrug, Middelberterweg, Engelberterweg tot Bieleveldslaan is de globale westgrens. Van de Bieleveldslaan over de Hoofdweg om Harkstede heen naar de Hamweg ligt de zuid/oostgrens en vervolgens naar het noorden waar het Slochterdiep de grens is.
In dit gebied moeten nog 6000 huizen komen. In Meerstad zelf staan momenteel 1000 woningen en daarnaast wordt er aan nog eens 1000 gewerkt in het gebied van de nieuwe rotonde en langs de Driebondsweg.
Meer informatie op
 www.meerstad.eu

Wandelgroepen actief in de gemeente Midden-Groningen, ook in Scharmer?

Sinds enkele jaren zijn er diverse wandelgroepen actief in de gemeente Midden-Groningen. Dit gebeurt onder deskundige leiding van een buurtsportcoach (Lonneke Jansen: telefoon: 06-26975364, email: l.jansen@hvdsg.nl.). De wandelgroepen zijn bedoeld voor iedereen. Ook voor mensen met een rollator. Het sociale karakter speelt een belangrijke rol bij deze wandelgroepen: een manier om uw wijk-, buurt- of dorpsgenoten te leren kennen. 

Misschien is het leuk om een wandelgroep op te starten op de maandagmorgen tijdens de Noaberschap ochtenden.

Je kunt ook aanschuiven bij de wandelgroep in Harkstede op donderdag van 13.00-14.00 uur, verzamelen bij huisartsenpraktijk E.J. Smelik

Sinterklaas intocht Scharmer / Harkstede
Op zaterdag 27 november komt Sinterklaas in Harkstede op bezoek. We verwachten Sint en zijn Pieten rond 13.00 uur. Voordat het zover is zal hij al wel de nodige avonturen meemaken. Hoe zal de reis naar Harkstede verlopen en loopt alles op rolletjes? Dat weet je maar nooit met Verstrooi Piet en Chaos Piet in het team. Die weten nog wel eens wat te ontregelen. En als dat gebeurt, kunnen de kinderen uit Harkstede en Scharmer dan helpen? We kunnen het allemaal zelf meemaken en zien.
De avonturen van Sint en zijn Pieten is van maandag 22 november t/m vrijdag 26 november dagelijks om 18.00 uur te volgen in het Sinterklaas journaal dat op het YouTube kanaal Harkstede TV uitgezonden wordt.
De route die Sinterklaas en de Pieten rijden, is te vinden op de website van de Vereniging Dorpsbelangen Harkstede www.dorpsbelangenharkstede.nl

KERSTSTUKJES MAKEN
 
Op woensdag 15 December ben je van harte welkom in de Borgmeren voor een creatieve maar vooral gezellige avond. We starten om 19.30 uur met een gezamenlijk kopje koffie/thee en vanaf 20.00 uur kan een ieder beginnen met het maken van zijn/haar eigen kerstdecoratie(s). 
 
Je kunt kiezen uit het volgende:
 
  1. Je maakt je eigen tafelstuk en neemt zelf zoveel mogelijk je eigen spullen mee (schaal, bakje, houten onderplaat, kerstgroen, hulst of ander groen wat je wilt verwerken, draad, tangetje, lijmtang en andere versierselen).
  2. Je maakt een krans voor aan de muur of op de deur. Neem je eigen krans mee (we nemen zelf ook nog een kleine voorraad mee), draad, tang en lijmtang. Ook eigen groen zoals mos en versierselen is handig om mee te nemen.
 
Wij zorgen ook nog voor een voorraad oase, mos, kerstgroen zoals dennentakken (2 varianten), en Skimmia.
De kosten houden we laag, mede omdat we er vanuit gaan dat je zelf groen uit eigen tuin en decoraties die je wilt gebruiken meeneemt. Voor beide keuzes vragen we € 5,- p.p. per onderdeel.
 
Graag opgave voor 01-12 a.s. bij Koba Bleeker met daarbij vermeld het nummer van je keuze. Je kunt je ook voor beide keuzes aanmelden. Als je een krans wilt maken vermeld dan even of je zelf eentje meeneemt of niet.
 
Wil je de bijdrage contant meenemen op de 15e ?.
 
Wie zien je graag de 15e December om er een gezellige avond van te maken!
 
Saar Nijboer, Koba Bleeker, Feikje Geerstma.
Klik hier voor deelname kerststukje maken!
Contributie 2021-2022:
- Gelukkig heeft nog geen enkel lid het lidmaatschap opgezegd. Maar als je je lidmaatschap wilt opzeggen, moet je nu actie ondernemen, want dit willen we graag van je horen voor 1 december 2021, per mail naar info@dorpsverenigingscharmer.nl of per brief (Herenlaan 2). Als we na 1
december geen bericht hebben ontvangen loopt je lidmaatschap automatisch een jaar door.
- Tijdens de Algemene Vergadering op 17 juni is de contributie 2021/2022 vastgesteld op € 9 per gezin en € 4,50 voor een alleenstaande. Een groot aantal leden heeft naar aanleiding van de vorige nieuwsbrief betaald. Maar nog niet iedereen. Graag vraag ik jullie (als dat nog niet gebeurd is) deze contributie over te maken op rekeningnummer NL03ABNA 083 26 02 043 t.n.v. Dorpsvereniging Scharmer voor 1 december 2021. Graag met adres en aantal gezinsleden. Door je lidmaatschap kun je tegen een gereduceerd tarief deelnamen aan alle activiteiten die de Dorpsvereniging organiseert.
Niet leden betalen de gemaakte kosten. Scheelt de penningmeester veel werk als iedereen dit op deze wijze doet.
Christine Hillemans, penningmeester.
Verslag van de fietstocht op 17 oktober 2021.

Op Zondagmiddag 17 oktober vertrokken we even na 13.00 uur vanaf
het erf van Willem en Jantina Klinkhamer. Het weer was goed, bewolkt,
fris, maar droog en niet te veel wind.
Jantina, Jan en Henk hadden een mooie route voor de in totaal 13
deelnemers georganiseerd. Jan en Klaas voerden het peloton aan, want
zij waren de enigen zonder elektrische ondersteuning op de fiets.
We fietsen via Westerbroek richting Waterhuizen. Via een mooi fietspad
kwamen we aan bij het terrein de Vork, bij het opstelterrein van Arriva
met dezelfde naam, in Haren. Jan gaf uitleg over dit unieke historische
plekje.
Na een versnapering voor ons energieniveau, gingen we achter Haren
langs, richting het restaurant van Appelbergen. Daar had de organisatie
koffie/thee met heerlijke appeltaart (met slagroom) voor ons geregeld.
We konden daar lekker warm binnen zitten. Dat was gezellig.
Verfrist vervolgden we onze weg richting natuurgebied “de 50 Bunders”.
We fietsten langs de rand van dit natuurgebied, waar prachtige, grote
paddenstoelen stonden. De tocht ging richting Zuidlaren, waar we een
ter plekke bedachte alternatieve route hadden, vanwege de
Zuidlaardermarkt festiviteiten. Mooi om een andere kijk op Zuidlaren te
ontdekken.
Aangezien niemand zin in patat had, lieten we de geplande stop in
Sprookjeshof aan ons voorbijgaan. Richting Foxhol, met mooie
omweggetjes.
Bij de Amerikaanse watermolen van Kropswolde hadden we onze laatste
stop. Voor iedereen was er nog wat lekkers en we hebben even
informatie over elektrische fietsen uitgewisseld. Groepsfoto gemaakt.
Om 17.00 uur waren we terug in Scharmer. Helaas had Jantina wat
problemen met de batterij, waardoor de laatste kilometer voor haar wat
zwaarder was. In totaal hadden we 40 kilometer gefietst.
Al met al was het een zeer geslaagde, gezellige, sportieve middag! Met
dank aan de organisatie werd de middag afgesloten.
Feikje Geertsma
Koffiemorgen maandag 1 november,

Het is 10.00 uur en langzaam maar zeker komen de bewoners ( 14 stuks ) van Scharmer binnen voor een lekker bakje koffie en een praatje.
We maken gezellig een grote kring met het uitzicht op de Scharmerplas.
De koffie maakt de tongen los en er worden allerlei nieuwtjes en wetenswaardigheden uitgewisseld van :
- als je zonnepanelen wilt hebben tegen welke zaken je dan aanloopt,
- of als je een boom voor het huis van Klaas en Greet Veldman wilt bekleden met haak en breiwerk dan neem je een haakpen en restjes wol en die knoop je aan elkaar en haak je met de steek die je zelf mooi vindt een lange strook of je pakt je breipennen.
Greet weet hoe het een en ander moet. 
 - hoe je muizen vangt in een badkamer....
 Wil je dat ook weten? Kom langs op de volgende koffiemorgen op maandag 6 december!

een gezellige groet van ons,
Adriaan en Sytske Cornelisse

Actieve Dorpen Aanpak (ADA) 

Ook in Scharmer worden we weer actiever na de Coronapandemie. Nu heeft de Vereniging Groninger Dorpen een online stappenplan ontwikkeld, waarmee je dorpsprojecten of activiteiten kunt bedenken, plannen en uitwerken. Scharmer heeft een dorpsvisie (Scharmer leefbaar, veilig en dynamisch houden voor en door al haar inwoners). Scharmer kan alleen leefbaar, veilig en dynamisch gehouden worden als inwoners elkaar kennen en zelf een actieve rol vervullen in het ontwikkelen, op peil houden en verbeteren van deze leefbaarheid, veiligheid, dynamiek en communicatie. Dat kan nu eenvoudig door naar website groningerdorpen.nl/ada te gaan, vervolgens de keuze te maken voor dorpsbewoner en je kunt volop inspiratie en ideeën op doen. Laat het bestuur weten als je een leuk idd hebt via info@dorpsverenigingscharmer.nl.

Herenlaan 4, Familie: Kleinenberg
Sw056-4k

Sinds maart 2012 wonen wij, Nynke en Willem, met veel plezier aan de Herenlaan 4. In 2014 is onze zoon Simon geboren en sindsdien zijn we met zijn drieën. We genieten erg van de plek en vooral van de natuur om ons heen. We zwemmen graag in de Scharmerplas en Borgmeren en trekken er vaak met ons bootje op uit. Ook lopen we geregeld een rondje om het ‘kleine’ of het ‘grote meer’. Simon houdt van buiten zijn en de kans is groot dat je hem op de Herenlaan tegenkomt met een insectenpotje in zijn hand op zoek naar bladsnuitkevers. De Herenlaan is een heerlijke rustige plek om te wonen, waar het nooit saai is dankzij de vele wandelaars. 

Meer info op onze website:
Facebook
Twitter
Link
Website
Copyright © 2021 Dorpsvereniging Scharmer.

Ons mail adres is:
info@dorpsverenigingscharmer.nl

Wilt u deze emails blijven ontangen?
U kan uw gegevens bijwerken  of uitschrijven van lijst.


This email was sent to <<Email Address>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Dorpsvereniging Scharmer · Hoofdweg 81 · SCHARMER, Groningen 9616 TG · Netherlands

Email Marketing Powered by Mailchimp