Copy
View this email in your browser

Nieuwsbrief

Beste <<First Name>> <<Last Name>>,

Hierbij geven wij u een korte update van de komende werkzaamheden op de bouwplaats. Ook vertellen we u over de vorderingen van de nieuwbouw.

Sloop van het gebouw bijna afgerond

Het einde van de sloop van de oude school is in zicht. Het gebouw is vrijwel geheel gesloopt, de asbestsanering is afgerond. De aansluiting met het monument op nummer 17 is met de grootste voorzichtigheid afgepeld en de kopgevel wordt voorzien van een tijdelijke wachtgevel. Het terrein wordt opgeruimd, het meeste puin is afgevoerd. De kelder van het gebouw moet nog worden gesloopt. Als ook de kelder gesloopt is, worden het terrein en de gemeentelijke binnentuin (verder) schoongemaakt. De grond wordt, waar nodig, aangevuld met schoon vulzand.

Aanbrengen damwanden in 1 dag in week 46 (11 - 15 november)

Om de sloop van de kelder veilig te kunnen uitvoeren worden damwanden aangebracht aan twee zijden van de kelder. Deze damwanden gaan tot 11 meter de grond in en zorgen ervoor dat het trottoir op zijn plaats blijft bij het slopen van de kelder. Het aanbrengen van de 11 meter diepe damwand wordt gedaan door middel van een hoog frequent trilblok. De trillingen kunnen overlast geven. Met een trillingmeter houden we de hele tijd in de gaten of de trillingen onder de toegestane waarden blijven. Indien noodzakelijk wordt het aanbrengen van de damwanden vertraagd om hieraan te voldoen. Deze werkzaamheden zullen 1 dag duren.
Na het slopen van de kelder wordt de vrijgekomen ruimte opgevuld met schoon vulzand. Als dat klaar is worden de damwanden weer verwijderd.

Vertrek van de sloopkraan in week 47 of 48 (tussen 20 en 29 november)

Voor de afvoer van de grote sloopkraan wordt weer een vergunning aangevraagd. In verband met het bijzonder transport van de zware kraan is de sloper verplicht deze na 20:00 u. in de avond af te voeren. De verwachting is dat ze ruim voor 22:00 u klaar zijn. Het afvoeren van de zware kraan geeft veel minder geluidsoverlast dan bij zijn komst. Dit komt vooral doordat er meer ruimte is om de kraan op de vrachtwagen te rijden en doordat een deel van de kraan al is afgevoerd.
Voor deze vergunning is geen wegafsluiting noodzakelijk, wel zal de doorgang tijdelijk geblokkeerd zijn. Tijdelijk worden er twee parkeerplaatsen gereserveerd op de hoek van de Wormerveerstraat en de Knollendamstraat. 

Wat gebeurt er na de sloop?

Het terrein wordt schoon en leeg opgeleverd. Uiteraard wordt ook de gemeentelijke binnentuin schoongemaakt. Om het schoon te houden en de veiligheid voor de omliggende woningen te garanderen zal het perceel worden afgesloten met bouwhekken.

De nieuwbouw zal in 2020 starten. De exacte datum is nog niet bekend. Zodra deze bekend is zal het worden gemeld in een nieuwsbrief. Momenteel worden er gesprekken gevoerd met de beoogd aannemer. Aansluitend wordt het plan uitgewerkt voor de uitvoering. In de tussentijd zal het bouwterrein en de gemeentelijke binnentuin afgesloten blijven.
 

Meer weten?

Bezoek onze website

Contact

Heeft u een vraag, een klacht of een idee tijdens de sloop of bouw? Laat het ons weten! 

Woonstichting De Key
Mariette Adriaanssen | Tel: 06-5012 5859 | Email: mariette.adriaanssen@dekey.nl.

Aannemer Van Liempd Sloopbedrijven
Sjors van Gorp (directeur) |  Tel: 06-2155 8222 | Email: sjors@avanliempd.nl
Sander Verbruggen (uitvoerder) | Tel: 06-2183 6836 | Email: sander@avanliempd.nl.
Twitter
Facebook
Website
info@wormerveerstraat.nl

Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list.

Ondanks de zorgvuldige samenstelling van de inhoud is het mogelijk dat deze e-mail onjuistheden, verouderde informatie of typefouten bevat. Woonstichting De Key kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor enige onvolledige of onjuiste informatie die middels deze website gevonden wordt.