Copy
Nieuws uit Kisumu
- Project Zorg: Re-integratie
- Project Therapie: ACTIE NHIF
-
Project: Sport Urusi
     

Activiteiten
- Wandeldriedaagse Langenboom
- Afscheid Jose van Vught
- Trap-In Uden
- Werelwinkel Vught

Agenda
- Presentatie Protestantse kerk Uden
- Muziek in de Familie Langenboom

Nieuws van het bestuur
- Stichting Klaartje Derks
- Jaarverslag
Project Zorg: Re-integratie
Op 24 april startte dit jaar het nieuwe schooljaar in Kenia. Normaliter is dit begin januari. In verband met de Lock down tijdens de coronapandemie in 2020 heeft de regering de schooljaren en daarmee samenhangende vakanties gewijzigd om de “verloren” onderwijstijd in te halen. 
Vanuit het Project re-integratie financiert Amara Foundation de onderwijskosten voor 22 kinderen die vanuit St. Clare weer bij een alleenstaande ouder, oom/tante of opa en oma zijn gaan wonen. Deze kinderen volgen bijna allemaal onderwijs op een schoolinternaat en wonen tijdens de vakanties weer bij familie. 
Voor zuster Lucy en haar staf een hele puzzel om alle kosten weer te kunnen betalen. We hebben het namelijk niet alleen over schoolgeld maar ook over alle bijkomende kosten. Zuster Lucy vraagt aan ons om de kosten voor aankoop spullen ruimschoots voor de start van het nieuwe schooljaar over te maken. Hoe eerder ze alles in kan kopen hoe lager de prijzen nog zijn. Zodra ze het geld van Amara heeft ontvangen start ze met “window shopping” zoals ze dat noemt. Waar is wat het goedkoopst….. De prijzen zijn afgelopen jaar enorm toegenomen. 
Voor kinderen die starten op een nieuwe school zijn de kosten extra hoog. Naast schoolkleding en schoolmateriaal moet dan ook de volledige uitzet qua wonen worden aangeschaft, zoals we in de vorige nieuwsbrief al meldden. Dit jaar hadden we vijf kinderen die de basisschool verlieten en naar het vervolgonderwijs gingen. Dus vijf x een “grote uitzet”. Daarnaast hadden we een starter op het basisonderwijs in groep 3. Die dus ook alle bovengenoemde spullen nodig had. 
De eerste week van juli eindigt het eerste trimester en hopelijk ontvangen we dan snel de eerste resultaten van de kinderen. Zeker voor de sponsors die een individueel kind sponsoren is dit leuk nieuws om te volgen. 
Namens zuster Lucy, de familie van de kinderen en de kinderen zelf heel hartelijk dank aan allen die deze vorm van ondersteuning mogelijk maken! 
Sport: Voetbalclub URUSI 
Gelukkig kunnen ze bij Urusi weer lekker voetballen. Begin april hebben ze een vriendschappelijke wedstrijd kunnen spelen in Katito.
Eind april hebben alle team (jongens onder 10, 12 , 14, 16 en 18) een toernooi mogen spelen in Maisha en daar zijn bekers gewonnen! Die hebben ze vervolgens vol trots aan de voorzitter laten zien. Doordat we nu al lange tijd niet meer in Kisumu geweest zijn, kunnen we geen producten meebrengen voor de club. Urusi heeft cones en ballen aangeschaft. Als we weer gaan hopen we weer wat materialen mee te kunnen nemen.
Urusi traint altijd op het veld naast Kenya medical training college. We vonden het erg leuk om te horen dat Urusi heeft deelgenomen aan een boomplantdag die door die school georganiseerd werd. Fijn dat zij met de kinderen actief deelnemen aan de gemeenschap. Helaas hebben we daar geen foto’s van mogen ontvangen . 
Therapie: NHIF
De gezinnen die deel uit maken van het Project therapie zijn erg blij met de NHIF KAART. Namens hen DANK U WEL. Afgelopen februari hebben we op facebook, daarna ook in de nieuwsbrief, uw aandacht gevraagd voor de NHIF ziektekostenverzekering. 
Het was hartverwarmend om te zien hoeveel mensen een extra donatie hebben gegeven. We hebben voor alle kinderen vanuit het Project Therapie weer voor een jaar een verzekering af kunnen sluiten. 
Het betekent vrije toegang tot het plaatselijke ziekenhuis, gratis therapie, onderzoek en medicatie bij malaria, 50% dekking bij operaties etc. en dit niet alleen voor het betreffende kind maar voor HET HELE GEZIN!
De dekking is niet zo uitgebreid als wat wij gewend zijn. Maar voor Keniaanse begrippen is het een luxe om een dergelijke verzekering te hebben. 
Therapie: TRIZA
Een speciaal plekje in het project therapie. De liefdevolle zorg door je moeder en familie. Vaste prik 2x in de week naar therapie…je oogopslag zei alles… helaas zullen we je daar niet meer zien…de herinneringen blijven.
In mei kregen wij het onverwachte bericht dat Triza, één van onze therapiekinderen, was overleden. Voor ons nog onduidelijk wat en hoe...gelukkig hebben we ondertussen het verhaal van moeder ontvangen. Een ontroerend verhaal hoe zij toch al een aantal keren naar het ziekenhuis was geweest omdat Triza moeite had met ademen en aan de verneveling werd gelegd...de laatste keer in het ziekenhuis tijdens het eten is zij gestorven in de armen van moeder.
Wandeldriedaagse Langenboom
7-8-9 juni liep vooral de jeugd 3 avonden een mooie route door Langenboom. Zo'n 100 lopers zette zich 7-8-9 juni voor het goede doel en liepen deze avonden 3 verschillende mooie tochten door Langenboom. De bedankjes uit Kenia, speciaal ontworpen en gemaakt voor LaWaCo, werden met enthousiasme in ontvangst genomen. Het mooie bedrag van €575,- mochten wij in ontvangst nemen!

Afscheid Jose van Vught
Op 9 juni vond het mooie en hartverwarmende afscheid van Jose van Vught plaats. Wij kregen bij dit trieste nieuws het mooie gebaar dat er donaties voor Amara Foundation werden gevraagd. Bedankt iedereen die Jose lief had en daarbij ook aan ons, net als familie van Vught en warm hart toedraagt.
 De €630,- gaan goed terechtkomen!

Trap-In Uden
Tweede pinksterdag kon deze fietstocht in Uden eindelijk weer plaatsvinden. Maar liefst 1800 mensen hebben deelgenomen aan deze fietstocht. Het was een frisse maar gezellige dag. Onderweg waren er heerlijke versnapering, zoals pannenkoeken, appels en een drankje. De opbrengst van deze fietstocht is verdeeld over 15 projecten. Dinsdag 28 juni mochten wij onze projecten presenteren. De zaal heeft met volle aandacht zitten luisteren. We mochten die avond een prachtig bedrag van €2300,- in ontvangst nemen. Organisatie van Trap In en deelnemers aan de fietstocht, heel erg bedankt voor dit meer dan welkome bedrag.


Wereldwinkel Vught
Woensdag 29 juni mochten wij, als Amara Foundation, ons presenteren bij de Wereldwinkel in Vught. In Vught is DePetrus kerk omgebouwd tot een multifunctioneel gebouw. Dit is een prachtig pand, waar onder andere de wereldwinkel een plek heeft mogen krijgen. Na een warm welkom mochten wij aan alle medewerkers van de wereldwinkel onze stichting presenteren. Deze werd gevolgd door leuke geïnteresseerde vragen uit de zaal. De mooie kers op de taart was de donatie van €3000,- die we kregen. We willen alle medewerkers van de wereldwinkel hartelijk bedanken voor deze prachtige bijdrage. En natuurlijk zijn wij dankbaar voor de mooie samenwerking, waarbij we producten mogen aanleveren die zij verkopen in hun winkel.


Webshop
Kijk ook eens in onze webshop!
AGENDA
Protestantse kerk Uden: 1 november
We mogen hier een presentatie geven en onze verkoopspulletjes uitstallen. We kijken er weer naar uit.

Muziek in de Familie Langenboom: 27 november

In 2019 was Amara Foundation goed doel tijdens het mooie evenement Muziek in de Familie. In coronatijd kon dit geen plaatsvinden. Nu kan het weer en mag Amara Foundation weer het trotse doel zijn.
NAMENS HET BESTUUR 
Stichting Klaartje Derks voor Kisumu is een kleinschalig goed doel uit Beers, Noord Brabant, die streeft naar het ondersteunen  van projecten in Kisumu en omstreken in Kenia, in het bijzonder ten behoeve van (aids)weeskinderen.
Wij als Amara Foundation kennen Stichting Klaartje Derks al zo’n 15 jaar. Onze doelstellingen en werkwijzen komen erg overeen en we hebben altijd fijn contact.
Eind 2021 werden wij benaderd door de stichting en hebben een eerste officieel gesprek gehad met de vraag of wij een deel van de werkzaamheden van Stichting Klaartje Derks voort zouden kunnen zetten. Het gevoel tussen beide stichtingen is goed, de overname is haalbaar en wij hebben dan ook volmondig “ja” gezegd op deze vraag.
Tijdens een feestelijke bijeenkomst van Stichting Klaartje Derks op zaterdag 21 mei heeft het bestuur van deze stichting, richting al hun vrijwilligers van de afgelopen jaren, te kennen gegeven dat zij gaan stoppen met hun werkzaamheden in Kenia.
Die zaterdag werd het stokje symbolisch overgedragen. Wij werden geridderd tot erelid van Klaartje Derks (zo voelde het althans) en kregen een prachtige Keniaanse pin met het logo van Klaartje Derks opgespeld. Wij zullen de werkzaamheden met een warm hart voor Kenia voortzetten. Het contact met het huidige bestuur van Stichting Klaartje Derks zal zeker blijven en we nemen het contact met Jessica en Richard, de bestuursleden van Stichting Klaartje Derks in Kenia over.

JAARVERSLAG
Graag willen wij Jan van Bragt en Meulenbroek accountantskantoor heel erg bedanken voor al het werk dat zij hebben verricht om ervoor te zorgen dat ons jaarverslag 2021 weer in orde is en goedgekeurd.
Ons jaarverslag is natuurlijk online op onze website te bekijken.
IEDEREEN BEDANKT VOOR DE STEUN EN OPRECHTE INTERESSE. ASANTE SANA!
NAMENS HET BESTUUR 
EN ALLE MENSEN UIT KISUMU!
Evelien Hommes-Romonesco - Carmen van Bergen - Lisanne Henuy-Rooijakkers 
Maria Vermeer - Martine Plantinga
Facebook
Website
Email
Instagram
U kunt zich hier inschrijven voor deze nieuwsbrief  
Copyright © 2022 Amara Foundation, All rights reserved.


Rekeningnummer: NL52 RABO 0148319394
t.n.v. Amara Foundation


Add us to your address book

Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list

Email Marketing Powered by Mailchimp