Copy

INSPIRATIEBRIEF No. 5  
Lente 2016                       

View this email in your browser

Quadrivium Praktijk voor Coaching en Therapie | www.quadrivium-inzicht.nl 

Deze inspiratiebrief is voor iedereen die zich wil blijven ontwikkelen. Iedereen die geïnteresseerd is in persoonlijke groei en openstaat voor zelfreflectie. In deze brief vind je inspiratie in de vorm van informatie, tips en oefeningen om mee aan de slag te gaan over telkens wisselende thema's. Dit keer weer een thema waarin velen zich in meer of mindere mate zullen herkennen: grenzen.

GRENZEN

Heb je dat ook wel eens, dat je jezelf loopt uit te foeteren omdat je weer over je grenzen bent gegaan of anderen over jouw grenzen hebt laten gaan. Wat zou het betekenen voor jouw energie, lijf, humeur als jij beter met jouw grenzen leert omgaan, ze leert ervaren en erover leert communiceren? Grenzen hebben alles te maken met gevoelens en behoeften. Met jouw leefregels. Mensen die regelmatig over hun eigen grenzen heen gaan, ervaren hun gevoelens en grenzen onvoldoende. Ze nemen hun eigen behoeften onvoldoende serieus. Op zich hoeft het geen probleem te zijn, als je een keertje over je grenzen heen gaat  of over je grenzen heen laat gaan. Het wordt een ander verhaal als je structureel over je grenzen heen gaat of laat  gaan.

WAT IS EEN GRENS?

Een persoonlijke grens is een denkbeeldige lijn tussen jouzelf en een ander persoon, tussen jou en de buitenwereld. In feite gaat het om de afbakening tussen jouw emotionele en fysieke ruimte en die van anderen. Ik stel me die ruimte voor als een tuin, een afgebakend stukje grond, al dan niet met een hek en een poort. Jouw tuin is jouw ruimte waarbinnen jij je prettig voelt en die jij wilt beschermen. Als anderen deze grenzen of die ruimte niet respecteren, overschrijdt die ander bij jou een grens.

Jij bepaalt zelf hoe jouw emotionele ruimte eruit ziet. Het uiterlijk van jouw tuin wordt bepaald door vragen als: Wat vind ik belangrijk? Wat zijn voor mij gewenste omgangsvormen? Welke spelregels hanteer ik in het leven? Waar zou ik nee tegen willen zeggen?

Jouw emotionele ruimte wordt ook ingekleurd door   jouw ervaringen en een leven lang leren……………….

Bovenstaande vragen zijn terug te brengen tot één belangrijke vraag: Hoe wil ik leven?
 
Voor veel mensen zijn emotionele grenzen vaak het lastigst om aan te geven en te begrijpen.
Als jij niet weet wat belangrijk voor jouw is, als je niet weet wat jouw emotionele grenzen zijn, dan wordt het lastig om ze aan te geven en anderen kenbaar te maken dat ze over je grenzen heengaan.

 

Waarom zijn grenzen belangrijk?

Met grenzen laat je zien wie je bent en waar je voor staat. Grenzen geven je de vrijheid om te groeien. Grenzen zijn een teken van eigenwaarde en stellen je in staat om je unieke zelf te zijn.
Gezonde grenzen hebben ook een poort, waardoor je in staat bent om de goede dingen binnen te laten: bijvoorbeeld mensen om wie je geeft, plezier, gevoelens. Gezonde grenzen helpen je ook om de poort gesloten te houden voor relaties die jou kunnen schaden, voor grenzeloosheid, ja zeggen op alles wat je gevraagd wordt, tegen nare  woorden of gedragingen van anderen. Jij bent de poortwachter en beslist of en wat er binnenkomt.
Hoe ligt jouw tuin erbij?

JE GRENZEN (HER)KENNEN

Wanneer je bijvoorbeeld voortdurend over je grenzen heengaat, voel je op een gegeven moment  niet meer wat goed of niet goed voor je is. Dan is het belangrijk om weer te ontdekken wat je lichaam en je gevoel willen zeggen om zo je eigen gedrags- en gedachtenpatronen te leren (her)kennen en (weer) ruimte te ervaren om (andere) keuzes te maken en te oefenen om anders om te gaan met problemen en situaties.

Opmerkzaamheid kan je helpen om je eigen grenzen te leren kennen en te respecteren. Het lichaam is hierbij een hele waardevolle bron van informatie. 


Je leert je grenzen beter kennen door ze te leren voelen. Door op te merken dat iets wat de ander doet of zegt onprettig voor jou aanvoelt. Gevoelens openbaren zich in je lijf, vooral in je romp: bij je hartstreek, buik of schouders. Om je grenzen beter te voelen, 'moet' je eerst beter leren voelen. Dat leer je door er een gewoonte van te maken aandachtig stil te staan bij de  lichamelijke sensaties in je lichaam. Met meditatie, mindfulness, of yoga kun je leren om meer lichaamsbewustzijn te ontwikkelen.

DE DRIE STAPPEN

Stap 1: Definieer je grenzen
Stap 2: Herken het grens-moment
Stap 3: Bescherm je grenzen

 

DE LAATSTE STAP

Stap  3: Hoe beschermen ik mijn grenzen?

Je herkent je grensmoment en je staat voor een keuze: je grens overschrijden, of laten overschrijden, óf er voor kiezen om  je grens te beschermen. De laatste optie verdient wat mij betreft de voorkeur.

Wanneer iemand anders je grenzen overschrijdt, zul je duidelijk moeten zijn naar die ander en jezelf toe. Ik kies voor de vriendelijke assertieve weg om mijn grenzen aan te geven.

Vriendelijk assertief in  3 stappen:
  1. Deel met de ander wat de situatie met jou doet van binnen. Deel je binnenwereld. Begin je zin met IK. Bijvoorbeeld: Ik denk, ik voel, ik weet, ik ervaar, ik zie, ik hoor, ik verwacht, ik ontdek net . . , ik twijfel, ik wil etc.
  2. Toon vervolgens begrip voor de ander.: “Ik begrijp wel dat jij . . .”  Hiermee toon je oprecht begrip voor de ander, je bekijkt en benoemt de situatie vanuit het perspectief van de ander. Doe je best om je in te leven  in wat maakt dat de ander doet wat hij doet en zegt wat hij zegt.
  3. De laatste stap is een korte en bondige weergave van jouw grens. Deze zin kun je laten beginnen met ; Dus . . . , samengevat......., dat neemt niet weg dat . . . , conclusie: . . ., . . . etc.
EN SUCCES!
Een streep

Ik trok een streep :
tot hier,
nooit ga ik verder dan tot hier.
Toen ik verder ging
trok ik een nieuwe streep,
en nog een streep.
De zon scheen
en overal zag ik mensen,
haastig en ernstig,
en iedereen trok een streep,
iedereen ging verder.

Toon Tellegen
Heeft deze inspiratiebrief jou geïnspireerd? Zegt het voort en stuur deze inspiratiebrief (of één van de eerdere) door!
Met enige regelmaat hoop ik je te inspireren met een nieuwsbrief over een thema dat velen zullen herkennen. Wil je deze inspiratiebrief niet meer ontvangen? Klik dan op de unsubscribe link onderaan deze brief om je uit te schrijven. Stuur deze inspiratiebrief door naar een vriend, vriendin, collega of kennis. Wil jij ook deze maandelijke inspiratiebrief ontvangen? Registreer je dan via mijn website.
Je ontvangt deze inspiratiebrief omdat je via mijn website hebt aangegeven dat je de inspiratiebrief graag wilt ontvangen of omdat je op de e-maillijst van Quadrivium staat.
Copyright © 2015  Quadrivium Praktijk voor Coaching en Therapie
 
www.quadrivium-inzicht.nl. karin@quadrivium-inzicht.nl . 06 51212778 . Leo Dongelmanstraat 12, Abcoude

unsubscribe from this list    update subscription preferences 

 


This email was sent to <<Email Address>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Quadrivium Praktijk voor Coaching en Therapie · Leo Dongelmansstraat 12 · Abcoude, 1391 EW · Netherlands

Email Marketing Powered by MailChimp