Copy
10 - 16 august
View this email in your browser
Share
Forward
Buletin informativ - Administrația Fondului Cultural Național
 
    „The arts mean the world to us” este un motto ce inspiră Federația Internațională a Consiliilor de Artă și Agențiilor Culturale (International Federation of Arts Councils and Culture Agencies – IFACCA), o rețea globală de organizații și instituții publice, ce au ca misiune comună recunoașterea contribuției artei și culturii în societate. 
    Administrația Fondului Cultural Național este membră a acestei federații alături de 149 de instituții din toată lumea care gestionează finanțări pentru susținerea culturii și creației artistice.
    Inițiată în 2001, IFACCA este o platformă unică de colaborare și schimburi internaționale care dezvolta strategii și politici în domeniul culturii și finanțării acesteia.
    La 15 ani de la înființare, IFACCA și-a redefinit „Planul strategic pentru 2015-2020”. Pe site-ul www.ifacca.org există oportunități de colaborare, materiale informative și ghiduri de bune practici foarte utile.
 


Festivalul Internaţional de Chitară „Harmonia Cordis”
ediţia a X-a, Tîrgu Mureş  
                                

10-15 august
 
Ateliere de istoria orașului, artei și arhitecturii bucureștene, la Muzeul Municipiului București - Palatul Suțu

Joi, 13 august, ora 11.00

Înscrieri pentru competiția ”Cele mai frumoase cărți din România”

Deadline: 3 septembrie
Obiective strategice ale IFACCA
pentru următorii cinci ani

 
    În perioada 2015 – 2020, obiectivele strategice ale IFACCA se definesc pornind de la funcțiile asumate, ce decurg din valorile sale ca organizaţie:
 1. NETWORKING (RELAȚIONARE ÎN CADRUL REȚELEI)
Obiectiv: Dezvoltarea de colaborări internaționale eficiente și cu efecte de durată în domeniul artei și culturii.
Priorități strategice:
 • organizarea celui de-al 7-lea Summit Mondial de Artă și Cultură în 2016 și pregătirea celui din 2018/2019;
 • dezvoltarea și implementarea de strategii regionale adaptate nevoilor membrilor;
 • înlesnirea colaborărilor între membri prin întâlniri regionale tematice;
 • creșterea vizibilității online a IFACCA pentru facilitarea comunicării și schimburilor dintre reprezentanții organizațiilor culturale membre.
 1. CUNOAȘTERE ȘI ANALIZĂ 
Obiectiv: Construirea unei resurse de informare și diseminare globale, privind dezvoltarea și implementarea politicilor publice privind arta și cultura.
Priorități strategice:
 • inițierea de studii de cercetare și rapoarte periodice pe teme relevante pentru membrii IFACCA;
 • îmbunătățirea resurselor online;
 • construirea de rețele de cercetare și cooperare în domeniul politicilor culturale care să opereze prin întâlniri și programe;
 • creșterea vizibilității resurselor disponibile pe platforma IFACCA online privind politicile în domeniul artei și culturii.
 1. CONSOLIDAREA DE CAPACITĂȚI
Obiectiv: Creșterea eficienței și rezultatelor politicilor publice în finanțarea culturii:
Priorități strategice:
 • dezvoltarea unei strategii de îmbunătățire a programelor IFACCA pe această funcție și valorizare bunelor practici;
 • analizarea nevoilor de pe piața culturală, definirea lor la nivel național, regional sau tematic și adaptarea programelor de workshop-uri, forumuri și studii de documentare la acestea;
 • organizarea de programe structurate de specializare ca parte a noii strategii IFACCA de consolidare de capacități;
 • explorarea potențialului unui program de mentoring care pornind de la teme specifice să pună în relație membrii IFACCA.
    4. ADVOCACY – SUSȚINEREA ȘI PROMOVAREA VALORILOR ASUMATE

Obiectiv: Furnizarea de consultanță și coordonare cu privire la teme cheie ce afectează arta și cultura
Priorități strategice:
 • dezvoltarea unei strategii de susținere și promovare care să răspundă nevoilor membrilor, este în rezonanță cu societatea civilă și ar putea fi implementată prin implicarea de organizații cheie;
 • continuarea promovării rolului culturii în dezvoltarea sustenabilă a societății;
 • susținerea dialogului internațional, participarea în cadrul dezbaterilor cheie, urmărirea continuă a evoluțiilor globale și instituirea de mecanisme de identificare, abordare și raportare a problemelor structurale sau nou apărute.
 • abordarea unei poziții ferme cu privire la probleme regionale sau internaționale cum ar fi diversitatea culturală, coeziunea socială, libertatea de expresie, proprietatea intelectuală în era digitală, politicile legate de arta tinerilor și a minorităților.
     Mai multe informații pe această tema găsiți la www.ifacca.org.
Copyright © *|2015|* *|Administrația Fondului Cultural Național|*, All rights reserved.

unsubscribe from this list