Copy

INVITAȚIE
 

Vă amintim că până în 30 aprilie vă puteți înscrie sau activa candidatura ca evaluator pentru sesiunea de finanțare II/2021. Candidatura se va depune individual prin completarea unui profil personal în aplicația online accesibilă la www.afcn-experti.ro, urmată de selectarea butonului de înscriere la sesiunea curentă și selectarea a maximum două arii tematice de expertiză.

Procedura de înscriere / activare online a candidaturii este disponibilă la adresa https://www.afcn.ro/media/procedura%20inscriere%20evaluatori_1.pdf  

Cei care au deja un profil creat sunt rugați să verifice datele de contact și au de urmat doar trei pași:
  • să bifeze participarea în cadrul sesiunii de evaluare curente;
  • să marcheze opțiunea pentru ariile de expertiză;
  • să completeze declarația de imparțialitate.

Precizăm că, în conformitate cu legea, NU POATE FI EVALUATOR o persoană care:
  • are proiecte depuse spre finanțare la secțiunea respectivă;
  • face parte din echipa unui proiect înscris spre finanțare la secțiunea respectivă / este într-o relație contractuală cu persoana juridică aplicantă / este partener / este într-o relație contractuală cu un partener al proiectului;
  • are statut de funcționar public.
 
Sunt eligibile doar candidaturile persoanelor care au bifat toate cele trei opțiuni.
 
Proiectele și programele culturale însumează 12 arii tematice: ARTE VIZUALE, TEATRU, MUZICĂ, DANS, ARTĂ DIGITALĂ ȘI NOILE MEDIA, EDUCAȚIE PRIN CULTURĂ, INTERVENȚIE CULTURALĂ, PATRIMONIU CULTURAL MATERIAL, PATRIMONIU CULTURAL IMATERIAL, PROMOVAREA CULTURII SCRISE, PROIECTE CU CARACTER REPETITIV, PROGRAME MULTIANUALE.

Evaluarea se desfășoară on-line, nu necesită prezența expertului la București și este o activitate remunerată. Experții au la dispoziție 25 de zile calendaristice pentru evaluarea proiectelor și transmiterea grilelor și a rapoartelor de evaluare.Se recomandă experiență în evaluarea și/sau derularea de proiecte culturale relevante pentru aria de expertiză și o bună cunoaștere a tendințelor din cultura contemporană .

Înscrierile se fac exclusiv folosind aplicația on-line până cel târziu la data de 30 aprilie 2021, ora 17:00. NU SE ACCEPTĂ ALTĂ MODALITATE DE TRANSMITERE A CANDIDATURII – e-mail, format letric, facebook etc.

În vederea alcătuirii comisiilor de experţi evaluatori independenți, pentru fiecare arie tematică, propunerile vor fi analizate şi avizate de către Consiliul Administraţiei Fondului Cultural Naţional, numit prin ordin al Ministrului Culturii și Identității Naționale.

CV-urile experților selectați în comisiile de evaluare și selecție vor fi publicate pe pagina de Internet a AFCN, odată cu publicarea rezultatelor finale. Vă rugăm să vă asigurați că acestea nu conțin date cu caracter personal (adresă, telefon, e-mail, date legate de familie, copii etc.)

Puteți estima disponibilitatea în cadrul programului dumneavoastră consultând calendarul procesului de evaluare:
Termen Perioada Activitate
30 de zile calendaristice 01 – 30.04.2021 Intervalul de înscriere on-line a candidaturilor
4 zile lucrătoare 04– 07.05.2021 Studierea CV-urilor, a profilurilor candidaților, constituirea comisiilor de evaluare și selecție precum și verificarea eligibilității candidaților selectați
3 zile lucrătoare 10 – 12.05.2021 Contactarea experților desemnați în comisiile de evaluare și în comisiile de soluționare a contestațiilor
25 zile calendaristice 13.05 – 06.06.2021 Evaluarea programelor / proiectelor / acţiunilor cultural
9 zile lucrătoare 07 – 17.06.2021 Stabilirea ierarhiei programelor culturale care au fost selectate spre finanțare, respectiv lista cu programele neselectate
5 zile lucrătoare 08 – 14.07.2021 Perioada de soluţionare a contestaţiilor
 
 
Informații suplimentare: tel. 021.891.91.49/0754.203.114, sau e-mail: contact@afcn.ro.
 
 


This email was sent to <<Email Address>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
AFCN · Str. Barbu Delavrancea nr. 57 · Sector 1 · Bucharest 011354 · Romania

Email Marketing Powered by Mailchimp