Copy
Share
Forward
Share

 

Întrucât mandatul actualului consiliu expiră în luna februarie, Ministerul Culturii invită organizațiile neguvernamentale din domeniul culturii să formuleze nominalizări în vederea constituirii Consiliului Administrației Fondului Cultural Național pentru perioada 2022-2024, comform prevederilor legale.

În conformitate cu art. 20 alin.(1) din O.G. nr. 2 din 30 ianuarie 2008 pentru modificarea și completarea O.G. nr.51/1998 privind îmbunătățirea sistemului de finanțare a programelor și proiectelor culturale, directorul Administrației Fondului Cultural Național este ajutat de un consiliu format din 11 membri cu drept de vot, din care 7 sunt numiți prin ordin de ministru, pe baza propunerilor formulate de organizațiile neguvernamentale, astfel încât să asigure o reprezentare proporțională a tuturor domeniilor culturii. Consiliul Administrației stabilește strategia și prioritățiile de finanțare ale Fondului Cultural Național și desemnează membrii comisiilor de evaluare și selecție a ofertelor.

Propunerile, formulate conform prevederilor art. 20 alin. (1) lit. d) din O.G. nr.2/2008, vor îndeplini condițiile prevăzute în art.8, alin. (3) și (4) din H.G. nr. 802/2005, privind organizarea și funcționarea Administrației Fondului Cultural Național, cu modificările și completările ulterioare, respectiv: propunerile formulate vor fi însoțite de documente din care să reiasă reprezentativitatea operatorului cultural și activitatea depusă în ultimii 3 ani, precum și de un curriculum vitae al persoanei propuse în funcția de membru al Consiliului Administrației. ”

Precizăm că, în conformitate cu art. 10 (1) din H.G. nr. 802/2005, „nu poate fi membru al Consiliului Administrației persoana care face parte, pe durata exercitării calității de membru al Consiliului, din organele de conducere ale unui operator cultural care solicită finanțare nerambursabilă din Fondul Cultural Național.”

Administrația Fondului Cultural Național oferă finanțări nerambursabile, în funcție de strategia stabilită de Consiliul A.F.C.N., pentru arii tematice precum: arte vizuale şi noile media, artele spectacolului (teatru, dans şi performance, muzică), patrimoniu cultural material şi imaterial, educaţie prin cultură, promovarea culturii scrise, proiecte de tip festival/cu caracter repetitiv.

Ca instituţie publică, subordonată Ministerului Culturii, Administraţia Fondului Cultural Naţional se adresează artiştilor, instituţiilor publice, organizaţiilor neguvernamentale şi persoanelor juridice de drept privat care desfăşoară activităţi culturale.

Numele persoanelor propuse de dumneavoastră pentru a fi desemnate ca membri ai Consiliului A.F.C.N. pot fi trimise până cel târziu la data de 01 februarie 2022, la adresa Ministerului Culturii, Bd. Unirii nr. 22, Sectorul 3, 030833, în atenţia doamnei Tatiana Călin sau pe e-mail calin.tatiana@cultura.ro.

Propunerile vor fi analizate şi avizate de către ministrul culturii, urmând ca numirea în funcţia de membru al Consiliului să se facă pe o perioadă de doi ani.

Copyright © Administrația Fondului Cultural Național


This email was sent to <<Email Address>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
AFCN · Str. Barbu Delavrancea nr. 57 · Sector 1 · Bucharest 011354 · Romania

Email Marketing Powered by Mailchimp