Copy
Share
Forward
Share

Anunț

4 Decembrie 2019 

Ministerul Culturii invită organizaţiile neguvernamentale din domeniul culturii să formuleze nominalizări în vederea constituirii Consiliului Administraţiei Fondului Cultural Național pentru perioada 2020-2022, conform prevederilor legale.

 

În conformitate cu art. 20 alin. (1) din OG nr. 2 din 30 ianuarie 2008 pentru modificarea şi completarea OG nr. 51/1998 privind îmbunătăţirea sistemului de finanţare a programelor şi proiectelor culturale, directorul Administraţiei Fondului Cultural Naţional este ajutat de un consiliu format din 11 membri cu drept de vot, din care 7 sunt numiţi prin ordin de ministru, pe baza propunerilor formulate de organizaţiile neguvernamentale, astfel încât să se asigure o reprezentare proporţională a tuturor domeniilor culturii. Consiliul Administraţiei stabileşte strategia şi priorităţile de finanţare ale Fondului Cultural Naţional și desemnează membrii comisiilor de evaluare şi selecţie a ofertelor.

Propunerile, formulate conform art. 20 alin. (1) lit. d) din OG nr. 2/2008, vor îndeplini condiţiile prevăzute în art. 8, alin (3) şi (4) din HG nr. 802/2005, privind organizarea şi funcţionarea Administraţiei Fondului Cultural Naţional, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv:„propunerile formulate vor fi însoţite de documente din care să reiasă reprezentativitatea operatorului cultural şi activitatea depusă în ultimii 3 ani, precum şi de un curriculum vitae al persoanei propuse în funcţia de membru al consiliului Administraţiei.”

Precizăm că, în conformitate cu art. 10 (1) din HG nr. 802/2005, „nu poate fi membru al Consiliului Administraţiei persoana care face parte, pe durata exercitării calităţii de membru al Consiliului, din organele de conducere ale unui operator cultural care solicită finanţare nerambursabilă din Fondul Cultural Naţional.”

Administraţia Fondului Cultural Naţional oferă finanțări nerambursabile, în funcție de strategia stabilită de Consiliul AFCN, pentru arii tematice precum: arte vizuale şi noile media, artele spectacolului (teatru, dans și performance, muzică), patrimoniu cultural material și imaterial, educație prin cultură, promovarea culturii scrise, proiecte de tip festival/cu caracter repetitiv.

Ca instituţie publică, subordonată Ministerului Culturii, Administraţia Fondului Cultural Naţional se adresează artiştilor, instituţiilor publice, organizaţiilor neguvernamentale şi persoanelor juridice de drept privat care desfăşoară activităţi culturale.

Astfel, am fi onoraţi dacă ne-aţi transmite, până cel târziu la data de10 ianuarie 2020 numelepersoanelor propuse de dumneavoastră pentru a fi desemnate ca membri ai Consiliului AFCN, la adresa Ministerului Culturii, Bd. Unirii nr. 22, Sectorul 3, 030833, în atenţia doamnei Tatiana Călin sau pe e-mail calin.tatiana@cultura.ro .

Propunerile vor fi analizate şi avizate de către ministrul culturii, urmând ca numirea în funcţia de membru al consiliului să se facă pe o perioadă de 2 ani.


 
Copyright © Administrația Fondului Cultural Național


This email was sent to <<Email Address>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
AFCN · Str. Barbu Delavrancea nr. 57 · Sector 1 · Bucharest 011354 · Romania

Email Marketing Powered by Mailchimp