Copy
 
INFORMARE PRIVIND SESIUNEA AFCN II/2021


Ca urmare a întrebărilor primite privind calendarul și datele limită legate de derularea sesiunii II/2021, revenim cu precizarea că sesiunea va demara în momentul în care vom avea confirmat bugetul. Definirea bugetului este în lucru și vă vom anunța de îndată ce acesta va fi finalizat.

Calendarul va începe să curgă de la data comunicării bugetului, pe următoarea structură:
 
Termen Activitate
30 de zile calendaristice Perioada de depunere a ofertelor culturale online
5 zile lucrătoare Verificarea conformităţii administrative, respectiv a eligibilităţii ofertelor culturale
25 zile calendaristice Evaluarea ofertelor culturale
9 zile lucrătoare Stabilirea ierarhiei ofertelor culturale care au fost selectate spre finanțare, respectiv lista ofertelor neselectate
1 zi lucrătoare Publicarea listelor după etapa I-a de selecție
5 zile lucrătoare Perioada de transmitere/depunere a documentelor solicitate în etapa a II-a de selecţie
3 zile lucrătoare Etapa a II-a de selecţie - verificarea conformităţii administrative a documentelor depuse
1 zi lucrătoare Publicarea listelor după etapa a II-a de selecție
3 zile lucrătoare Termenul pentru depunerea contestaţiilor
5 zile lucrătoare Termenul pentru soluţionarea contestaţiilor
15 zile lucrătoare Planificarea şi semnarea contractelor de finanţare
 
Cu acestă ocazie îi informăm pe cei interesați în formularea de oferte culturale în sesiunea II/2021 că, prin Ordinul ministrului culturii 3461 din 10 decembrie 2020, au fost introduse o serie de modificări la „Normele metodologice privind organizarea şi funcţionarea comisiilor, procedura de selecţie a programelor, proiectelor şi acţiunilor culturale în vederea acordării de finanţări nerambursabile din Fondul Cultural Naţional, precum şi de soluţionare a contestaţiilor”, aprobate prin Ordinul ministrului culturii şi patrimoniului naţional nr. 2.231/2011.

Referitor la depunerea ofertelor culturale e important să aveți în vedere că:
  1. Acelaşi solicitant poate depune maximum două oferte culturale în cadrul unei sesiuni de finanţare. Dintre acestea doar una poate fi de program multianual cu condiția ca aplicantul să nu aibă în derulare o altă finanțare multianuală de la AFCN.
  2. Declaraţia de parteneriat, trebuie să fie conformă modelului disponibil pe pagina de Internet a Administraţiei Fondului Cultural Naţional, completată cu datele relevante şi semnată de către parteneri.
  3. Declarația pe proprie răspundere trebuie să fie conformă modelului disponibil pe pagina de Internet a Administraţiei Fondului Cultural Naţional, completată cu datele relevante şi semnată.
În ceea ce privește procesul de evaluare și selecție au fost făcute următoarele modificări:
  1. Diferența acceptată este de maximum 10 puncte între punctajele acordate pentru aceeaşi ofertă culturală.
  2. În cazul comisiilor formate din trei sau cinci membri, dacă în urma procesului de armonizare nu se ajunge la o soluție de reducere a diferențelor de punctaj mai mari de 10 puncte, se va lua în considerare punctajul mediu pentru stabilirea ierarhiei finale.
  3. Rapoartele de evaluare, care vor fi structurate pe baza grilei, vor include observaţiile şi justificările experţilor pentru punctajul acordat, argumentate în minimum 3 rânduri, cu minimum 250 de caractere, pentru fiecare subcriteriu.

Cu considerație,
                        Echipa AFCN
 


This email was sent to <<Email Address>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
AFCN · Str. Barbu Delavrancea nr. 57 · Sector 1 · Bucharest 011354 · Romania

Email Marketing Powered by Mailchimp