Copy
INFORMARE PRIVIND
MODIFICAREA BUGETULUI ALOCAT PENTRU SESIUNEA DE FINANȚARE II/2019
ȘI AMÂNAREA DATEI DE LANSARE A SESIUNII DE FINANȚARE III/2019
 
 
Administraţia Fondului Cultural Naţional vă informează că, din cauza schimbării structurii financiare de administrare a Fondului Cultural Național, impusă prin Ordinul Ministrului Finanțelor Publice 3809, emis în
18 decembrie 2018, cap. III, alin. 3.23. (1), (2), (respectiv trecerea de la un cont de disponibil la înrolarea
într-o sursă bugetară distinctă - E), sumele colectate în 2018 nu au fost incluse în fila de buget pentru 2019.

La data lansării sesiunii de finanțare II/2019 Consiliul AFCN a făcut o alocare bugetară bazându-se pe suma de 38,367,559.70 lei, existentă în contul FCN la 1 ianuarie.

Fila de buget comunicată de ordonatorul principal de credite pentru 2019, pe sursa E, a trebuit să se încadreze în limita impusă de Ministerul Finanțelor Publice, respectiv 31 milioane lei față de 37 milioane lei necesare.

Consiliul AFCN este nevoit să anunțe reducerea bugetului alocat pentru sesiunea II/2019 cu 30%, reducere ce se va aplica la fiecare arie de finanțare, pentru a se încadra în 31 milioane lei (din care 20 de milioane de lei au fost alocate sesiunii I/2019).

Alocările bugetare pe arii, în care vor trebui să se încadreze ierarhizările făcute de comisiile de evaluare și selecție, sunt după cum urmează:
 
1 ARTE VIZUALE 2,030,000
2 DANS 455,000
3 MUZICĂ 595,000
4 TEATRU 1,120,000
5 INTERVENȚIE CULTURALĂ 560,000
6 PROMOVAREA CULTURII SCRISE 700,000
7 EDUCAȚIE PRIN CULTURĂ 1,400,000
8 PATRIMONIU CULTURAL IMATERIAL 560,000
9 PATRIMONIU CULTURAL MATERIAL 560,000
10 PROIECTE CU CARACTER REPETITIV/DE TIP FESTIVAL 1,400,000
11 ARTA DIGITALA ȘI NOILE MEDIA 700,000
  Contestații 700,000
  Total 10,780,000
 
Suma colectată în 2018 va putea fi inclusă în bugetul Fondului Cultural Național prin rectificare bugetară în trimestrul 3.
 
Referitor la sesiunea III/2019 destinată finanțării proiectelor editoriale prevăzută a demara pe 2 mai vă anuntăm că va fi amânată pentru o dată care va fi comunicată ulterior.

Amânarea datei este cauzată de nefinalizarea procesului de alocare bugetară. AFCN a întreprins toate demersurile pentru a preveni această amânare dar etapele au necesitat mai mult timp. Ministerul Culturii și Identității Naționale ne-a dat asigurări că fila de buget va fi emisă în cel mai scurt timp în cursul lunii mai.

Consiliul AFCN s-a reunit în data de 24 aprilie pentru a defini ariile și prioritățile pentru sesiunea III/2019 astfel ca, de îndată ce primim fila de buget, să putem deschide aplicația de înscriere online a proiectelor.

În sesiunea III/2019 vor putea fi înscrise proiecte editoriale la trei secțiuni:
 • Carte (inclusiv ediții critice)
 • Reviste și publicații culturale (excluzând revistele finanțate în baza legii nr. 136 / 2015)
 • Ediții de poezie
Priorităţile strategice stabilite de către Consiliul A.F.C.N. pentru 2019 sunt diferențiate pe fiecare secțiune, după cum urmează:
Carte
 • Promovarea literaturii de debut
 • Susținerea temelor artistice și/sau interdisciplinare
 • Lucrări de non-ficțiune legate de cercetare și/sau educație
Reviste și publicații culturale
 • Susținerea multiculturalității
 • Promovarea abordărilor pluridisciplinare
 • Continuitatea în susținerea conținutului cultural
Poezie
 • Promovarea debutului
 • Promovarea textelor pentru copii
 • Antologii
Informații complete vor fi publicate pe pagina www.afcn.ro odată cu lansarea apelului de proiecte.

Consiliul și echipa AFCN regretă situația creată și întreprind toate demersurile pentru lansarea în cel mai scurt timp a Sesiunii III/2019.


Cu considerație,
 
Irina Cios                                                                      Roxana Trestioreanu
Director AFCN                                                             Președintă a Consiliului AFCN


This email was sent to <<Email Address>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
AFCN · Str. Barbu Delavrancea nr. 57 · Sector 1 · Bucharest 011354 · Romania

Email Marketing Powered by Mailchimp