Copy
Samen werken aan een klimaatbestendig Nederland
September 2016
Bekijk deze nieuwsbrief in uw browser.

Waterwijze steden


Toenemende verstedelijking is de nieuwe realiteit in de hele wereld, waarbij de bevolkingsdichtheid vaak sneller groeit dan de voorziening in primaire basisbehoeften. De Principles for water-wise cities van de International Water Association (IWA) komen dus op een cruciaal moment. Ze bieden stedelijke leiders, planologen en waterprofessionals een praktijkgericht kader dat is bedoeld om te inspireren en te helpen bij het teweegbrengen van de waterrevolutie die noodzakelijk is om ‘steden van de toekomst’ te ontwikkelen.

Lees verder.
 

Watervertragende groenstrook

Een woonwijk op de Zuidas in Amsterdam heeft als eerste een hoogwaardige groenstrook gekregen die gecombineerd is met wateropvang. De strook kan 56.000 liter regenwater bufferen!

Lees meer over dit unieke project.

(Foto: Wesly Bronkhorst)

Impactproject met verzekeraars

Het impactproject 'Samen met verzekeraars naar een regenbestendige stad' brengt de werelden bij elkaar van een verzekeraar (Achmea), onderzoeker (TuDelft) en gemeente/waterbeheerder (Waternet/Amsterdam Rainproof). Samen analyseren zij de impact van extreme regenval voor bewoners in Amsterdam. Daarnaast  verkent het project hoe te anticiperen op extreme regenval om zo de waterschade te verminderen en het woongenot te vergroten.

Lees meer over dit impactproject.

(foto: Frank Hanswijk)

Klimaatadaptatie in een Stroomversnelling

Huizen en tuinen met waterberging kunnen een belangrijke bijdrage leveren aan de opvang van hevige regenval. De aanpak van Stroomversnelling biedt kansen. Door waterberging te integreren in Nul op de Meter woningen op grote schaal, wordt dermate veel water opgevangen dat kostbare aanpassingen aan het riool geminimaliseerd of zelfs overbodig worden.

Lees verder.


Impactproject Waddeneilanden


Wonen, werken en leven op een van de Waddeneilanden is soms net even anders dan aan de vaste wal. Het Samenwerkingsverband De Waddeneilanden voerde samen met de Veiligheidsregio Fryslân en Antea Group een scenario-onderzoek uit over overstromingsrisico’s op de Waddeneilanden.

Het resultaat van dit impactproject 'Meerlaagsveiligheid op de Waddeneilanden' is het rapport Waddenlei Overstroomt. Hierin worden gesprekken van bewoners en toeristen over hun ervaring vóór, tijdens en na een overstroming op een fictief Waddeneiland vertaald naar hoogwater risico’s. De resultaten van het onderzoek met ervaringen uit het verleden en de storm in 2013 zijn bekend gemaakt in de gelijknamige film.

Lees verder.

Succes World Café Tussentijdse Evaluatie

De afgelopen jaren is veel bereikt op het gebied van klimaatadaptatie. Wie de media volgt, ziet dat het omgaan met klimaatverandering actueler is dan ooit. Het gevoel van urgentie groeit snel bij het grote publiek. Bestuurlijk gezien is dat niet anders.

Op dit moment werkt bureau ORG-ID aan een tussentijdse evaluatie, die bouwstenen moet leveren voor het Deltaplan. De resultaten worden op 19 januari gepresenteerd tijdens de netwerkdag ruimtelijke adaptatie.

Lees verder.

Kennis delen en inspireren


We blijven het doen: kennis delen en inspireren! Het stadium van alleen maar praten en ideeën zijn we allang voorbij. Er gebeurt van alles, Nederland is in beweging. En goed voorbeeld doet volgen. Zo is er heel veel te leren van de duurzame wijk EVA-Lanxmeer. Dat bleek tijdens het projectbezoek NKWK Klimaatbestendige Stad aan Culemborg.

Ook tijdens het KlimaatActieve Stad Symposium werd weer veel informatie gedeeld, gediscussieerd en gingen de zeer uiteenlopende deelnemers geïnspireerd weer naar huis. De KlimaatActieve Stedenband Twente vormt samen met de IJssel-Vechtdelta sinds april 2016 het eerste Living Lab Ruimtelijke Adaptatie dat vanuit het Deltaprogramma Ruimtelijke Adaptatie is ingesteld. 


Foto: EVA-Lanxmeer in Culemborg

Voortgang Vitaal en kwetsbaar


Op Prinsjesdag verscheen de tweede voortgangsrapportage 'Aanpak nationale Vitale en Kwetsbare functies' als achtergrondrapport bij het Deltaprogramma 2017. Het grootste deel van de dertien vitale en kwetsbare functies heeft de stap weten van de trits weten, willen, werken afgerond.

Sindsdien is hard gewerkt aan het formuleren van beleidsambitieniveaus per functie. Ook is een eerste aanzet gegeven om de samenhang tussen de interdepartementale ambities te formuleren. Meer hierover in de managementrapportage die in december  op het kennisportaal ruimtelijke adaptatie verschijnt.

Colofon

Dit is een nieuwsbrief van het Deltaprogramma Ruimtelijke Adaptatie. Vragen, opmerkingen en suggesties voor een volgende editie kunt u mailen naar postbus.RA@minienm.nl.

Copyright © 2016 Deltaprogramma Ruimtelijke adaptatie, All rights reserved.


Ik wil deze mails niet meer ontvangen    Ik wil mijn mailadres wijzigen

Email Marketing Powered by Mailchimp