Copy
Nyhetsbrev nr 8, 2016-11-07
Meddelande till samtliga andelsägare och intressenter

Nyhetsbrev nr 8, 2016-11-07

Andelssäsongen 2016

Andelssäsongen 2016 är slut – nästan. Det återstår nu jul- och nyårsveckan, som föreningen kallar för vecka 60 och 61. Observera – Ni som skall till Smygehus någon av dessa veckor, kontrollera vilken tid som gäller för ankomst. Anmäl också till receptionen att Ni kommer så att husen i god tid kan ställas i ordning och värmas upp.

Det är många många år sedan det var så många andelsägare vid Smygehus under andelssäsongen. Det finns två orsaker till detta. Dels att vi sålt ut merparten av de andelar, som föreningen tidigare har varit ägare till. Vidare är det andelsägare, som åter börjat nyttja sin andel efter att vi fått en bra krögare på plats och att underhåll och renoveringar nu utförs löpande. Deras egna ord!

Underhåll /renoveringar 

Beslutade underhåll och reparationer, såväl i andelshusen som i huvudbyggnaden, har nu påbörjats och kommer att fortsätta under ett antal månader framöver. Kravet från styrelsen är att arbetena skall vara avslutade i god tid till vecka 19. Vi återkommer i nyhetsbreven allt eftersom att arbetena är färdiga.

Vid nästa styrelsemöte den 25 och 26 november kommer vi att ta beslut om inköp av utrustning till andelshusen. Då har vi också gått igenom samtliga inventeringslistor som lämnats in.

Tyvärr har vi haft problem återigen med inomhuspoolen, som inte håller en behaglig temperatur. Förhoppningsvis skall vi inom kort få ordning på detta och kan därefter få upp temperaturen.

Taken på andelshusen har klarat sig bra under det senaste halvåret efter en del mindre lagningar. Då det inte finns tillräckligt med pengar i underhållsfonden, är det extra mycket värt att dessa lagningar verkar fungera bra tills vidare. 

WiFi

Ljudproblemet med switcharna i hus 1, 13, 33 och 40 är nu åtgärdat. Några längre avbrott har inte heller rapporterats. Vi har nu en bra Wifi-anläggning i såväl andelshusen som i konferens- och restaurangdelen.

Ekonomi 

Resultatet fram till 2016-09-30 är bättre än budgeterat och vi kan nu börja se fram mot ett positivt resultat för helåret 2016. Vi har en bra likviditet och har nu inte längre problem med att åtgärda mindre reparationer och underhåll när så behövs. Det är utifrån bra likviditet som vi nu kan höja standarden i andelshusen. Vi planerar också fortsatt avsättning till underhållsfonden i enlighet med de senaste två åren.

Även om likviditeten är bra gillar vi i föreningen och styrelsen inte att avgifterna betalas in för sent. Sista betalningsdag för höstavgiften var 2016-09-30. Idag är det fortfarande ca 30 andelsägare, som inte betalat sin höstavgift. Tyvärr är många av dessa samma personer, som inte lyckades betala våravgiften i rätt tid. Återigen skyller man på brevbäraren!

Vi har nu en upparbetad rutin för påminnelse och överlämnande till Kronofogdemyndigheten, där vi fullföljer ärendet ända till Tingsrätten om så behövs. För andelsägaren blir det en ordentlig merkostnad och en registrering i Kronofogdemyndighetens register. Vår målsättning är att ha 0 kronor i kundförluster.

Vid nästa styrelsemöte kommer vi att gå igenom förslag till budget för 2017 och ta beslut om densamma. Vi har fått frågor om det är aktuellt med en extra inbetalning för täckande av underhåll. Det är styrelsens uppfattning att  så är inte fallet. Däremot kan det bli aktuellt med en liten höjning av vår- och höstavgiften, vilket vi får återkomma till i nästa nyhetsbrev.

Lediga andelar

Föreningen äger idag 21 andelar varav 5 andelar är i julveckan. Det finns inga lediga andelar mellan vecka 19 och 33. Att vi idag har så få lediga andelar har också bidragit till en förbättrad likviditet. Julveckorna kommer eventuellt att användas av vår krögare mot ersättning till föreningen.

Viktigt att Ni informerar Yrev AB om Ni har fått ny adress, telefonnummer eller mail. Yrevs mailadress: ing_marie.nilsson@yrev.se eller telefon: 0411-137 45 (Ing-Marie Nilsson).

Aktuell förteckning över lediga andelar finns på föreningens hemsida.

Se lediga andelar

Hyresgästen/krögaren 

Krögaren vill informera om följande:
Inför jul- och nyårsveckan är vi tacksamma om Ni hör av Er så snart Ni vet Ert ankomstdatum, för receptionens planering. Om Ni inte avser att nyttja Er nyårsvecka så är vi intresserade av att hyra Er andel för boendegäster till vår stora nyårsfest.

För öppettider, menyer och övriga aktiviteter: www.smygehushavsbad.se

Byggnation av hotellrum

Tyvärr har vi fortfarande inte haft möjlighet att skriva avtal med ett byggföretag, som skall genomföra arbetet med de beslutade hotellrummen. Ett stort antal byggföretag har fått förfrågningar. Några av dessa tittar fortfarande på möjligheten att hjälpa till. Vi kan bara konstatera att det byggs och renoveras som aldrig förr i Skåne. Men vi ger inte upp. En lösning kommer.

Övrigt

På föreningens hemsida kommer de nya stadgarna att läggas ut. Stadgarna antogs vid senaste föreningsstämman. De är registrerade hos Bolagsverket 2016-10-12.

Elbesiktning kommer att utföras vid Smygehus Havsbad av auktoriserad besiktningsman den 25 november. Styrelsen kommer att vara representerad. 

Styrelsen har fått in städanbud för åren 2017 och 2018. Beslut om vem som tar hand om städningen och vad som skall ingå i densamma tas på kommande styrelsemöte. 

Tyvärr blev det ett negativt besked gällande de två farthinder på väg 9, som föreningen önskade få till stånd utanför föreningens anläggning.

Vid senaste föreningsstämman gick det inte att få fram en valberedning varför detta uppdrag istället hamnade på styrelsen. Styrelsen vill redan nu få kontakt med Er som kan vara intresserade av att arbeta i styrelsen. Kontakta ordförande Hans Söderqvist, 070- 586 58 35.

Ni som planerar för vistelse vid Smyghus under jul och nyår boka bord hos receptionen, 0410-503 00. Det börjar bli ont om platser till den stora nyårsfesten.

Styrelsen i Brf. Smygehus Havsbad

Copyright © 2016 BRF Smygehus Havsbad, All rights reserved.


unsubscribe from this list    update subscription preferences 

Email Marketing Powered by Mailchimp