Copy
Nyhetsbrev nr 11, 2017-11-10
Meddelande till samtliga andelsägare och intressenter

Nyhetsbrev nr 11, 2017-11-10

Visning av hotellrum

Lördagen den 4 november samlades intresserade andelsägare för att få en förhandsvisning av hur hotellrummen kommer att se ut. 

Jan Andersson hälsade alla välkomna och började med att informera om vad som orsakat två månaders försening av byggnationen. Vidare berättade Jan Andersson om kostnader avseende byggnationen och projekteringen. De närvarande fick också en kort genomgång av föreningens ekonomi och likviditet samt möjlighet att ställa frågor.

De närvarande andelsägarna tyckte att rummen var välplanerade och inredningen tilltalande. Speciellt lovordades den stora sviten med den härliga utsikten över havet.

Efter visningen bjöd föreningen på lunch.

Underhåll

Målning av fönster på huvudbyggnadens framsida är slutförd, så också reparation och målning av sockeln längs med hela framsidan på huvudbyggnaden. Fasaden är också sprutad med rengöringsmedel för borttagande av alger. Vi tackar Svensson & Son Måleri AB i Beddingestrand för ett väl utfört arbete.

Reparationen av kylrummen, som vi skrev om i nyhetsbrev nr 7, är nu äntligen slutförd. Som vi förutspådde blev det en stor kostnad, vilken föreningen var tvungen att bekosta, då försäkringen inte täcker tidigare felaktigt utförda arbeten. Den totala kostnaden uppgick till 240 000 kr exkl. moms.

Föreningens utemöbler är nu undanställda på den norra sidan i det tidigare soprummet, där ett skärmtak har byggts som skydd. Arbetet med det nya soprummet har påbörjats vid infarten till andelshusen på den norra sidan, där också de nya parkeringsplatserna snart är färdiga att användas.

Utöver ovanstående kommer ett antal arbeten att utföras under sen höst/vinter och tidig vår.

Som vi skrivit i Nyhetsbrev nr 8 kommer styrelsen att prioritera föreningens utemiljö under 2018. Styrelsen har ett antal punkter på en ”Att-göra-lista”, som vi önskar få klara före vecka 19. Därför togs beslut vid styrelsemötet den 4 november, att en städdag planeras till den 14 april och eventuellt också den 15 april. Vår förhoppning är att många andelsägare har möjlighet att deltaga. Arbete kommer att finnas för hela familjen. Ytterligare information kommer via nyhetsbrev, hemsida och tillsammans med våravgiften. 

OBS! Detta kommer naturligtvis att vara helt frivilligt!

Ekonomi

I nyhetsbrev nr 6 och 8 har vi skrivit om förfrågningar från Skattemyndigheten, angående hur föreningen redovisar sina momsavdrag. Föreningen har sedan många år tillbaka gjort olika momsavdrag beroende på vilka byggnader, där arbete har utförts. Föreningen har nu efter genomgång med Skattemyndigheten kommit fram till nya regler för hur föreningen skall göra sina momsavdrag. Samtidigt har styrelsen godkänt den justering av momsavdrag, som Skattemyndigheten beslutat om för 2016 och fram till den 30 juni 2017. Föreningen kommer att få återbetala 339 046 kr av tidigare avdragen moms.

Utifrån de beslutade nya reglerna gällande momsavdrag, kommer styrelsen att omförhandla ett par av föreningens avtal och även göra omflyttningar av ett par abonnemang.

Efter kvartal 3 visar resultaträkningen, trots ovanstående oförutsedda kostnader, på ett litet plusresultat. Både momsavdraget och kylrummen finns med i resultatet för kvartal 3. För kvartal 4 räknar styrelsen med ett plusresultat. Föreningens likviditet är fortfarande mycket god. Detta kan sammanfattas i några positiva intäkter, dels från krögaren och dels från att föreningen inte har några lediga andelar. Dessutom finns endast en historisk kundfordran och några avskrivningar är inte aktuella.

Beträffande höstavgiften saknas betalning från cirka 20 andelsägare. De flesta av dessa är tyvärr samma andelsägare, som vid varje avgiftstillfälle inte betalar sina avgifter. Styrelsen har nu följande rutin för att driva in obetalda avgifter: 

  • Endast 1 påminnelse skickas med 10 dagars betalningsvillkor.
  • Kronofogden får ta över ärendet med de merkostnader, som tillkommer.
  • Om Kronofogden inte får kontakt med berörd andelsägare ber föreningen Kronofogden att överlämna ärendet till Tingsrätten.
  • Hos Tingsrätten kommer föreningen att begära omgående full betalning samt ersättning för merkostnader och att andelen återlämnas. Det kan också bli aktuellt med ansökan om personlig konkurs.

Ovanstående kan verka hårt men då det hela tiden är samma  andelsägare som finns på kundreskontran är detta föreningens möjlighet att tillvarata de betalande andelsägarnas intresse.

För de andelsägare, som inte betalat höstavgiften, gäller att andelshuset inte kan nyttjas, hyras ut eller säljas.

Lediga andelar

Föreningen äger idag 2017-11-10 inga lediga andelar. Eventuella andelar, som återlämnas till föreningen, läggs upp på hemsidan under lediga andelar.

Hemsidan

På hemsidan under ”Lediga andelar” finns nu en blankett (Köpeavtal), som kan användas vid försäljning/köp där föreningen inte är inblandad. På Köpeavtalet finns adressen dit Köpeavtalet skall skickas.

Vidare finns nu också möjlighet att på hemsidan skapa ett eget konto, som i sin tur gör det möjligt att lägga in önskemål om att köpa/sälja eller byta andelsvecka. Se vidare i Nyhetsbrev nr 9 om hur man går till väga för att skapa ett konto.

Hotellbyggnation

Vi börjar nu närma oss slutet på hotellrumsbyggnationen, som tyvärr blev cirka 2 månader försenad. Inom kort kommer Trelleborgs kommun och Räddningstjänsten att besiktiga byggnationen. I samband med detta skall också föreningen att besiktiga själva utförandet. Först när Trelleborgs kommun och Räddningstjänsten godkänt byggnationen kan Krögaren börja använda de 14 rummen i sin verksamhet.

Kostnaden för hotellrumsbyggnationen ligger inom ramen för vad som budgeterats och offererats. Den slutliga kostnaden kommer att redovisas senare.

Hyresgästen/krögaren

Krögaren informerade vid styrelsemötet den 4 november att omsättningen i september och oktober var mycket bra och att det bokats ett antal stora konferenser både i november och under våren. Receptionen får dagligen förfrågningar om konferenser och hotellrum.

Många gäster har reserverat bord för Gåsamiddag och Fars dag.

Julbord har redan bokats av stora och små sällskap. Här hänvisar vi till www.smygehushavsbad.se.

Julbordet börjar serveras från den 1 december. Beträffande Nyårssupé går det att läsa mer om på nämnda hemsida

OBS! Ni som vill ha nyårssupé med logi, tänk på att det finns inte många lediga andelshus kvar att hyra. Ring receptionen och boka snarast!

Övrigt

Viktigt! Viktigt! Ni som kommer till Smygehus för att fira jul eller nyår i Ert andelshus var vänlig att kontakta receptionen 0410-503 00 eller mail info@smygehushavsbad.se och meddela när Ni kommer så att receptionen kan sätta på värmen i Ert hus. Får receptionen inte information om att Ni kommer, kommer Ert andelshus INTE att vara uppvärmt.

Detta gör vi för att hålla nere värme- och elkostnader. Tidigare år har vi värmt upp alla andelshus men till en del hus har ingen kommit. Om Ni vet redan nu att Ni inte har för avsikt att använda Ert andelshus under jul- och nyårsveckan vill receptionen gärna få information om detta.

Incheckning för jul- och nyårsveckan är den 23 respektive den 30 december. Receptionen är öppen för incheckning mellan kl. 15.00 och 18.00. Om Ni kommer efter kl. 18.00 måste Ni ringa och meddela receptionen (0410-503 00) så att de kan ordna med nyckel till Er.

Under jul och nyår kommer endast sopkärlen på södra sidan att finnas tillgängliga. Där finns också sopkärl för glas och flaskor.

Nästa styrelsemöte är den 10 februari 2018.

Brf Smygehus Havsbad
Jan Andersson enligt uppdrag
Ordförande

Copyright © 2017 BRF Smygehus Havsbad, All rights reserved.


unsubscribe from this list    update subscription preferences 

Email Marketing Powered by Mailchimp