Copy
Nyhetsbrev nr 2, 2017-02-08
Meddelande till samtliga andelsägare och intressenter

Nyhetsbrev nr 2, 2017-02-08

Andelssäsongen 2017

För oss andelsägare kommer 2017 att bli det år då vi uppfyller en minst 20 år gammal önskan om byggnation av hotellrum. I gamla styrelseprotokoll  går att läsa om planer för hotellbyggnation ända tillbaka till 1994. Nu äntligen skall vi få denna önskan uppfylld. Byggstart är beräknat till början av mars. 

Bidrag – EU/Söderslätt

Vi är nu flera personer, som är involverade i arbetet med en ansökan om EU-stöd via Leader Söderslätt. Dessa behövs då ansökan är mycket omfattande och kräver olika kunskaper – inte minst det tekniska runt själva byggnationen. Det är också viktigt att poängtera att det är bostadsrättsföreningen tillsammans med Smygehus Havsbad AB, som står för själva ansökan. För att vi skall kunna få vår ansökan tillstyrkt krävs att många olika komponenter uppfylls t.ex. nyanställningar, möjligheter för näringsidkare, hjälp till kommuner inom Söderslätt, bidra till ökad turism o.s.v. I slutändan är det Jordbruksverket, som tillstyrker eller avstyrker ansökan.

Ekonomi    

Föreningens resultat kommer för 2016 att hamna på ett plusresultat om cirka 500 000 kr. Detta i förhållande till de senaste årens stora underskott. Bidragande orsaker till det positiva resultatet är många, några bör nämnas, inga kundförluster, endast 30 lediga andelar, omförhandlade avtal med el- försäkring- och städbolag. En ny ekonomisk förvaltare har också medfört väsentligt lägre kostnader samt en driftig krögare, som genom sin verksamhet bidrar till en bra intäkt för föreningen. 

Budgeten för 2017 visar på ett överskott kring 500 000 kr efter amortering och avsättning till underhållfond.

I samband med nästa styrelsemöte 21 och 22 april 2017 kommer vi att ha en genomgång med våra revisorer.

Lediga andelar

På hemsidan finns en aktuell förteckning över lediga andelar. Föreningen äger också några lediga veckor under våren men dessa är hyrda av krögaren för att klara bröllop och konferenser.

Se lediga andelar

Hyresgästen/krögaren

Krögaren, föreningen och styrelsen behöver Er hjälp.

Byggnationen av hotellrummen kommer inte att bli klart inom den tid, som vi hoppades på från början. Detta medför att vi har fått problem med övernattning för bröllopsgäster natten mellan lördag och söndag enligt nedanstående datum.

Datum

  • 6 – 7 maj
  • 20 – 21 maj
  • 27 – 28 maj
  • 3 – 4 juni
  • 10 – 11 juni

Ni som är ägare till andelsveckor kring nämnda datum kommer inom kort att få ett brev med mer detaljerad information.

Under februari, mars och april har krögaren många olika aktiviteter bl.a. Mello-Singalong, festivalbuffé, Melodifestival från storbilds-TV den 18:e, 24: februari, 4:e och 11:e mars. Under påsken äger den traditionella Konstrundan på Österlen rum – boka gärna övernattning.

På hemsidan www.smygehushavsbad.se finns öppettider, menyer och övriga aktiviteter.

Underhåll och renoveringar

De tidigare besluten, om förbättringar inne i andelshusen, har nu till stora delar utförts. Vidare kan nämnas att samtliga persienner nu är utbytta mot rullgardiner. De WiFi-förstärkare, som var uppsatta i fyra andelshus, och som medförde besvarande oljud, är också utbytta.

Föreningens underhållsplan är reviderad och beslutad. Den gäller fram till 2048. Vid kommande föreningsstämma den 17 juni kommer vi att informera om de behov, som finns inom de närmaste åren. 

Styrelsen har tagit beslut, i enlighet med information i Nyhetsbrev nr 9, 2016, avseende utökning av parkeringsplatser på norra sidan framför hus 27 till 33 samt flytt av sophus till infarten av nämnda parkeringsområde.

Byggnation av hotellrum

Äntligen är vi klara med en entreprenör för byggande av hotellrummen. Vår förhoppning var att byggnationen skulle ha påbörjats under hösten. Men på grund av att byggfirmor har haft alldeles för många uppdrag, och genom detta kommit helt fel i sin offerering, har det dragit ut på tiden. 

Vi väntar nu på startbesked från Byggnadsnämnden i Trelleborgs kommun, därefter kan byggnationen påbörjas. Vi kan idag inte med säkerhet lämna besked om när byggnationen är färdig. Det vi vet är att den kommer att pågå under en stor del av andelsperioden. Vi hoppas på Er förståelse för eventuella problem, som kan uppstå. Dock kommer ingen del av restaurangen, gymmet eller inomhuspoolen bli berörda.

Övrigt

Vår kära brygga klarade sig rätt bra trots omständigheterna i samband med stormen. Mindre snickeriarbeten behöver dock utföras, vilket vår fastighetstekniker Anders Jönsson kommer att ordna med innan andelssäsongen börjar.

Vid senaste föreningsstämman gick det inte att få fram någon valberedning, varför detta uppdrag istället hamnade på styrelsen. Styrelsen vill nu få kontakt med Er som kan vara intresserade av att arbeta i Styrelsen och gärna med juridiska kunskaper. Kontakta ordförande Hans Söderqvist  070-5865835.

Kommande styrelsemöten är planerade till den 21 och 22 april och därefter den 17 juni. Föreningsstämman kommer i år att hållas vid Smyghus Havsbad lördagen den 17 juni.

Jan Andersson enligt uppdrag
Styrelseledamot

Copyright © 2017 BRF Smygehus Havsbad, All rights reserved.


unsubscribe from this list    update subscription preferences 

Email Marketing Powered by Mailchimp